26 C
Willemstad
• zaterdag 10 december 2022

Extra | Journaal 8 december 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Wednesday, December 7, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 7 december 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra
- Advertentie -

Democracy now! | Tuesday, December 6, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 6 december 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

DKR | Nederlandse Kansspelautoriteit geeft Curaçaose gokmaffia te veel ruimte

Dossier Koninkrijksrelaties.nl Den Haag – De Nederlandse Kansspelautoriteit onderneemt te weinig tegen vanaf Curaçao opererende webcasino’s. Dat vinden partijen die hebben meegewerkt aan een evaluatie van de Ksa...

Democracy now! | Monday, December 5, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertentie -

AntilliaansDagblad | ‘Aangepast budgetmodel’

NZa: Waarbij SVB de kosten van SVB-patiënten dekt


Willemstad – Een integraal budgetmodel voor het Curaçao Medical Center (CMC), waarbij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) ‘de kosten dekt van de SVB-patiënten’.

De regering stuurde afgelopen week het NZa-adviesrapport (Nederlandse Zorgautoriteit) over het al vanaf de dag van de opening in november 2019 met financiële problemen kampende ziekenhuis CMC naar de Staten.

Maar in de politieke heisa die daar vervolgens met name op de sociale media over ontstond, blijven de aanbevelingen voor de oplossingen van de huidige financiële tekorten nogal onderbelicht. Namelijk een aangepast integraal budgetmodel; de financiering/herstructurering van de schulden; de aanloopkosten (lees: de transitiekosten); dekking van de kosten van onverzekerden (ongedocumenteerden); en covid-uitgaven.

,,Een aangepast – integraal – budgetmodel is beter passend voor Curaçao dan het huidige model”, aldus NZa in het rapport van 26 april dit jaar, maar dat pas onlangs openbaar is gemaakt. ,,Wij adviseren om jaarlijks een integraal budget vast te stellen voor het gehele ziekenhuis binnen een kader voor een meerjarenafspraak. Dit budget bestaat uit een vast en een variabel deel. Op dat variabele deel kan nacalculatie plaatsvinden.”

In een integraal model maken de SVB (‘die de kosten dekt van de SVB-patiënten’), de particuliere verzekeraars en het Land (‘verantwoordelijk voor de ongedocumenteerden’) afspraken met elkaar over het budget. De declaraties in verband met toeristen en inzendingen dienen mede ter dekking van dit budget.

Vooral de opmerking ten aanzien van de SVB-patiënten is van belang, want Curaçao Medical Center stelt dat die kosten op dit moment niet (volledig) worden gedekt. Deze stelling van de kant van NZa wordt dan ook als zeer belangrijk gezien.

,,Wij adviseren afspraken te maken over de variabele budgetcomponent aan de hand van nader overeen te komen budgetparameters, zoals verpleegdagen per afdelingen, aantallen consulten en heropnames.”

NZa meent verder dat de kosten voor zorg aan ongedocumenteerden ‘redelijkerwijs niet voor rekening en risico van het ziekenhuis kunnen komen’. ,,Wij adviseren een financiering naar omvang van zorgconsumptie door het Land.”

Over de aanloopverliezen in verband met de transitie van het voormalige Sehos naar het huidige CMC stelt NZa dat deze ‘geen structureel deel uitmaken van de aanvaardbare kosten’, maar ‘uiteraard wel gedekt moeten worden’.

,,Normaal gesproken dekt een instelling die uit de reserves. De exploitatie moet dan wel ruimte bieden om die reserves te vormen. Het CMC beschikt niet over eigen vermogen. Voor onderhoud en renovatie is het noodzakelijk om juist binnen het CMC Vastgoed hiervoor reserves te vormen.”

‘Covid geen grote invloed’
Op basis van de verstrekte cijfers is volgens de Nederlandse Zorgautoriteit ‘duidelijk te zien dat covid logischerwijs van invloed is geweest op de productie’. ,,Er zijn extra kosten gemaakt voor de behandeling van deze groep patiënten.”

In 2021 is een bedrag ter compensatie van deze kosten ontvangen door het CMC. Naar de mening van het CMC zijn niet alle kosten gecompenseerd. De resterende claim over de jaren bedraagt 7,9 miljoen gulden.

,,Wij constateren dat covid geen grote invloed lijkt te hebben op de totale productie uitgedrukt in verpleegdagen”, waarbij volgens NZa ‘er in feite zorgsubstitutie plaatsgevonden heeft’ binnen de bestaande capaciteit. In de piekmaand van covid (april 2021) is de productie (uitgedrukt in guldens) ‘redelijk op peil gebleven’. ,,De reguliere productie is in deze maand wel erg laag.”

Van CMC-baten is 85% van SVB
Van de totale inkomsten van CMC heeft ongeveer 85 procent betrekking op het SVB-budget. Bij ministeriële regeling is per 11 maart 2021 een zorgbudget van 167,6 miljoen toegekend ter dekking van de kosten van door het CMC te verlenen zorg aan verzekerden van de SVB voor het jaar 2021.

Middels een gerechtelijke uitspraak van 2 juni 2021 is aan dit budget een bedrag van 85 procent van 16,9 miljoen toegevoegd. Tezamen komt dit op een zorgbudget voor de SVB-verzekerden van 181,3 miljoen. ,,We hebben geen documenten gezien op grond waarvan we kunnen verwachten dat het SVB-budget voor 2022 zal afwijken van dat van 2021”, aldus NZa. Het CMC neemt in de begroting 2022 naast het door de SVB erkende zorgbudget ook een post ‘gebudgetteerde zorgprestatie SVB’ (van 50 miljoen) op. Dit is wat CMC betreft een nog te vorderen bedrag, namelijk het verschil tussen PxQ en het zorgbudget. ,,Deze post is problematisch en een onderwerp van discussie, waarover partijen nog niet tot structurele oplossingsrichtingen zijn gekomen”, merkt NZa op.

Bron: Antilliaans Dagblad

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Lees ook

Zoeken

- Advertentie -

Nieuwe reacties

- Advertentie -