28 C
Willemstad
• dinsdag 18 januari 2022 18:33

Laatste reacties

- Advertentie -

AntilliaansDagblad | EY in beroep tegen boete

EY Ernst & Young – KPMG-KDC | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Ernst & Young (EY) Dutch Caribbean is het ‘fundamenteel oneens’ met de conclusie en het besluit van de Fair Trade Authority Curaçao (Ftac) om het accountants- en advieskantoor een boete van 400.000 gulden op te leggen.

Het is voor het eerst dat de Ftac een boete oplegt. EY laat het er niet bij zitten en gaat in beroep. ,,De boete aan EY is opgelegd voor het niet (tijdig) melden van een concentratie”, aldus de concurrentiewaakhond in een persverklaring. ,,De Ftac is van oordeel dat EY begin 2019 het verkrijgen van zeggenschap over (delen van) KDC Interim, sinds 1 januari 2019 de handelsnaam waaronder accountants en adviseurs van het voormalige KPMG Dutch Caribbean waren ondergebracht, had moeten melden bij de Ftac.”

In reactie hierop laat de leiding van EY het Antilliaans Dagblad desgevraagd het volgende weten: ,,Hoewel EY – net als andere kantoren – inderdaad gesprekken heeft gevoerd over een mogelijke overname van KDC, heeft een dergelijke overname nooit plaatsgevonden. EY is het derhalve fundamenteel oneens met de conclusie van de Ftac en gaat tegen dit besluit in beroep.”

Eerder deze maand is Ftac, op basis van een onderzoek, tot de conclusie gekomen dat er sprake is van een ‘overtreding door EY’. De autoriteit is van oordeel dat vast is komen te staan dat de overeenkomsten tussen EY en KDC een concentratie bewerkstelligen. ,,Uit de door EY met de top van KPMG, handelend onder de naam KDC Interim, gesloten overeenkomsten, blijkt dat bij uitvoering van die overeenkomsten EY zeggenschap verkrijgt over (onderdelen van) KPMG/KDC en het gezamenlijke marktaandeel de marktaandeeldrempel van 30 procent overschrijdt.”

- Advertentie -

Het kantoor zelf heeft een geheel andere lezing, maar legt eerst uit hoe het allemaal begon: in 2018 en begin 2019 voerde EY gesprekken met de bestuurders van KMPG/KDC over een mogelijke overname van de accountancy- and consultancytakken van KPMG. ,,EY heeft daarbij aan de Ftac tijdig aangegeven dat mochten deze gesprekken tot een overname leiden, zij de overname conform de Landsverordening inzake concurrentie aan de FTAC zou melden.”

Aanleiding voor de gesprekken met KDC was dat KPMG International haar activiteiten op Curaçao ultimo 2018 zou beëindigen, licht Ernst & Young toe. Per eind 2018 trok KPMG de licentie voor het gebruik van haar naam op Curaçao ook in. Kort daarop heeft KDC haar activiteiten als accountant gestaakt. ,,Half februari 2019 heeft EY besloten KDC niet over te willen nemen. EY heeft KDC direct schriftelijk van dit besluit op de hoogte gesteld en de gesprekken met KDC daarop formeel beëindigd.”

EY zegt daar nu niets van, maar het is algemeen bekend dat een deel van het KPMG-personeel en ook van de klanten overstapten naar Ernst & Young. EY onderschrijft naar eigen zeggen ‘het beginsel dat fusies en overnames vooraf bij de mededingingsautoriteit moeten worden gemeld’ en wijst erop dat vrijwel alle landen ter wereld een regel hanteren dat fusies en overnames niet tot stand mogen worden gebracht voordat deze zijn gemeld en goedgekeurd.

,,Nergens ter wereld hoeven echter voorbereidende gesprekken of voorwaardelijke overeenkomsten te worden gemeld. Ook de overstap van een klant of een werknemer wordt niet gezien als een fusie of overname. EY meent dat dit ook zo is op Curaçao. Daarom gaat EY tegen het besluit van de Ftac in beroep.” Het kantoor ziet de uitkomst van het beroep ‘met vertrouwen’ tegemoet.

- Advertisement -

‘Onderzoek na mediaberichten’..

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.

‘Onderzoek na mediaberichten’..

De Ftac was het onderzoek naar EY gestart naar aanleiding van onder andere berichtgeving in de media, zo wordt door de concurrentieautoriteit uitgelegd, waaronder een paginagrote advertentie van EY zelf, waarin de overname van KDC Interim werd aangekondigd. Volgens EY betrof het echter het voornemen, want de overnamedeal ketste uiteindelijk af. Zo werd het destijds ook bericht in deze krant.

Ftac: ,,Hoewel iedere onderneming zonder meer geacht wordt op de hoogte te zijn van haar verplichtingen op grond van de geldende wetgeving, geldt hier ook nog eens dat de Ftac naar aanleiding van de berichtgeving, onverplicht en tot tweemaal toe, EY uitdrukkelijk heeft gewezen op de verplichtingen op grond van artikel 5.2 van de Landsverordening inzake concurrentie.” Zie ‘Concentraties’ elders op deze pagina.

Tijdens haar onderzoek heeft de Ftac de op de markt voor audit- en assurancediensten actieve partijen geïdentificeerd, aldus het persbericht van de concurrentieautoriteit.

In eerste instantie zijn door het onderzoeksteam van de Ftac met de voornaamste concurrenten van EY en het voormalige KPMG gesprekken gevoerd over de marktverhoudingen en de ervaren concurrentie op de markt. Ook heeft de Ftac gebruikgemaakt van haar ‘opsporingsbevoegdheid’ door via verschillende informatieverzoeken gegevens en documenten op te vragen bij de betrokken partijen.

De resultaten van het onderzoek gaven aanleiding om een rapport op te stellen in verband met het vermoeden van een overtreding van de meldingsplicht. Op dit rapport is door het ‘sanctieteam van Ftac’ de zienswijze van EY gevraagd en ontvangen. De concentratie betreft de verwerving van zeggenschap door EY over – ten minste een deel van – de onderneming KDC, bestaande uit een deel van het personeel van KDC en een deel van de klanten van KDC. Aldus de persverklaring van Ftac.

KDC op zijn beurt verwerft géén zeggenschap en in geval van een overname berust de meldingsplicht op de overnemende partij, aldus Ftac. Daarom is aan KDC Interim in deze zaak uiteindelijk geen boete opgelegd. Tegen deze beschikking kan door de belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop de beschikking is bekendgemaakt in de Landscourant bezwaar worden gemaakt. In plaats van bezwaar aantekenen, kan ook direct in beroep worden gegaan bij het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao.

Concentraties

Concentraties kunnen leiden tot ondernemingen met een machtspositie en daarmee tot minder concurrentie op Curaçao, legt Ftac uit. ,,Artikel 5.2 eerste lid van de Landsverordening inzake concurrentie bepaalt daarom dat een concentratie, een fusie of overname, voorafgaande aan de totstandbrenging ervan gemeld moet worden bij de Ftac wanneer deze aan bepaalde voorwaarden voldoet.”

Deze meldingsplicht geeft de Ftac de mogelijkheid om het ontstaan of versterken van machtsposities van ondernemingen te volgen. Op Curaçao dienen ondernemingen grote fusies, overnames en joint ventures – ‘concentraties’ – bij de Ftac te melden voorafgaand aan de totstandbrenging ervan op basis van de Landsverordening inzake concurrentie.

Bedrijven moeten concentraties melden indien de betrokken ondernemingen tezamen een marktaandeel van minimaal 30 procent creëren of versterken. De Ftac kan concentraties niet blokkeren, maar wel boetes opleggen als een concentratie ten onrechte niet gemeld wordt, of wanneer er onjuiste of misleidende informatie aan de Ftac wordt verstrekt.

Toch klanten overgenomen?

Op de vraag of EY destijds toch wel klanten en personeel van KDC/KPMG had overgenomen, zegt de leiding: ,,Het klopt dat EY, net als andere accountantskantoren op Curaçao, een aantal klanten en werknemers van het oude KPMG heeft overgenomen. Die klanten en werknemers moesten immers ergens naar toe.

Dat is echter geen ‘verkrijging van zeggenschap’ over de onderneming van KDC, zoals het juridisch criterium luidt. Het overnemen van één of meer klanten of personeelsleden is geen fusie die gemeld hoeft te worden.” Waarom heeft EY niets gemeld; dat was toch een kleine moeite?

,,Dat klopt, en EY had een eventuele overname ook zeker gemeld bij de Ftac, maar zover is het nooit gekomen. Bij iedere overname zijn er altijd een aantal belangrijke voorwaarden die eerst vervuld moeten worden voordat een deal echt in het zicht komt. Dat stadium hebben wij nooit bereikt.”

Bron: Antilliaans Dagblad

- Advertisement -

Artikel delen

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

ParadiseFM | Vonnis Braam aangehouden

De rechter heeft nog geen uitspraak gedaan in de zaak die MFK-statenlid Braam heeft gespannen. Braam werd vorig jaar voorgedragen als minister van Justitie maar kwam niet...

Democracy now! | Tuesday, January 18, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience with...

Extra | Journaal 18 januari 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Nu.cw | Vier cruiseschepen bezoeken Curaçao op een dag

Morgen zullen vier cruiseschepen de Curaçaose haven bezoeken. Het gaat om de Ventura van P&O Cruises, de World Voyager van Mystic Cruises, de Norwegian Epic van Norwegian...

Nu.cw | Twee personen verongelukt bij Weg naar Westpunt

  Een automobilist en een bijrijder zijn gisteravond verongelukt bij een ernstig ongeval op de Weg naar Westpunt ter hoogte van Wacawa. De slachtoffers werden geraakt door een...

Nu.cw | Nog geen vonnis in rechtszaak Braam

De rechter heeft maandag nog geen uitspraak gedaan in de zaak die Statenlid Eduard Braam (MFK) heeft aangespannen tegen het land Curaçao. Zo schrijft het Antilliaans Dagblad....
- Advertentie -
- Advertentie -