29 C
Willemstad
• maandag 3 oktober 2022

Extra | Journaal 3 oktober 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

DH | SNSM extracts three sailors from stranded cargo vessel

MARIGOT--On the instructions of Regional Centre for Surveillance and Rescue Operations Antilles-Guiana CROSS-AG, French-side sea rescue SNSM volunteers went to the assistance of a cargo vessel early...

AntilliaansDagblad | Gezaghebber Rijna werpt kritiek verre van zich

Kralendijk - Gezaghebber Edison Rijna van Bonaire benadrukt in een reactie op een publicatie waarin zijn integriteit als gezaghebber en die van een niet bij naam genoemde...
- Advertentie -

AntilliaansDagblad | Zwemmen van punt naar punt rond Aruba

Oranjestad - De ervaren Arubaanse openwaterzwemmer Deaxo Croes is na een geslaagde zwemtocht van zo’n dertien uur zaterdag bij Baby Beach weer veilig aan land gekomen. Hij...

AntilliaansDagblad | ‘Vol ambitie en met veel vertrouwen’

Securitas Antias viert 40-jarig jubileum Willemstad - Het beveiligingsbedrijf Securitas Antias bv heeft gisteren, samen met haar medewerkers en een groot aantal gepensioneerde ex-collega’s, op feestelijke wijze haar...

AntilliaansDagblad | Silvania schiet uit z’n slof

Aanval op journalist Gonzalo Cuales maar ook op aan PAR-verbonden bedrijven Willemstad - ,,Grote bedrijven die verbonden waren aan het kabinet-Rhuggenaath hebben miljoenen aan de NOW-regeling ontvangen, waarna...

AntilliaansDagblad | ‘Schaarste dreigt’

Importeurs wijzen op ongewenste gevolgen Makutu Básiko 2022 Willemstad - De nieuwe basismandregeling - Makutu Básiko 2022 - zal ongewenste gevolgen hebben, te weten schaarste en het mogelijk...

Naam BES-gezant 4 juli bekend

Sollicitatietermijn sluit op 13 mei

logo-nederlandDen Haag – Op 4 juli zal – als het nieuws tenminste niet voordien uitlekt – bekend worden wie Wilbert Stolte gaat opvolgen als Rijksvertegenwoordiger voor Caribisch Nederland.

Minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken heeft vorige week de Tweede Kamer geïnformeerd over het ‘tijdpad van de transparante benoemingsprocedure’.
Zoals bekend is afgelopen dinsdag de werving begonnen met de publicatie van de vacature in onder meer het Antilliaans Dagblad, de Staatscourant en op de website van het ministerie.
De sollicitatietermijn sluit op 13 mei.
De bewindsman meldt dat de selectiegesprekken medio juni plaatsvinden waarna aan het einde van die maand de ‘gevoelens’ van de Bestuurscolleges van Bonaire, Sint Eustatius en Saba worden ingewonnen.
Op 4 juli zal de ministerraad op voorstel van Plasterk besluiten welke kandidaat voor benoeming aan de koning zal worden voorgedragen.
Vier dagen later moet het Koninklijk besluit volgen waarna de beëdiging medio juli kan plaatsvinden, aldus de brief aan de Kamer.

Maar: ,,Graag zou ik willen benadrukken dat het een indicatieve planning is en dat door onvoorziene omstandigheden het daadwerkelijke tijdpad anders zou kunnen verlopen”

, aldus Plasterk die eindigt met de toezegging dat hij de Kamer zal informeren over ‘de invulling van de functie zodra deze met de nieuwe Rijksvertegenwoordiger is besproken en vastgesteld’. De profielschets van de Rijksvertegenwoordiger is gisteren gepubliceerd.

Zo staat er: ,,De Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba is een belangrijke verbindende functionaris.
Hij bevordert de samenwerking tussen de liaisons, houdt overzicht, agendeert departementsoverstijgende vraagstukken en bewaakt de consistentie in het optreden van de liaisons.”

Zo blijkt dat de Rijksvertegenwoordiger een goed bestuur in de openbare lichamen bevordert en waarborgt.
Daartoe heeft hij onder meer de volgende taken en bevoegdheden:

  • het rapporteren aan ministers over aangelegenheden betreffende de openbare lichamen;
  • het goedkeuren van besluiten tot benoeming, bevordering, schorsing en ontslag van eilandsambtenaren;
  • het vervullen van een regierol met betrekking tot benoeming en herbenoeming van gezaghebbers;
  • het voorzien in de waarneming van een gezaghebber indien de Rijksvertegenwoordiger dat in het belang van het openbaar lichaam nodig oordeelt;
  • het goedkeuren van diverse eilandsverordeningen;
  • het verlenen van bepaalde ontheffingen en het bevorderen van de samenwerking tussen de in de openbare lichamen werkzame rijksambtenaren onderling en met de eilandsbesturen.

,,De Rijksvertegenwoordiger kan met betrekking tot de toegekende taken en bevoegdheden algemene en bijzondere aanwijzingen ontvangen van – en bij een andere verantwoordelijke bewindspersoon: in overleg met – de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en verstrekt de bewindspersoon wie het aangaat desgevraagd inlichtingen over zijn of haar werkzaamheden”, zo staat in de profielschets.

En: ,,Op grond van de Veiligheidswet BES kan de Rijksvertegenwoordiger aanwijzingen geven bij een ordeverstoring van boveneilandelijke betekenis.
Ook vervult de Rijksvertegenwoordiger een spilfunctie bij verzoeken om bijstand aan de politie door onderdelen van de krijgsmacht.
In het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing heeft de Rijksvertegenwoordiger een aantal wettelijke taken en bevoegdheden.
Zo kan de Rijksvertegenwoordiger aanwijzingen geven bij rampen of crises van boveneilandelijke betekenis en toetst de Rijksvertegenwoordiger door de bestuurscolleges vastgestelde rampen- en crisisplannen.
Verder beschikt de Rijksvertegenwoordiger als gemandateerd korpsbeheerder van politie en brandweer over een aantal bevoegdheden.”

Voor benoembaarheid moet de kandidaat het Nederlanderschap bezitten.
Voor de Rijksvertegenwoordiger is er een ambtswoning op Bonaire beschikbaar en de bezoldiging bedraagt 9.098,26 euro per maand.

VACATURE-ADVERTENTIE

Advertentie-Bonaire

NASCHRIFT

De toekomstige Rijksvertegenwoordiger

Verwacht wordt van de toekomstige Rijksvertegenwoordiger dat hij een bruggenbouwer is die samenwerking en gezamenlijkheid stimuleert; inlevingsvermogen toont en zich bewust is van het effect van het eigen handelen, zich gemakkelijk beweegt door alle lagen van de bevolking van de verschillende eilanden; communicatief is en contactueel vaardig, kan aansluiten bij verschillende gesprekspartners en duidelijkheid kan creëren; in staat is een objectieve ‘oog en oorfunctie’ te vervullen; een netwerker is die nieuwe kansen en mogelijkheden creëert en, indien de situatie dit vraagt, als boegbeeld kan optreden; in staat is in korte tijd een optimale informatiepositie te creëren en in stand te houden; in staat is een positie boven de partijen in te nemen en geen politieke kleuring in zijn/haar optreden heeft; van onbesproken gedrag is, integriteit uitstraalt en in staat is een voorbeeldfunctie te vervullen; ervaring heeft of aantoonbare affiniteit, met vraagstukken van openbare orde en veiligheid; aanzien geniet in zowel de Haagse als de Caribische bestuurlijke omgeving of dit binnen korte tijd weet te verwerven; een goed inzicht heeft in een gevoel voor beide bestuurlijke omgevingen en culturen; over voldoende inzicht in juridische, bestuurlijke en financieeleconomische zaken beschikt en een zakelijke inslag heeft; aantoonbaar inzicht heeft in de bestuurscultuur van de openbare lichamen of in staat is dit binnen korte tijd te verwerven en brede belangstelling heeft voor de gemeenschappen in het algemeen en tot slot goed Nederlands, Engels en zo mogelijk Papiaments spreekt.

Bron: Antilliaans Dagblad

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Lees ook

Zoeken

- Advertentie -

Nieuwe reacties

- Advertentie -