31 C
Willemstad
• woensdag 7 juni 2023

Telegraaf | Uitlevering Joran van der Sloot in gevaar

Advocaat wil met kort geding uitlevering voorkomen | John van den Heuvel BUITENLAND LIMA - Het overleveren van Joran van der Sloot door Peru aan de Verenigde Staten...

Democracy now! | Monday, June 5, 2023

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 5 juni 2023

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

PBC | Extreme hitte Curaçao, scholen sluiten ’s middags

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Alle scholen in het funderend onderwijs en speciaal onderwijs mogen kinderen naar huis sturen om om 12 uur ‘s middags. Dat meldt het ministerie...

PBC | Man op Curaçao schiet eigen broer neer bij familieruzie

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Bij een ernstige familieruzie in Mina Scharbaai heeft een man zijn eigen broer neergeschoten. Het incident vond gisteravond plaats. Bij aankomst van de politie troffen...

PBC | Duizenden belastingaangiften binnen, maar vertraging dreigt door onvolledige verzamelloonstaten

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De belastingdienst is druk bezig met het voorbereiden van de verwerking van de aangiften inkomstenbelasting voor het jaar 2022. Er zijn al 10.000 aangiften...
- Advertisement -spot_img

PBC | ‘Centrale Bank Curaçao en Sint Maarten moet toezicht op financiële instellingen uitbesteden’

HomeLandenCuraçaoPBC | ‘Centrale Bank Curaçao en Sint Maarten moet toezicht op financiële...

Persbureau Curacao

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – In het licht van recente financiële problemen, voornamelijk veroorzaakt door de perikelen rond Ennia, maar ook de Girobank, stellen twee vooraanstaande econometristen, Servaas Houben en Ronald Ketellapper, voor om het toezicht door de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten uit te besteden.

In een gesprek met journalist Dick Drayer, leggen zij dat uit.

Het nieuws in de financiële wereld op Curaçao en Sint-Maarten wordt al enige tijd gedomineerd door de perikelen met Ennia. Daar is een enorm gat geslagen in de financiële reserves als gevolg van een door de rechter bewezen beoordeeld misbruik door de grootaandeelhouder Ansary. Kunnen jullie nog even kort samenvatten wat er is gebeurd?

Servaas Houben: “Ansary heeft privébeleggingen verkocht aan Ennia voor veel hogere bedragen dan de werkelijke waarde van ervan. Ook een aantal voormalige commissarissen en bestuurders speelden daarbij een rol. Zij moeten de verzekeraar door een uitspraak van de rechter uit november 2021 gezamenlijk compenseren voor een bedrag van meer dan één miljard gulden.”

Ronald Ketellapper: “Kennelijk lukt het incasseren niet goed en is er nog geen cent ontvangen. Een fikse korting van de aanspraken en uit te keren pensioen dreigt nu en dat zou maatschappelijk desastreus zijn. De vraag die ons bezighoudt, is: had de toezichthouder CBCS dit kunnen en moeten voorkomen? En heeft zij na de curatelestelling van Ennia adequaat gehandeld.”

In die vraag ligt de suggestie dat de Centrale Bank ook schuldig is aan het debacle bij Ennia, of in ieder geval dat het zover heeft kunnen komen?

Houben: “Vooropgesteld, de schuldige zijn Ansary en zijn commissarissen. Maar wij hebben de afgelopen jaren meerdere suggesties gedaan om het toezicht op financiële instellingen te verbeteren. Zo hebben we erop gewezen dat er onvoldoende zicht is bij Centrale Bank op het renterisico, het risico dat pensioenfondsen en verzekeraars lopen om hun beloofde rendement naar de klant niet waar te kunnen maken. Ook het zogeheten langleven risico, het risico dat mensen langer leven dan door pensioenfondsen en verzekeraars is verondersteld, dat levensverzekeraars en pensioenfondsen lopen door de zeer lange duur van de verplichtingen die deze instellingen op hun balansen hebben staan.”

Ketellapper: “Onvoldoende zicht ontstaat onder meer door de open normen die de toezichthouder hanteert: instellingen mogen zelf kiezen welke veronderstellingen zij gebruiken bij het kwantificeren van hetgeen ze hun klanten hebben beloofd, de verplichtingen. Dat geeft naar onze mening veel te veel ruimte voor het toewerken naar gewenste uitkomsten door financiële instellingen. Logisch, want aandeelhouders zitten niet te wachten op bijstorten van kapitaal. En pensioenfondsbesturen zien begrijpelijk op tegen het korten en schuiven deze beslissing liever voor zich uit.”

Houben: “Ook is er geen eenduidige rapportage richting het publiek: sommige pensioenfondsen en verzekeraars hebben een uitgebreid jaarverslag met daarin een risicomanagementsectie waarin verschillende toekomstscenario’s worden doorgerekend, anderen publiceren enkel hun financial highlights zonder veel toelichting.”

De Centrale Bank is het enig corrigerend orgaan op Curaçao?

Ketellapper: “Ja, ook dat hebben we al eens benoemd. Vanwege de beperkte omvang van Curaçao zijn er weinig andere stakeholders die corrigerend kunnen optreden: de meeste pensioenfondsen en verzekeraars zijn niet afhankelijk van het oordeel van een rating Agency, media-invloed en expertise zijn beperkt, en klantenbelangenorganisaties zoals de consumentenbond zijn nauwelijks aanwezig.”

Houben: “Ondanks dat financiële instellingen misschien niet staan te trappelen voor striktere regelgeving, moet de toezichthouder hier toch de rug recht houden in het belang van polishouders en deelnemers van pensioenfondsen. Dit zijn allemaal onderdelen van het zogenaamd prudentieel toezicht.”

Ketellapper: “Daarnaast moet de toezichthouder er ook voor waken dat bestuurders zich netjes gedragen: dat heet gedragstoezicht. We hebben in dit opzicht bijvoorbeeld betoogd dat de Centrale Bank wat ontbreekt aan strikte handhaving, iets wat in Aruba veel beter op orde is. Bij Ennia heeft de toezichthouder ook steken laten vallen wat gedragstoezicht betreft.”

Houben: “De aandeelhouder had veel te veel invloed op het beleid van de verzekeraar. De bestuurders stelden zich onvoldoende onafhankelijk van de aandeelhouder op en verzaakten de belangen van de polishouders. Onduidelijk is of de kleine schaal van Curaçao het lastiger maakt voor een toezichthouder om tijdig in te grijpen vanwege interpersoonlijke factoren.”

Heeft de Centrale bank gefaald?

Ketellapper: “Een toezichthouder die er bovenop zit, zeker bij de grootste financiële instelling zoals Ennia is, staat niet toe dat de kas van een onder toezicht staand bedrijf in zo’n substantiële mate leeggeroofd wordt als bij Ennia het geval was. De Centrale Bank is destijds (in 2015 en 2016, red) bovendien gewaarschuwd door De Nederlandse Bank, maar met een geslaagd beroep op onafhankelijkheid kon die waarschuwing in de wind geslagen worden.”

Houben: “De Centrale Bank had al gewaarschuwd moeten zijn toen de diversificatie in de beleggingsportefeuille verdween na de transactie van Ansary, waardoor een onverantwoord groot concentratierisico ontstond.”

Maar Ennia keert tot op de dag van vandaag de pensioenen nog volledig uit.

Houben: “Wij hebben eerder laten zien dat iedere pensioenuitkering de financiële positie van Ennia verder uitholt indien de één miljard gulden niet wordt binnengehaald. Het is naar onze mening beter de kortingen per direct toe te passen en deze bij een hopelijk succesvolle incasso weer terug te draaien. Tenzij de overheid bereid en in staat is de tekorten aan te zuiveren. Maar dat moet dan wel snel gebeuren.”

Ketellapper: “Wij vinden de toezichtregels in Curaçao onvoldoende risico gebaseerd. Solvency II en IFRS17 zijn bekende voorbeelden van toezichtregels die dat wel zijn. En Curaçao hoeft die regels niet klakkeloos over te nemen: vereenvoudigingen zijn zeker mogelijk om de complexiteit beter aan te laten sluiten bij de relatief kleine omvang van de instellingen in Curaçao. Helaas zien wij vooralsnog geen concrete stappen vanuit de Centrale Bank om risk-based regulation in te voeren.”

Hebben jullie suggesties hoe nu verder te gaan?

Houben: “Wij vragen ons af in hoeverre een toezichthouder in een kleine economie met een kleine financiële sector überhaupt in staat is adequaat toezicht te houden. De beschikbare expertise is beperkt en de kosten van het toezicht zijn hoog, wij denken tot wel vier keer hoger in vergelijking tot het toezicht in grotere economieën. Toezichtkosten worden betaald door onder toezicht staande entiteiten en die berekenen die kosten door aan de klanten. Dat zijn rekeninghouders van banken, verzekerden en deelnemers aan pensioenfondsen.”

Ketellapper: “Er is naar onze mening veel voor te zeggen om het toezicht in Curaçao uit te besteden aan bijvoorbeeld De Nederlandse Bank. Die is veel beter toegerust en kan het toezicht in Curaçao vermoedelijk veel efficiënter en goedkoper uitvoeren. Ook heeft toezicht door Centrale Bank in Nederland het voordeel dat er een fysieke afstand bestaat tussen de onder toezicht staande financiële instelling en de toezichthouder zodat persoonlijke belangen minder snel een rol kunnen spelen.”

Houben: “We realiseren ons dat een dergelijke stap de onafhankelijkheid en autonomie van de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten beperkt. Door deze uitbesteding vorm te geven in een louter civielrechtelijke uitbestedingsovereenkomst kunnen de bezwaren tegen vermeende afhankelijkheid weggenomen worden.”

Bron: Persbureau Curacao

19 reacties

 1. Ja uitbesteden aan een Nederlandse overheids instantie…
  Om zeker te zijn dat er niet weer gestolen en verduisterd word.

 2. @dislect: eens met de analyse. Omdat toezicht juist zo belangrijk is (basis voor vertrouwen), is het daarom de moeite waard om dit wellicht uit te besteden naar aanleiding van ervaringen uit het verleden

 3. @ Servaas Houben,
  Je bent niet alleen met de zelfde ervaring en dezelfde argumenten.
  En de resultaten zijn er dan ook naar.
  Het zou niet moeten gaan over de persoon maar over de kwaliteiten wat die kwaliteiten toe kunnen voegen aan de samenleving en efficiency van de betrokken organisatie.
  Wat we als resultaat zien is toevoeging van belasting en afname van kwaliteit betaald door de gemeenschap, direct door belastingen of indirect door het doorberekenen van kosten.
  Overheidsinstanties en ONV’s zijn verworden tot stokpopetjes met waterhoofden.
  En dan is outsourcing van taken waarschijnlijk niet eens een besparing of oplossing.
  Outsourcing is in dit geval zelfs geen symptoom bestrijding.
  Het zelfde waterhoofd gaat blijven en zal zich zelf verder opblazen, als het de kans krijgt en de taken die door een andere organisatie gedaan gaan worden gaan ook geld kosten.
  Het is begonnen bij de politiek en het moet ook in de politiek eindigen.
  Zolang er geen politieke betrokkenheid is van de bevolking en alles dat de politiek doet geaccepteerd en genormaliseerd gevonden wordt blijven we in de zelfde spiraal

 4. “Ennia, Giro.. Toezichthouden is toch wel 1 van de belangrijkste taken.. wisselkoersbeleid.. daar liggen weinig mensen wakker van”

  @Brian: dat zou je wel denken, echter hebben meneer Ketellapper en ik in onze interactie met CBCS al snel gemerkt dat er binnen CBCS geen ownership is mbt toezicht. Niemand lijkt verantwoordelijk te zijn voor 1 huidige toezicht 2. updaten van regelgeving. Je ziet nu ook in de uitingen van CBCS in de media dat de focus telkens ligt om branden blussen (Giro, ENNIA) maar dat er geen concrete stappen zijn gemaakt op punt 2. Zolang er binnen CBCS geen duidelijke owners zijn voor toezicht, biljft het toezicht reactief en loopt de toezichthouder achter de feiten aan

 5. @dislect: “Worden aangesteld door de politiek waarbij partij en persoonlijke banden belangrijker zijn dan kennis en kunde.” klopt die situatie erken ik totaal zie ook mijn reactie naar John. Heb zelf de laatste paar jaar voor functies op Curacao gesolliciteerd en om de meest bizarre redenen niet uitgenodigd voor gesprek (geen culturele fit, spreek niet vlekkeloos 4 talen, overgekwalificeerd, etc) dus heb zelf F&F aan den lijven ondervonden.
  CBCS of Curacao gaat zelf niet komen met het voorstel om diensten te outsourcen, maar het lijkt er nu op dat de belissing van bv bailout bij Nederland komt te liggen dus in principe heeft Nederland de ruimte om voorwaarden aan een bailout af te dwingen, daar zou het oursourcen van toezicht onderdeel van kunnen maken

 6. Dat hoeft op zich geen schande te zijn, CBCS heeft nog vele andere taken en bv op gebied van monetair beleid en wisselkoers beleid lijkt CBCS goed werk te leveren.

  Ennia, Giro.. Toezichthouden is toch wel 1 van de belangrijkste taken.. wisselkoersbeleid.. daar liggen weinig mensen wakker van

 7. @ Servaas Houben,
  Ik vrees dat je een punt van oorzaak mist of niet wil benoemen.
  De top posities binnen overheidsorganisaties en ONV’s
  Worden aangesteld door de politiek waarbij partij en persoonlijke banden belangrijker zijn dan kennis en kunde.
  Het zou nog niet zo erg zijn als daarmee het spel gespeeld was maar deze “incapabele” zijn bang voor hun positie en zien hun positie ook als middel om eigen banden te versterken en plaatsen zelf het middenkader waarbij capaciteit ook niet direct de hoogste prioriteit heeft.
  Zelfs als het een positie betreft die de noodzaak heeft van een internationale licentie.
  Als die niet gevonden kan worden binnen de pool van F&F dan blijft de functie niet vervuld.
  Dit is de oorzaak van falen.
  En meteen de reden dat uitbesteden, en zeker niet aan voormalig kolonisator, niet gaat gebeuren.

 8. @Dislect: falen is wellicht een wat harde benaming, laten wij het erop houden dat CBCS de laatste decennia niet uitblinkt op het gebied van toezicht en handhaving. Dat hoeft op zich geen schande te zijn, CBCS heeft nog vele andere taken en bv op gebied van monetair beleid en wisselkoers beleid lijkt CBCS goed werk te leveren. Je kunt niet op elk vak goed zijn, daarom gebruikt iedere bedrijfstak wel outsourcing partners op vlakken waar zij minder sterk in zijn.

  Je zou ons betoog meer kunnen vergelijken met bv een organisatie als de NAVO waarbij kleinere partners (zoals Nederland) niet alle taken zelf uitvoeren (ontwikkelen en onderhouden van raketschilden, atoomwapens, vliegtuigen etc) maar dat uitbesteden aan grotere partners omdat die meer capaciteit en know-how hebben. Denk dat Curacao ook op het gebied van onderwijs en energie voorziening zeker niet moet schromen om expertise van nederland in te zetten op gebieden waar dit nodig is.

 9. De centrale bank faalt in haar werkzaamheden als toezichthouder. Dus als alternatief moet dan gekeken worden of we dat uit kunnen besteden aan een “externe” organisatie.
  Oke.
  Het onderwijs op Curaçao faalt.
  Moeten we dat dan ook onder toezicht van een externe organisatie plaatsen?
  Persoonlijk ben ik van mening dat Aqualectra faalt met hun prijzen en “lek verliezen “.
  Moeten die dan ook maar niet beter onder toezicht van een externe organisatie?
  Kunnen we eigenlijk niet zeggen dat de reden van het falen ligt in het niet functioneren van onze democratie?
  En als die op orde gebracht gaat worden de problemen ook tot acceptabel niveau komen?
  En het voorstel om een extern bureau als toezichthouder in te zetten voor taken van de centrale bank is dus symptoom bestrijding.
  En gaat nog minder snel gebeuren als transparantie in de online gambling.

 10. @John: eens dat op het eiland een F&F cultuur speelt die lastig te doorbreken is (hoeveel functies zijn openbaar beschikbaar? welke mensen worden er uitgenodigd voor gesprek?). dat leidt tot een situatie waarbij mensen niet zozeer op kennis en kunde worden geselecteerd maar vanwege andere factoren zoals loyaliteit, relaties etc, met alle nadelige gevolgen voor de consument, belastingbetaler.

  Plan van Cooper is wel een typisch voorbeeld dat als je als toezichthouder niet het initiatief neemt, anderen dit voor je gaan doen. CBCS is druk bezig geweest met randzaken zoals een nieuw logo, waardoor het imago van CBCS niet sterk is. Hierdoor creeer je ruimte voor de politiek om beleid te gaan maken. Ik zou CBCS willen adviseren veel activever beleid te maken, updaten en te enforcen zodat de politiek geen kans krijgt zich ermee te bemoeien omdat er geen reden toe is.

 11. @Servaas Houben
  Eens dat er ‘voorzichtig’ lessen zijn getrokken vandaar ook het wetsvoorstel wat nog door de EK moet.
  Het probleem op het eiland is altijd de kleine groep die hun F&F naar voren schuiven. Zo blijft het kringetje rond en komen er zelden buitenstaanders aan te pas.

  Vandaag stond in het AD dat – mind you – Cooper vindt dat een greep in de miljarden kas van de CBSC moet kunnen zgn om de infrastructuur te verbeteren.
  Voor 2010 zat dezelfde Cooper op dezelfde post, andere naam.
  Nooit heeft ie iets gedaan om eea te verbeteren.

  Uit de brand ben je ermee als de corrupte MFK en F hetzelfde flikken als 2010-2012.

 12. @John: eens dat DNB bij DSB eerder had kunnen ingrijpen maar er zijn wel lessons learnt uit getrokken. Ook was DSB een relatief kleine instelling niet te vergelijken met de financiele instelingen op Curacao die nu in problemen zijn.
  Welke lessons learnt heeft CBCS getrokken? waarom komen financiele instellingen nog steeds weg met het te laat publiceren van hun jaarverslag? waarom is de regelgeving voor banken, verzekeraars en pensioenfondsen nog niet geupdate? je zou toch denken dat de ervaringen van de afgelopen 10 jaar genoeg redenen geven om pro actiever aan de slag te gaan op het gebied van toezicht

 13. @Servaas Houben
  DNB heeft gefaald met de DSB en had zo een faillissement kunnen voorkomen als ze beter hadden opgelet.
  Evenals de toezichthouder AFM. Zo geeft in ‘17 de rechter in een opmerkelijk vonnis uitspraak gedaan. Baanbrekend zelfs.
  Niet voor niets is in de TK in 2022 een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van de wet op het financieel toezicht en de faillissements wet ivm de bevoegdheid of een bank faalt.
  Laten we ook in NL een keer de hand in eigen boezem steken, want ook in het ‘moederland’ gaat veel! fout.

 14. “IAW de CBCS Faalt!”

  strekking van ons betoog is dat CBCS verschillende taken uitvoert maar dat op het gebied van toezicht de ervaringen uit het verleden aantonen dat CBCS niet uitblinkt in toezicht. Net zoals andere organisaties taken outsourcen waar zij niet goed in zijn of gewoonweg capaciteit tekort komen (bv Nederland aan de Navo) zou CBCS moeten overwegen om toezicht te outsourcen

 15. Er is naar onze mening veel voor te zeggen om het toezicht in Curaçao uit te besteden aan bijvoorbeeld De Nederlandse Bank. Die is veel beter toegerust en kan het toezicht in Curaçao vermoedelijk veel efficiënter en goedkoper uitvoeren. Ook heeft toezicht door Centrale Bank in Nederland het voordeel dat er een fysieke afstand bestaat tussen de onder toezicht staande financiële instelling en de toezichthouder zodat persoonlijke belangen minder snel een rol kunnen spelen.”

  Maar ook weer een vorm van neo kolonisatie. We willen hier juist minder Nederlandse invloed (vooral de YDK politici).

 16. de curacaose “authoriteiten” laten liever de pensioenen van de eilandelijke inwoners verdampen dan het toezicht over te dragen aan die vermaledijde makambas van De Nederlandse Bank. De gepubliceerde (jaar-)verslagen zijn veel te positief t.o.v . de werkelijkheid.
  Volk van Curacao verenigt u en neem aktie!
  ( wat was de rol van de (te) langjarige president Tromp hierin. Na zijn vlucht naar voren na zijn vertrek ( afzetting) d.m.v. ingezonden stukken waarbij hij het toenmalige beleid met hand en tand verdedigede, is hij nu stil geworden….).

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties