30 C
Willemstad
• donderdag 22 februari 2024

SMH | The private chat messages from inside an Australian billionaire’s ‘money machine’

Patrick Begley | Sydney Morning Herald At 28, Edward Craven has built Stake.com into one of the world’s biggest gambling enterprises. But there is another side to its...

Democracy now! | Thursday, February 22, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 22 februari 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Nu.cw | Slachtoffer ontvoeringszaak dezelfde avond nog naar huis

Het slachtoffer van de ontvoering aan de Veerisweg woensdagavond is dezelfde avond nog terug naar huis gekeerd. Dat meldt het Korps Politie Curaçao. Informatie over de identiteit...

ParadiseFM | ‘Nederlandse bureaucratie onnodig belastend voor BES-eilanden’

De Caribische eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba klagen al lang over de bureaucratie die om de hoek komt kijken als ze geld van Nederland nodig hebben. Het...

ParadiseFM | Hevige brand in populaire snackbar ‘Lik je vingers’

De Curaçaose brandweer moest vanochtend met spoed uitrukken nadat ze een melding hadden gekregen van een brand midden in Saliña. Bij aankomst bleek dat de populaire snackbar...
- Advertisement -spot_img

CN | Landsverordening op de kansspelen gaat online gokken op Curaçao legaliseren

HomeMediaAlgemeen nieuwsCN | Landsverordening op de kansspelen gaat online gokken op Curaçao legaliseren

Jeffrey Noeken | Casinonieuws.nl

Foto Antilliaans Dagblad

Online gokken gaat gelegaliseerd worden op Curaçao door de Landsverordening op de kansspelen. In de nieuwe gokwet wordt het niet langer verboden om online kansspelen aan te bieden op het eiland zelf en daar buiten. Masterlicentiehouders krijgen anderhalf jaar de tijd om zich aan te passen aan de nieuwe regels.

Dat blijkt uit een conceptversie van de wet die CasinoNieuws.nl in heeft gezien.

Niet legaal in Nederland

Curaçao werkt al een tijd aan een nieuwe gokwet, mede op aandringen van de Nederlandse regering voor wie de vanaf het eiland opererende goksites een doorn in het oog zijn. De nieuwe gokwet moet zorgen voor een strengere toezichthouder met meer invloed. Online casino’s die een vergunning krijgen op Curaçao, zijn niet legaal in Nederland. Alleen door de Kansspelautoriteit vergunde online casino’s zijn legaal in Nederland.

Sinds 15 november kunnen gokbedrijven een vergunningsaanvraag indienen voor een Curaçaose licentie onder de Landsverordening op de Kansspelen (LOK). De nieuwe gokwet op Curaçao moet nog goedgekeurd worden door het parlement en is dan ook nog niet ingevoerd. Enkele weken geleden kwam de Raad van Advies terug met notities. Volgens adviseur Aideen Shortt is het juridische team van het ministerie bezig met de laatste wijzigingen om de gokwet klaar te maken voor het parlement.

Diverse details (zoals de kosten, planning, en voorwaarden) van de nieuwe gokwet op Curaçao kwamen de afgelopen maanden naar buiten. Verantwoordlijk minister Javier Silvania deelde details en de gokwet werd in (soms besloten) sessies besproken met diverse stakeholders. CasinoNieuws.nl heeft nu een conceptversie van de wet ingezien.

Vergunningen

De online casino’s die op dit moment werken met een sublicentie krijgen na de invoering van de Landsverordening op de Kansspelen drie maanden de tijd om een nieuwe vergunning aan te vragen, zo staat in de conceptwet. Doen zij dit, dan zal de sublicentie nog achttien maanden geldig blijven. Eenzelfde verlenging wordt ook gegeven aan de masterlicentiehouders.

Niet alleen aanbieders moeten een vergunning aanvragen, ook softwareproviders moeten een licentie (supplier license) aanvragen, zo staat in de concepttekst. In Nederland hoeven providers geen vergunning aan te vragen bij de Kansspelautoriteit, al moet er wel certificering overlegd worden afgegeven door erkende testinstituten.

Master- en sublicenties worden met 18 maanden verlengd vanaf de ingangsdatum van de LOK.

Curaçaoënaars mogen online gokken door Landsverordening op de Kansspelen

Iets wat niet zal veranderen onder de Landsverordening op de Kansspelen, is het type kansspelen dat vergunninghouders mogen aanbieden. Eerder adviseerde de Sociaal-Economische Raad al dat het belangrijk was dat de vergunning zijn cocktail-karakter zou behouden. Hiermee doelde de Raad op één vergunning waarmee alle typen kansspelen mogen worden aangeboden.

In Nederland zijn meerdere verschillende licenties benodigd voor verschillende type kansspelen zoals sportwedden, casinospellen tegen het huis (zoals blackjack en roulette), casinospellen tegen elkaar (bijvoorbeeld bingo, poker), maar dit is voor Curaçaose online casino’s niet het geval.

Een grote verandering in de nieuwe gokwet is de legalisering van online gokken op het eiland zelf. De vorige wet, de Landsverordening Buitengaatse Hazardspelen, verbood het de gokbedrijven om online kansspelen aan te bieden op Curaçao zelf. Een dergelijk verbod is niet opgenomen in de LOK en dus opent er een nieuwe online kansspelmarkt voor de gokbedrijven.

De vergunning blijft ook geldig om online kansspelen aan te bieden in andere landen, maar wel met enige beperkingen. Tegenover CasinoNieuws.nl gaf adviseur Mario Galea al aan dat aanbieders zich niet mogen richten op de Nederlandse markt. Doen ze dit wel dan zal de LOK-vergunning direct worden ingetrokken.

In de wet worden twee lijsten met overtredingen gedeeld;

 • De eerste lijst betekent het ‘mogelijk intrekken van de vergunning’.
 • De tweede zorgt altijd voor het ‘intrekken van de vergunning’.

De passage over het overtreden van de gokwet in andere landen is opgenomen in de eerste lijst:

“De CGA kan een Kansspelvergunning intrekken als op basis van informatie van een autoriteit in een ander land die toeziet op de naleving van op de naleving van de kansspelwetgeving in dat land, afdoende is vastgesteld dat de houder van de Kansspellicentiehouder de kansspelwetgeving van het betreffende land overtreedt.”

Citaat uit de Landsverordening op de Kansspelen

In de conceptversie van de Landsverordening op de Kansspelen is onder artikel 18, lid 2 opgenomen dat vergunninghouders op Curaçao gebruik mogen maken van cryptovaluta. Ook staat er dat er transacties gedaan mogen worden met contant geld. Dit maakt het niet alleen mogelijk om een cryptocasino te exploiteren, maar ook om te werken met zogenaamde gokzuilen.

Kwetsbare groepen beschermd door LOK

Net als in de Nederlandse kansspelwet wordt er ook op Curaçao aandacht besteed aan de bescherming van kwetsbare spelers. De term vulnerable person komt meermaals voor en wordt in het concept van de wet als volgt gedefinieerd:

 • Natuurlijke personen jonger dan 18 jaar.
 • Personen die verslaafd zijn aan gokken en een verbod hebben gekregen om deel te nemen aan kansspelen, hetzij gedwongen, hetzij op eigen verzoek.
 • Personen die failliet zijn verklaard.
 • Personen aan wie enige vorm van een gerechtelijk bevel tot financiële administratie is opgelegd

Personen die behoren tot deze kwetsbare groep mogen niet geaccepteerd worden door de online casino’s, maar mogen ook geen eigenaar of bestuurder zijn van een online casino.

In de wet worden enkele voorbeelden genoemd van situaties waarbij een vergunningsaanvraag wordt afgewezen. Een voorbeeld van een reden tot afwijzing is een online casino’s bestuurder of eigenaar die in de afgelopen tien jaar veroordeeld is, zo staat in de ingeziene conceptwet.

Om de kwetsbare groepen voldoende bescherming te bieden worden de online casino’s verplicht om preventiesystemen te implementeren zodat er ingegrepen kan worden bij problematisch gokgedrag. Daarnaast moeten er gegevens worden aangeleverd in een controledatabank (CDB) zodat de toezichthouder, de Curaçao Gaming Authority (CGA), controles uit kan voeren. Een soortgelijk systeem bestaat in Nederland, al zorgde de CDB-koppeling wel voor problemen bij enkele partijen.

Goksites die een vergunning krijgen van de Curaçao Gaming Authority, moeten de mogelijkheid tot zelfuitsluiting aanbieden. Uitgesloten spelers moeten hetzelfde behandeld worden als kwetsbare personen. Een dergelijke zelfuitsluiting geldt voor minimaal zes maanden en moet niet tussentijds opgeheven kunnen worden. Over een overkoepelend register zoals dat er in Nederland is met Cruks, wordt niet gerept in de concepttekst.

Klachten over online casino’s indienen bij de toezichthouder

Spelers die problemen ervaren met Curaçaose online casino’s kunnen vanaf de invoering van de Landsverordening van de Kansspelen ook bij de toezichthouder terecht. Er zal een speciaal klachtenformulier komen waar spelers hun verhaal kunnen doen. Dit formulier zal worden doorgestuurd naar de aanbieder in kwestie. Het gokbedrijf krijgt daarna twee weken de tijd om te reageren op de klacht. De wet schrijft voor dat de vergunninghouder binnen die termijn moet aangeven op welke wijze de klacht zal worden afgehandeld.

Mocht uiteindelijk blijken, door bijvoorbeeld een klacht, dat een aanbieder in overtreding is, dan kan er een sanctie worden opgelegd aan de vergunninghouder. Al deze opgelegde sancties zullen gepubliceerd worden in de portal die op 1 september werd geopend. Dit register zal openbaar zijn waardoor alle opgelegde sancties per aanbieder inzichtelijk zijn voor iedereen.

Curaçao Gaming Authority vervangt Gaming Control Board

Het opleggen van dergelijke sancties is vanaf de invoering van de Landsverordening op de Kansspelen aan de Curaçao Gaming Authority (CGA). Deze toezichthouder zal de Gaming Control Board (GCB) vervangen, maar zal qua personeel vrijwel gelijk blijven. In de conceptwet is te lezen dat het personeel van de GCB in dienst kan komen bij de CGA zodra de LOK is ingevoerd.

CGA krijgt aanvankelijk een tijdelijk bestuur voor de eerste 12 maanden.

De nieuwe toezichthouder zal aangestuurd worden door een Raad van Bestuur (RvB) die zal bestaan uit drie leden, waarvan één er de rol van President op zich zal nemen. Op de dag dat de nieuwe wet wordt ingevoerd zal er aanvankelijk een tijdelijke RvB worden aangesteld. Deze drie leden zullen de rol van bestuursleden voor de duur van twaalf maanden op zich nemen.

In het geval dat alle drie de bestuursleden uitvallen, dan zal de Raad van Toezicht zorgen voor een tijdelijke vervanger. Dit kan de voorzitter van de Raad van Toezicht zijn, maar er kan ook een vervanger worden aangewezen van buitenaf, zo staat in de conceptwet. Deze vervanger zal de CGA maximaal drie maanden lang mogen besturen. Een situatie zoals zich heeft voorgedaan bij de GCB met Jamir Barton moet daardoor niet meer kunnen ontstaan.

Nieuwe leden van de RvB worden te allen tijde benoemd door de minister, maar worden gekozen door een speciale selectiecommissie. Deze commissie bestaat uit een van de RvB-leden, aangevuld door Raymond Faneyte van de Stichting Overheidaccountantsbureau, en de president van het Gemeenschappelijk Hof.

Er gelden strenge regels voor RvB-leden. Een RvB-lid mag op geen enkele wijze betrokken zijn bij de gokindustrie op het eiland. Ook zittende ministers worden uitgesloten van een plaats in de Raad van Bestuur van de CGA.

Tot slot is er in de Landsverordening op de Kansspelen een bepaling opgenomen die de minister van Financiën de mogelijkheid geeft om in te grijpen als het nodig is. Mocht de minister vinden dat de RvB ‘ernstig tekortschiet’ dan mag de minister alle maatregelen nemen die hij nodig acht, zo schrijft artikel 45 uit het concept van de Landsverordening op de kansspelen voor.

“If the Minister finds that the Board of Management is seriously failing in the performance of its duties, the Minister may take any measures that may be necessary.”

Artikel 45 uit de Landsverordening op de Kansspelen

Bron: Casinonieuws.nl

Naschrift KKC

Lees ook: Tweets Hoge Raad:

1/4 Caribische zaken. Kort geding. Vorderingen tot rectificatie van publicaties in de Knipselkrant Curaçao waarin is gesteld dat sprake is van illegale sublicenties aan online gokbedrijven.
2/4 Gemeenschappelijk Hof wees vorderingen af: de hoofdredactrice van de Knipselkrant Curaçao mag sublicentieverlening ‘illegaal’ noemen. Dat valt binnen het bereik van de vrijheid van meningsuiting van een journalist.
3/4 Advies AG Hartlief aan Hoge Raad: vonnissen Gemeenschappelijk Hof kunnen in stand blijven. Volgens de AG lenen deze kortgedingprocedures zich niet voor een richtinggevende uitspraak over de (il)legaliteit van sublicentiëring in het kader van de Landsverordening buitengaatse hazardspelen.
4/4 Link naar conclusies AG: bit.ly/3QLYwsI en bit.ly/3G5UwOS
(Datum uitspraken op 17 mei 2024)

Lees ook: Dossier Koninkrijksrelaties: Hoge Raad: Curacaose goklicenties mogen illegaal worden genoemd

Lees ook: Curacao.nu | Geen van de ‘masterlicentiehouders’ op Curaçao heeft een geldige vergunning

Lees ook: Follow The Money: Cryptomiljarden en illegale goksites: ‘Russisch’ 1xBet verovert vanuit Curaçao de wereld

Lees ook: Blog Koninkrijksbelangen | First Lady over innige banden tussen politici en de georganiseerde misdaad.

Lees ook: Blog Koninkrijksbelangen | Masterlicenties over de illegaliteit van Curacaose online gok masterlicenties.

Lees ook: Blog Koninkrijksbelangen | Sublicenties over de illegaliteit van Curacaose online gok sublicenties.

Lees ook: Koninkrijksbelangenblog | Witwaswalhalla over witwassen met behulp van een niet op de wet gebaseerde en niet door de overheid gereguleerde online gambling masterlicentie – sublicentie structuur.

Lees ook: Koninkrijksbelangenblog | Waar zijn de miljarden van Curacao? over belastingontduiking met behulp van een illegale en ongereguleerde online gambling masterlicentie – sublicentie structuur.

Overzicht: het Curacao Goksector dossier

Verdieping: De Koninkrijksbelangen blogserie

5 reacties

 1. @Brian S ‘het verwijfde KKC-ophitsertje’ schreef;
  “@Luc Jurgens. Het woord ‘Aap’ kan je beter niet gebruiken op Curacao. Dat ligt erg gevoelig.”

  En ja hoor, typisch Brian S, het “verwijfde ophitsertje” dat het stoken tot zijn dagtaak heeft verheven, en dat al jaren.. Hij kan het maar niet laten om van het normale positieve niets toch heel geniepig een negatief iets te maken, het is zijn lust en zijn leven. ik vermoed zelfs dat zijn geliefde ophitserij t.o.v. voornamelijk de Curaçaose bevolking één van de broodnodige trucjes is die hij heeft om nog tot een erectie te kunnen komen. Is het gelukt Brian S? Ben je nog klaargekomen? (lol)

  Luc Jurgens had het over de MENSAAP, niet over een aap. Maar de ondertoon van jouw opmerking is duidelijk. Ik weet niet wat je van jezelf denkt maar jij bent ook niets anders dan een mensaap, een primaat behorend tot het menselijk ras. Ben lang niet zo geleerd als Luc Jurgens, maar ben het wel volkomen eens met de stelling dat de huidige menssoort (sinds een paar honderdduizend jaren), de homo sapiens, absoluut en zonder enige twijfel de meest schadelijke én ook de meest afschrikwekkende diersoort is op deze planeet. Dat is trouwens zelfs voor een leek als ik in vrijwel alle aspecten van het leven waar te nemen, ook hier op dit forum.

 2. @Luc Jurgens. Het woord ‘Aap’ kan je beter niet gebruiken op Curacao. Dat ligt erg gevoelig.

  Wel ben ik benieuwd of je kennis hebt van Curacao waarbij de politiek vooral bestaat uit laag opgeleide dames en heren die een eigen sociale structuur hebben en de macht en geld delen met de elite op Curacao.

 3. “Lionfish donderdag 23 november 2023 op 12:24
  Wordt hier de ultieme witwasmachine in stelling gebracht? Hoe dom kan je zijn?”.

  LionFish, bijna goed:

  Een al reeds -bijna- 30 jaar bestaande witwasmachine wordt ‘gelegaliseerd’ onder aanwijzing en met hulp vanuit NL’s wittenboordenmaffia (dat is het: maffia, maar dan in een pak met das, en de meeste hoogintelligente, hoogfunctionerende psychopaten), die daar jaarlijks extreme geldbedragen mee verdient als service-fee, op die paarduizend (!) miljard Dollar/Euro die jaarlijks even -doch enkel op papier – de grond raakt in NL en/of CUR en/of elders in een trust-whalhalla, dat met het doel te verdwijnen uit zicht van de rest van de wittenboorden: het rechtsdelict van medeplegen-medeplichtigheid aan verduisteren-jatten-stelen-oplichten, en heling/witwassen.

  ‘The Human Condition’

  Wij de menselijke soort is een sociale mensaap, functionered op een apenrots met hiërarchie, waarbij het (hoogste) niveau van testosteron in het bloed, en de combinatie (genetisch gecodeerde) hebzucht, parasitisme, (zeer) hoge intelligentie en – heel belangrijk – niet-disfunctionele psychopatie, de formule voor succes zijn, en de amorfe massa het willoze slachtoffer.

  De concenstratie hoog-intelligent, hoogopgeleide, hoog-ambitieuze psychopaten binnen de sociala structuren, inclusief de instituties, is (opnieuw) op een zeer gevaarlijk (te) hoog niveau, zodanog dat de beschaving steeds dichter naar- en in de afgrond gaan. De autoomkracht in handen van gekken zal de rest doen.

  De aard leeft dan gewoon verder, zonder de meest schadelijke diersoort hier op aard: homo sapiens (psychopates).
  De menselijke

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties