28 C
Willemstad
• zondag 23 juni 2024

Extra | Journaal 21 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, June 20, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 20 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Wednesday, June 19, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 19 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, June 18, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

AntilliaansDagblad | Eduard Braam blijft onbenoembaar

HomeLandenCuraçaoAntilliaansDagblad | Eduard Braam blijft onbenoembaar

Met vonnis | Veroordeling zedenmisdrijf blijft 80 jaar geregistreerd

Willemstad – Het Gerecht in eerste aanleg heeft vastgesteld dat Eduard Braam (Statenlid voor MFK) weldegelijk veroordeeld is voor een zedenmisdrijf en hier ook een straf voor opgelegd heeft gekregen in 2002.

En een opgelegde straf voor een zedenmisdrijf blijft, vanwege de ernst ervan, 80 jaar in de registers staan.

Het Hof kopt dan ook boven een persbericht: ,,Veroordeling wegens misdrijf staat benoeming tot minister in de weg.”

Ter vergelijking, misdrijven waarop volgens de wet minder dan 6 jaar gevangenisstraf staat worden 20 jaar na de einduitspraak van het strafblad verwijderd en misdrijven waarop 6 jaar of langer staat, 30 jaar.

In 2002 is bewezen verklaard dat Braam ontucht heeft gepleegd in zijn hoedanigheid als arts met een vrouwelijke patiënt van 16 jaar die toen psychische problemen had. Uitgelegd staat dat hij ‘met haar vanwege deze problemen een aantal intensieve gesprekken heeft gehad’. Hij heeft toentertijd misbruik gemaakt van zijn overwicht en zijn verantwoordelijkheid als arts en zijn grenzen niet in acht genomen.

Braam werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar waarvan een half jaar voorwaardelijk. In hoger beroep werd vervolgens geoordeeld dat hij niet eerder veroordeeld was en dat hij al maatschappelijke schade had geleden. Hierdoor werd hem uiteindelijk geen straf of maatregel opgelegd. De veroordeling bleef echter staan.

Het gerecht beantwoordt de vraag of het niet opleggen van een straf of maatregel ook gezien moet worden als een niet-veroordeling, waardoor Braam volgens de Landsverordening houdende regels betreffende de integriteit van (kandidaat)-ministers (Lvim) wel ministeriabel zou zijn.

Het antwoord is ‘nee’: ,,Onder veroordeling wordt verstaan een uitspraak (oordeel) van een rechter waarin een verdachte schuldig wordt bevonden aan het plegen van een strafbaar feit. Het opleggen van een straf of maatregel is niet bepalend voor de vraag of sprake is van een veroordeling. Een van de doelen van het opleggen een straf na een veroordeling is vergelding. Voorts moet een straf voorkomen dat de dader nog een keer in de fout gaat. Welke straf dat doel dient, hangt onder meer af van de persoonlijke omstandigheden van de dader.

Uit niets blijkt dat niet van veroordeling in de zin van de Lvim kan worden gesproken, indien geen straf of maatregel is opgelegd. Het betoog van eiser op dit punt vindt geen steun in de wet, noch in de literatuur. Er is dus sprake van een veroordeling.” Dat het Hof, anders dan de eerste rechter, Braam geen straf heeft opgelegd was niet ingegeven door de geringe strafwaardigheid van zijn gedraging.

,,Integendeel, het Hof benadrukt de ernst van die gedraging en ziet enkel af van het opleggen van een straf vanwege de omstandigheid dat eiser volgens het Hof zich al met vergaande nadelige consequenties van zijn misdrijf geconfronteerd heeft gezien”, zo wordt nader uitgelegd.

Braam is overigens in Nederland veroordeeld maar, zo staat in het vonnis van gisteren: ,, Ontucht wordt ook in het Curaçaose Wetboek van Strafrecht aangemerkt als (zeden)misdrijf.”

En, zo wordt vervolgd, met de Lvim wordt beoogd de integriteit van het overheidsbestuur te beschermen in het belang van het vertrouwen in de overheid en het Land. ,,Van politieke ambtsdragers wordt door de wetgever in dat kader verwacht dat zij van onbesproken gedrag zijn”, aldus het vonnis verder.

Het gerecht stelt ook dat hierbij geen sprake is van enige vorm van discriminatie, zoals door Braam aangevoerd, want dit onbesproken gedrag geldt voor iedereen die op Curaçao minister zou willen worden. En, zo stelt de rechter: ,,Daar komt bij dat eiser door zijn strafrechtelijk verleden niet wordt belemmerd om zich in te zetten voor de politiek, de minister-president te steunen en te adviseren en een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Hij is parlementariër en vertegenwoordigt het volk in de Staten.”

Tot slot verwijst Braam nog naar de toelichting op het concept voor een ‘Ontwerp-Landsverordening waarborging integriteit kandidaat-ministers’. Hierin wordt, anders dan de huidige landsverordening, wel een limitering in tijd gegeven met betrekking tot een veroordeling voor een misdrijf, namelijk 10 jaar. Daarover stelt de rechter:

,,Ter zitting is gebleken dat het concept-ontwerp geen enkele formele status heeft en het is de vraag of het concept-ontwerp tot een wetsvoorstel komt.” Daar komt nog bij dat het gerecht zich afvraagt of een beperking in tijd bij een veroordeling in het ontwerp, zonder dat daarbij onderscheid gemaakt wordt in de aard van het misdrijf, recht doet aan de gewenste bescherming van de integriteit van het overheidsbestuur.

Bertie Braam: Terug bij af
Advocaat Bertie Braam die in deze zaak voor zijn broer heeft opgetreden haalt één passage uit het vonnis waaruit hij concludeert dat het hele vraagstuk weer terug bij af is. Want, zo legt de rechter in het vonnis uit, het is uiteindelijk in het kader van de trias politica niet aan de rechter om te oordelen of iemand als minister mag aantreden. Uiteindelijk is dat een politiek besluit.

In de woorden van de rechter: ,,De toets of de uitkomst van de onderzoeken zich al dan niet met een voordracht verdraagt en voorts of sprake is van andere beletselen behoort tot het domein van de politieke besluitvorming. De rechter dient zich niet op dat terrein te begeven.” Tegelijkertijd voegt de rechter hier direct aan toe dat in het kader van de Lvim gronden zijn om Eduard Braam niet als minister van Justitie voor te dragen. Kortom, zo stelt de advocaat: ,,De rechter zegt, dat de politiek hem iets in de schoot werpt, dat hij direct weer terug werpt. Het is wat dat betreft gelijkspel. Het vraagstuk blijft zweven.”

Of Braam in hoger beroep gaat weet hij nog niet. Er zal intern beraad gevoerd worden, zowel privé als politiek. ,,Het zal dan ook weer een langdurige procedure zijn. Maar een oordeel van een Hof legt wat betreft jurisprudentie wel weer meer gewicht in de schaal dan dit vonnis”, aldus Bertie Braam.
Het MFK partijbestuur laat weten later met een reactie te komen.

Bron: Antilliaans Dagblad

Naschrift KKC

Klik hier voor de originele link naar rechtspraak.nl. Klik hier voor het document als uw browser het onderstaand Scribd document niet kan lezen of downloaden.

2022 02 07 – VONNIS CUR202102113 Eduard Braam Vs Curacao Landsverordening Integriteit – Veroordeling – Mini… by Knipselkrant Curacao on Scribd

Braam: Vlees noch vis ‘Ni karne, ni Pisca’

17 reacties

 1. La pas… wat zeg je nu.
  De politiek is een rotzooi in dit ei land je.
  zo maar plotseling ?
  Wauw..
  Dat is wereld schokkend.
  En hebben ze ook corona ?

 2. If you want to look slim, hang around people more fat than you.
  Of voor onze politici als je schoon wil lijken zorg er voor dat je omgeving vuiler is.
  Dat is ook de reden om met modder te gooien, er blijft altijd wel iets plakken.
  Wanneer gaan de staten eindelijk hun werk doen? Wanneer gaan ze ministers aanspreken op hun verantwoordelijkheid?
  Wanneer gaan “ze” iets doen aan problemen?
  Het antwoord is kort, niet.
  En zo blijft de spiraal neergaand.
  Zoals ik al eerder beweerde:
  We hebben geen bestuur, zoek de definitie van bestuur maar op.
  We hebben mensen op plekken van bestuur zitten die een schande vormen voor het land en zichzelf.
  Zo zien ze het zelf niet omdat ze hun eer en geweten verkocht hebben om op die plekken te komen.
  Het zal wel aan de mentaliteit liggen en niet aan het systeem dat dit mogelijk maakt.

 3. Politiek is echt een rotzooi in dit land. Nu beschuldigt Braam, Quincy Girigorie ervan kleine kinderen te hebben lastig gevallen. Kan me nog herinneren dat Cleopa als parlementariër ook werd beschuldigd van het molesteren van jonge jongens. Dit zijn onze volksvertegenwoordigers, wat een schande!!!

 4. “Natuurlijk zijn er ook viespeuken in NL en die worden gewoon aangepakt, zoals het hoort.”

  in nederland wordt je via de pers keihard aangepakt. Marc overmars moet opstappen vanwage foute appjes. In Curacao kan iemand met een strafblad vanwege seksueel misbruik bijna minister worden

 5. @Drechi pa boso tur, Ik blijf het maar zeggen, je snapt echt niet, waar het om gaat. Maakt wat in NL gebeurt, het minder erg wat op Curaçao gebeurt? Natuurlijk zijn er ook viespeuken in NL en die worden gewoon aangepakt, zoals het hoort.

 6. @Drechi pa bosnan Tur schrijft:
  “Ik kan je garanderen dat je het niet weet! Anders had je al ingegrepen”

  Fundashon Orguyo Kòrsou (FOKO)

  Blijf jij maar roeren waar het stinkt, drama-queen

 7. Natuurlijk moet je mensen die zich hier willen vestigen en in hun eigen inkomsten kunnen voorzien weten als ze een strafblad hebben.
  En natuurlijk wil je geen belemmering om een ministerpost te bekleden als die persoon een strafblad heeft.
  Dat is toch heel logisch?
  Hoe kunnen we anders “de juiste mensen” als minister krijgen?
  Zelfs de oppositie zal zich hierover niet druk maken.

 8. Hoe dom kun je zijn ?
  we waren al bijna vergeten wat het criminele gedrag van de voorgestelde minister ook al weer was tot dat zijn lieveling broertje het weer voor het voetlicht bracht, dom dom olie dom.
  Verder getuigt het van onbegrip en gebrek aan respect voor het slachtoffer die het hele leven met het voorval moet verder leven.
  MFK valt eveneens te verwijten om geen aandacht te hebben voor het leed dat het slacht offer is aangedaan.
  walgelijke actie

 9. @Drechi pa boso Tur, de persoon die altijd roert waar het stinkt, schrijft:
  “jij wil echt niet weten op wiens short list ik sta”

  Ik denk dat ik het weet

 10. @Alle Dames:
  Ik weet niet of ik dit wel moet doen… Hare Majesteit Postman heeft mij n.l. verboden om nieuws niet afkomstig uit Curacao sec, te volgen, op straffe van voor dom en kinderachtig weggezet te worden door Hare Majesteit……. Ik tril en beef helemaal van angst….. Ai ai ai….. Wat gedaan?

  Weten jullie…. ik trek TOCH maar de stoute schoenen aan, en meld toch het volgende: der is potverdorie vandaag WEER een Nederlandse Gynaecoloog de fout in gegaan wegens “grensoverschrijdend gedrag”. D’er hebben al vijf dames een aanklacht ingediend…… En wat dat betreft: heel sluw “spijt betuigen en inrukken” maakt al die viezeriken niet minder schuldig aan smeerlapperij Postman. Knoop dat maar goed in je oren
  Dan maar dom en kinderachtig.
  Whuahauahauahahaaaaaaaaaa….. Eat your hearts out Ladies.

 11. Kijk ze staan de drie zakken vullers in goeden tijden, mis alleen de gevluchte Arabier en MP Pik Pisas cq Holle Bolle Gijs Cooper en de rest van het zooitje wat nu in de regering zit. Ben blij dat ik niet afhankelijk van dit zooitje gespuis ben anders had ik op zeker voor jaren lang in NL het gevang in gegaan, op mijn leeftijd had ik dat met liefde gedaan voor het arme crim volk, mijn tijd duurt niet lang meer dan de hunne ook dan maar niet meer. A U B God zegen mijn greep.

 12. Denk dat wij ons moeten vragen, hoe het kan dat deze partij weer aan de macht is. Een partij met een veroordeelde partij oprichter en eks ministers van Financiën en van volksgezondheid. Als ik deze hufters zie, ben ik blij dat ik het allemaal op eigen kracht gered heb en dat ik nooit bij deze walgelijke figuren heb moeten aankloppen.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties