31 C
Willemstad
• donderdag 28 oktober 2021 15:51

Laatste reacties

- Advertentie -

AntilliaansDagblad | Silvania belast met Coho

Pisas draagt Coho over aan minister van Financiën

Hervormingscommissie voorzitter Caryl Monte, penningmeester M. Jackson, programmamanager J. de Lannoy en de leden mevrouw J. Felix, de heer R. Sophia, Gimena van der Gen en mevrouw L. Cova

Willemstad – Minister-president Gilmar ‘Pik’ Pisas (MFK) heeft als verantwoordelijke voor de uitvoering van het Landspakket en de Uitvoeringsagenda verbonden aan het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (Coho), de minister van Financiën, Javier Silvania (MFK), verzocht de uitvoering namens hem te coördineren.

Dit is onlangs in de Raad van Ministers (RvM) besloten en in een schrijven van 15 september van Pisas naar alle leidinggevenden van de overheid, van Staatsorganen en van overheidsgelieerde entiteiten bekendgemaakt.

- Advertentie -

Deze brief is geschreven nadat Silvania op 2 september via een Nederlands radioprogramma liet weten meer tijd te vragen in de Rijksministerraad (RMR) om nog eens goed naar het gewijzigde wetsvoorstel voor de Rijkswet Coho te laten kijken.

Dit leidde tot nogal wat commotie omdat de premier al met de Rijkswet Coho had ingestemd en Pisas op zijn beurt de misstap de volgende dag al moest rechttrekken.
Pisas legt in zijn brief uit dat de ‘financiële dimensie’ verbonden aan het Landspakket de reden is dat hij Silvania heeft ingeschakeld. Om de hervormingen die door middel van het Coho worden uitgevoerd meer ‘eigenaarschap’ te geven is ook besloten een Nationale Hervormingscommissie Regering Curaçao in het leven te roepen.
Silvania voert overleg met de verschillende ministeries die belast zijn met de uitvoering van het Landspakket en met deze Hervormingscommissie.

En verder, zo vervolgt Pisas: ,,Op politiek-bestuurlijk niveau is genoemde minister namens mij dagelijks belast met de coördinatie van de uitvoering van het Landspakket (en de daarmee verbonden Uitvoeringsagenda), alsmede met het overleg met u (alle entiteiten waar de brief aan gericht is, red.) en de Nederlandse bewindspersonen die (nu en in de toekomst) bevoegdheden (zullen) hebben bij de uitvoering van het Landspakket.”

De Hervormingscommissie moet maandelijks rapporteren aan de RvM. ,,De Hervormingscommissie is voor de regering de (enige) lokale counterpart voor de contacten en het overleg met de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) binnen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) (en te zijner tijd het Coho)”, zo wordt benadrukt.

- Advertisement -

En nog eens wordt gesteld dat de Hervormingscommissie optreedt als nationale liaison-entiteit, zowel richting de ministeries en de overige (semi-)overheidsinstellingen, alsook richting de TWO (en te zijner tijd het Coho).

De Hervormingscommissie

Als bijlage bij de brief stuurt Pisas een landsbesluit mee van 23 augustus. Hieruit blijkt dat het op 18 december ingestelde Coördinatie en Monitoringsteam (CMT) vervangen wordt. De Hervormingscommissie heeft als doel om in samenwerking met de ministeries het Landspakket en de uitvoeringsagenda uit te voeren zodat er een versterkte financieel-economische structuur van Curaçao ontstaat, met als gevolg onder andere een gezonde ontwikkeling van de openbare financiën.

De commissie bestaat uit zeven leden die met instemming van de RvM en de minister van Algemene Zaken (AZ), Pisas, worden benoemd, geschorst of ontslagen. De commissieleden krijgen een vergoeding die door de AZ-minister wordt vastgesteld aan de hand van de consultancytarieven. Ook betrokken ambtenaren die de commissie ondersteunen kunnen een extra vergoeding krijgen als aan bepaalde voorwaarden van tijdsbesteding wordt voldaan. Reis- en verblijfkosten worden vergoed. De commissie wordt ingesteld voor twee jaar met de mogelijkheid tot verlenging van telkens een jaar.

Het landsbesluit treedt in werking met terugwerkende kracht tot en met 1 juli 2021.
In een ministeriële beschikking van 10 september wordt de bezetting genoemd: voorzitter Caryl Monte, penningmeester M. Jackson, programmamanager J. de Lannoy en de leden mevrouw J. Felix, de heer R. Sophia, Gimena van der Gen en mevrouw L. Cova.

Bron: Antilliaans Dagblad

- Advertisement -

Artikel delen

18 reacties

 1. @Knoek koe
  Ze doen helemaal niks. Vanochtend stond op de voorpp van het AD: “zorgelijke groei armoede”.
  Men heeft vele decennia een groot deel van de bevolking aan hun lot overgelaten, zoals ik eerder heb opgemerkt laten verrekken. Onderwijs is shit, gezondheidszorg is triest vooral als je oud bent en weggestopt moet worden in bv het sterfhuis Bethesda, zoals dit in de volksmond wordt genoemd. Jongeren die lopen te zwerven ipv naar school te gaan, onvoldoende leerplicht ambtenaren, degenen die er is is overspannen. Zo kan ik nog wel even doorgaan.

  Men heeft niets maar dan ook niets voor de mensen gedaan, behalve zorgen dat het friends en family goed gaat.
  Zo was het, zo is het en zo blijft het als er niet een keer wordt ingegrepen.
  Dan heb je hier nog subjecten die durven te zeggen dat je een kakker’ bent omdat je het beste voor je kind wilt.

 2. @Brian zegt: ….”@Knoek-Koe, Dat zou je ook wel kunnen zeggen over 95 procent van de Nederlandse politica en waarschijnlijk overal op de wereld”….

  Datklopt, toch zit nederland in de top 5 of 10 beste landen ter wereld in allerlei opzichten!
  .
  Blijkbaar doen ze ook wat goeds, voila, vooruit dan, steek wat geld in je zak! Maar zet ook wat neer!

  Wat zetten onze politici neer?
  Een rampa op knip?
  Wegen tussen de gaten?
  Een hospitaal die door haar financiele voegen zakt?
  Een airport met de duurste airport 5ax?
  Een stroomfabriek met jaarlijkse algehele black out en lekverlies van 32 % ?
  Een schip van 20 miljoen die ergens ligt te roesten?
  Een debt ratio van 100%?

  Zeg me, wat doen ze echt?

 3. “@Knoek-Koe, Dat zou je ook wel kunnen zeggen over 95 procent van de Nederlandse politica en waarschijnlijk overal op de wereld.
  En daarna kunnen ze ergens Burgermeerster worden of zitten ze in raden van bestuur.”

  dat klopt Brian dat geldt voor de meerderheid. Verschil is wel dat onze lokale toppers echt wereldberoemd zijn op Curacao en onbekend daarbuiten, in Europa (en Nederland) zie je mensen wel vaker naar het buitenland gaan, gewoonweg omdat zij de kwaliteiten ervoor hebben.

 4. @Knoek-Koe, Dat zou je ook wel kunnen zeggen over 95 procent van de Nederlandse politica en waarschijnlijk overal op de wereld.
  En daarna kunnen ze ergens Burgermeerster worden of zitten ze in raden van bestuur.

 5. De curaçaose politicus is goed in commissies en praatgroepjes samenstellen en jarenlang ouwehoeren, om vervolgens niets voor elkaar te krijgen!
  Maar ja, ze dragen nooit de consequenties van hun bestuurlijke grillen!
  Het is altijd de schuld van een ander , en zolang er geen spiegel mag worden voorgehouden, (dan gaan ze namelijk gillen , mekkeren en brullen dat men ze niets te vertellen heeft) blijft dit zo!

  Welke politicus, minister, zou jeaanstellen als reform manager van je bedrijf? Zo zakken als een stuk lood door de stront!

  Het enige wat echt “gereformed” moet worden, is hun mentaliteit! En dat betekent een hersentransplantatie!
  Misschien een gat in de markt voor de “butcher” van de chirurgidche afdeling van cmc! Hopelijk maakt ie dit keer geen “snij” fouten!

 6. “Alle, maar dan ook alle, pogingen om het bestuur tot hervorming te brengen zijn vertraagd, ontkracht, dwars gezeten en genegeerd. Niet alleen door deze regering. Deze regering zet gewoon door wat de vorige al deed.”

  een goede samenvatting: het idee achter coho is niet complex, Nederland geeft geld maar wil dan wel toezicht houden waar het geld aan het wordt uitgegeven. Daar heb je geen raad van advies of andere organen voor nodig om het daar wel of niet mee eens te zijn. Als Curacao het er niet mee eens is, dan moeten ze dat gewoon zeggen en voor het geld bedanken. Het is kiezen of delen, maar Curacao wil en geld ontvangen, en geld zelf besteden (eventueel aan friends and family)

 7. ….”Blooper heeft het even te druk met gaten dichten, of zo”…@Shouroe!

  Vele wegen zitten nog vol kraters, en de wegen die ze aangepakt hebben die zijn nu een soort tril & dril wegdek!

  Allemaal halfslachtig werk, een verkiezingsbelofre dieuitmondt in dezelfde gatenkaas wegdek als voorheen!

  Deze “lijders” proberen je met een kraal en een spiegel wat voor tehouden!

  Coopers is een public money funded carreer politician! Die af en toe doet “as if he “cares”

 8. Alle, maar dan ook alle, pogingen om het bestuur tot hervorming te brengen zijn vertraagd, ontkracht, dwars gezeten en genegeerd. Niet alleen door deze regering. Deze regering zet gewoon door wat de vorige al deed.

 9. Wat zal de functie van commissie zijn?
  Hervormen of zorgen dat er geen hervorming komt?
  Als de voorzitter een trackrecord heeft voor het laatste deze tendens waarschijnlijk wel voort zet.
  Met deze commissie is coho, of in elk geval de doelstelling, dood voordat het geboren wordt. En zo wordt het doel van de politiek de huidige en vorige toch werkelijkheid.
  Geld krijgen en niets veranderen.

 10. De heer Monte? Die was toch juist tegen Coho en ging zelf naar de VN om Nederland aan te klagen voor neo-kolonialisme?
  Maar nu hij er aan kan verdienen is het ineens goed?

 11. Wat was het doel van coho ook en weer? Het op orde brengen van de begroting?
  Het eindigen van nepotisme en de economie hervormen?
  Dat was toch altijd het doel van de politiek op de eilanden?
  Hoe veel “bewijs” heb je nodig om te zien dat er geen andere politieke wil is dan het verdelen van fondsen, hulp en steun vanuit Nederland naar de zakken van Friends and family.

 12. Samenstelling: “Hervormingscommissie voorzitter Caryl Monte, penningmeester M. Jackson, programmamanager J. de Lannoy en de leden mevrouw J. Felix, de heer R. Sophia, Gimena van der Gen en mevrouw L. Cova”;
  “De commissieleden krijgen een vergoeding die door de AZ-minister wordt vastgesteld aan de hand van de consultancytarieven. Ook betrokken ambtenaren die de commissie ondersteunen kunnen een extra vergoeding krijgen als aan bepaalde voorwaarden van tijdsbesteding wordt voldaan. Reis- en verblijfkosten worden vergoed. De commissie wordt ingesteld voor twee jaar met de mogelijkheid tot verlenging van telkens een jaar.”
  Goed geregeld zo!

 13. Weer een commissie in leven roepen om “family and friends” aan een goed betaald baantje te helpen om dit hele COHO affaire op de lange baan te schuiven. Aan Nederland is beloofd dat aan COHO gewerkt gaat worden. Maar er is al beloofd om de kosten van het overheids apapraat te verlagen. Aan de CMC is beloofd Fl. 1.9 miljoen om de I.C.U te helpen aan medewerkers uit het buitenland. En uit de begroting 2022 blijkt dat alles met een korreltje zout is genomen. Een fopbegroting waarin niets klopt met wat reeds “beloofd” is. Gewoon een lachertje tijdens een felssenvergadering. We krijgen binnenkort de rekening gepresenteert. Ik hoop dat een algemene Rijksmatregel zal zijn en de hele regering met de Staten erbij opzij worden gezet zonder behoud van salarissen. Respect voor het volk, jullie zullen het voelen om op blaren te gaan zitten.

 14. En nu heeft DOMBO Pik Pisas het eindelijk door dat hij alleen bevoegd is om de functie lintjes knipper te mogen bekleden. Ik ben ervan overtuigt dat als hij straks in de VS is voor die belangrijke vergadering waar alle regering leiders van over de hele wereld aanwezig zijn hij zich ziek meld wegens broekpoep angst !.

 15. Dus ik begrijp dat Cooper aan Pik toestemming heeft gegeven dat dit tijdelijk naar Sylvania schuift. Blooper heeft het even te druk met gaten dichten, of zo.

 16. Pisas draagt “coho” over een silvania.
  Ja want pisas kan amper een coherente speech houden zonder 10x “toch wel” te zeggen!

  Zolang op Curaçao de “blinden en de lammen” sleutelposities bekleden, is het vooruitzicht dat we zullen regresseren tot staten als Haiti.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

Telegraaf | Douane vindt 930 kilo cocaïne tussen gebruikt frituurvet uit Curaçao

Rotterdam - De douane heeft vorige week donderdag tijdens een controle in de Rotterdamse haven 930 kilo cocaïne onderschept. De drugs zijn ruim 69 miljoen euro waard. De...

Democracy now! | Thursday, October 28, 2021

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience with...

Extra | Journaal 28 oktober 2021

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

PBC | Tweede Kamer wil dat regering Curaçao aanspreekt op mensenrechtensituatie

Persbureau Curacao DEN HAAG – De Tweede Kamer wil dat Nederland Curaçao gaat aanspreken op mensenrechtenschendingen in de Venezolaanse vreemdelingenopvang. Dit naar aanleiding van het laatste rapport van...

PBC | Vuilnis Aruba wordt weer opgehaald

Persbureau Curacao ORANJESTAD – De vuilnisophalers van Serlimar op Aruba zijn weer aan het werk. Het ministerie van Milieuzaken is met geld over de brug gekomen. Het personeel...

PBC | Nieuwe gedragscode financiële sector Curacao in ontwikkeling

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten heeft een nieuwe corporate governance code voor de financiële sector opgesteld. Daarmee worden de rollen en...
- Advertentie -