Liberia-Peters breekt lans voor Isla/PdVSA | Antilliaans Dagblad

Liberia-Peters: ‘Aandacht bestuursorganen Koninkrijk voor buitenlands beleid’ | Extra

Willemstad – Oud-premier Maria Liberia-Peters breekt, zeker gezien de hevige coronacrisis en de impact op onder meer het toerisme, een lans om toch de Curaçaose raffinaderij enig leven in te blazen door een overeenkomst – ‘al is het maar in principe voor één jaar’ – met PdVSA.

,,Het lijkt mij, dat gezien de arbeidssituatie op Curaçao, de spanning die er heerst, niet in de laatste plaats door de grote onzekerheid op de arbeidsmarkt, het de moeite waard is om nu toch een overeenkomst te sluiten. Het geeft ruimte om meer zicht te krijgen op de sociaaleconomische en financiële situatie van land en volk”, schrijft ze in een opinie.

De maatschappelijke situatie op Curaçao is inmiddels internationaal nieuws geworden, stelt Liberia-Peters. Dit is volgens haar het gevolg van een opeenstapeling van discutabele keuzes, beslissingen en gebeurtenissen, maar ook het resultaat van verschillende acties van zowel Curaçaose kant als van Nederlandse zijde. Ze wil de dringende aandacht van de bestuursorganen in het Koninkrijk vestigen op het buitenlands beleid van het Koninkrijk, waarbij ‘onvoldoende rekening wordt gehouden met het feit dat de buitengrens van de Caribische landen van het Koninkrijk zich uitstrekt tot aan andere werelddelen’.

,,Ik beperk mij hierbij tot de ontwikkelingen rond de raffinaderij van Curaçao. Waar velen dachten dat de toekomst van Curaçao zou liggen in het toerisme en dat mede daardoor de aanwezigheid van de olie-industrie minder relevant zou zijn, hebben ze zich behoorlijk vergist. De consequenties van het stilleggen van de raffinaderij, tegelijkertijd met de consequenties van de coronaviruspandemie, heeft de Curaçaose samenleving behoorlijk ontwricht.”

In dit stadium is er naar de mening van Liberia-Peters genoeg aanleiding ‘om de positie van de raffinaderij in ons sociaaleconomisch bestel sterk te heroverwegen’.

,,Het volk van Curaçao, en in het bijzonder de bewoners die direct en indirect afhankelijk zijn van de raffinaderij op Curaçao, zijn het slachtoffer geworden van een interne strijd binnen Venezuela, waar de buitenwereld zich mee is gaan bemoeien, en waar ook Nederland via een van haar belangrijke geallieerden, de Verenigde Staten van Amerika, bij betrokken is geraakt.”

Consequenties van het stilleggen van de raffinaderij, met kort daarop de coronapandemie, heeft ertoe geleid dat er in vele gezinnen geen ‘brood op tafel’ kon komen. Aldus de oud-minister-president van de Nederlandse Antillen. Zij was regeringsleider toen Shell medio jaren 80 besloot de raffinaderij de rug toe te keren en deze te verkopen aan de overheid.

,,Als ik bepaalde Nederlandse politici hoor praten over armoede en honger op Curaçao, die zodanig erbarmelijk is dat er voedselpakketten van de ‘Nederlandse belastingbetaler’ hiernaartoe moeten komen, doet dit zeer. In alle eerlijkheid, ben ik dankbaar voor de geste. Het is immers de realiteitszin die ons met de neus op de feiten drukt, door te wijzen op de graad van disruptie en paniek die Covid-19 op het eiland heeft veroorzaakt.”

Terug naar de raffinaderij: waar verwacht werd dat de Klesch Group begin 2020 de raffinaderij zou opstarten, werd deze datum steeds uitgesteld. ,,Nu schijnt men respijt te vragen tot eind 2020 om een definitief antwoord te kunnen geven wanneer men zal kunnen opstarten. De besluiteloosheid van de Klesch Group met wie Refineria di Kòrsou (overheids-nv RdK, red.) een overeenkomst getekend heeft, maakt dat vele werknemers en hun gezinnen in onzekerheid blijven, wat funest is voor de gemoedsrust, het lichamelijk en geestelijk welzijn van enkele honderden werknemers en gezinnen.”

Het houdt de vooruitgang van de economie gegijzeld, betoogt Liberia-Peters. Zij herinnert aan het laatste bezoek ‘een poosje geleden’ van een delegatie van Curaçao aan PdVSA, waarbij in principe werd afgesproken een overeenkomst voor een periode van één jaar te ondertekenen.

,,Om voor ons onbekende redenen is dat toen niet doorgegaan.” Maar het lijkt de oud-premier de moeite waard om toch iets in die richting te doen. Daarvoor is ‘heroverweging’ nodig en dat schrijft zij aan de voorzitter van de Rijksministerraad, de Nederlandse premier Mark Rutte; voorzitter van de RvM van Curaçao, premier Eugene Rhuggenaath; voorzitter van het parlement van Curaçao, Ana-Maria Pauletta; voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties in de Tweede Kamer, Jan Paternotte; en voorzitter van de Eerste Kamer, Jan Anthonie Bruijn.

Bron: Antilliaans Dagblad van 1 juli 2020 (vandaag geen nieuws wegens Dia di Bandera)

16 Reacties op “Liberia-Peters breekt lans voor Isla/PdVSA | Antilliaans Dagblad

 1. Tico Martina

  Ik stel voor om inderdaad een lans te breken. Op dat hoofd van corrupte Maria Sishi. Ik zeg gedwongen opnemen dat nare mens.
  En René, natuurlijk verdedig je haar. Je hebt immers voor Omayra Horohoro gewerkt, dus tja dan heb je al een gebrek aan moraal laten zien.

 2. Ik zie een hoop stoere taal voorbij gaan. Ik betwijfel of de meeste van die dappere lui even goedgebekt zullen zijn als zij de persoon in kwestie vóór zich aan tafel zouden hebben.
  Trouwens, het zou niet moeten gaan over de persoon, wat het in de meeste van de gevallen jammer genoeg is.

 3. Wie is er geinteresseerd in de mening van kleuterjuf Liberia Peeters.

  Kan zij niet van Wifi worden afgesloten in Betesda?

 4. En wat gebeurt er na een jaar ? ?
  Liberia !
  Ay Dios lo juda nos .

 5. Hoort allang in een verpleegtehuis te zitten ze raaskalt maar wat! En laat ze vooral in de spiegel blijven kijken en bij zichzelf de vraag stellen wat heb ik fout gedaan.

 6. Ambulant

  Het Isla eilandje… 35 jaar geleden wilde Shell ervan af. Niet direct omdat het niet rendabel meer was om de zware zwavelrijke Venezolaanse olie nog te raffineren. Nee die zagen een boze geest van gigantische milieu en gezondheid schadeclaims opdoemen.

  Liberia Peters was de minister-president die dat gedrocht van shell kocht voor 1 gulden, zonder dat shell ooit verantwoordelijk gehouden kon worden voor milieu en gezondheidsschade. En zonder verdere vergoeding voor het verlies van de 16 miljoen dollar. Ze accepteerde 86 miljoen dollar aan compensatie en personeel kosten etc. Een andere aanbieding was ook om het ‘s hoon op te leveren wat 5 jaar zou gaan duren en alles af te graven. Mede onder druk van Nederland, Lubbers vloog zelfs over ervoor, werd de deal gesloten.

  PDVSA kreeg cart Blanc om te lozen wat ze maar wilden.
  Een ware exodus trad op naar NL.
  In de jaren erna deden ze niks om maar iets te ontwikkelen. Ja haar eigen vermogen wel.
  Het had de mooiste jachthaven ter wereld kunnen worden.

  Als er iemand verantwoordelijk moet worden gehouden voor het isla drama dan is zij t wel. Duizenden doden en een verziekte omgeving. Maar hé daar geeft niemand om. Want de mensen die bang zijn voor Corona die wonen niet aan die kant van de wind.
  Als we het hele eilandje af sluiten voor een Corona angst dan moeten we zeker de isla ook sluiten van wege alle zware gezondheid en milieuproblemen. En alsnog Nederland erop wijzen dat mede door de Nederlandse druk die ongunstige deel werd opgelegd.

  Als voor een beetje stikstof de hele bouw in Nederland stopgezet kan worden en de snelheid op de snel weg omlaag moet. Dan moeten zij kunnen begrijpen dat wat ze hier mede hebben veroorzaakt vele malen erger is.

  Dat van alle personen zij komt met het voorstel om de isla te openen om andere mogelijkheden te kunnen onderzoeken is wel ‘t toppunt.
  Bruja.

  Zij had de persoon moeten zijn die Nederland er nu alsnog op wijst dat die deal moest van Nederland, dat Samen samen met Shell Nederland Curacao heeft misbruikt. En dat ze daar ook verantwoordelijk voor zijn.
  Want anders komt er weer een exodus.

  Zet dat maar overal in de media.

 7. Ook dat nog

  Dit mens is te dom om te poepen.
  Arm Curacao, met dit soort vrienden heb je geen vijanden nodig

 8. Curacao revisited

  Dit betoog toont aan dat we op Curacao nog steeds een slaven mentaliteit hebben. Wij verwachten van een buitenlandse instelling zoals isla dat die ons te hulp komen schieten en ons nos pan geeft. De realiteit is totaal omgekeerd: landen met goed onderwijs, integer leiderschap, weinig bureacratie trekken automatisch investeerders aan. Miles mercera denkt dat je via fancy reclame campagnes het toerisme kan aanjagen maar service, veiligheid en tevreden zorgen voor meer toeristen niet meer reclame. Meer geld uitgeven kan iedereen maar kritisch in de spiegel kijken en zelfreflectie is iets wat maar weinig mensen op dit eiland kunnen

 9. Fred Schiedam

  Voordat je de installaties aanzet, eerst maar goede veiligheidscontroles uitvoeren om te zien wat de onderhoudstoestand is. Anders is het sprookje met een grote knal uit!

 10. Jhonny D

  Al krijg je de olie gratis. Met die aftandse vervuilende roesthoop valt geen dubbeltje meer te verdienen. Excuses voor degenen die daar jaren gewerkt hebben. Veel daarvan wisten wel dat door gebrek aan investeringen en onderhoud een onrendabel vervuilend bedrijf in stand werd gehouden.De meesten daarvan wonen niet in een villa met gouden kranen en corrupte politici zeiden hou je mond.

 11. Al krijg je de olie gratis. Met die aftandse vervuilende roesthoop valt geen dubbeltje meer te verdienen. Excuses voor degenen die daar jaren gewerkt hebben. Veel daarvan wisten wel dat door gebrek aan investeringen en onderhoud een onrendabel vervuilend bedrijf in stand werd gehouden.De meesten daarvan wonen niet in een villa met gouden kranen en corrupte politici zeiden hou je mond.

 12. “HET IS DE SCHULD VAN KLESCH”………..
  “De besluiteloosheid van de Klesch Group….maakt dat vele werknemers en hun gezinnen in onzekerheid blijven, wat funest is voor de gemoedsrust, het lichamelijk en geestelijk welzijn van enkele honderden werknemers en gezinnen.”
  Als het aan Maria Liberia-Peters ligt keert PdVSA terug, al is het maar voor een jaartje. Zullen we ze dan eerst vragen of ze dan eerst alsnog het onderhoud aan de installaties doen? En de uitstoot terugbrengen tot de internationale gezondheidsnormen die per 1 september 2020 gelden? Zodat ook de gemoedsrust, het lichamelijk en geestelijk welzijn van enkele duizenden bewoners gewaarborgd wordt?

 13. Blijft ze envelopjes ontvangen vanuit Venezuela?

 14. Abraham Mossel

  Maria Peters zit net zo verrot en lichamelijk in elkaar als de RdK zelfe, ook een grote verroeste schroothoop. Daaaag tot boven je hoofd met $$$$$ gevulde Maria, ga maar lekker een krantje lezen thuis op het gouden toilet in je villa.

 15. opmerker

  Aan het dementeren? Ze zou toch op de hoogte moeten zijn van de restricties die de USA opgelegd heeft?
  Er komt geen druppel olie naar Curaçao!

 16. Liberia- Peters praat veel maar zegt weinig. Verwarde dronkenmanstaal. Zij ziet ze vliegen. Arme Miriam Makeba.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *