Commissie verdeeld over referendum

bonairemapKralendijk – De Adviescommissie Voorbereiding Referendum is verdeeld in haar advies over de te houden volksraadpleging.
Dat bleek tijdens de presentatie van het rapport vrijdagmiddag aan de Eilandsraad.

Het rapport getiteld, ‘Nunc aut Nunquam’ (Nu of nooit), is door de voorzitter van de commissie, Eugene Abdul, overhandigd aan de voorzitter van de Raad, Robby Beukenboom.
Opvallend daarbij is dat de meerderheid van de commissie weigert om een afwijkende mening van een van de leden, in dit geval Ronald Coffie, onderdeel te laten zijn van het rapport.
Volgens de meerderheid in de commissie is die afwijkende mening te laat ingediend.
Aanwezig bij de presentatie van het rapport waren,

  • Eugene Abdul,voorzitter,
  • Anthony Nicolaas, secretaris, en
  • Michael Pieters, lid.

Twee leden hebben zich afgemeld, onder andere het lid Ronald Coffie, die achteraf bleek een brief te hebben ingediend met een afwijkende mening.
Hoewel alle fractievoorzitters waren uitgenodigd voor de aanbieding van het rapport, was het opvallend dat slechts de fractievoorzitters van de Partido Demokrátiko Boneriano, Robby Beukenboom en van de Movimentu Boneiru Liber (MBL), Benito Dirksz, aanwezig waren. Jeffrey Levenstone (UPB) heeft via Beukenboom laten weten wegens ziekte niet aanwezig te zijn. Leider van de eenmansfractie Santana, Rafael Santana, was in geen velden of wegen te bekennen en heeft zich ook niet afgemeld.
Een ander saillant detail is dat vlak voor de overhandiging van het rapport het commissielid Ronald Coffie de commissie op de hoogte bracht dat hij een afwijkende mening heeft.
Aan de toon van de voorzitter te horen, was hij daar niet zo blij mee.
Veel tijd heeft de commissie dan ook niet besteed aan de brief van Coffie.
Na een korte beraadslaging hebben de drie aanwezige leden besloten die mening aan de kant te schuiven.
Abdul liet namens de commissie weten, dat de afwijkende mening niet zal worden meegenomen in het rapport, omdat het lid daar gewoon te laat mee is gekomen.
Het rapport is immers al gedrukt.
Abdul noemde de tijd die de commissie kreeg om het rapport op te stellen, te kort.
Toch is het gelukt om het rapport binnen de gestelde termijn af te ronden.
Bovendien was de taak die de commissie kreeg heel erg beperkt.
Zo beperkt dat de commissie het toch nodig heeft gevonden om enkele punten uit te werken die niet met zoveel woorden worden genoemd in haar taken.

,,Ondanks die beperkingen heeft de commissie toch een evenwichtig en objectief rapport samengesteld, die de Eilandsraad kan helpen om een verantwoord besluit te nemen over het referendum over het zelfbeschikkingsrecht”, aldus Abdul.

Hij deed namens de commissie een oproep aan de Raad om het advies serieus te behandelen, omdat getracht is om het rapport zo wetenschappelijk en objectief samen te stellen.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *