26 C
Willemstad
• zaterdag 10 december 2022

Extra | Journaal 8 december 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Wednesday, December 7, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 7 december 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra
- Advertentie -

Democracy now! | Tuesday, December 6, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 6 december 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

DKR | Nederlandse Kansspelautoriteit geeft Curaçaose gokmaffia te veel ruimte

Dossier Koninkrijksrelaties.nl Den Haag – De Nederlandse Kansspelautoriteit onderneemt te weinig tegen vanaf Curaçao opererende webcasino’s. Dat vinden partijen die hebben meegewerkt aan een evaluatie van de Ksa...

Democracy now! | Monday, December 5, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertentie -

AntilliaansDagblad | Silvania wijst ‘schuldigen’ aan

Publieke discussie over (technisch) failliet CMC; schulden groter dan bezittingen

Ex-GMN minister Suzy Camelia Romer en haar ministerieel regisseur Stanley Betrian HNO | Jeu Olimpio

Willemstad – Er is een publieke discussie ontstaan (op sociale media) over het ‘technisch faillissement’ van CMC, dat nog geen drie jaar geleden de eerste patiënten opnam. En over de schuldvraag.

CMCschuldigen2Het lijkt erop dat premier Gilmar Pisas (MFK) bij het programma Tribuna Popular heeft ‘bevestigd’ dat Curaçao Medical Center (CMC) failliet is. Waarschijnlijk doet de regeringsleider dit in verband met het rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dat afgelopen week naar de Staten is gestuurd.

Het Antilliaans Dagblad beschikt over informatie waaruit blijkt dat het kabinet-Pisas binnen de ministerraad al een tijd bezig is met het ‘faillissementsrisico’ en dat daarom een ‘externe kapitaalimpuls’ nodig is voor het veiligstellen van de exploitatie van de ziekhuisvoorziening. In verband daarmee werd de Regiegroep Sanering CMC-entiteiten ingesteld.

,,De schulden zijn groter dan de bezittingen en daarmee is reeds sprake van een technisch faillissement”, merkt NZa op. Het adviesrapport is al van eind april, maar zoals gezegd nu pas openbaar. ,,Op grond van de aan ons overgelegde informatie merken wij voorafgaand aan de analyse op dat er eind 2021 sprake is van een significant negatief eigen vermogen en grote exploitatieverliezen.”

Dat is iets wat de CMC-directie zelf al van meet af aan zegt. Feitelijk vanaf dag één, toen medio november 2019 de exploitatie van CMC van start ging. En het was algemeen directeur Gilbert Martina die al eerder – in bedekte termen – sprak over en waarschuwde voor een ‘technisch faillissement’.

Het nieuwe ziekenhuis is door het Land Curaçao gebouwd en ondergebracht bij CMC Vastgoed, waarbij CMC Exploitatie als huurder is gaan optreden en via de jaarlijkse ‘ontoereikende budgetbeschikkingen’ – toegekend door de betrokken minister van Gezondheid van het Land Curaçao – de huur moet opbrengen. Daarbij zijn CMC Exploitatie noch CMC Vastgoed van eigen vermogen voorzien, zodat zij hun vermogen via dure commerciële leningen moesten aantrekken.

Het was afgelopen weekend Financiënminister Javier Silvania (MFK) die het voor zijn minister-president en partijleider opnam, omdat het Pisas door sommigen kwalijk werd genomen openlijk te spreken over een ‘technisch failliet’ CMC; het is niet de premier die het zegt, maar het NZa in het adviesrapport.

Dan legt Silvania de schuld van de ontstane situatie bij Suzy Camelia-Römer (voormalig minister van Gezondheid), Stanley Betrian, Ivan de Windt en Gilbert Martina. ,,Zij hebben dit monster gecreëerd dat CMC heet.” Betrian was destijds door Camelia-Römer aangesteld als de zogeheten Ministeriële Regisseur en Toezichthouder (MRT).

,,Zij zijn het via hun systeem van coöptatie die hun vriendjes benoemen als commissaris bij CMC. De regering kan (zelf) geen commissarissen aanstellen. CMC is van Stanley Betrian en Suzy”, aldus minister Silvania, met de toevoeging: ,,Dank PIN (de partij van Camelia-Römer, red.). Dank PAR.”

Overigens was al ruim vóór de ingebruikneming van CMC bekend dat het nieuwe ziekenhuis veel duurder zou zijn dan het voormalige Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos). Dat komt mede door de fors hoger uitgevallen nieuwbouwkosten en de daarmee gepaard gaande financieringslasten.

De huidige financiering is verstrekt aan de vastgoedentiteit en aan de zorgentiteit. Er zijn diverse leningen verstrekt aan de vastgoedentiteit CMC Vastgoed. De lening in hoofdsom bedraagt bijna 413 miljoen gulden, die door CMC Vastgoed erkend is in een schuldbekentenis aan het Land; daarnaast is een voorschot van 15,8 miljoen door het Land aan CMC Vastgoed verstrekt. Verder is er een lening van Vidanova Bank (als consortiumleider) van 103 miljoen die voor een deel (15,6 miljoen) aan CMC Vastgoed is toebedeeld.
De huidige rente en aflossingsverplichtingen conform de openstaande leningen aan het Land – voorlopig bepaald op 429 miljoen – komen jaarlijks uit op circa 19,5 miljoen. De jaarlijkse annuïteit van Vidanova Bank wordt direct betaald door de Sociale Verzekeringsbank SVB – als inhouding op de betaling aan exploitatie – en voor 1,2 miljoen door CMC Vastgoed. Het bankenconsortium heeft, als zekerheid voor de nakoming van haar totale faciliteit, hypotheek op het recht van erfpacht en het pandrecht op de aandelen van CMC Vastgoed. Dit in tegenstelling tot het Land Curaçao, dat het grootste deel gefinancierd heeft en dat geen enkele zekerheid heeft bedongen.

(Mede) door een ontoereikend zorgbudget kampt CMC Exploitatie met maandelijkse tekorten en dus verliezen en kunnen de huurverplichtingen aan CMC Vastgoed niet worden voldaan. CMC Vastgoed kan op haar beurt niet voldoen aan de verplichtingen jegens het Land Curaçao, dat leningen is aangegaan bij de Nederlandse staat.

Meerdere regeringen met verschillende politieke samenstellingen hebben de afgelopen jaar te maken gehad met het Hospital Nobo Otrobanda (HNO), wat nu CMC is. Op 3 april 2017 stemde het interim-kabinet Pisas I in met 24 beslispunten, waarvan beslispunt vier gaat over de oprichting van de huidige CMC-structuur, namelijk een Holding met een Vastgoed- en een Exploitatie-entiteit.

Bron: Antilliaans Dagblad

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

20 reacties

 1. @john, ik snap wat je bedoelt. Maar het doet echt pijn. Pure idioterie gewoon. Maar nu is de vraag, wie hijst Sushi, Pikkie en Stankey op de spoorbiels ingesmeerd met pek en veren? Ik ben persona non grata middels mijn familie op het eiland helaas

 2. Het is ‘het Land Curaçao’

  Je dagvaardt ‘het Land C’. Anders even al dagvaardingen bekijken, hoger beroep zaken, etc., dan kom je het zo tegen.
  Tja, erg juridisch, maar het is niet anders.

 3. Zucht. Het doet pijn aan den ooghen om te lezen dat men troep blijft herhalen. Hoe kun je spreken over een land Curacao. Het is een eiland. Maar goed we leven in een tijdperk waar een man applaus krijgt en wordt bekroond als woman of the year, alleen maar omdat hij een rok aandoet en zegt ik identificeer mij als vrouw.

  Verder ben ik verbaasd dat men verbaasd is dat bij de namen Pikkie Paljas, Sushi Graaimelia en Stanky Betweteriaan er weer sprake is van fraude. Zolang men dat soort tuig niet met wortel, tak en bladeren van het eiland afmieterd blijf je dit soort zaken houden. Drechi pa bosnan, jullie pakken ze niet aan

 4. Het stinkt naar een vieze derriere scheet van Pushi Shushi, deze hele verrote Vida-Nova kwestie! De banken zuigen ook lekker mee aan de staatsruif speen! De piraten en rovers, wonen hier en zetelen in Forti!

 5. “Opmerkelijk is verder dat Vidanova – die meer dan 10 miljoen van Blue Factor te vorderen heeft, waarbij mogelijk sprake is van bestuurdersaansprakelijk – recentelijk via tussenkomst van mevr. Römer in staat gesteld is om terzake HNO een miljoenen lening aan te gaan tegen een rente van 5% terwijl als die lening via Nederland geleend zou zijn dit zeer waarschijnlijk tegen een veel lagere rente zou zijn. Niet uitgesloten is dat Vidanova mevr. Römer in de tang heeft en er daarom een goede deal met HNO heeft weten uit te slepen.”

 6. Had Vidanova Bank ook geen vordering op sushi of in elk geval niet een van haar leeg getrokken rechtspersonen is de zelfde tijd dat Vidanova Bank als huisbank voor dit monster is aangesteld?
  En is het gevolg niet dat de regering geen zekerheid en Vidanova Bank wel zekerheid heeft?
  En wat behelst deze zekerheid? Vast niet alleen het cmc maar waarschijnlijk een groot deel van de grond in Otrobanda.

 7. @Lionfish
  Het CMC houdt mensen die de “klap” hebben gehad vrijwillig dus ze kunnen erin en eruit.
  Als je het erg bont maakt ga je linea recta de Caprilles in.

 8. @kari. Klap van een nederlandse molen gehad ? Laat je snel, (op eigen kosten) eens in het CMC nakijken, kunnen ze goud geld aan je verdienen, je bent er echt ernstig aan toe.

 9. Bouw kosten cmc excl grond geraamd op 150 miljoen heeft nu al meer gekost dan 250 miljoen en is nog niet klaar, welke personen ” politieke graaiers , bouw aannemers, achitekten buro’s hebben zich aan dit bouwproject gigantisch verrijkt.

 10. @Kari
  De vm NA hebben zich expliciet uitgesproken tegen zelfstandigheid. Rond ‘70 stuurde DH aan op een afscheid van de Antillen en Suriname. De West had noch economic noch geopolitiek enig nut meer.
  Het lukte NL wel om in ‘72 Suriname naar onafhankelijkheid te loodsen en gebeurde dan ook in ‘74.
  De Antillen hebben het geweigerd.
  NL zit gewoon aan de eilanden vast.
  Dat handjevol ‘onafhankelijkheid krassers’ weten ook verdomd goed dat er weinig animo voor is.
  Onafhankelijkheid mag niet worden onthouden en niet opgelegd omdat dit een vraag voor de vm koloniën zelf is.
  We weten verdomd ook goed hoe het op de andere vm koloniën toegaat; onstabiliteit, nog grotere armoede dan hier staatsgrepen,nog meer moorden (Haïti mooi vb) etc.

  Dus de DenH politici hier zullen blijven blaten over NL maar ze weten gewoon goed hun eigen zakken te vullen van het geld dat NL steevast overmaakt.
  Want stel je voor dat je je F&F en jezelf niet meer kan volproppen.

  Dus kom mij niet aan met conspiracy achtige onzin.
  Ik zit al langer in het int bedrijfsleven om beter te weten.

 11. Hoelang gaat Nederland door met het geld pompen in Curaçao?
  Het is niet dat het geld te goede komt van de bevolking, of ze op Bandabou of ergens anders op het eiland wonen.
  De bevolking heeft te maken met terug lopende in komsten en stijgende kosten.
  Geen werkgelegenheid en ga, helaas, maar door.
  In het geld voor Damen staat ook dat de cdm (holding) zich, uiteraard, ook weer had gemeld.
  Er is een reden dat Damen, op Curaçao, een onbetaalbare werf is.
  Cdm is een van de hoofd redenen.
  Het cmc heeft de zelfde holding constructie gekregen als de werf, die voor een gulden over is genomen, na de gulden is de werf altijd verlies gevend geweest. Ook samen als exploitant kon en kan daar geen verandering in brengen.
  CMC met vergelijkbare constructie begon al met bijna een miljard schuld en dat gaat…… Natuurlijk ook niet.
  Overal moeten vrienden en familie geplaatst worden, zonder dat ze verstand van zaken hebben. Overal moet geld afgeroomd worden.
  En dat is de reden dat er geen geld is voor de bevolking en waarom er geld van Nederland hier naar toe moet.

 12. “Trouwens die 3.5 miljard stelt niets voor voor het budget van.ned bv.”,
  Maar voor curacao wel, waarom moet dat in de achterzakken van de klaplopers in Forti verdwijnen, bovendien, totaal irelevant, dat het op het budget van NL niets voorstelt, wat relevant is dat de boel hier op orde moet en het geboefte van volgevreten Ministers en ex Ministers die hier welig op feestgevierd hebben, met hun F&F eens achter de tralies verdwijnt.

 13. John wel eens afgevraagd waarom zakelijk ned bv geld
  MOET blijven pompen in o.a. Curaçao. Opdracht van USA, geopolitieke zaken. Trouwens die 3.5 miljard stelt niets voor voor het budget van.ned bv.

 14. Het zijn gewoon ordinaire klaplopers. Silvania voorop.
  Ik las toch nog even dit bericht uit de Telegraaf van 2012.

  “Slechts enkele maanden nadat Nederland vele tientallen miljoenen euro’s heeft geïnvesteerd in de Nederlandse Antillen, staat de eilandengroep opnieuw in het rood. Nederland schold eind 2010 een schuld kwijt van 1,7 miljard euro, maar inmiddels zijn de Antillen weer op weg naar nieuwe grote tekorten.

  1,7 miljard investeerde ons land in Curaçao, maar inmiddels dreigt er weer een tekort van 130 miljoen euro. Dat schrijven de GPD-bladen.

  De toezichthouder luidt de noodklok en stelt dat de overheid haar financiën niet op orde heeft. Er zijn “omvangrijke ombuigingen” nodig ter voorkoming van nog hogere schulden, zo stelt de waakhond”.

  waar je ook kijkt hoe je het ook wendt of keert, of het nu de ‘schenking’ van 30 miljoen voor Damen is, NL blijft gewoon geld geven. Decennia lang.
  Decennia lang is er gewoon niks meer. wanneer stopt dat pappen en nathouden nu een keer.

 15. Dit is aanloop van minfin om hetzij premie zkv te verhogen en/of een eigen bijdrage bij gebruik diensten. Alle sociale fondsen hebben een deficit.

 16. Regering MFK en nog een paar van die voetzoekers politieke oplichters partijen zoals MAN – SP- PAR etctra, hebben verschrikkelijk hun zakken gevuld met de aanbestedingen van de grond waar het ziekenhuis zou komen te staan, eerst richting West ( te ver ? ) toen een grondstuk midden wat bij een beetje regen een zwembad werd koop van F&F van Gerrit de Raaf en daarna de dure grond koop van van de D, die aankopen hebben miljoenen gekost en daar hoor je geen hond over!!!!!! .

 17. De schuldigen: en wie zet zijn handtekening op 3 april 2017 onder het bedachte gedrocht vastgoed/ exploitatie van een paar oplichters ??. Juist de grote baas Pisas. Wie is dan de uiteindelijke schuldige ??.

 18. CMC vastgoed, cmc exploitatie,cmc holding.
  En dan hebben we waarschijnlijk ook nog wel een cmc zorg en nog een stuk of 4 andere cmc entiteiten allemaal met een eigen directie en administratie. Er moeten banen gecreëerd worden voor de familie en vrienden.
  Dat helpt natuurlijk ook niet.
  Maar om de kosten op kort termijn te dekken; kijk eens in de bank en trust rekeningen van Suzi en haar kornuiten. Maar doe ook iets aan de cmc entiteiten en hun overbodige directies die alleen maar naar elkaar rekeningen sturen.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Lees ook

Zoeken

- Advertentie -

Nieuwe reacties

- Advertentie -