Marvelyne Wiels wacht mogelijk rechtzaak

GevMin Marvelyne Wiels - ontkennningen verbouwingen en afkoopsom

GevMin Marvelyne Wiels – ontkennningen verbouwingen en afkoopsom


DEN HAAG – Gevolmachtigd minister in Den Haag, Marvelyne Wiels wacht mogelijk een rechtzaak wegens schending van de integriteitsregels.

In een interview met Notisia360.com heeft zij informatie vrijgegeven over de beëindiging van het dienstverband met haar voormalig Hoofd Communicatie en Voorlichting, mevrouw Marije Berkhouwer.

Met haar was afgesproken om over de inhoud van de afspraak over haar vertrek niet naar buiten te treden.

ex-Voorlichtster Curaçaohuis Marije Berkhouwer moest na 7 jaar uitstekend functioneren onder GevMins Van der Plank, Comenencia, en Osepa, enkele maanden na aantreden het aantreden Marvelyne Wiels wijken voor een partij-sympatisant

ex-Voorlichtster Curaçaohuis Marije Berkhouwer moest na 7 jaar uitstekend functioneren onder GevMins Van der Plank, Comenencia, en Osepa, enkele maanden na aantreden het aantreden Marvelyne Wiels wijken voor een partij-sympatisant

Marije Berkhouwer was bijna negen jaar Hoofd van de afdeling Communicatie en Voorlichting van het voormalige Antillenhuis, tegenwoordig Curaçaohuis. Zij diende onder vier gevolmachtigde ministers. Bij de vijfde minister ging het mis. , Marvelyne Wiels betichtte haar medewerker van privacyschending en stuurde haar naar huis. Vorige week werd bekend dat Berkhouwer haar dienstverband per 1 april heeft beëindigd en dat daar voorwaarden aan zijn verbonden. die zijn neergelegd in een overeenkomst.

Een van die afspraken is dat naar buiten toe geen inhoudelijke mededelingen worden gedaan over de voorwaarden voor beëindiging van haar dienstverband.

In het interview met Notisia360.com zegt Wiels dat

‘de dame heeft haar maanden betaald gekregen’. Ook zegt ze ‘we waren waren klaar om naar de rechter te gaan, maar zij ging voor een schikking’.

Voorts gaat Wiels in op berichtgeving in de media. daarin werd gesteld dat Berkhouwer 300.000 gulden heeft meegekregen bij haar vertrek.

Wiels: ‘laat men maar met bewijzen komen voor de 300.000 florin’, dit bedrag klopt niet.’

Volgens de raadsman van Berkhouwer schendt Marvelyne Wiels hiermee de eerder gemaakte afspraken en wekt zij de suggestie dat Wiels gegronde redenen zou hebben gehad om haar te ontslaan; daarmee beschadigt zij willens en wetens haar reputatie.

‘De informatie die mevrouw Wiels in het interview met Notisia360 vrijgeeft is provocerend en vooral zeer indiscreet; ze schendt daarmee bovendien de privacy van mijn cliënt’, aldus de advocaat.

Berkhouwer zegt in een korte reactie dat zij het als uiterst vervelend ervaart om lijdend voorwerp te zijn in een discussie waaraan ze niet kan deelnemen.

Zij sluit niet uit dat ze naar de rechter stapt om Wiels aan te klagen.
Zij is daarover in overleg met haar advocaat.

Video: Marvelyne Wiels ta desmentí areglo di 300 mil florin (Notisia360)

Bron: E Korant Verídiko II

Bron: Notisia360

Bron: Persbureau Curaçao

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *