Minister Plasterk haalt bakzeil

Senaat weerstaat druk om haast te maken met verankering in grondwet

logo-nederlandDen Haag – Een ezel stoot zich geen tweemaal aan dezelfde steen, maar minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft zich deerlijk vergist in de standvastigheid van de Eerste Kamer.

Advertentie

De bewindsman wil dat de Senaat terugkomt op het besluit de behandeling van zijn voorstel om de positie Bonaire, Sint Eustatius en Saba in de grondwet te verankeren uit te stellen tot na de evaluatie in 2015.
De Eerste Kamer heeft Plasterk deze zomer laten weten het principieel onjuist te vinden dat het kabinet op de evaluatie vooruit loopt.
Niettemin greep de minister een debat over de Kieswet aan om een poging te doen de Senaat op andere gedachten te brengen.
Per brief gaf hij de Kamer ‘in overweging’ de behandeling van de grondwetswijziging ter hervatten. Twee Senaatscommissies – die voor Koninkrijksrelaties en die voor Binnenlandse Zaken en Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning – bogen zich gistermiddag over de brief. De leden kwamen eensgezind tot de conclusie niet af te stappen van hun eerder ingenomen standpunt.
Zij blijven het onjuist vinden een voorschot te nemen op de evaluatie.
In zijn brief ging Plasterk ook uitgebreid in op een al jaren slepende kwestie die haar oorsprong vindt in de toetreding van de BES-eilanden tot het Nederlandse staatsbestel.
Omdat zij geen provincie vormen en ook niet onder een provincie ressorteren, is destijds besloten om de uitslag van eilandraadsverkiezingen mee te wegen voor de verkiezing van de Eerste Kamer. Aangezien het onwenselijk wordt gevonden dat niet-Nederlanders invloed hebben op de samenstelling van nationale politieke organen, heeft deze groep geen stemrecht bij provinciale verkiezingen.
Om diezelfde reden was het de bedoeling niet- Nederlandse ingezeten in Caribisch Nederland uit te sluiten van eilandraadsverkiezingen.
De rechter stak daar echter een stokje voor.
Er is een wijziging van de grondwet voor nodig om dit alsnog in de Kieswet te regelen.
De Tweede Kamer liet zich in mei door Plasterk overhalen om met het wetsvoorstel daartoe in te stemmen, maar de Senaat trapte op de rem en schortte de behandeling op tot na de evaluatie in 2015. Plasterk is daar niet gelukkig mee.
Hij wil zo snel mogelijk geregeld hebben dat de stem van Nederlandse BES-inwoners meetelt voor het samenstellen van de Eerste Kamer. Reden waarom hij het opnieuw probeerde de Senaat te vermurwen.
Om de senatoren over de streep te krijgen, is hij nagegaan of er een oplossing te vinden is die niet-Nederlandse ingezetenen wel stemrecht geeft voor de eilandsraden maar dan op zo’n manier dat hun stemmen niet meetellen voor de Eerste Kamer.
De mogelijkheid om Nederlanders bij eilandraadsverkiezingen een tweede stem te laten uitbrengen voor een apart Kiescollege is volgens Plasterk te omslachtig.
Dat geldt ook voor de optie om Caribisch Nederland tot provincie te verheffen of onder te brengen bij een bestaande provincie.
Wat hem betreft, is het kiezen uit twee kwaden.

Zijn keuze: niet-Nederlandse ingezetenen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba hun actieve en passieve kiesrecht voor de eilandraadsverkiezingen ontnemen.
Maar daarvoor is het wel weer noodzakelijk de grondwetswijziging door te voeren.
De commissieleden toonden zich niet overtuigd van de argumenten van de bewindsman dat het niet goed mogelijk zou zijn Nederlandse BESburgers bij eilandraadsverkiezingen een tweede stem te laten uitbrengen die alleen voor de Eerste Kamer telt.

,,Wij begrijpen zijn bezwaren wel, maar wij hebben behoefte aan een nadere uitleg. Wij zullen de minister vragen het wat scherper te formuleren”, zo vatte commissievoorzitter Hans Engels (D66) het standpunt van de fracties samen.

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *