Leeflang: ‘Vaatchirurg is nodig’

Omayra LeeflangWILLEMSTAD — PAR-parlementariër Omayra Leeflang wil weten wanneer Curaçao over een vaatchirurg kan beschikken.
De oud-minister van Volksgezondheid heeft enkele schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Gezondheid, nadat de Inspectie voor de Volksgezondheid signaleerde dat er behoefte aan een vaatchirurg is.
Volgens haar is de afwezigheid van een vaatchirurg funest voor de kwaliteit van de gezondheidszorg.

“Curaçao kent een boven gemiddeld hoge incidentie van diabetes mellitus.
In combinatie met andere risicofactoren komt perifeer arterieel vaatlijden frequent voor.
Daarnaast is er een hoge prevalentie van terminaal nierfalen met op Curaçao meer dan 200 dialyse patiënten”

, aldus Leeflang, die citeert uit informatie die ze van een ingewijde heeft gekregen.

“De combinatie van deze factoren leidt er toe dat er veel wondenproblematiek, intensieve dialyse shunt zorg omstandigheden en doorbloedingproblemen op Curaçao bestaan.”

Zij wil dan ook weten wat de minister van plan is te doen om de barrière voor de aanstelling van een vaatchirurg in het St. Elisabeth Hospitaal op te heffen.
Het is volgens de parlementariër onacceptabel dat de overheid een astronomisch bedrag voor de basisverzekering ziektekosten vraagt en hiervoor een inferieure gezondheidszorg levert.
Volgens Leeflang zou een groep gepensioneerden meer dan 10.000 gulden per jaar betalen terwijl een private verzekering slechts 6.000 gulden per jaar kost.

Zie ook: Leeflang Vaatchirurg is nodig’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *