31 C
Willemstad
• woensdag 12 juni 2024

DH | Multi-million-dollar St. Maarten Crime Fund lacks financial administration and policy plan

PHILIPSBURG--“There has been no indication of any activities on this measure.” This statement pertains to the restructuring of the Crime Fund St. Maarten as mentioned in the...

AntilliaansDagblad | Links wint op Bonaire

Van Huffelen krijgt veel voorkeursstemmen in CN; hogere opkomst dan in 2019 Kralendijk - GroenLinks-PvdA heeft op Bonaire overtuigend gewonnen. Van de 1.784 geldig uitgebrachte stemmen kreeg de...

AntilliaansDagblad | Afgifte watersportvergunningen stilgelegd

Oranjestad - Aanvragen voor een nieuwe watersportvergunning worden tot nader order niet in behandeling genomen. Vanaf 1 januari 2025 moeten alle commerciële vaartuigen een ‘propeller guard’ aan...

AntilliaansDagblad | Line-up CNSJF 2024 compleet

Willemstad - De organisatie van het Curaçao North Sea Jazz Festival (CNSJF) heeft gisteravond ‘met groot genoegen en trots’ de laatste namen bekendgemaakt voor de aankomende 2024-editie. Op...

AntilliaansDagblad | PVV levert staatssecretaris

Eind juni beëdiging kabinet-Schoof door koning Willemstad - De kans lijkt groot dat de zes eilanden van het Caribisch deel van het Koninkrijk te maken krijgen met een...

AntilliaansDagblad | Apart Ipko democratisch deficit

Gehele revisie Statuut ‘niet opportuun’ Willemstad - In de afsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) staat dat de mogelijkheden onderzocht moeten worden om een apart Ipko of andersoortige...
- Advertisement -spot_img

Monk krijgt een oorvijg

HomeNieuwsMonk krijgt een oorvijg

Willemstad – Minister Carlos Monk (PS), die belast is met onder andere het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening, heeft al op 15 mei middels een brief van de gouverneur van Curaçao Frits Goedgedrag een gevoelige tik op de vingers gekregen.

Dit in verband met de op handen zijnde verhuizing van de afdeling Bevolking, Burgerlijke Stand en Verkiezingen (BBSV) in de volksmond Kranshi genaamd. De gouverneur maakt zich grote zorgen over deze verhuizing, voornamelijk vanwege het feit dat ook de paspoortafgifte bij Kranshi plaatsvindt en de verhuizing van Kranshi gevolgen kan hebben voor de veiligheid die noodzakelijk is hierbij. Hij wil een schriftelijke reactie, voor 23 mei al, met daarin van Monk een reactie of de berichtgeving in de media omtrent de verhuizing van Kranshi voor 1 juli naar het St. Thomas College in Otrobanda klopt.

,,Het behoeft geen betoog dat het voor een correcte en ordentelijke wijze van afgifte van paspoorten van eminent belang is, dat de organisatie en beveiliging van zowel de fysieke locatie van de paspoortenafgifte als van de procedures in de organisatie die met afgifte is belast van het hoogst mogelijke niveau zijn. In de huidige locatie aan de Breedestraat heeft BBSV, mede door alle investeringen die op deze locatie zijn gedaan, altijd een acceptabel organisatorischen beveiligingsniveau weten te hanteren in de paspoortuitgifte. Het is mede hierom geweest dat bij het ontstaan van het land Curaçao in 2010 ervoor werd gekozen BBSV namens de gouverneur – dus in mandaat – paspoorten te laten verstrekken aan personen die in de lokale bevolkingsadministratie zijn opgenomen”, stelt de brief.

Dit mandaat om paspoorten af te geven dreigt nu door de gouverneur te worden ingetrokken.

,,De verhuizing van BBSV is in beginsel een aangelegenheid van het land Curaçao. Uit de vigerende paspoortregeling volgt echter dat ook andere instanties een bevoegdheid hebben bij wijzigingen van een paspoortuitgiftelocatie, bijvoorbeeld vanwege alle apparatuur voor paspoortuitgifte die bij zo’n verhuizing zal moeten worden verplaatst. Hier liggen bevoegdheden voor diensten van (of namens) het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de gouverneur van Curaçao. De korte termijn die wordt gehanteerd voor de overgang van BBSV naar het St. Thomas College baart mij zorgen. Ik vraag mij af of er voldoende zorgvuldigheid in acht wordt genomen bij deze verhuizing, ook omdat mij bekend is welke maatregelen normaliter plaats moeten vinden voordat een locatie geschikt kan worden geacht voor de afgifte van paspoorten. Derhalve maak ik mij zorgen over de effecten die een niet correct uitgevoerde verhuizing van BBSV kan hebben voor de afgifte van paspoorten in Curaçao. Ik wijs u erop dat onzorgvuldigheid ten aanzien van de paspoortverstrekking aan personen die in de Curaçaose bevolkingsadministratie staan ingeschreven, in uiterste instantie, conform de Paspoortwet gevolgen kan hebben voor het mandaat dat ik ter zake aan het hoofd van de afdeling BBSV heb verstrekt.”

Meerdere draaien om Monks oren

De gouverneur heeft niet alleen vragen over de verhuizing op zich, ook de huurprijzen die worden genoemd in verband met de huur van het nieuwe pand zijn reden voor gefronste wenkbrauwen, aangezien de argumentatie van de overheid voor de verhuizing was gebaseerd op de hoge huurprijs van de huidige locatie van Kranshi, die ligt rond de 56 duizend gulden per maand.

,,Het verbaast mij dan ook een besluit van de Raad van Ministers te krijgen waarin een huurovereenkomst is bijgesloten met dhr. Marius Romer, ogenschijnlijk optredend als verhuurder namens St. Thomas College/ de stichting St. Thomas, en het land Curaçao, waarin een huurbedrag van 125 duizend gulden per maand overeen wordt gekomen. In tegenspraak met hetgeen de minister-president mij heeft medegedeeld en berichten in de media hieromtrent, is in deze huurovereenkomst niets te vinden over een afspraak tot ‘huurkoop’. Het huurbedrag dat overeen is gekomen, zeker gezien de keuze af te zien van openbare aanbesteding bij het zoeken naar een geschikte locatie en de geuite argumentatie met betrekking tot het opzeggen van de huur van het pand aan de Breedestraat, komt op mij excessief over.”

Hiermee zegt de gouverneur feitelijk dat er reeds een besluit is genomen in de Ministerraad en er zelfs al een huurcontract is voor een bedrag dat meer dan twee keer zo hoog is als het huidige bedrag dat nu betaald wordt. En gezien het feit dat het bestuur van de stichting St. Thomas heeft aangegeven in de media dat er helemaal geen overeenkomst over huur, huurkoop of koop is gesloten met het land maakt de gouverneur zich zorgen over het besluitvormingsproces rond de verhuizing van BBSV.

Daarmee is de draai om de oren echter niet klaar want in de brief grijpt de gouverneur tevens de kans om een behoorlijk opgelopen betalingsachterstand voor wat betreft de afdracht van paspoortleges aan het agentschap BPR van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties aan de kaak te stellen. Deze leges worden door het Kabinet van de Gouverneur voorgeschoten aan het agentschap BPR en afgerekend met BBSV. In deze betaling van BBSV aan het Kabinet van de Gouverneur is nu een achterstand van 411.531,24 gulden, over de periode september 2011 tot en met februari 2012.

,,Ik reken erop dat deze betalingsachterstand op korte termijn ongedaan wordt gemaakt”, eindigt de gouverneur de brief aan Monk.

Bron: Antiliaans Dagblad

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties