30 C
Willemstad
• woensdag 12 juni 2024 11:04

AntilliaansDagblad | VCC: Cifa met ‘nieuw hoofdstuk’

‘Focus op fondsen en Variable Capital Company (VCC)’ 
Financiële sector Curaçao ziet kansen om te concurreren

Dushi

Willemstad – Curaçao staat op het punt een nieuw hoofdstuk te schrijven in zijn geschiedenis van internationale financiële dienstverlening.

Deze grootse mededeling doet de belangenvereniging Cifa (Curaçao International Financial Services Association) in antwoorden op vragen van het Antilliaans Dagblad, nadat de minister van Financiën medio vorige maand meldde het initiatief te ondersteunen van Cifa/CIFC (Curaçao International Financial Center) om een zogeheten Variable Capital Company (VCC) te introduceren. ,,De VCC zal onze trustkantoren ‘leven’ geven”, aldus de bewindsman.

Cifa licht het initiatief op verzoek van deze krant toe: ,,De verschuiving van corporate naar fondsgerichte structuren weerspiegelt niet alleen een strategische aanpassing aan veranderende internationale normen, maar biedt ook kansen om een leidende rol te spelen in de wereld van fondsstructuren en alternatieve investeringen. Met een focus op het versterken en efficiënter maken van de huidige bestaande infrastructuur voor het aantrekken van fondsen en de integratie van VCC, lijkt Curaçao vastbesloten om de uitdagingen van de toekomst om te zetten in nieuwe mogelijkheden voor groei en stabiliteit van de internationale financiële sector van Curaçao.”

Over de opkomst van fondsgerichte structuren stelt Cifa dat de wereldwijde trend naar een groeiende omvang en diversiteit van fondsen de financiële sector van Curaçao heeft doen inzien dat het een competitieve positie kan innemen door te focussen op het aantrekken van fondsstructuren.

,,Zo heeft de traditionele focus op het aantrekken van corporate entiteiten, met name holdings, plaatsgemaakt voor een groeiende interesse in fondsgerichte structuren. Deze transitie wordt aangedreven door verschillende internationale factoren die de focus van de internationale financiële sector van het eiland veranderen. Deze verschuiving is ingegeven door de erkenning dat het creëren van geloofwaardige en economisch haalbare structuren met passende ‘substance’ en management binnen de traditionele corporate sector uitdagend is.”

Aldus Cifa, waarvan Cristina Halaby-De Freitas Brás de huidige voorzitter is en Nacha de Jesus directeur. ,,Het begrip ‘substance’ heeft betrekking op de vraag of een onderneming of entiteit daadwerkelijk bedrijfsactiviteiten uitoefent in de jurisdictie waarin zij is gevestigd en of de door die onderneming behaalde winst ook aan die bedrijfsactiviteiten valt toe te rekenen. Internationale fiscale autoriteiten hechten steeds meer belang aan de substance van een onderneming om belastingontwijking te voorkomen.”

Wanneer een onderneming wordt beschouwd als een louter papieren entiteit zonder echte substance in een bepaalde jurisdictie, kan dit leiden tot het ontzeggen van belastingvoordelen, zoals belastingverdragen, verlaagde belastingtarieven of andere gunstige fiscale behandelingen. Substance kan bestaan uit het hebben van fysieke aanwezigheid, personeel, kantoorruimte, en het actief uitoefenen van relevante bedrijfsfuncties in overeenstemming met de aard van de activiteiten van de entiteit.

,,Hoewel de Kaaimaneilanden momenteel de toonaangevende jurisdictie in deze sector en regio is, ziet de financiële sector van Curaçao kansen om te concurreren, vooral in alternatieve investeringsfondsen, familiefondsen en boetiekfondsen”, aldus Cifa in een verklaring tegenover de redactie.

Rol van VCC in fondsstructuren

Een opvallend element in deze evolutie is volgens Cifa ‘de opkomst van de Variable Capital Company (VCC)’, een nieuw soort vehikel dat zich bij uitstek leent voor fondsstructuren.

,,Door wetgeving voor een VCC te implementeren, kan Curaçao meer vermogensbeheerders voor familie en boetiekfondsen aantrekken die op zoek zijn naar een fiscaal neutrale, veilige en professionele omgeving om hun activa en investeringen in de regio Latijns-Amerika te beheren.”

Wetgeving voor een VCC zou ook de concurrentiepositie en aantrekkelijkheid van Curaçao als internationaal financieel centrum en fondsenjurisdictie kunnen versterken, stelt Cifa. Familiefondsen komen in toenemende mate voor in Latijns- Amerika, vooral onder welvarende families die op zoek zijn naar professioneel vermogensbeheer en successieplanning.

Daarnaast speelt de bescherming van de privacy een grote rol. Deze fondsen worden vaak opgericht om familieactiva te consolideren, te beschermen en over te dragen aan toekomstige generaties. Boetiekfondsen, daarentegen, zijn gespecialiseerde beleggingsfondsen die zich richten op een specifieke niche of markt. Ze zijn kleinschaliger en hebben een focus op expertise in bepaalde beleggingsstrategieën of sectoren.

,,Het gebruik van VCC op Curaçao zou waarschijnlijk beperkt zijn tot de activiteiten die zijn toegestaan voor de Curaçaose Beleggingsvennootschap, met de vereiste van een lokale fondsbeheerder en met een licentie van de Centrale Bank, waardoor lokale substance wordt gewaarborgd”, licht Cifa toe.

Wetgeving

Om de VCC in te voeren op Curaçao, zijn wijzigingen nodig in het civiele burgerlijk recht, maar ook in de huidige belastingwetgeving. ,,In de fiscale wetgeving moeten vooral de formele bepalingen worden gewijzigd om de VCC als een innovatieve financiële structuur te accommoderen. Dit kan onder meer betrekking hebben op belastingvoordelen vergelijkbaar met de Curaçaose Beleggingsvennootschap, toegang tot verdragen ter voorkoming van dubbele belasting en andere fiscale aspecten die relevant zijn voor de werking van de VCC.”

In het civiele recht is, aldus Cifa, een ‘cruciale wijziging’ de juridische scheiding tussen de subfondsen. ,,De introductie van een duidelijke en afdwingbare regeling voor de segregatie van activa en passiva van elk subfonds is essentieel voor de effectieve werking van de VCC.” Deze juridische scheiding biedt zekerheid aan investeerders en draagt naar de mening van Cifa bij aan het succes van de VCC als aantrekkelijke fondsstructuur. De belangenorganisatie:

,,Door deze wetgevingswijzigingen, kan Curaçao de deuren openen voor de VCC en zich positioneren als een toonaangevende bestemming voor flexibele, kosteneffectieve fondsstructuren in het Caribisch gebied, met name voor familievermogen en beheerders van boetiekfondsen die op zoek zijn naar een veilige, fiscaal vriendelijke omgeving in Latijns-Amerika.”

Wat is een VCC?

Een Variable Capital Company is een innovatief financieel vehikel dat is ontworpen om te functioneren als een op zichzelf staand enkelvoudig fonds of als een paraplustructuur met meerdere subfondsen of speciale doelvennootschappen (SPV’s). De VCC is een vennootschap met verschillende klassen van aandelen welke aandelen gerelateerd zijn aan verschillende activiteiten. De activiteiten van iedere klasse van aandelen zijn afgescheiden van de activiteiten van de andere klassen van aandelen. Iedere klasse van aandelen opereert daarom als een zelfstandig subfonds. De activa en verplichtingen van de verschillende subfondsen zijn dan ook wettelijk van elkaar gescheiden.

Waarom voordelig?

  • * Veelzijdigheid: VCC’s zijn geschikt voor het onderbrengen van uiteenlopende fondsen, variërend van aandelenen vastgoedfondsen tot durfkapitaal en duurzaamheidsfondsen, waardoor ze aantrekkelijk zijn voor diverse profielen van investeerders. Bovendien kan het uitkeringen doen als kapitaal, dividend of anderszins, afhankelijk van het resultaat van het subfonds en onafhankelijk van de resultaten van de andere subfondsen. Dit maakt het uiterst veelzijdig en aantrekkelijk.
  • * Risicobeperking: zonder een VCC brengt het beheren van afzonderlijke fondsen hogere risico’s met zich mee. Een VCC voorziet in de statutaire segregatie van activa en passiva van elk subfonds, wat zorgt voor het afschermen van de activa en passiva in geval van insolventie.
  • * Geünificeerde vergunning: in plaats van afzonderlijke vergunningen voor elk fonds te verkrijgen, is slechts één vergunning nodig voor een VCC. Dit stroomlijnt niet alleen het administratieve proces, maar vermindert ook de bijbehorende kosten.
  • * Internationale verdragen: de VCC heeft, over het algemeen, ook toegang tot belastingverdragen en overeenkomsten ter bevordering en bescherming van investeringen.
  • * Fund Management: behalve de fondsen trekt de VCC ook fund managers naar Curaçao. Zij kunnen op Curaçao een asset management-licentie verkrijgen en fund-managers hiervandaan laten opereren. Hiermee is, mind en management aantoonbaar op Curaçao aanwezig, waardoor er substance in de structuur zit. En kunnen fund managers aantonen dat ze onder toezicht staan, wat weer deuren opent bij het openen van bankrekeningen bij internationale financiële instellingen en markten voor de fondsen.
  • * Operationele efficiëntie: het beheren van meerdere fondsen zonder een VCC vereist dubbel werk en middelen, wat leidt tot hogere operationele kosten en administratieve lasten. Een VCC centraliseert de activiteiten, waardoor een efficiënter gebruik van middelen mogelijk is. De benoeming van een enkele managementmaatschappij, secretaris, beleggingsbeheerder, beheerder en bewaarder vermindert operationele kosten en administratieve lasten.
  • * Geconsolideerde financiële vastlegging en aangiften: in andere landen die een VCC kennen bestaat de mogelijkheid om geconsolideerde of afzonderlijke financiële overzichten en belastingaangiften voor de VCC en de subfondsen of SPV’s voor te bereiden en in te dienen, waarbij gebruik wordt gemaakt van belastingverliezen of gedeeltelijke vrijstellingen waar van toepassing.

Of de wetgever op Curaçao daar ook voor zal kiezen is nog onduidelijk. Aldus Cifa.

Bron: Antilliaans Dagblad

2 reacties

  1. Merkwaardig is dat CIFA nu komt met deze fondsstructuur te gelijke tijd van de bijna invoering van het LOK voor de gokwereld/online gok business. Is hiermee een relatie?

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Lees ook

Meer recente reacties