29 C
Willemstad
• dinsdag 26 september 2023

Democracy now! | Monday, September 25, 2023

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 25 september 2023

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

PBC | Belangenverstrengeling Silvania in de schaduw van het pokerlicht?

Redactioneel commentaar | Dick Drayer - Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De aankondiging vandaag van een groot gokgerelateerd evenement op Curaçao werpt vragen op over de rol van de...

PBC | Het gebit van Willemstad straalde glanzend, helder en trots

door het oog van een cameraman | Tim van Dijk WILLEMSTAD – In de diepe schaduw van Willemstad’s bruisende leven schuilt een stille pijn, vergelijkbaar met een gebit...

PBC | Curaçao Medical Center onder druk om afsprakensysteem te verbeteren na herhaalde oproep van Gezondheidsinspecteur

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De Gezondheidsinspecteur, professor Keli, heeft opnieuw aandacht gevraagd voor patiënten die wachten op een afspraak bij het Curaçao Medical Center. In een brief aan...

PBC | Uitgezette huurders van een FKP-huis krijgen aanzienlijke schadevergoeding

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Een huurder van een FKP-huis in Curaçao krijgt bijna 120.000 gulden schadevergoeding nadat hij volgens de rechter ten onrechte zijn huurwoning was uitgezet. De...
- Advertisement -spot_img

AVC | ‘Het parlement van Curaçao is een Country Club’

HomeLandenArubaAVC | 'Het parlement van Curaçao is een Country Club'

Dick Drayer | Achterkant van Curacao

Opinie | ‘Het parlement van Curaçao is een Country Club’​

Transparency International schreef het al eens in 2013: Curaçao heeft een uitermate zwak ontwikkeld parlement. De laatste publicatie van de Algemene Rekenkamer toont aan dat er sindsdien weinig gebeurt is om dat probleem aan te pakken. Of althans, er is geen zichtbaar resultaat.

Nog los van het langdurend karakter van het probleem is acute verbetering juist nu vereist vanwege de noodzaak van Land Curaçao om na de pandemie kansen die zich aandienen effectief te benutten.

Een bijna dramatische bestuurscultuuromslag lijkt nodig. De vraag is of COHO die gaat brengen. Het aantreden van nieuwe, serieuze en goedbedoelende leden van de Staten op 11 mei aanstaande is in ieder geval moeilijk als nieuwe start te kwalificeren.

Ik kan legio voorbeelden geven van hoe het misgaat. Alleen al het feit dat milieuorganisaties naar de rechter moeten stappen om gehoord te worden en moeten procederen tegen de overheid over milieunormen is een veeg teken aan de wand. Had PAIS niet ooit een hoorzitting gehouden in het parlement over het milieuvervuilingsvraagstuk op Curaçao? Wat deden de Staten?

Zo ook economie: er is een aantal redelijke plannen opgesteld om de economie op te krikken. De Staten laten desondanks toe dat die bij het aantreden van een nieuw kabinet die plannen in prullenbak in verdwijnen.

Er is kennelijk sprake van een fundamenteel disfunctionerend systeem van checks and balances, waaraan het ambtelijk apparaat, en voor wat betreft subsidies, ook private stichtingen deelnemen.

Ondertussen heeft de burger maar lijdzaam toe te zien hoe met de openbare financiën wordt omgesprongen en zijn belastinggeld verdwijnt in een schier oneindige put, waarover Staten noch Regering verantwoording wensen af te leggen.

De Staatsregeling schiet kennelijk tekort, omdat wij geen instantie hebben waar het disfunctioneren van het parlement als instituut kan worden aangekaart. Want de kans dat de kiezer de individuele Statenleden ter verantwoording gaat roepen is – zo blijkt telkens – verre van aannemelijk.

Statenvragen

Een echte mannetjesputter in het parlement – wat vragenstellen betreft – is Statenlid Curtley Obispo van de PAR. Hij houdt onder meer bij hoeveel van zijn vragen en brieven onbeantwoord blijven. Sinds zijn aantreden in 2017 tot en met de maand september 2020 heeft het Statenlid nog diverse brieven met antwoorden van de regering te goed. Het gaat onder meer om zeven vragen aan de minister van Volksgezondheid, 28 aan de minister van Financiën en vijf aan de minister van Verkeer en Vervoer.

De gewoonte om vragen onbeantwoord te laten lijkt lang geleden te zijn ingeslopen. En het gebeurt andere parlementariërs ook. Echter, ik zou ook kunnen beweren dat het betrokken Statenlid – andere instrumenten die hij tot zijn beschikking heeft ten spijt – heeft gedoogd dat zijn brieven sinds 2017 onbeantwoord bleven.

Daardoor hebben hij en zijn collega’s onbewust bijgedragen tot de bevestiging van deze anti- staatsrechtelijke gewoonte tot norm. Dat is hun goed recht als Statenlid, want slechts parlementariërs zelf bepalen op grond van hun moverende redenen hun optreden als parlementariër.

Maar daardoor vormen deze parlementariërs samen wel het profiel van tandeloze tijgers, die niet bijten. De dwaas die meer vragen kan stellen dan honderd wijzen kunnen beantwoorden. Dat laatste is de gedachte die bij mij opkwam bij het horen van het bagatelliserende antwoord van de minister van Financiën naar aanleiding van een recente rappelbrief van dezelfde Obispo. Kenneth Gijsbertha antwoorde letterlijk: “Ik heb nu urgentere dingen te doen dan jouw vragen te beantwoorden.”

Obispo laat het mompelend rusten, terwijl hij om wille van zijn verantwoordelijkheid veel meer druk had kunnen zetten door te dreigen met een motie tegen de minister van Financiën. Samen met de oppositie had hij Kenneth Gijsbertha weg kunnen sturen als signaal. Het is niet gebeurd. En alle andere leden van de PAR hebben ook geaccepteerd dat Gijsbertha Obispo zo heeft behandeld. Toen ik hier met een goede vriend over sprak, zei hij: het is geen parlement, het is een Country Club.

Zomaar een greep

Het duurste ziekenhuis ter wereld is door de regering van Curaçao gebouwd. Het parlement heeft vier jaar lang alleen intensief lipservice verleend aan een parlementaire enquête ter verduidelijking en verheldering van de verantwoordelijkheid voor de exorbitante kosten. Covid het excuus om de enqûete ver vooruit te schuiven.

In de Landsverordening Basisverzekering Ziektekosten staat dat de minister binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze landsverordening, dat was in 2014, telkens binnen vijf jaar aan de Staten een verslag dient te zenden over de doeltreffendheid en de effecten van deze landsverordening, in het bijzonder ook met betrekking tot het functioneren van de uitvoeringsorganisatie. Je raadt al.

De Ombudsman is een ander hoeksteen in onze Staatsregeling. Hij liet onderzoek doen naar de reden voor het uitblijven van reacties van bestuursorganen op klachten van burgers. De overheid reageert structureel niet. De Ombudsman meldt dit vervolgens aan de Staten, maar die reageren hier ook niet op. Geen aanmaning geadresseerd aan de minister verantwoordelijk voor het bestuursorgaan.

Verser in het geheugen zijn de kwesties Elhage en Capriles, twee door het volk gekozen Statenleden die via de rechter en via een ingreep van Nederland uiteindelijk hun zetel in kunnen nemen in het Curaçaose parlement.

Uit de partij!

Door taakverwaarlozing – en niet alleen voor wat betreft de jaarrekeningen – hebben de Statenleden hun verantwoordelijkheid structureel verzaakt. Hiermee schieten ze niet alleen tekort in hun verantwoordelijkheid richting het volk, maar ook in de eigen voet omdat ze in het systeem van checks and balances hun rol hebben geminimaliseerd.

De Staten vertegenwoordigen het gehele Curaçaose volk, ze is hoeksteen van de Curaçaose democratie en draagt bij tot die noodzakelijke checks and balances. Een minachting eigenlijk voor de Staatsregeling, dat een doordacht systeem is om een evenwichtige staat in te richten en te onderhouden, waarin de rechten en plichten van de burgers tot uiting kunnen komen.

Er zijn veel mildere vormen, maar de uiterste vorm waarin de Staten uiting kan geven aan haar rol is door corrigerend op te treden en het vertrouwen in een minister op te zeggen. Maar zelfs dat gebeurt niet. Het wordt kennelijk ook als een doodzonde binnen de partij gevoeld. Wil je als Statenlid je minister ter verantwoording roepen, dan betekent dat bijna automatisch: uit de partij!

Constitutioneel Hof

Curaçao kent geen Constitutioneel Hof. De constitutionele toetsing wordt op Curaçao overgelaten aan de wetgever: de regering en de Staten. Zij moeten er op letten dat de wetten die zij maken niet in strijd zijn met de Grondwet.

Door het structureel falen van de Staten, die ook nog eens niet door de burger wordt gecorrigeerd, is de roep om een Constitutioneel Hof meer dan gerechtvaardigd. Verkiezingen immers, geven onvoldoende zegkracht aan het volk.

Maar Constitutioneel Hof kan alleen tot stand komen indien het wordt opgenomen in de Staatsregeling. En ja, daarvoor zijn de falende Staten aan zet! Een patstelling.

Koninkrijk

Het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden stelt dat elk der landen zorg draagt voor de verwezenlijking van de fundamentele menselijke rechten en vrijheden, de rechtszekerheid en de deugdelijkheid van het bestuur.

In het Statuut staat ook dat het waarborgen van deze rechten, vrijheden, rechtszekerheid en deugdelijkheid van bestuur een aangelegenheid is van het Koninkrijk.

Er is mijns inziens na 2010 nogal wat redres. het magische toverwoord dat in de Officiële toelichting op artikel 43 Statuut wordt aangehaald: () Het is echter in het belang van het Koninkrijk, dat deze taak inderdaad wordt vervuld. Het Koninkrijk moet de daarvoor geëigende maatregelen kunnen nemen, indien in een land deze rechten en vrijheden, deze rechtszekerheid en dit behoorlijk bestuur niet bestaan. () Slechts wanneer in het land zelf geen redres van een ontoelaatbare toestand mogelijk zou blijken te zijn, kan het nemen van een maatregel in overweging komen.

Me dunkt, we zitten er – los van COHO – heel dicht bij.

Geraadpleegde literatuur

Bron: Achterkant van Curacao

34 reacties

 1. Mooie analyse Dick. Precies as is.
  Opvallend dat reaguurders enigszins doordraven en het zelfs hebben over wie +300 jr geleden op het eiland woonden en op elkaar reageren.
  Mijn hemel zeg.

 2. @Drechi pa bosnan Tur

  Wat opvalt is wanneer je geen enkel steekhoudend argument meer kunt verzinnen, je mensen wilt terugsturen naar “unda nan a sali”.

  Vraagje: weet jij wie zich als eersten op Curaçao hebben gevestigd, dus nadat de oorspronkelijke Caiqueitio indianen door de Spanjaarden grotendeels waren uitgeroeid?

  Het zit namelijk zo. Na de ontdekking van de eilanden door Alonso de Ojeda (Spanje) in 1499 was er een hele tijd niets. Toen kwamen weer eerst de Spanjaarden (1527), toen de Nederlanders (WIC 1634), vervolgens de 1e groep gevluchte Sefardische Joden en in 1665 begon de slavenhandel vanuit West Afrika naar o.a. vrijhaven Curaçao. Curaçao krijgt een sleutelpositie in de internationale slavenhandel waar slaafgemaakten worden verhandeld en verscheept naar Zuid- en Midden Amerika. In 1689 bestaat de bevolking van Curaçao uit zo’n 13.000 slaafgemaakten en alle eerder genoemde entiteiten.

  Mijn vraag is dus wie wil jij eigenlijk waar naar toe terugsturen vraag ik mij hardop af? Ben benieuwd.

 3. @Abraham.. Jij lijkt me 1 van die communisten die naar het Rusland van Stalin gingen en daar uiteindelijk ook in de Gulag eindigde. Communisme heeft zeer weinig gedaan voor de mensheid. En heeft miljoenen zo niet miljarden levens gekost!
  Volgens mij loop je ook nog rond met een Che t-shirt?

 4. @ Brian S ik had je altijd hoger ingeschat met jouw comments, maar nu zie ik je als een stront wit voetje overloper net als die NSB’ers in 1940 1945, meer hoef ik niet te zeggen, hoop dat je straks uit gekakt word door je zogenaamde vrienden van de MFK en PNP als zij over een jaar op gerot zijn uit de regering, kom er maar in Brian S en Drekkie?.

 5. De staatsschuld van Nederland, waar denkt u dat die uit bestaat?

  Wat denk dat je het kost om elk jaar duizenden gelukszoekers en asielzoekers op te vangen? Deze krijgen toelages, huizen en advocaten toegewezen.

  En de miljoenen die ze sturen naar Curacao. Defensie.

 6. @Drechi, Er is toch wel 1 groot verschil. In Nederland werd de moord gepleegd door een linkse activist en hier door zijn eigen vrienden en maten van de politieke partijen! Dat is toch wel heel groot verschil!

 7. @ Kaat,

  de staatsschuld van Nederland, waar denkt u dat die uit bestaat? En hoe denkt u dat die staatsschuld is ontstaan? Gegraai uit de kas is er al sinds Lubbers, Kok etc. Ook Pinokkio met geheugenverlies graait mee uit de kas, en niet zo een beetje ook.

  En de moord op de heer Pim Fortuyn is net als destijds bij de heer Helmin Wiels allicht gepleegd door 1 persoon, maar de ganse organisatie erachter had vele Hooge Heeren in de gelederen. Een paar van hun zwerven nog steeds op deze aardbol rond.

 8. @Catalijne en Brian Sukkel:
  Jullie zijn allebei van een kaliber dat ik jullie met een enkel antwoord af kan handelen:
  Denken jullie nu ECHT dat ik niet zou weten wie de moordenaar van wijlen dhr Fortuyn was?
  Ik heb het over het feit dat je allebei doet alsof een politieke moord een uniek iets van deze contreien is, terwijl het zelfs in Makambia gebeurt…..
  Snappie?
  En ik ben niet van plan nog meer woorden dit onderwerp aangaande aan jullie te besteden.
  De Comment Police loert gelijk Covid 19 om de hoek, en omwille van jullie een terrechtwijzing te moeten ondergaan gaat me echt te ver.

 9. @drechi, Folkert van der Graaf is de naam van moordenaarPim Fortuin. Was geen mp of minfin, het was ‘n psychopaat, trek je conclusie.

 10. Oh dus nu is Rutte ook schuldig voor de moord op Fortuin in 2002. Toen was Rutte nog een lullig Staatsecretaris van Sociale Zaken. Die heeft echt wel Fortuin willen doden.

  Nee Drechi. Jou buddies zijn verantwoordelijk voor een politieke moord! Like it or not!

 11. @Kaat:
  Weer zo’n intelligente..

  Deze wil mij nu hier wijsmaken dat wijlen Pim Fortuin toen uit zichzelf erbij is gaan liggen op straat…..
  Dat daar niemand die moord op zijn geweten heeft.
  En dat daardoor de Premier mag liegen.

  Is that your point Katelijne????
  Wel een kromme redenering, maar ja, we wonen hier in een land waar iedereen zijn gedachten mag spuien, hoe krom ook.

 12. @drech, onbeschofte en ordinaire liegende Rutte heeft de Staatskas niet leeggeroofd, dat doet men hier wel én én, terwijl ze in feite niks te verhapstukken hebben. Ook heeft Rutte geen moord op zijn geweten.

 13. @Knoek Koe:

  Ooooo…. Nu snap ik het!!
  Dus je wil mij vertellen dat OMDAT er een economie van 900 miljard (plus volgens Koe hier niet te vergeten de overschotten) is in Nederland, de premier onbeschoft en ordinair mag liegen?????? Ok. Dat weten we dan weer.
  Dat verklaart veel……… Koe, je dacht voor eens een intelligente opmerking te hebben gemaakt, maar …. Laat maar Koe. Ga je gang.

 14. Drechi is het type die dictators als Saddam Hussein, Idi Amin en Desi Bouterse zou steunen omdat ze een grote mond durven te hebben tegen het westen.. maar ondertussen hun eigen mensen uitmoorden.

 15. het is alles zeggend dat niemand van onze “toppers” ooit in het buitenland iets voor elkaar heeft gespeeld. Een bijna incentieuze “ons-kent-ons” cultuur

 16. Dretchi zegt:…”Het lef van de mensen hier om de aandacht van het “debacle van Rutte” af te leiden door ons hier als ongeschoolde dj’s en weet ik wat meer weg te zetten, terwijl de “hoogopgeleide liegende Nederlandse politici” er een enorm potje van maken in Makambia…..”

  Drechi het verschil is dat ze in Nederland een economie van 900 miljard, Plus de nodige overschotten, en we hier een schuld hebben die in de miljarden loopt.

  In navolging van Brian S. zeg ook ik:
  Veel succes met het bedelen om geld, want tja, zelf kunnen nog Pik, nog Corruption Cooper iets beginnen zonder de boeboes van nederland.

  Ze kunnen ze alleen opspatten, verbrassen en over de balk gooien. Helaas doen bijna alle partijen dat.

 17. In sommige comments lees je dat je geen commentaar mag hebben op de mores van “onze” parlementariers.

  Vaak hebben juist deze figuren zelf een hoop op te merken..over anderen.

  Iets zeggen over iemands functioneren is not done vanwege de eilandscultuur .
  Daarom zie je dezelfde draaideurcriminelen elke keer weer op Ministerposten tergkeren en in het parlement.

  De politici kennen deze culturele trekjes van de primitieve stemmer, en spelen daar graag op in.

  Ongelovelijk dat anno 2021 er nog steeds verbolgen gereageerd wordt op terechte kritiek op “onze” parlementariers, alsof de parlementariers met een gemiddelde opleiding middelbare school en 18K salaris die niet eens de ballen hebben zoals de slappe Obispo om antwoord te EISEN op vragen en brieven.

  Het antwoord van draaideurnepotist minister Gijsberta is nog triester en van een hoog OENGA OENGA niveau
  .
  Het zijn een stelletje ingeslapen overbetaalde en duffe ambtenaren die hier en daar wat cherries /selfies picken en doen alsof ze heel veel doen.

 18. ….”Transparency International (TI)schreef het al eens in 2013: Curaçao heeft een uitermate zwak ontwikkeld parlement”…..

  Goed om het eens van een Specialist in Transparantie en goed bestuur als TI te vernemen. Trek nu maar je discriminatiekaart.

  Uitermate zwak : overbetaalde amateurs en marionetten zijn het.

 19. @drechi, kom je weer aan met makambialand. Waar slaat ‘t op de aandacht van Rutte af te leiden , we hebben onze eigen MP die al 4 jaar in ‘t zadel zit en straks plaats gaat maken voor onze ak cowboy, indien hij zich weer kan vertonen!!!.

 20. @Drechi. Ik geloof het jij werkelijk helemaal niets snapt van de werking het politieke systeem waar check & balances regelmatig op de agenda staan, het parlement en de eerste kamer hun werk (proberen) te doen, en er regelmatig politici ter verantwoording worden geroepen en moeten aftreden. Hoe anders is het hier waar niemand in partlement of staten zich druk maakt over hoe ministers met het geld vd kiezers omgaan, ministers zich niets aantrekken van vragen, en er honderden miljoenen van de kiezers worden uitgegeven zonder dat er een spoor van terug te vinden is. Hoe corrupt kan je zijn om dit toe te laten? En hoeveel boter heb je op je hoofd als je dit niet wilt zien?

 21. @Drechi. Ik zou dan je vriendjes als Korupson Cooper en Pik maar helpen met je gezonde verstand want zij hebben geen idee nu waar ze het geld kunnen vandaan halen om het te stelen.

 22. ABrian Sukkel:
  O… Dan heb jij een kristallen Bol……
  Ik daarentegen heb alleen maar mijn gezond verstand…
  Something that is noticeably lacking with you AND your cohorts…..

 23. @Drechi. De regering is daar afgetreden. Dat is iets wat jouw vriendjes bij de PNP en MFK nooit zullen doen. Daarnaast succes met geld bedelen in Den Haag want hier is geen rode cent meer.

 24. Het lef van de mensen hier om de aandacht van het “debacle van Rutte” af te leiden door ons hier als ongeschoolde dj’s en weet ik wat meer weg te zetten, terwijl de “hoogopgeleide liegende Nederlandse politici” er een enorm potje van maken in Makambia…
  Met steun van enklen zwartjes hier……. Dan maar ongeschoold, want dan kan ik het tenminste relativeren. Welk smoesje willen de dames op KKC blank of niet, nu gebruiken?
  ……”Doordat ze zo hoog opgeleid zijn, zijn ze soms verstrooid?” En de rest dan, die er geen schoon schip van DURVEN te maken? Lijfsbehoud? Omwille van de “rust” in het land?
  Jullie weten allemaal wat jullie genoegzaam kunnen doen, en wat Drechi pa bosnan Tur nu er schaterlachend van vindt… Hij slaat zich onder het lachen keihard op de (nu wel heel pijnlijke) knieen. “Knee slappers” zeggen ze in het Engels.

 25. Een van de redenen dat de democratie hier faalt. Parlement bestaat vaak uit mensen die 20 stemmen kregen maar wel 4 jaar lang een dik salaris vangen als ze niet kritisch zijn. De Staten hoort de regering te controleren maar dat doen ze niet.

 26. Er is kennelijk sprake van een fundamenteel disfunctionerend systeem van checks and balances, waaraan het ambtelijk apparaat, en voor wat betreft subsidies, ook private stichtingen deelnemen.
  Tja. je kan ook schrijven de regering en oppositie en alles er om heen in handen is van een stelletje criminelen die al hun slimheid inzetten om te stelen en teverduisteren.

  En dat kan omdat ze niet of nauwelijks vervolgd worden.

  Dat is de kern van het probleem en ook de oplosising. De snelheid en pakkans bij vervolging moet omhoog.
  Hoe sneller gereageerd word en hoe hoger de pak kans hoe lager de criminliteit.

 27. Wat kan of moet je verwachten van een parlement dat enkel uit Dj’s, politiemensen zangers van ritmo combina en tambu’s bestaat?
  Het vertaalt zichzelf in hopeloze puinhoop.
  Nederland is hiervan wel degelijk op de hoogte, maar kan hiertegen weinig doen.

 28. Het algemeen kiesrecht is ingevoerd in de tijd van paard en wagen. In die tijd konden plebejers elkaar nog niet vinden en gehoorzaamde iedereen zijn baas. Ongevaarlijk stemgedrag dus.
  Sinds een jaar of tien zijn er mobiele telefoons met gratis Twitter, Facebook, Vloggers, Bloggers, Influencers.
  Het is tegenwoordig voor randdebielen heel simpel om te communiceren en heel gemakkelijk om de ‘communis opinio’ te vormen en aan zich te binden. Hierdoor komt de middelmaat bovendrijven. Dat zie je in elk land met algemeen kiesrecht. De gratis massa communicatiemiddelen zijn pas ca 10 jaar voor iedereen te koop; het wordt daarom nog veel gekker.

 29. De burger ziet niet het verband tussen het nepotisme mismanagement op het eiland en hun eigen situatie.
  De burger ziet wel het gevolg van het dichtdraaien van de geldkraan van uit Nederland.
  En dus komt niet het goede maar het slechte vanuit Nederland. En dit beeld wordt door de politiek gestimuleerd. Mensen met een lage algemene ontwikkeling zijn gemakkelijk te manipuleren met “onderbuik gevoel”. 200 miljoen voor educatie? 200 miljoen in de zakken van de club leden en zeker niet bedoeld om burgers een ontwikkeling te geven die ze instaat stelt om het onrecht te onderkennen.

 30. Haha, who cares, nederland betaalt toch wel weer de rekeningen en tekorten, en zeker als d66 gaat meeregeren komt er geen vuist, dus volop doorfeesten maar zodra het weer kan ! En als er wel een vuist komt gewoon de discriminatiekaart trekken, werkt altijd !

 31. “Ondertussen heeft de burger maar lijdzaam toe te zien hoe met de openbare financiën wordt omgesprongen “.
  De burger speelt een grote rol in deze country club.
  Alleen ze zijn onder gemiddeld in algemene ontwikkeling en hebben 60 jaar ervaring en het is 60 jaar het zelfde met andere club leden.
  De 60 jaar hebben geleerd dat het niet uitmaakt wie er in Forti of in het parlement zitten en de algemene mening is dat het profiteren en mismanagement zo inherent aan besturen zijn dat het als “normaal” en acceptabel bestempeld kan worden. Of denk je echt dat het in andere landen beter is? Wat doe je hier nog? Commentaar geven is het niet omarmen van “onze cultuur”.

 32. Corruptie in Latijns Amerikaanse landen en bepaalde Caraibische eilanden is een probleem dat al decennia lang meespeelt. De resultaten in elke instantie desastreus op sociaal en economisch gebied.

  Zelfs in Argentinie waar het een paar jaar geleden nog goed ging begint het richting Venezuela te gaan onder het beleid van een hypercorrupte regering.

  Same can be said about Curacao : sinds status aparte heeft de regering op het eiland gekozen om het corrupt model van hun buren te volgen en niet te werken naar een betere toekomst voor het eiland.

  Het is dus geen wonder dat Gobierno & Sons B.V. zich hevig verzetten tegen het COHO apparaat, evenals Maduro zich zou verzetten tegen enig toezicht op zijn corrupt beleid dat Venezuela ten gronde heeft geleid.

 33. Zwak ontwikkeld parlament , dat is nogal vrij zwak uitgedrukt .
  Gezien wat in het parlament zit en wat er straks erbij komt .
  Dat beloofd weinig goeds
  Nos mes no por .
  Ik denk eerder een parasieten club .

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties