‘Motorrijtuigenbelasting gaat niet omhoog’

mrbWILLEMSTAD — Onder geen enkele voorwaarde zal de motorrijtuigenbelasting (MRB) worden verhoogd om het tekort van 10 miljoen gulden bij de Stichting Wegenfonds Curaçao (SWC) voor onderhoud van de wegen aan te zuiveren.
Dat laat minister Earl Balborda (PNP) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) desgevraagd weten.

Deze vraag werd de minister door de Amigoe voorgelegd naar aanleiding van de nog niet uitgevoerde herziening van het MRB-stelsel die eigenlijk voor 1 januari van dit jaar gepland was. De Commissie Motorrijtuigen werd daartoe in eind 2011 ingesteld om onderzoek te doen naar de mogelijkheden.
De opdracht voor dit onderzoek werd per landsbesluit bekrachtigd.
Onder ex-minister van VVRP Charles Cooper (MAN) werd dit onderzoek gedaan en werd erover gerapporteerd.
De opdracht was binnen drie maanden met concrete voorstellen te komen om de MRB zo aan te passen dat zij financieel dekkend zou zijn voor het plegen van achterstallig onderhoud aan de bestaande infrastructuur met ingang van 2013.
Het wegenbudget voor 2011 bedroeg iets meer dan 35 miljoen gulden.
SWC kreeg van de toenmalige minister Cooper behalve deze opdracht ook een uitbreiding van haar takenpakket: behalve het onderhoud voor het wegennet zou zij ook verantwoordelijk zijn voor de pleinen, parken en het straatmeubilair. Daarvoor had SWC 10 miljoen extra nodig, een budgetstijging van ruim 30 procent tot 45 miljoen gulden.

De commissie bracht in december 2011 een tussenadvies uit met daarin verwerkt meerdere opties voor een moderner eerlijker systeem van belasting heffen op de motorrijtuigen gebaseerd op het veranderen van de heffingsgrondslagen zoals het gewicht van het voertuig, het weggebruik, de kenmerken van het voertuig of op een combinatie van de drie bovenstaande factoren.
Ook werd de mogelijkheid van het verhogen van de MRB met 30 procent als optie aangedragen, zij het niet als aanbevolen keuze.

De commissie adviseerde de minister om te kiezen voor een grondig herstel van het MRB-stelsel door te kiezen voor een nieuw systeem gebaseerd op een combinatie van gewicht, gebruik en kenmerken.
Een uitgewerkt implementatieplan legde zij daar ook aan ten grondslag.

Minister Cooper legde dat advies echter naast zich neer en koos voor de optie van het verhogen van de MRB met 30 procent.
De SWC liet daarop aan de minister weten dat deze oplossing hoogstwaarschijnlijk niet het gewenste resultaat op langere termijn zou hebben.
‘Een te rooskleurig beeld’ vanwege het ontbreken van een aantal belangrijke kostengegevens zoals de extra taken (onderhoud straatmeubilair, parken en pleinen) die ook onder het budget van SWC vallen, de stijging van de omzetbelasting en de aanpassing van de bitumenprijzen (van 88 cent naar 4,87 gulden per gallon).
Na deze brief van de SWC aan de minister is het al een poosje stil rondom de MRB behalve dan dat er regelmatig, ook door Statenleden, op wordt gezinspeeld.

Minister Balborda heeft onomwonden laten weten dat de verhoging van de MRB geen optie is. Bovendien wil hij eerst het lopende onderzoek bij Openbare Werken afwachten.

“Eerst uitzoeken waar je lek zit en hoeveel er weggelekt is, voordat je beslissingen neemt. Van daaruit verder.
Wat ik kan u wel zeggen dat er geen verhoging van de MRB komt.
Deze bevolking heeft genoeg te verduren gehad.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *