Marvelyne Wiels: Geen sprake van afluisterpraktijken

Gevolmachtigde Minister van Curaçao Marvelyne Wiels ontkent afluisterpraktijken binnen het Curaçaohuis

DEN HAAG — De gevolmachtigde minister van Curaçao, Marvelyne Wiels, zegt dat er geen sprake is van afluisterpraktijken bij het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao, die bovendien verband zouden houden met de verhuizing naar een tijdelijk pand. In een brief aan het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft Wiels om opheldering gevraagd over een klacht die daar zou zijn ingediend.

Het Curaçaohuis reageert hiermee op een artikel in het Antilliaans Dagblad over een klacht dat alle ingaande en uitgaande telefoongesprekken zouden worden opgenomen en al het e-mailverkeer zou worden gekopieerd en opgeslagen.

Volgens het artikel zou de verhuizing naar de kantoorvilla Bon Air een rol spelen, omdat dit pand zou beschikken over een modern netwerk en telefooncentrale.

“Middels dit persbericht distantieert de gevolmachtigde minister van Curaçao zich van bovenstaande aantijgingen en weerspreekt tevens deze beschuldigingen”, meldt het Curaçaohuis in een officiële reactie.

Desgevraagd meldde de minister dat het Curaçaohuis zich beperkt tot die verklaring en de bijbehorende brief aan het CBP en ook niet in wil gaan op uitlatingen van onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang over dit onderwerp.

In die brief, die op 10 juli naar het CBP is gestuurd, vraagt Wiels om nadere informatie over de ingediende klacht over vermeende schending van de privacy.

“Ondergetekende heeft met verbazing kennisgenomen van het artikel (…) over de vermoedelijke schending van de privacy van de werknemers van het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao. De strekking van dit artikel bevreemdt ondergetekende ten zeerste aangezien zijn inhoud niet op de waarheid berust”, aldus Wiels in de brief.

De Raad van Ministers van Curaçao accordeerde gisteren de offerte voor een onderzoek door overheidsaccountant Soab naar het financieel beleid van het Curaçaohuis.

In een reactie benadrukt Wiels dat het onderzoek de hele periode van 2006 tot mei 2014 betreft en dus niet uitsluitend betrekking heeft op de maanden waarin zij gevolmachtigde minister was.

Bron: Amigoe

Zie ook: Dossier: Marvelyne Wiels – Gevolmachtigde Minister van Curaçao

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *