25.7 C
Willemstad
• zondag 29 januari 2023

PBC | Dagje vrij voor Oranjes

Persbureau Curacao KRALENDIJK – De koninklijke familie kan vandaag even op adem komen. Prinses Amalia, koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben geen activiteiten op de planning staan. Vanmiddag...

PBC | Winstbelasting Curaçao zeven procent omlaag

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Curaçao verlaagt de winstbelasting voor ondernemers van 22 naar vijftien procent. De verlaging geldt voor de eerste 500.000 gulden. Dat meldt het ministerie van...

AD | Op Bonaire hoort Amalia overal haar eigen naam

Jeroen Schmale | Algemeen Dagblad De introductiereis van prinses Amalia met haar ouders op de Antillen begon zaterdag echt op Bonaire. Conclusies na een dag in het spoor...
- Advertentie -

NOS | Oranjes stappen dansvloer op bij bezoek aan Bonaire

Met een dag vol activiteiten, waarbij er zelfs een dansje werd gewaagd, is het bezoek van de koninklijke familie aan Caribisch Nederland officieel begonnen. Prinses Amalia, koning...

NTR | Leerorkest Aruba oefent met eigen ‘prinses’ Amalia

Melissa Stamper Voor de 9-jarige Amalia Hazel is de komst van haar koninklijke naamgenoot naar Aruba extra bijzonder. Samen met de andere kinderen in het Leerorkest van Aruba...

DH | Fire at District 721

SIMPSON BAY—Entertainment complex District 21 on Welfare Road caught fire early Sunday morning and largely burned down. The blaze started around 5:30am and quickly spread through...

BNR | Greenpeace: rechtszaak tegen Staat om Bonaire is noodzakelijk

Greenpeace verwacht dat de Nederlandse overheid voorlopig onvoldoende zal ingrijpen om Bonaire te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Daarom zal uiteindelijk een rechtszaak tegen de Staat...
- Advertentie -

AntilliaansDagblad | Land loopt mogelijk 6 miljoen mis

Parkeergeldenvergoeding van PAC nooit afgedragen

LandPAC parkeermeter | Antilliaans Dagblad

Willemstad – De Parking Authority Curaçao (PAC) is aan gebruiksrechtvergoeding tot en met eind 2020 – toen de overeenkomst met het Land afliep – een bedrag van ruim 6 miljoen gulden verschuldigd aan de overheid.

Dit bedrag berekent de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) op basis van de afspraken die gemaakt werden bij de opdrachtverstrekking, en is gebaseerd op 25 procent van de jaarlijks geprojecteerde parkeeropbrengsten.

De ARC waarschuwt dat als er geen (juridische) stappen worden ondernomen om dit bedrag alsnog te innen het Land dit bedrag definitief zal mislopen. ,,Mocht het Land dit bedrag door nalatigheid van de betrokken ministers mislopen dan dienen de Staten na te gaan of deze ministers hiervoor verantwoordelijk kunnen worden gesteld”, aldus het instituut.

Dat er tot nu toe weinig terecht is gekomen van het innen van de afdrachten heeft ermee te maken dat er nimmer vanaf 2010 een goede overeenkomst is getekend met PAC, dat in het Handelsregister geregistreerd staat als Global Metals nv. Volgens de secretaris-generaal (SG) van het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) zou de gebruiksrechtvergoeding berekend moeten worden op basis van de gerealiseerde opbrengsten.

Maar het ontbreekt aan goedgekeurde jaarrekeningen van PAC waardoor hier geen berekening van gemaakt kan worden. De ARC berekent dat tot en met 2016 over de gerealiseerde inkomsten ongeveer 2,7 miljoen gulden betaald had moeten worden. ,,Door het ontbreken van sommige jaarrekeningen van PAC kunnen wij niet bepalen hoeveel de gebruiksrechtvergoeding op basis van de gerealiseerde opbrengsten tot en met 2020 zou bedragen”, zo vervolgt de ARC.

Het onderzoeksinstituut deed een doelmatigheidsonderzoek naar de ‘Status van de vordering van de overheid op PAC’ en heeft het rapport vorige week aan de Staten aangeboden. De Rekenkamer legt uit dat er bijna drie jaar verstreken zijn nadat het instituut onderzoek deed naar PAC. Het leek de ARC ‘een goed moment om na te gaan of de aanbevelingen zijn opgevolgd’, nu ‘de looptijd waarop de opdrachtverstrekking aan PAC betrekking had is afgelopen’.

De Rekenkamer is van mening dat het ministerie van VVRP nalatig is geweest, aangezien het ministerie vóór het einde van de opdracht de nodige acties had moeten ondernemen om de voortzetting van de parkeeractiviteiten door PAC formeel te regelen. ARC: ,,Het ontbreken van een formele basis voor de voortzetting van de parkeeractiviteiten door PAC kan tot gevolg hebben dat er onder de gebruikers onduidelijkheid heerst over de verplichting om te betalen voor het parkeren in het binnenstad.

Momenteel wordt niet betaald voor het parkeren en heerst er weer een tekort aan parkeerplaatsen voor de bezoekers van de binnenstad.” Het onderzoeksinstituut constateert verder dat er geen informatie is ontvangen van het ministerie van VVRP over hoe het parkeren ondertussen, in afwachting van het formaliseren van een contract, met de (mogelijk, red.) nieuwe beheerder van de parkeerplaatsen in het binnenstad, wordt geregeld.”

De ARC beveelt aan dat de Staten de regering ter verantwoording roepen voor het niet snel afronden van de vragen die eerder door de Statenleden zijn gesteld met betrekking tot de ontwerp-Landsverordening houdende de goedkeuring van de overeenkomst met Global Metals nv. Het ministerie van VVRP diende in augustus 2019 deze ontwerp-landsverordening in. Twee jaar later is deze nog steeds niet door de Staten in behandeling genomen omdat de regering niet alle vragen van de Staten beantwoordde na de behandeling in de centrale commissie.

,,Als gevolg hiervan kan de minister geen beheersovereenkomst en ook geen vaststellingovereenkomst met PAC (Global Metals nv) formaliseren”, zo constateert de ARC.

De secretaris-generaal (SG) bij VVRP geeft aan dat er een ‘enorme druk is om achteraf alsnog te komen tot een voor partijen aanvaardbare vastlegging van de afspraken en de nakoming daarvan’ aangezien bij de start van de beheerperiode in 2009/2010 de afspraken niet vooraf schriftelijk en eenduidig zijn vastgelegd. En, zo doet de ARC verslag: ,,Daarnaast heeft het ministerie ondanks onze aanbeveling niet van PAC geëist om alsnog haar jaarrekeningen te laten controleren door een accountant en te voorzien van een accountantsverklaring.

Volgens de SG was dat niet mogelijk aangezien de afspraken tot nu toe niet konden worden geformaliseerd. Aangezien de gebruiksrechtvergoeding berekend zou moeten worden op basis van de gerealiseerde parkeeropbrengsten zal door het ontbreken van de gecontroleerde jaarrekeningen onzekerheid bestaan over de volledigheid van de verantwoorde parkeeropbrengsten door PAC.”

Motivatie nieuwe keuze gewenst
Navraag bij de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Charles Cooper (MFK), leert dat over de openbare aanbesteding nog geen duidelijkheid heerst. Weliswaar hebben drie partijen een offerte ingediend en is er door een commissie een kandidaat geselecteerd. Cooper laat weten: ,,Mijn SG heeft de commissie gevraagd de keuze te motiveren. Dat is de meest recente informatie die ik heb.”

De ARC stelt over de openbare aanbesteding:

,,Volgens een persbericht van het ministerie van 17 november 2020 is het de bedoeling dat de overheid een overeenkomst voor de duur van vijf jaar zal aangaan met degene die uit deze aanbesteding geselecteerd wordt. De SG heeft aangegeven dat in totaal drie bedrijven op het bestek hebben ingeschreven en dat een gunningscommissie bestaande uit interne en externe deskundigen op de diverse relevante werkvelden binnenkort een advies hierover zal uitbrengen. Volgens hem wordt verwacht dat het uitbesteden van de parkeeractiviteiten op grond van het bestek als een stap moet worden gezien in de implementatie van de beleidsnota ‘Parkeren in Punda en Otrobanda’ in 2022.”

Bron: Antilliaans Dagblad

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

15 reacties

 1. Goed dat er de ARC is. Sta volledig achter hun advies. Verantwoordelijken nu een keer aanpakken. Dit zijn moderne tijden, we leven anno 2021 dus oppakken die hap.
  OM, lees de Jong kom nu een keer van je vette krent af en doe nu wat elk OM moet doen.Het opsporen van strafbare feiten en vervolgen.

  Een meer dan schaamteloze zooi bij elkaar, de gemeenschap onthouden van het niet afdragen van binnengeharkte gelden.
  Ondertussen is de armoede onder de inmiddels 40% van de bevolking alleen maar aan het oplopen.

  Ya David je hebt helemaal gelijk.

 2. Volgende stap van de regering zal wel zijn dat het ARC voortaan het parkeerbedrijf PAC niet meer mag controleren. Net zo als zij met UTS hebben gedaan. De corruptie tiert welig voort. En steeds dieper en schaamtelozer. Geen ANG is meer veilig voor de kwaadwilligen!

 3. En het is dan een uitstekend voorbeeld van hoe opdrachten “gegund” worden.
  Of aan Family of aan Friends.
  En de Friends status is te koop.

 4. @ lamoenchi,
  I stand corrected,
  Maar wat is minder erg: een staatsentiteit met geplaatste bestuurders die de winsten in hun zak laten verdwijnen terwijl de verantwoordelijke minister (tegen aandeel) weg kijkt.
  Of een private onderneming die de winsten in hun zakken laat verdwijnen onder het toeziend oog van de minister die (tegen aandeel) weg kijkt?
  Same diferance?
  Of is nummer 1 gewoon corruptie en nummer 2 slim zaken doen en gebruik maken van de corruptie?
  Hoe dan ook, dit loopt al jaren onder verschillende regeringen en ministers.
  En is een voorbeeld dat de partijen verschillen maar het beleid (aan ons de beurt) niet.

 5. Dislect, fout ! Bestuurders van PAC zijn niet politiek geplaatst. Het is juist omgekeerd. Bestuurder van PAC heeft met grote donaties aan politieke partijen gezorgd dat hij de opdracht kreeg en niets hoeven af te dragen, omdat dezelfde politieke vriendjes ervoor zorgden dat de overheid “in gebreke” was met het treffen van bepaalde voorzieningen voor installatie van de parkeermeters.
  De bestuurder kennende zal die 6 miljoen nooit in landskas komen.. Dat geld is allang onderling verdeeld.

 6. Onderzoek van OM instellen naar de betreffende ministers inzake hun verantwoordelijkheid bij medeplegen verduistering belastinggelden!

 7. Het was mijn voorganger,
  De andere hebben er geld voor gekregen nu ben ik aan de beurt.
  Waarom moet ik verantwoording dragen voor beslissing van mijn voorganger? (En intussen ook geen maatregelen nemen)
  Dit zijn de excuses die gebruikt worden om van verantwoording af te komen.
  Verantwoording wordt niet gevraagd van de staten aan een minister, niet van de minister aan het Hooft van een afdeling, directeur van overheidsentiteit of “top ambtenaar”.
  Vaak omdat die posities gevuld worden door “politiek geplaatste”. En van hun wordt niet veel verwacht en zeker geen verandering.
  En zo blijven we aan modderen.
  Aan ons de beurt om geld te krijgen zonder preparatie, dat deden mijn voorgangers ook.
  Tog?

 8. Staat Global Metals bij KvK ingeschreven als zijnde een bedrijf handelend in metalen EN het uitbaten van een parkeersysteem?
  Zo niet dan klopt er – wettelijk- iets niet.

 9. Ongelofelijk wat er op dit eiland allemaal mis is, en dat terwijl de staatskas voortdurend zo goed als leeg is. Ik krijg de indruk ( woon nu 2 jaar hier en volg het nieuws ) dat er misschien zo’n 100 personen er dagelijks voor zorgen dat het land arm blijft, terwijl zij iedere dag rijker worden en er iedere dag kindertjes zonder eten naar school gaan. Hoe in- en inslecht kun je zijn. Als mijn indruk verkeerd is, verneem ik dat graag en pas mijn mening aan

 10. tja, wat moet je doen tegen doelbewust wanbeleid. Dan is wanbeleid eigenlijk het beleid.
  Waar zijn die miljoenen dan wel gebleven?
  Anbody’s guess.

 11. Lijkt me tijd dat wetten die van heel lang geleden afstammen dienen te worden gemoderniseerd. Een Minister zou bij wanbeleid en corruptie wel persoonlijk kunnen worden aangeklaagd. In veel landen is de minister wel verantwoording verschuldigd aan het parliament maar het parliament zal haar eigen mensen niet hard aanpakken. Dat zal dus dienen te worden veranderd.

 12. “Mocht het Land dit bedrag door nalatigheid van de betrokken ministers mislopen dan dienen de Staten na te gaan of deze ministers hiervoor verantwoordelijk kunnen worden gesteld”,
  Dat zou kunnen maar dan kom je op een president uit.
  Een minister die verantwoordelijk wordt gesteld. Dat gaat niet gebeuren als dat gebeurd is het hek van de dam en dan gaat dat ook gebeuren als er iemand van je eigen partij of jij zelf minister bent.
  En wedden dat de bestuurders van PAC politiek geplaatste vrienden zijn?
  En het is ook nog zeer twijfelachtig of de 6miloen er überhaupt nog zijn.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Lees ook

Zoeken

- Advertentie -

Nieuwe reacties

- Advertentie -