31 C
Willemstad
• donderdag 29 februari 2024

Democracy now! | Tuesday, February 27, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 27 februari 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

DH | Fire breaks out at Geminga boatyard in Sandy Ground

MARIGOT--St. Martin firefighters (pompiers) intervened Saturday night to extinguish a fire that broke out in a 200-square-metre shed in the Geminga boatyard in Sandy Ground. According to...

CN | Gokkers starten rechtszaak tegen Stake

Jeffrey Noeken | Casinonieuws.nl Een vijftal gokkers is op Curaçao een rechtszaak gestart tegen het gokbedrijf Stake. De gokkers willen het geld terugkrijgen wat zij vergokten omdat het...

Democracy now! | Monday, February 26, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 26 februari 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra
- Advertisement -spot_img

Marvelyne Wiels: Verandering leidt altijd tot tegenwerking

HomeMediaMarvelyne Wiels: Verandering leidt altijd tot tegenwerking
GevMin Marvelyne Wiels  "Reorganisatie Curaçaohuis" Foto |  Otti Thomas
GevMin Marvelyne Wiels
“Reorganisatie Curaçaohuis” Foto | Otti Thomas

WILLEMSTAD – Het Curaçaohuis haalde veelvuldig de krantenkoppen. Wiels zou haar curriculum vitae hebben ‘opgeleukt’, zonder de vereiste sollicitatieprocedure vrienden en familieleden hebben aangenomen en geld uitgeven aan de renovatie van het Curaçaohuis. In een interview met de Amigoe, op vrijdag 8 november, geeft ze aan dat ze niet op alle geruchten kan reageren. Het vertrek van het hoofd van de afdeling Communicatie Marije Berkhouwer, wat in de media wordt aangekaart als de aanleiding van alle commotie, is bijvoorbeeld een juridische kwestie en uitspraken hierover zouden de juridische afwikkeling kunnen schaden.

Personeelsaannames

Maar op andere zaken kan ze wel reageren, bijvoorbeeld het aannamebeleid. Het Curaçaohuis heeft, met goedkeuring van de Raad van Ministers op Curaçao, drie mensen aangenomen, die een tijdelijk contract voor zes maanden kregen, overigens na het vereiste sollicitatiegesprek en de verstrekking van de benodigde documenten en gezondheidsverklaring.

Onder hen was persvoorlichter Jassir de Windt, die na het vertrek van Berkhouwer momenteel de enige medewerker is van de afdeling Communicatie, waar eigenlijk drie mensen zouden moeten werken. Noemenswaardig is dat De Windt, anders dan wordt beweerd in de media, Berkhouwer nooit heeft vervangen. De procedure voor het vervullen van de functie van persvoorlichter, momenteel vervuld door De Windt, was al vóór het vertrek van Berkhouwer van start gegaan. De functie van hoofd Communicatie wordt op dit moment dan ook door niemand bekleed.

“Het Curaçaohuis telt 22 fulltime functies, waarvan er nu 12,5 zijn gevuld. We hebben mensen aangenomen, omdat bepaalde afdelingen gewoon leeg waren, terwijl het Kas di Kòrsou wel de service moet bieden die verwacht wordt en noodzakelijk is. Dat is onze verantwoordelijkheid.”

De onderbezetting wordt nog vergroot door het vertrek van medewerkers die met pensioen gaan; in oktober dit jaar waren dat er twee, begin 2015 volgen er weer twee. “We moeten bepaalde taken gewoon uitvoeren, want anders kun je het Curaçaohuis wel sluiten”, aldus Wiels. Vermeldenswaardig is dat het tijdelijk contract voor deze drie medewerkers niet in strijd was met de aanwijzing door de Rijksministerraad, waar een vacaturestop deel van uitmaakt. Er geldt immers een uitzondering voor situaties waarin het functioneren van de overheid in gevaar komt, een onderwerp dat uitvoerig besproken werd toen de toenmalige Curaçaose regering een bezwaar indiende tegen de eerste versie van de aanwijzing.

De dochter van Wiels heeft inderdaad in de zomer zes weken op het Curaçaohuis gewerkt, maar het betrof een vakantiebaantje met bijhorende vakantievergoeding.

“Ze heeft de dossiers van werving, selectie en human resources geordend. Ik heb haar geen baan aangeboden, maar de afdeling Werving en Selectie heeft haar gevraagd om dit te doen, omdat ze toch al iedere dag met mij meekwam naar mijn werk.”

Wiels benadrukt dat het Curaçaohuis ook het budget heeft voor dergelijke werkzaamheden.

“Het was al begroot. Het moest gebeuren en dan doet het er niet toe of jij het deed, de buurman of mijn dochter.”

Ze wijst er ook op dat ze geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om als minister een vertrouwenspersoon in dienst te nemen, wat in het verleden wel vaak gebeurde.

“We proberen de kosten zo laag mogelijk te houden en dit is de reden waarom het Curaçaohuis geen personeel via uitzendbureaus werft. We werken ook met vrijwilligers, die zichzelf aanmelden om ons te helpen.”

Curriculum Vitae

Behalve geruchten over het personeelsbeleid, zijn er verhalen over het curriculum vitae van Wiels en de renovatie van de ambtswoning. Over haar cv is ze kort.

“Er zijn mensen die heel veel tijd hebben geïnvesteerd met hun ‘onderzoek’ naar mijn leven. Maar ik heb eigenlijk een heel saai bestaan, dus ze hebben niet veel kunnen vinden. Deze individuen schijnen mensen en instanties gebeld en gemaild te hebben om mijn cv op waarheid te controleren. Deze instanties hebben me daarover ingelicht met de mededeling dat ze hier niet aan mee zullen doen. Sommige instanties geven zelfs aan dat ze onder valse voorwendselen zijn benaderd of dat hun verklaring uit de context is gerukt.”

Instanties die benaderd werden, waren de Haagse Hogeschool, de stichting Etnische Zakenvrouwen Nederland en ABN Amro. Wiels zegt dat ze niets te verbergen heeft. Haar cv klopt, inclusief het procuratiehouderschap dat ze had voor het uitkeren van hoge bedragen toen ze nog bij ABN Amro werkte.

AIVD

Ze wijst erop dat haar cv en andere gegevens ook uitgebreid zijn doorgelicht door de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) op het moment dat ze werd voorgedragen als kandidaat voor de post van gevolmachtigde minister.

Renovatie

Over de renovatie van haar ambtswoning maakte Wiels al eerder bekend dat deze was goedgekeurd door de Raad van Ministers op Curaçao. Het land Curaçao is eigenaar van drie panden in Den Haag, een ambtswoning en twee kantoren, die net als veel monumenten op Curaçao te lijden hebben van een ligging vlak bij zee. Wiels wijst op de vele tekortkomingen die er zijn in de ontvangstkamer waar het interview plaatsvindt. Deuren zijn zodanig krom getrokken dat ze niet meer opengaan, de kalk van het plafond laat los bij de dertig jaar oude lampen, vloerbedekking vertoont gaten omdat deze rechtstreeks op een ondervloer van planken is aangebracht. Ook op andere plekken in het pand zitten er gaten in de vloer en het plafond en kieren in de muur.

Het is geen ruimte om ambassadeurs of consuls van andere landen in te ontvangen of de relaties van de Nederlandse afdelingen van de Stichting Studiefinanciering Curaçao en het Curaçao Toeristenbureau Europa, die hier op termijn ook worden gehuisvest. “Als je geen onderhoud pleegt en het laat vervallen, dan heb je een groter probleem dan nu. De Rijksgebouwendienst heeft ons al aangegeven dat we op hun netvlies staan.

” De renovatie is dus ook nodig als Curaçao ooit besluit om de panden te verkopen en er geen groot verlies op wil maken. Wiels wijst van de hand dat ze een mooi huis voor zichzelf wil, want ze heeft een eigen huis waar ze met haar kinderen woont.

Vervelend

De gevolmachtigde minister vindt de speculaties vervelend. “Het is makkelijk voor mensen van buiten om te zeggen wat ze gehoord hebben en er veel tamtam bij te verzinnen, maar ik zie het als mijn taak om de medewerkers van het Curaçaohuis te beschermen. Dat geldt evenzeer voor mensen die hier 34 jaar werken als mensen die hier drie maanden werken. Daarom heb ik nooit contact met de media gezocht en nooit namen genoemd. Ik ben de Raad van Ministers en het parlement van Curaçao wel verantwoording schuldig en als dat gebeurd is, dan kan ik naar de pers.

” Het feit dat er te pas en te onpas namen van medewerkers van het Curaçaohuis, die geen bemoeienis met de politiek hebben, in de media worden verspreid, beschrijft Wiels als betreurenswaardig. De speculaties zijn vervelend voor medewerkers van het Curaçaohuis zegt ze. “Ik heb bewondering voor deze mensen, want ze hebben vaak moeten roeien zonder riemen. Ze werden niet begrepen, ze kregen geen aandacht, maar ze hebben met weinig middelen toch hun best gedaan. Natuurlijk is er altijd eentje die niet blij is met de gang van zaken omdat het implicaties heeft voor zijn of haar functie, maar dat heb je altijd met veranderingen.”

Tot die tijd gaat ze door met de reorganisatie, waarin ze zich ook gesteund voelt door haar medewerkers en ad-interim directeur Melvin Statia. De reorganisatie behelst zowel praktische oplossingen voor een telefooncentrale die niet werkte, zodat het Curaçaohuis onbereikbaar was, als een diepgaande financiële herstructurering.

“Er is van 2006 tot 2013 te weinig aandacht besteed aan de financiën. Eigenlijk heb ik het Curaçaohuis ontmanteld, want na 10-10-‘10 heeft men er niet aan gedacht om het Curaçaohuis financieel te ontmantelen. Ik ben blij dat we nu al verder zijn dan de Stichting Overheids Accountantsbureau (Soab) had voorzien. Daar ben ik trots op.

Freemovers

”Een ander initiatief is het onderzoek naar de situatie van freemovers, de Curaçaose jongeren die zonder begeleiding van de Stichting Studiefinanciering Curaçao voor een studie naar Nederland komen, meestal voor een mbo-opleiding. “Ze regelen zelf hun ticket, huisvesting en studiefinanciering, maar toch zijn ze niet goed voorbereid. Ze krijgen niet de begeleiding die zeker in het eerste jaar zo ontzettend belangrijk is. Een aantal studenten komen na drie, vier maanden in de problemen, omdat ze niet de juiste keuze hebben gemaakt of onvoldoende studiepunten hebben gehaald. Ze worden uitgeschreven bij de school, krijgen geen studiefinanciering meer, hebben dus geen inkomen, kunnen hun kamer of kostgeld en verzekeringen niet betalen. Vaak durven ze niet eens familie op Curaçao hierover in te lichten”, aldus Wiels.

Het Curaçaohuis wil voorkomen dat jongeren steeds verder in de problemen raken of zelfs op het criminele pad terechtkomen. SSC helpt waar dat mogelijk is, maar de middelen zijn beperkt, zegt Wiels.

“Natuurlijk kan SSC ons met advies en ervaring bijstaan, maar de overheid van Curaçao heeft de verantwoordelijkheid om problemen te voorkomen door betere voorlichting en problemen in Nederland op te lossen.”

Twee Curaçaose vierdejaars studenten van de Haagse Hogeschool, ooit zelf freemovers, werken op het Curaçaohuis aan hun afstudeerscriptie over de freemovers-problematiek en proberen in kaart te brengen wie deze jongeren zijn en waar ze tegenaan lopen. Het Curaçaohuis heeft hiertoe mogelijkheden tot samenwerking besproken met Nederlandse ministeries en met het Arubahuis en St. Maartenhuis. Ook wordt gewerkt aan de betere voorlichting voor vertrek van Curaçao. Het Curaçaohuis is ook bezig om een vrijwilligersbrigade van hulpverleners op te zetten samen met Curaçaoënaars die in dienst zijn van de Koninklijke Marechaussee, om zodoende andere Curaçaoënaars in Nederland bij te staan. Hierbij wordt overigens wel benadrukt dat mensen ook een eigen verantwoordelijkheid hebben om iets van hun leven te maken.

Het zijn initiatieven als deze, waardoor Wiels zich gesterkt voelt om door te gaan met haar werk.

“Er was een positieve verandering nodig op Kas di Kòrsou. Na de ontmanteling van de Antillen op 10 oktober 2010 zijn er veel plannen voor gemaakt, maar die zijn nooit uitgevoerd. De bevolking vroeg zich af wat het Curaçaohuis eigenlijk doet en zelfs of het nog wel bestond. Ik wil een bijdrage leveren om het Curaçaohuis te professionaliseren en ervoor te zorgen dat we antwoorden, advies en begeleiding konden geven aan alle Yu di Kòrsou. We moeten meegaan met de tijd, zelf het initiatief nemen. Reactief te werk gaan is niet meer van deze tijd.

De reorganisatie is noodzakelijk. Ik weet dat het niet makkelijk zal zijn en ik zo nu en dan tegenwerking zal blijven krijgen, maar ik ben bereid om die klappen maar even op te vangen zodat we over een tijd ook kunnen aantonen dat we stappen vooruit hebben gezet. De eerste stappen zijn eigenlijk al gezet.”

Bron: Amigoe

Auteur: Otti Thomas

Recente berichtgevingen:

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties