28 C
Willemstad
• vrijdag 24 mei 2024

Extra | Journaal 22 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, May 21, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 21 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, May 20, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 20 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Friday, May 17, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

Meldplicht sieraden in wet

HomeMediaMeldplicht sieraden in wet

Douane moet training krijgen

GeldWillemstad – Personen die Curaçao binnen komen hebben niet alleen een aanmeldingsplicht voor een geldbedrag van 20.000 gulden of meer, maar zijn ook verplicht te melden dat zij edelmetaal, sieraden of andere voorwerpen ter waarde van 20.000 gulden of meer bij zich hebben.

Advertentie


Wout, aangeboden aan de Staten.
In de Memorie van Toelichting (MvT) wordt gesteld dat het identificeren van een voorwerp van genoemde waarde in verschillende verschijningsvormen, een uitdaging vormt voor de douane.

,,Kennis van waardevolle artefacten zal in ieder geval geïndiceerd zijn”, zo wordt eraan toegevoegd.

De douane moet training krijgen over de waarde van sieraden, edelmetalen en stenen.  FOTO ARCHIEF ANTILLIAANS DAGBLAD
De douane moet training krijgen over de waarde van sieraden, edelmetalen en stenen.
FOTO ARCHIEF ANTILLIAANS DAGBLAD

Met de wijziging van de landsverordening zijn de financiële consequenties voor het land begroot op om en nabij 23.000 gulden.
De douane van Curaçao zal voornoemd bedrag aanwenden voor het aanschaffen van kluizen voor vier (4) posten en voor extra trainingen voor douaneambtenaren.
Naar aanleiding van de opmerking van de Sociaal Economische Raad (SER) dat deze extra toevoeging niet opgenomen is in de aanbeveling van de Financial Action Task Force on Money Laundering (Fatf), stelt de regering dat dit wel gedaan is door de Caribbean Financial Action Task Force (Cfatf) waarin in een evaluatie (december 2006) is aangegeven ‘dat de douane nieuwe machtigingen moet krijgen en nieuwe procedures moet kunnen toepassen om beter de oorsprong en de bestemming van goud, andere edele metalen en stenen te onderzoeken’.

Douane meldplicht bij MOT
Omdat de douane een meldplicht heeft ten aanzien van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT), voldoet de nieuwe wetgeving ook aan de wens van de SER om de transacties internationaal kenbaar te maken.
Immers, het MOT moet de gegevens weer verstrekken aan instanties buiten het Koninkrijk op basis van een verdrag of een administratief akkoord. De SER vraagt zich af wat het MOT doet met de verkregen gegevens.
In antwoord hierop stelt de regering:

,,Het MOT registreert, bewerkt en analyseert (ook die van de douane) alle binnenkomende meldingen teneinde te bezien of deze gegevens van belang kunnen zijn ter voorkoming en opsporing van het witwassen van geld of het financieren van terrorisme en de hieraan ten grondslag liggende misdrijven.
Pas wanneer er zo’n vermoeden van witwassen en of terrorismefinanciering ontstaat, kan het MOT de betreffende transacties doormelden aan de opsporings- en vervolgingsdiensten
.”

Uitgelegd wordt dat het MOT functioneert als een buffer:

,,Slechts de transacties van subjecten waarvan het MOT, na gedegen onderzoek, een vermoeden van witwassen en of financiering van terrorisme verkrijgt, worden doorgemeld aan het Openbaar Ministerie. Deze manier van werken, die door de Faft wordt aanbevolen, komt het werk van de opsporings- en vervolgingsdiensten ten goede. Met de bovenomschreven procedure wordt juist effectief de financiering van terrorisme bestreden alsmede wordt door de bufferfunctie van het MOT voorkomen dat de namen van onschuldige personen worden doorgemeld.”

bron: Antiliaans Dagblad

Advertentie

To Top

  1. Ja meldplicht van edelmetalen, informatie die vervolgens door corruptive onder douaneambtenaren terecht komt bij criminelen tercht komt. Leren ze het nou nooit op cURACAO!!!!!

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties