Leeflang: ‘Huiseigenaren uitsluiten van onroerendzaakbelasting’

Omayra Leeflang-1 | Foto Dick Drayer

Leeflang: ‘Huiseigenaren uitsluiten van onroerendzaakbelasting’ | Foto Dick Drayer

WILLEMSTAD — Onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang stelt voor om de onroerendzaakbelasting dusdanig te wijzigen dat mensen die hun onroerend goed gebruiken als woonhuis uit te zonderen van deze belasting. Ze baseert zich daarbij op artikel 25 van de Universele Rechten van de Mens.

“Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding en huisvesting.”

Leeflang stelt dat de regering met de introductie van de onroerendzaakbelasting dit jaar een extra last heeft gelegd op de schouders van die personen die ervoor hebben gezorgd dat ze een eigen woning hebben. Dit terwijl er bij de overheid een wachtlijst van 7000 personen is die op een woning wachten en er nog eens 6000 personen op de wachtlijst staan om in aanmerking te komen op een stuk erfpachtterrein om een eigen huis te bouwen.

“Dit betekent dat de overheid geen zorg kan dragen voor wat er in artikel 23 sub 2 van de Staatsregeling staat: bevordering van voldoende woongelegenheid is een voorwerp van zorg van de overheid”, aldus Leeflang.

Met de onroerendzaakbelasting straft de overheid juist alle personen die ervoor hebben gezorgd dat ze een eigen huis hebben om in te wonen.

Volgens het Statenlid worden vooral de economisch zwakkeren en gepensioneerden het slachtoffer hiervan. Personen die door de jaren heen beetje bij beetje hun huis hebben kunnen bouwen, vaak op een stuk huurgrond, en die nooit grondbelasting hebben betaald, moeten nu wel onroerendzaakbelasting gaan betalen, zegt ze.

Volgens Leeflang zullen gepensioneerden die al getroffen zijn door de introductie van de basisverzekering ziektekosten (bvz) waardoor ze een premie van 10 procent aan ziektekosten moeten betalen weer de dupe worden.

“Er zal van hun pensioen een belasting worden ingehouden op basis van de huidige marktwaarde van hun huis terwijl ze dat hebben gebouwd toen de prijzen van materiaal veel lager waren. Het lijkt alsof de overheid ‘government transmitted poverty’ promoot.”

In dit kader stelt het Statenlid voor om alle huiseigenaren die hun opstal uitsluitend gebruiken om in te wonen, uit te zonderen van de onroerendzaakbelasting en alleen diegenen die appartementen of huizen aan derden verhuren en eigenaren van bedrijfspanden aan te slaan.

In een brief aan de minister van Financiën, José Jardim, vraagt Leeflang naar zijn bereidheid om deze wijziging door te voeren. Mocht deze aanpassing van de wet een begrotingstekort inhouden stelt Leeflang voor om een luxebelasting op bijvoorbeeld plezierjachten in te voeren om de begroting weer in evenwicht te brengen.

 

Bron: Amigoe

6 Reacties op “Leeflang: ‘Huiseigenaren uitsluiten van onroerendzaakbelasting’

 1. Mevr Leeflang,

  ik begrijp u bezorgheid, echter ook de gewone huiseigenaren die nu betalen hebben door sparen en een hypotheek hun huis verkregen. Niet voor niets heeft de RvA advies gegeven om geen verschil te maken met een progresieve belasting het advies op 15 april 2013 gegeven.
  De volgende vragen zie ik graag beantwoord worden door de Minister van Financien.
  1. welke maatregelen gaat hij ondernemen tegen de 5000 huizen die eens belast worden volgens de RvA.
  2. wat is de status van de FKP inzake belasting betalen over de gronden en huizen die ze in hun bezit hebben.
  3. geeft de Minister inzage voor wat betreft de deals met hotels en andere bedrijven die vrijstellingen hebben( het bekende stuivertje wisselen bijna 10 jaar vrijstelling en een nieuwe eigenaar gaat voor hetzelfde gebouw een nieuwe vrijstelling aanvragen voor 10 jaar)

  de geschetse inkomsten van 29 miljoen op een bestand van 64000 woningen wil zeggen dat er maar gemiddeld475 gulden per woning opbrengst is.

 2. @Henki, de OZB zal veel minder opbrengen volgens de nota van financien 29 mln in 2014. Ik vrees dat de meeste mensen het gewoon niet kunnen betalen, omdat op Curacao veel ”armen” een eigen huis hebben dat met hulp van familie en vrienden is gebouwd. De eigenaar zelf is soms iemand die thuis taart bakt, naaister of nu een AOV-er die 862 per maand krijgt.

 3. @Sander, het voorstel is om alleen eigenaren die ook in hun eigen huis vrij te stellen. De rijken betalen op hun tweede, derde etc huis wel belasting. Bovendien betalen die al 49% inkomstenbelasting. Tenslotte stel ik tevens voor om luxebelasting in te voeren voor eigenaren van jachten en privevliegtuigen.
  Op Curacao hebben ”armen” soms ”grote huizen” 350.000. Omdat ze soms in 10 jaar tijd zijn gebouwd met de hulp van familie en vrienden op huurgrond of familie-eigendom. Mensen met veel kinderen die bouwen steeds een kamer bij en kinderen die begonnen te werken bouwden het huis af. De waarde die deze mensen die vaak slechts nu van een AOV van 862 per maand moeten leven is 1400. Onbetaalbaar.

 4. OZB belasting.
  Ik verbaas me over de inkomsten van de OZB slechts 48 miljoen.
  Volgens de laatste census zijn er 64.000 woningen. Deze woningen brengen dus gemiddeld maar 750 gulden op aan OZB. Of er is een enorme achterstand bij de belastingdienst voor wat betreft taxatie. Maar het kan ook zo zijn dat de inning vreselijk achter loopt. Nu lees ik dat Mevr Leeflang vrijstelling wil hebben voor de eigenaars die op een huurgrond( erfpacht) een eigen huis hebben gebouwd. Want deze moet nu ineens betalen? Het kan toch niet zo zijn dat deze bewoners nog nooit grondbelasting hebben betaald over het gebouwde op de gepachte gronden. Ik vraag me dan wel af waarom eigenaren met gekochte gronden en daarop een huis gebouwd wel belasting moesten betalen. Eerst krijgen we te horen dat illegaal gebouwde huizen dus waar geen bouw vergunningen zijn voor afgegeven en waarover ook geen erfpacht of aankoopbedragen voor de grond geen belasting betalen en nu dit weer. Want vrijstelling staat duidelijk in de landsverordering omschreven.
  Vrijstelling
  De nieuwe wet houdt wel rekening met diverse vrijstelling. Zo hebben begraafplaatsen, kerken, natuurgebieden die toegankelijke zijn voor de bevolking, niet commercieel onderwijs, zieken- en verpleeghuizen, landbouwgronden, panden die eigendom zijn van de Curaçaose overheid en sportterreinen vrijstelling.
  De vraag is natuurlijk of FKP onder deze regeling valt of niet. Want uiteindelijk zijn alle verhuurde panden eigenlijk van de overheid. Hoeveel jaren hebben diverse bedrijven , hotels, winkel centra, s vrijstellingen gekregen van de diverse gedeputeerde en ministers?

 5. prima om mensen, die een huis hebben met een lage waarde (zeg 150.000 NAF) te vrijwaren van een extra belasting…
  maar om ook de rijken te ontzien gaat me te ver.
  De rijken kunnen best belasting betalen…

 6. Ik moet erkennen dat mevrouw Leeflang tot de zeer kleine groep van parlementariers behoort die met zinnige voorstellen komt .
  Het feit dat zij met name zich het lot aantrekt van de gepensionneerden die door de Overheid disproportioneel zwaar worden belast , zal haar electoraal bepaald geen windeieren leggen.
  Of haar voorstel iedere bewoner van het eigen huis van de onroerend goed belasting te exonoreren haalbaar is valt te bezien. Ik zou eerder pleiten voor een aanpassing van het tarief tov het huidige tarief waardoor stijgingen van 50%- 100% door de te introduceren vastgoed belasting kunnen worden uitgesloten.
  Ik zou iedereen die met zo’ n stijging wordt geconfronteerd aanraden om gezamenlijk de gang naar de rechter te ondernemen. Voor de niet echt welvarenden onder de gepensionneerden zal deze aanslag na de BVZ mokerslag immers het definitieve knock out kunnen betekenen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *