Ingezonden: Tirannie van de meerderheid

Lezers Schrijven

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curaçao?
Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: INGEZONDEN

Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten.
De redactie van de Knipselkrant Curaçao is niet verantwoordelijk voor de inhoud.
Ingezonden stukken die beledigende of discriminerende taal inhouden worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag klom ” Haiko de Groot ” voor ons in de pen…………..

WAT OP maandag 16 december jl. in de Staten vooral duidelijk werd was de politieke onwil, om ondanks gedegen journalistiek werk, recht te doen aan het begrip transparantie. Er werd letterlijk, omwille van politiek opportunistische redenen, een andere kant opgekeken. Is hierdoor mijn vertrouwen in politici geschaad? Die vraag stelde ik mijzelf toen ik daags daarna opstond.

Welnee, concludeerde ik, dat vertrouwen is er feitelijk nooit geweest. Het (politiek) establishment op dit eiland heeft altijd weggekeken wanneer er missstanden werden gemeld en dus is het niet vreemd dat in het onderhavige dossier ‘de kwestie Marvelyne Wiels’ de politieke wil ontbrak om het vertrouwen in good government recht te doen. De loopgraven van de Curaçaose politiek voorkomen eenvoudigweg dat echte hervormingen kans van slagen hebben. Optisch lijkt het dat er iets aan transparantie is veranderd maar de werkelijkheid is veel weerbarstiger dan het electoraat beseft.

Dick Drayer kon dan ook niet bevroeden dat zijn ophefmakende artikel betreffende de malversaties van Marvelyne Wiels, in de Staten pijnlijk duidelijk zou maken dat er een onmiskenbaar belangenimperium bestaat, waarin Asjes en Wiels de hoofdrolspelers zijn. Waar Drayer buiten de Staten werd bejubeld om zijn werk, werd hij door een vooringenomen premier letterlijk verguisd.

De rol van Pais in deze kwestie is opmerkelijk. Voorman Rosaria, die met de mond belijdt dat hij integriteit als motto hoog in het politieke vaandel heeft staan, ontbrak het letterlijk aan politieke moed om paal en perk te stellen aan het politiek gesjacher. Hij liet op een lafhartige wijze toe dat degelijk onderzoekswerk door de demagoog Asjes, letterlijk door het slijk werd gehaald. Daarmee is Rosaria blindelings in de listige val getrapt van de broederschap Asjes-Wiels.

De conclusie is gerechtvaardigd dat de politieke conformist Rosaria, weliswaar een goed bestuurder, als politicus aanzienlijk aan geloofwaardigheid heeft ingeboet. Als Rosaria zijn zin krijgt neemt de goegemeente zijn standpunt over, namelijk dat de kwestie Wiels geen kabinetscrisis waard was. Helaas voor hem, ik heb niets op met het morele kompas van deze moraalridder. Ik ben gelukkig niet één van zijn makke kiesschapen, althans niet meer! Ik sluit af met een quote van Thomas Jefferson (1743- 1826):

“In matters of principle, stand like a rock.”

 

HAIKO DE GROOT

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *