28 C
Willemstad
• zaterdag 3 december 2022

Extra | Journaal 2 december 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, December 1, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 1 december 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra
- Advertentie -

Democracy now! | Wednesday, November 30, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 30 november 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

CN | 1xBet dichterbij officieel faillissement

Met PG advies | Eric Mertens - CasinoNieuws.nl Ruim een jaar geleden werd online goksite 1xBet failliet verklaard door een rechter op Curaçao. Het bedrijf ging in beroep...

Democracy now! | Tuesday, November 29, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertentie -

AntilliaansDagblad | Ansary hoort claim van 1,1 miljard

Ennia/CBCS: Schadebegroting nog aan de terughoudende kant

Hushang Ansary, die speciaal uit de Verenigde Staten is overgekomen, vlak voor de
zitting in gesprek met zijn advocaten Mirto Murray en Karan Doekhi. FOTO JEU OLIMPIO

Willemstad – De Ennia-verzekeringsgroep eist een totale schadevergoeding van 1.130 miljoen gulden (oftewel 1,1 miljard) in de aansprakelijkheidsprocedure tegen eigenaar Hushang Ansary en diverse andere ex-bestuurders, die voor het ingrijpen met de noodregeling medio 2018 aan het roer stonden.

Daarmee is de claim verhoogd, maar Ennia – bijgestaan door de Centrale Bank CBCS – stelt met de schadeberekening ‘niet het onderste uit de kan te hebben gehaald’. Ennia heeft ‘het dispuut willen terugbrengen tot de kern’ en willen faciliteren dat het gerecht ‘zonder omhaal tot een solide oordeel kan komen over de schade’. Zo stelden de advocaten van Ennia/CBCS gisteren op de eerste dag van deze megazaak. Vandaag voeren gedaagden verweer.

Ansary (94 jaar) zelf was bij de zitting aanwezig en hoorde hoogstpersoonlijk de astronomisch hoge claim tegen hem en de overige gedaagden uitspreken. ,,De reden dat Ennia de schadeberekening zo eenvoudig mogelijk heeft gehouden, en daarbij niet het onderste uit de kan vordert, is praktisch.

Het is hoog tijd dat gedaagden de schade vergoeden die zij hebben aangericht bij Ennia, en daarmee de verzekerden. Ansary is op hoge leeftijd. De eis zoals die nu voor ligt, is behoudend ingestoken om het debat over de hoogte van de schade te beperken, zodat uw gerecht nu een eindbeslissing kan geven.”

Hoe zien de schadeposten eruit? Te beginnen met de ‘onttrekkingen’; het gevorderde bedrag in verband met de verweten onttrekkingen door Ansary cum suis ‘is eenvoudig’; dat is de optelsom van de bedragen die Parman International bv (PIBV, het bedrijf van Ansary dat eigenaar is van Ennia, red.) daadwerkelijk aan het vermogen van Ennia Caribe Holding (ECH) heeft onttrokken in de periode 2009-2015, namelijk 223,5 miljoen.

Naast onttrekkingen gaat het om ‘excessieve kosten’, uitgaven met Ennia-gelden die in de ogen van de Ennia en Centrale Bank volstrekt onterecht waren en geen doel voor Ennia zelf dienden. De som van alle excessieve kosten bedraagt 140,5 miljoen.

Waar het gaat om de Ennia-belegging in Stewart & Stevenson beloopt de schade 745 miljoen.

,,Dat is (ook, red.) niet het onderste uit de kan, want zo wordt slechts aanspraak gemaakt op het deel dat gedaagden naar een aan Ansary verbonden vennootschap lieten vloeien, voor zover dat afweek van de verhouding van de aanvankelijke investering (Ennia 65 miljoen dollar en Ansary 5 miljoen dollar).” Daarmee is geen rekening gehouden met het feit dat Ennia later nog meer investeerde. Een ‘hardere benadering’ zou zijn uitgekomen op ruim 900 miljoen schade.

Voor door Ennia voorgefinancierde olieboorinstallaties, tot slot, kan de door Ennia geleden schade worden begroot op het verschil tussen aan- en verkoopprijs. Dat beloopt in totaal 19,8 miljoen.

,,Die schadebegroting is opnieuw aan de terughoudende kant, want dit standpunt impliceert dat Ennia niet rendement vergoed krijgt dat zij tussen aan- en verkoop met het betaalde bedrag had kunnen genereren.”

Alles bij elkaar dus het astronomische bedrag van ruim 1,1 miljard. Ennia/CBCS heeft ook andere methoden van schadebegroting voorgelegd. ,,Zij dringt er echter op aan dat uw gerecht de schadebegroting praktisch benadert. Vertraging in de procedure is onwenselijk.”

Het pleidooi werd afgesloten met: ,,Ansary zelf drukte het volgens een verslag van Van Doorn (voormalig Ennia-bestuurder Gijsbert van Doorn, zelf ook gedagvaard, red.) in 2011 treffend uit. Het gaat ‘Ansary om loyaliteit, vertrouwen en competentie; waarbij loyaliteit en vertrouwen veruit het belangrijkste zijn’.” De advocaten daarover:

,,Loyaliteit mocht inderdaad verwacht worden van functionarissen zoals de gedaagden. Niet loyaliteit aan Ansary. Maar wel loyaliteit aan Ennia en aan haar verzekerden.” Daarom moeten, aldus de raadslieden van Ennia/CBCS, de vorderingen worden toegewezen.

‘Zaak voor Ennia van levensbelang’
Advocaten: Ansary als een ‘American billionaire’ in slechtste films
,,Ennia staat vandaag voor u in een zaak die voor haar van levensbelang is”, zo begon het advocatenteam van de geplaagde verzekeringsgroep in de richting van de rechter. ,,En daarbij denkt Ennia niet in de eerste plaats aan zichzelf, maar aan de mensen die van haar en van haar financiële soliditeit afhankelijk zijn.”

Ennia heeft een groot marktaandeel in de verzekerings- en pensioensector op – onder meer – Curaçao. De gedaagde ex-bestuurders noemen Ennia zonder omhaal ‘in ieder geval de grootste verzekeraar binnen Curaçao, Aruba en de overige voormalige eilanden van de Nederlandse Antillen’.

,,Laten wij ons verplaatsen in de mensen om wie het gaat”, vervolgde het betoog van de raadslieden van Ennia, dat in dezen wordt bestuurd en bijgestaan door de Centrale Bank CBCS. ,,De gemiddelde persoon die u hier op straat, in de supermarkt of bij de toko tegenkomt. Zij lezen al jaren de beroemde slogan van Ennia, ‘Ennia. Voel je zeker!’, of ‘Ennia. Feel secure!’.”

,,Hoe voelen zij zich als de verzekeraar waar zij hun pensioen of een ander product hebben ondergebracht laat weten dat er misschien te weinig geld in kas is. Te weinig geld om op termijn de uitkering te doen waar zij voor hun levensonderhoud van afhankelijk zijn.” Dat is ‘een onverteerbare situatie’, aldus de juristen namens de Ennia-entiteiten. Verzekeraars zijn er ‘in de eerste plaats om hun klanten zekerheid te bieden’.

,,Ik zei het al”, vervolgde de advocaat die het woord voerde: ,,Ennia denkt bij dit pleidooi niet in de eerste plaats aan zichzelf. Hoe anders lag dat voor degenen die vandaag als gedaagden voor u staan, en in het bijzonder voor Hushang Ansary en zijn dochter (Nina, red.). Hushang Ansary woont in de Verenigde Staten en stelt zich op zoals een ‘American billionaire’ in de slechtste films voorkomt.

Aan de ene kant smacht hij publiekelijk naar de grootst mogelijke eer en erkenning. En aan de andere kant liet hij Ennia langs allerlei wegen opdraaien voor exorbitante uitgaven en inkomsten ten bate van zichzelf, met hem verbonden ondernemingen, goede doelen in zijn eigen land, en zijn kompanen.

Dit is het beeld dat rijst als wordt teruggekeken op twaalf jaar Ennia onder gedaagden (overige voormalige bestuurders, red.), van de overname in 2006 tot de noodregeling die uw gerecht uitsprak in 2018.”

Het gaat Ennia in deze procedure om vergoeding van schade door gedaagden. Dat zijn naast Hushang Ansary en zijn dochter Nina Ansary, verder Abdallah Andraous, Ralph Palm, Gijsbert van Doorn en de vennootschap Parman International bv (PIBV, waarmee Ansary het eigendom in Ennia houdt).

,,Die vergoeding zal Ennia in staat stellen om conform haar doelstelling de beloften die aan haar verzekerden en andere stakeholders zijn gedaan, waar te maken,” aldus de advocaat namens Ennia/CBCS. ,,En dat uitgangspunt brengt ons ‘back to basics’.” Want, alles overziend, ‘dan blijkt dat belangrijke feitelijke punten vaststaan’. En die feitelijke vaststellingen wijzen in maar één richting: de vorderingen moeten worden toegewezen.”

In persoon aanwezig
Hushang Ansary was in persoon aanwezig, maar heeft tijdens het eerste deel van de zitting (gisteren) niets gezegd; alleen geluisterd. Ralph Palm was er ook bij, terwijl Abdallah Andraous via digitale weg de zaak bijwoonde en volgde.

Nina Ansary, dochter van Hushang Ansary, was er niet; zij zal vermoedelijk vandaag digitaal wel van de partij zijn. Gijsbert van Doorn, die als enige een eigen advocaat heeft, zat eveneens in de rechtszaal.

Verder was Richard Gibson aanwezig. Gibson, oud-minister en afkomstig van Sint Maarten, is als jarenlang adviseur van Ansary en één van de ex-commissarissen van Ennia die over de jaren 7,5 miljoen gulden aan vergoedingen uitbetaald kreeg. De wederpartij heeft op de eerste dag – alleen – geluisterd naar het pleidooi van de advocaten van Ennia/CBCS. De rechter toonde zich actief en stelde verschillende gerichte vragen.

Zaak voor Ennia van levensbelang

,,Ennia staat vandaag voor u in een zaak die voor haar van levensbelang is”, zo begon het advocatenteam van de geplaagde verzekeringsgroep in de richting van de rechter.

,,En daarbij denkt Ennia niet in de eerste plaats aan zichzelf, maar aan de mensen die van haar en van haar financiële soliditeit afhankelijk zijn.” Ennia heeft een groot marktaandeel in de verzekerings- en pensioensector op – onder meer – Curaçao. De gedaagde ex-bestuurders noemen Ennia zonder omhaal ‘in ieder geval de grootste verzekeraar binnen Curaçao, Aruba en de overige voormalige eilanden van de Nederlandse Antillen’.

,,Laten wij ons verplaatsen in de mensen om wie het gaat”, vervolgde het betoog van de raadslieden van Ennia, dat in dezen wordt bestuurd en bijgestaan door de Centrale Bank CBCS.

,,De gemiddelde persoon die u hier op straat, in de supermarkt of bij de toko tegenkomt. Zij lezen al jaren de beroemde slogan van Ennia, ‘Ennia. Voel je zeker!’, of ‘Ennia. Feel secure!’.” ,,Hoe voelen zij zich als de verzekeraar waar zij hun pensioen of een ander product hebben ondergebracht laat weten dat er misschien te weinig geld in kas is. Te weinig geld om op termijn de uitkering te doen waar zij voor hun levensonderhoud van afhankelijk zijn.”

Dat is ‘een onverteerbare situatie’, aldus de juristen namens de Ennia- entiteiten. Verzekeraars zijn er ‘in de eerste plaats om hun klanten zekerheid te bieden’. ,,Ik zei het al”, vervolgde de advocaat die het woord voerde: ,,Ennia denkt bij dit pleidooi niet in de eerste plaats aan zichzelf.

Hoe anders lag dat voor degenen die vandaag als gedaagden voor u staan, en in het bijzonder voor Hushang Ansary en zijn dochter (Nina, red.). Hushang Ansary woont in de Verenigde Staten en stelt zich op zoals een ‘American billionaire’ in de slechtste films voorkomt.

Aan de ene kant smacht hij publiekelijk naar de grootst mogelijke eer en erkenning. En aan de andere kant liet hij Ennia langs allerlei wegen opdraaien voor exorbitante uitgaven en inkomsten ten bate van zichzelf, met hem verbonden ondernemingen, goede doelen in zijn eigen land, en zijn kompanen. Dit is het beeld dat rijst als wordt teruggekeken op twaalf jaar Ennia onder gedaagden (overige voormalige bestuurders, red.), van de overname in 2006 tot de noodregeling die uw gerecht uitsprak in 2018.”

Het gaat Ennia in deze procedure om vergoeding van schade door gedaagden. Dat zijn naast Hushang Ansary en zijn dochter Nina Ansary, verder Abdallah Andraous, Ralph Palm, Gijsbert van Doorn en de vennootschap Parman International bv (PIBV, waarmee Ansary het eigendom in Ennia houdt).

,,Die vergoeding zal Ennia in staat stellen om conform haar doelstelling de beloften die aan haar verzekerden en andere stakeholders zijn gedaan, waar te maken,” aldus de advocaat namens Ennia/CBCS. ,,En dat uitgangspunt brengt ons ‘back to basics’.

” Want, alles overziend, ‘dan blijkt dat belangrijke feitelijke punten vaststaan’. En die feitelijke vaststellingen wijzen in maar één richting: de vorderingen moeten worden toegewezen.”

‘Alsof het eigen geld was’

In hun pleidooi stonden de advocaten van Ennia en de CBCS lang stil bij de positie van gedaagden: ,,De positie van enkelen die omgingen met polisgelden bij Ennia alsof het eigen geld was, althans het geld van Ansary. Toch gaat het uiteindelijk niet om hen.”

Zij begonnen het pleidooi met de opmerking dat Ennia vandaag voor de rechter staat ‘in een zaak die voor haar van levensbelang is’. ,,Niet alleen voor Ennia zelf, maar in de eerste plaats voor de mensen die van haar en van haar financiële soliditeit afhankelijk zijn.”

Bron: Antilliaans Dagblad

Artikel delen

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Lees ook

Zoeken

- Advertentie -

Nieuwe reacties

- Advertentie -