25.6 C
Willemstad
• maandag 6 februari 2023

AntilliaansDagblad | Ook middeninkomens Bonaire recht op energievergoeding

Kralendijk - Huishoudens met een inkomen vanaf 2.033 dollar tot maximaal 3.817 dollar komen vanaf vandaag in aanmerking voor de vergoeding van 1.300 dollar voor de stroomrekening....

AntilliaansDagblad | ‘Verantwoording afleggen over black-out op Aruba’

Oranjestad - De definitieve resultaten van het onderzoek naar de meest recente black-out worden deze week verwacht. Energieminister Glenbert Croes (MEP) zegt toe dat hij dan een...

AntilliaansDagblad | 25 Jaar Fun Miles op Curaçao

Directeur: Meer dan 125.000 actieve kaarthouders Willemstad - ,,Fun Miles heeft meer dan 125.000 actieve kaarthouders en rond de 100 aangesloten partners op vier eilanden. Iedere dag zijn...
- Advertentie -

AntilliaansDagblad | Patrouilles leerplicht beperkt

Ook geen controles met gegevens bevolkingsregister Willemstad - De leerplichtafdeling van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) voert geen patrouilles meer uit om spijbelende jongeren...

AntilliaansDagblad | Steeds meer naar GMN

Onderwijs duurste ministerie, maar dalende trend Willemstad - Er gaat op Curaçao steeds meer overheidsbegrotingsgeld naar Gezondheidzorg en juist steeds minder naar Onderwijs. In de eerste tien jaar na...

Opinie | De grens met Venezuela weer open gooien is grenzeloos dom

George Lichtveld De grens tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Venezuela is reeds bijna vier jaren gesloten geweest nadat de Venezolaanse regering eenzijdig daartoe besloten had om daarmee...

FD | ‘Nederland moet zich meer bemoeien met voormalige Antillen’

Vasco van der Boon Cor de Horde | Financieel Dagblad Nederland moet meer bevoegdheden krijgen om de corruptie in het Caribisch deel van het Koninkrijk — de voormalige...
- Advertentie -

AntilliaansDagblad | Curaçao vraagt NL 188 miljoen

Nieuw kabinet-Pisas begint direct met zware week

Willemstad – Komende week wordt spannend voor politiek Curaçao. Niet alleen omdat dan een nieuwe regering aantreedt, het kabinet-Pisas (MFK/PNP), maar misschien wel vooral omdat de Rijksministerraad beslist over het verzoek van het demissionaire kabinet-Rhuggenaath (PAR/MAN) om 188 miljoen extra liquiditeitssteun.

Het verzoek werd begin deze maand officieel gedaan, namelijk op 2 juni. De gevraagde 188 miljoen heeft betrekking op het derde kwartaal; om de periode juli, augustus, september door te komen.

Dat valt precies samen met de eerste honderd dagen van de regering van premier Gilmar Pisas (MFK) die samen met Ruthmilda Larmonie-Cecilia (MFK) de nieuwe coalitie van Curaçao vormt. Als het geld uit Nederland uitblijft dan zakt de Landskas door de bodem, zoals goed is te zien in een grafiek van het ministerie van Financiën. Dat gebeurt nog deze maand: juni 2021.

Over het tweede kwartaal dit jaar ontving Curaçao geen liquiditeitssteun; volgens het College financieel toezicht (Cft), dat de Rijksministerraad (RMR) hierover adviseert, beschikte de overheid voor de maanden april tot en met juni nog over voldoende liquide middelen.

Ook nu heeft het Cft een advies voor de Koninkrijksregering in Den Haag (het demissionaire kabinet-Rutte aangevuld met de Gevolmachtigde ministers van Curaçao, Aruba en Sint Maarten). Het is onbekend hoe dit advies luidt.

De brief vanuit Willemstad is echter eigenlijk een soort formaliteit. Anders ligt er alleen een berekening (van onder andere Cft) over hoeveel het Land tekortkomt, terwijl de landen wel steun moeten willen. Dat laatste blijkt uit de brief.

Hoezeer er ook behoefte is aan additionele financiële steun in de vorm van renteloze leningen – de sinds de coronacrisis verstrekte steun aan Curaçao bedraagt 668 miljoen gulden – alles wijst erop dat de overheid niet voldoet aan de van meet af aan door Nederland gestelde voorwaarden.

Afgelopen week nog liet staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer weten dat aangezien bepaalde wetgeving al geruime tijd door het Curaçaose parlement goedgekeurd had moeten zijn, de RMR op 26 maart heeft besloten dat ‘Curaçao pas weer in aanmerking komt voor liquiditeitssteun als de wetgeving is vastgesteld en in werking is getreden’.

Het betreft het al circa een jaar bekende rijtje van de 12,5 procent korting op de arbeidsvoorwaarden van de ambtenaren; de 25 procent korting op de arbeidsvoorwaarden van de ministers en Statenleden; en de 12,5 procent korting op de arbeidsvoorwaarden van aan de overheid gelieerde entiteiten.

Hoe financieel afhankelijk Curaçao van Nederland is gebleken in de covidcrisis blijkt ook uit het feit dat van de 682 miljoen die volgens het ministerie van Financiën in de periode van 20 maart tot en met 21 mei is besteed in verband met de coronapandemie, een bedrag van 667,5 miljoen afkomstig was van Nederland en 14,7 miljoen uit de ‘eigen begroting’.

En van dit totale bedrag was het leeuwendeel, namelijk 427,8 miljoen zogeheten begrotingssteun; om de landsbegroting overeind te houden en het overheidsapparaat door te kunnen laten functioneren. Met andere woorden: van elke gulden uit Nederland ging 65 procent (bijna twee derde) naar de overheid en een derde was er om bedrijven (NOW en TVL), zelfstandigen, baanverliezers en sociale steun door middel van betaalkaarten te bekostigen.

949 Miljoen extra geleend
Alles bij elkaar is er in genoemde periode 949 miljoen extra geleend. Want naast die 667,5 miljoen in verband met covid, gaat het om 129,1 miljoen om kapitaalsinvesteringen, 82 miljoen voor de herfinanciering van een lening die afliep en 170 miljoen voor de oplossing van de Girobankproblematiek, terwijl daar 99,6 miljoen aan een uitgestelde aflossing van afgaat.

Een van de belangrijkste oorzaken voor deze aanzienlijke financiële behoefte van het Land Curaçao is dat door de coronacrisis de belastinginkomsten flink zijn teruggevallen: van nog 1.435 miljoen in 2017, 1.412 miljoen in 2019 en 1.470 miljoen in 2010 tot 1.240 miljoen in 2020.

Daarnaast zijn er additionele uitgaven gedaan om de ergste nood als gevolg van de covidsituatie op te vangen. Zo ging er in de periode van maart 2020 tot en met mei 2021 bijna 178 miljoen naar NOW-loonsubsidie om de werkgelegenheid zo veel mogelijk op peil te houden.

Alle ogen zijn gericht op de RMR van komende vrijdag, als beslist wordt over de gevraagde 188 miljoen om het derde kwartaal door te komen. Hoewel het bericht eerder deze week dat Nederland de liquiditeitssteun aan Curaçao stopt direct werd ontkend door Haagse woordvoerders, is wel gesteld dat Curaçao nog altijd niet voldoet aan de voorwaarden.

Daar komt bij dat de Nederlandse regering bij monde van staatssecretaris Knops al aan de aanstaande premier Pisas en zijn coalitiepartner Larmonie-Cecilia zwart op wit heeft laten weten dat ‘deelname aan de Rijkswet Coho een voorwaarde is voor het verkrijgen van steun vanuit Nederland’.

,,Hierover heb ik vanaf ons eerste kennismakinggesprek op 1 april jongstleden geen enkel misverstand laten bestaan”, liet de bewindsman vorige maand weten. Dit naar aanleiding van een brief van 5 mei van de leiders van MFK en PNP waarin ze ‘lijken te suggereren dat u niet wilt deelnemen aan het Coho’. Coho staat voor het bij consensusrijkswet te regelen Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling, waarover Knops afspraken heeft gemaakt met Curaçao (kabinet-Rhuggenaath), met Aruba (Wever-Croes) en Sint Maarten (Jacobs).

,,Indien dit zo is en u niet deelneemt aan de gesprekken over het nader rapport Coho (bedoeld voor de Raad van State van het Koninkrijk, red.), dan vervalt daarmee, zoals gezegd, ook de steun vanuit Nederland aan Curaçao. Dit betekent dat de liquiditeitssteun zal worden stopgezet.”

Niet alleen wordt dan de Nederlandse geldkraan dichtgedraaid, ook het nog niet verplichte deel van de eenmalige investeringen in Curaçaose onderwijshuisvesting (29,5 miljoen euro) en economie (20 miljoen euro) wordt stopgezet. Daarnáást, zo liet Knops direct al weten, zullen de reeds verstrekte liquiditeitsleningen (333,5 miljoen euro) vanaf april volgend jaar ‘moeten worden afgelost’ alsmede andere openstaande pre-covidleningen gewoon aan het einde van de looptijd ‘moeten worden terugbetaald’.

Het is duidelijk dat het Land Curaçao – hoewel de economie in de tweede helft van dit jaar weer zal opveren – met een lege kas hiertoe niet in staat zal zijn. Een geloofwaardig en realistisch uitvoerbaar Plan B, waarmee aanvankelijk door leden van zowel MFK (Charles Cooper) als PNP (Ramon Chong) werd geschermd, is nog niet uit de doeken gedaan.

Nederland wil van het kabinet-Pisas, dat aanstaande maandag feestelijk zal worden ingezworen maar direct daarna aan de slag zal moeten, de bevestiging dat wat in de RMR van 30 oktober 2020 is afgesproken door de nieuwe regering in Fòrti wordt nagekomen.

Het is nog onduidelijk wat de nieuwe ministersploeg doet als vrijdag de 188 miljoen aan aanvullende liquiditeiten uitblijven. Volgens de casflowprognose van maart dit jaar zou Curaçao vanaf juni in het rood, met een liquiditeitstekort van 83 miljoen, belanden. Dit loopt de komende maanden op tot een kastekort van 617 miljoen in december 2021.

Bron: Antilliaans Dagblad

Artikel delen

17 reacties

 1. Het volgende om te overdenken. Er is een Statuut, een overeenkomst/voorwaarde om (gedeeltelijk) zelfstandig te zijn. Bepaalde zaken worden nog door het Rijk geregeld. Als die zelfstandigheid leidt tot faillissement van het land, wat gaat er dan gebeuren? Welke afspraken zijn daarvoor gemaakt? Het Rijk heeft de verplichting om al zijn burgers te beschermen. Zijn we dan die zelfstandigheid kwijt? Wie gaat dan deze rots kopen?

 2. Omdat het eiland, structureel, meer geld uitgeeft als het ontvangt.
  Om het eiland, onafhankelijk te maken van geld uit het buitenland moet er dus structureel iets gebeuren.
  De uitgaven moeten naar beneden en de inkomsten omhoog, zo simpel is het.
  Uitgaven naar beneden door te besparen op het ambtenaren apparaat 12.5% (hoe je het doet doet, doe je het) 25% besparen op de bestuurders die, internationaal gezien, wel een heel ruime vergoeding krijgen. En het limiteren van de beloning van de bestuurders van de overheidsentiteiten en nv’s. En daarmee is Accord gegaan als voorwaarde voor een lening. De lening is gekomen maar de voorwaarden zijn vergeten.
  Om het land meer inkomsten te geven is de coho voorgesteld om bedrijvigheid te stimuleren en, op termijn, zelf voorzienend te worden. Is nodig om financieel onafhankelijk te worden. Dit is ook in het voordeel van Nederland, als Curaçao financieel onafhankelijk is is het niet meer afhankelijk van “leningen” van Nederland.
  Dat betekent wel dat leningen goed besteed moeten worden.
  Dat zijn voorwaarden voor leningen en niet gek.
  Wat snapt drenchi niet?
  Waarin zit de haat?

 3. Ik haat niet.
  Maar aan lenen zitten voorwaarden.
  Wel eens van gehoord, voorwaarden?
  Die maakt de geld gever om een zekerheidstelling te krijgen dat hij zijn geld terug ziet en een rendement op het uitgeleend kapitaal te krijgen.
  Welk gedeelte begrijp je daar niet van?
  Wat zou er gebeuren als een willekeurig persoon naar een bank gaat en 100 000 naf wil, maar geen zekerheid of iets anders te bieden als garantie?
  Ik denk niet dat hij zijn lening krijgt. Is dat dan de schuld van de bank om dat die niet weet wat lenen is of is dat de schuld van degene die de lening vraagt om dat die niet weet wat lenen is?

 4. Drechi is geen YDK blijkbaar.

  Hier is een lening gewoon een gift. Mensen willen wat lenen maar zullen het nooit terug betalen. Vraag er ook niet naar want het geld is weg.

  Dus ja Drechi een lening hier is anders dan in Nederland!

 5. @All who are criticizing that:
  “What part of “LENING” don’t you dimwits understand?
  Oh my God… is there no end to your hatred?

 6. Heb ruim negen jaar bij het voormalige Korps Politie Nederlandse Antillen gewerkt maar nooit enige cent pensioen ontvangen. Toen er eindelijk een paar maanden geleden bericht kwam dat ik er wel recht op had kreeg ik nu van de “bevoegde instanties” te horen dat er geen geld meer was. Vreemd voor een overheid die wel geld rond strooit voor familieleden en vriendjes die nog nooit wat hebben gepresteerd. Hou mijn hart vast voor de toekomst dat de mogelijkheid wel degelijk aanwezig is dat Antilliaanse en Nederlandse gepensioneerden die recht hadden op een Antilliaans pensioen ook de dupe gaan worden van de nieuwe regering Pisas van onder het mom; geen Nederlandse steun dan betalen wij ook geen pensioenen meer uit voor pensioen gerechtigden in Nederland die recht hebben op een pensioen uitkering van de voormalige Nederlandse Antillen.

 7. Ze willen minder Nederland!
  Maar wel steeds harder om meer geld vragen!
  De Curaçaose politicus op zijn best..

 8. Je zal maar in Nederland wonen. Je betaalt je scheel aan belasting en hier smijten ze met die miljoenen alle kanten op behalve de goede. Arme inwoners van Curaçao. Stemrecht is verworden tot een loterij. Veel kans dat alleen de loterijbaas er beter van wordt.

 9. @cr, dacht dat de ak regering het zelf gerekt hebben door alsmaar weg te blijven en trappen tegen alles, maar toch lekker uitbetaald willen krijgen.

 10. Choosing beggars asking for 188 million :

  “het demissionaire kabinet-Rhuggenaath (PAR/MAN) (vraagt) om 188 miljoen extra liquiditeitssteun.”

  Ze bedelenen voor geld dat klaar ligt voor het eiland en haar toekomst, but like choosing beggars they say no to the offered interest-free 188 million loan because :

  * 12,5 procent korting op de arbeidsvoorwaarden van de ambtenaren
  * 12,5 procent korting op de arbeidsvoorwaarden van aan de overheid gelieerde entiteiten
  * 25 procent korting op de arbeidsvoorwaarden van de ministers en Statenleden

  Het is overduidelijk dat het bedelen van Gobierno & Sons B.V. exclusief gericht is op hun eigen personal financial interests en niet op de toekomst van het eiland.

 11. Dat wordt dus belasting verhogingen / lasten verzwaring.
  De OB is al omhoog. Brandstof ook.
  Of zorgen dat je meer toeristen krijgt.
  Maar ja. Klant vriendelijkheid is niet onze sterkste kant.

 12. Het leuke is dat Pik Pisas nooit van zijn langs zijn leven binnen deze korte tijd om hun tegen weer tegen de COHO regeling in elkaar te flansen met lul leugens kan waar maken, het zal Pik ook niet helpen om op zijn twee knietjes bij Knops om uitsel te vragen aangezien Ruggie een jaar de tijd heeft gehad om alles voor elkaar te krijgen, maar het expres zolang als mogelijk heeft uitgesteld zodat Regering lam zakken Pik & Lammi geen poenne krijgen van de Nederlandse belasting betaler die het zelf ook al moeilijk genoeg hebben. Knops hou je twee benen stijf op de grond en geeft de regering van curacrin die de makamba’s haten, geen vrij spel meer om te hoeren en te snoeren van ons geld. Kom er maar in Drekkie.

 13. Charlie Bolo Cooper is al bezig Plan B aan het afstoffen.
  Een plan B (volgens Bolo dan) dat als je het hoort of ziet je alleen kan beamen met WAAAHW.
  Batata cajente is onderweg.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Lees ook

Zoeken

- Advertentie -

Nieuwe reacties

- Advertentie -