26 C
Willemstad
• dinsdag 21 maart 2023

Luchtvaartnieuws | Akkoord over onbeperkte vluchten tussen Curaçao en Trinidad & Tobago

WILLEMSTAD – Luchtvaartmaatschappijen uit Curaçao en Trinidad & Tobago kunnen binnenkort onbeperkte commerciële vluchten tussen elkaars eilanden aanbieden. Dat is de uitkomst van de onderhandelingen over een...

Column Kadushi | Té ongeloofwaardig

Dossier Koninkrijksrelaties “Het eiland is dankzij de bijna altijd schijnende zon, een heerlijk verkoelende passaat en de vijftig tinten blauw gekleurde zee populair bij toeristen die weinig geven...

PBC | Dode na schietpartij bij rotonde Palu Blanku

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Een dode en een gewonde door een schietpartij. Dit gebeurde rond 3 uur in de ochtend van 19 maart. Volgens de politie is er...
- Advertentie -

PBC | Politicus Rolando Brison dag na aanhouding weer vrijgelaten

Persbureau Curacao PHILIPSBURG – Het Openbaar Ministerie (OM) op Sint-Maarten heeft bekendgemaakt dat Rolando Brison, een parlementslid dat vrijdag werd gearresteerd op verdenking van het aannemen van steekpenningen...

PBC | Video: Hoe vangt de marine drugs in het Caribisch gebied?

Persbureau Curacao In deze video legt de marine uit hoe drugs worden onderschept in het Caribische gebied. Voor drugssmokkelaars is de Caribische zee de perfecte plek om ongezien...

PBC | Tentoonstelling slavernijverleden van het Rijksmuseum te zien in New York

Persbureau Curacao NEW YORK – Het onderwerp van slavernij is van wereldwijde betekenis. Om die reden heeft de Verenigde Naties (VN) besloten om de tentoonstelling “Slavernij” van het...

Column Youp | Doffe dreun

Lees ik nou dat steeds minder Nederlanders seksueel actief zijn en dat alleen de 70+’ers nog regelmatig vaak van bil gaan? Hebben die oudjes bij die enquête...
- Advertentie -

AntilliaansDagblad | Rommeltje binnen RvC Gaming Control Board

‘Ontslagen’ commissaris Barton nu nog enig RvC-lid

‘Zeer kwalijk, verwijtbaar, niet-integer’ | Foto JBF Consultancy Wealth Management

Willemstad – Bij overheidsstichting Gaming Control Board (GCB) valt het op dat er momenteel nog maar één commissaris staat ingeschreven: Jamir Barton.

Juist degene die kortgeleden niet langer het vertrouwen genoot van de overige commissarissen, wat ook aan Financiënminister Javier Silvania (MFK) kenbaar werd gemaakt; die prompt actie ondernam en aandrong op Bartons ontslag.

Gesteld kan worden, aldus adviseur corporate governance SBTNO, dat gelet op allerlei punten, de door de minister aangevoerde gronden met betrekking tot het voornemen tot ontslag van het RvC-lid Barton van GCB ‘in voldoende mate een grondslag is voor het voorgenomen ontslag’. Dat was 18 oktober jongstleden.

SBTNO (Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten) heeft in het verweer van Barton ‘geen afdoende argumenten aangetroffen tegen de grondslagen voor het ontslag’. Er was in het bijzonder sprake van handelen en besluitnemen ‘in strijd met de statutaire bepalingen en code’, waardoor gesteld kon worden dat een tussentijds aftreden geboden was nu de ontslaggronden in voldoende mate aansluiten bij het gestelde: ‘zijnde dat zijn integriteit in het geding is en er sprake is van onvoldoende functioneren’.

Een paar maanden later echter, zijn de overige drie RvC-leden opgestapt en zit de 39-jarige Barton nog gewoon in het zadel. In de functie van enig ‘supervisory director’, aldus het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Barton was eerder vicevoorzitter van de RvC.

De RvC-voorzitter, ofwel president-commissaris, was tot voor kort Zuleika Lasten, terwijl Iljolène Constancia-Klabér secretaris was. Het vierde RvC-lid was Geetanjali Klosteren. Zij staan niet langer ingeschreven in het KvK-register.

Minister Silvania bevestigt deze feiten, als het Antilliaans Dagblad hem ermee confronteert. Veel kan de bewindsman er niet over kwijt: ,,Het enige dat ik op dit moment kan zeggen is dat ik een advocaat in de arm heb genomen om mij, rekening houdend met de regels van corporate governance, in deze te adviseren. Binnenkort verwacht ik de nodige adviezen te krijgen, zodat ik passende maatregelen kan treffen.”

De Gaming Control Board kende, getuige het KvK-register, tot voor kort nog geen bestuurder/directeur ofwel raad van bestuur (RvB). Maar zeer recent is Eduardo Antonio Vlieg aangesteld als ‘waarnemend RvB’ van de aan de Emancipatie Boulevard gevestigde overheidsstichting.

Het voornemen tot ontslag van Barton werd geïnitieerd naar aanleiding van het opzeggen van het vertrouwen door Lasten en Constancia-Klabér in RvC-lid Barton, wat op 31 maart 2022 aan minister Silvania schriftelijk is gecommuniceerd. Dit naar aanleiding van feiten dat Barton ‘meerdere malen tegen een RvC-besluit heeft gehandeld’ en ‘onjuiste informatie kenbaar heeft gemaakt’ aan zowel zijn mede-RvC-leden als personeel en ‘geen inzicht heeft dat hij tegenstrijdig met RvC besluiten heeft gehandeld’.

Minister Silvania heeft daarop middels brief van 20 september 2022 het voornemen tot ontslag van het RvC-lid uitvoerig gemotiveerd aan de adviseur corporate governance (SBTNO). Dat gebeurde op basis van een grote hoeveelheid stukken, waaronder het verweer van Barton zelf.

‘Zeer kwalijk, verwijtbaar, niet-integer’

Het komt erop neer dat Barton als commissaris ongeoorloofd heeft waargenomen als raad van bestuur (RvB ofwel directie van Gaming Control Board). Barton had echter geen formele aanwijzing van de RvC, noch heeft de RvC of de minister ooit het besluit genomen om Barton aan te houden als waarnemer van de RvB.

Gelet op de omstandigheden die zich in de periode vanaf juni 2021 hebben voorgedaan ‘dienen de handelingen van Barton te worden aangemerkt als zeer kwalijk, verwijtbaar, niet-integer, in strijd met de statuten, besluiten van de RvC en good governance’. Aldus SBTNO-documentatie. Barton heeft voldoende keren zijn zienswijze op dit alles kunnen geven, maar deze hebben geen aanleiding gegeven om tot een andere conclusie te komen.

,,Sterker nog, de minister kan zich niet aan de indruk onttrekken dat Barton willens en wetens, zonder benoeming of voorafgaande afspraken over een vergoeding, de RvB is blijven waarnemen om zodoende achteraf een buitensporige claim te kunnen indienen voor vermeend verrichte werkzaamheden.” Het vertrouwen in Barton is in elk geval ‘ernstig en onherstelbaar geschaad’, zo staat er in de stukken. Reden waarom de minister met onmiddellijke ingang over wenst te gaan tot ontslag van Barton.

Toch en ondanks dit alles, is de enige commissaris die nog wel staat ingeschreven als RvC-lid niemand minder dan uitgerekend Barton. Het KvK-register vertoont verder geen andere namen. Deze krant is in afwachting van verdere antwoorden op vragen hierover aan minister Silvania.

Verwijten aan adres Barton

In de RvC-vergadering van 17 mei 2021 is door de RvC-leden unaniem besloten om de manager legal en de manager shared services, beiden personeelsleden van de GCB, aan te wijzen om feitelijk de taken van de raad van bestuur (RvB/directie) waar te nemen totdat er een benoeming van een RvB via een werving en selectie is goedgekeurd door de minister. Dit was gelegen aan het feit dat de maximaal toegestane RvB-waarnemingsperiode tot 8 juni 2021 van de RvC-leden, Lasten en Barton, was verstreken.

Pas in de RvC-vergadering van 4 februari 2022 heeft Barton de overige leden van de RvC geïnformeerd dat de manager legal en manager shared services niet meer aan het waarnemen waren, maar dat Barton als RvB aan het waarnemen was. Dit terwijl RvC-lid Lasten nog steeds in de veronderstelling was dat bovengenoemde werknemers van GCB conform RvC-besluit aan het waarnemen waren.

De reden die Barton opgaf was dat beide personeelsleden zich sinds september 2021 uit eigen beweging zouden hebben teruggetrokken, en dat Barton zich genoodzaakt zag om waar te nemen. Om deze reden wenste Barton met terugwerkende kracht een vergoeding voor de periode juni 2021 tot en met februari 2022 (acht maanden). Onder de onjuiste veronderstelling dat beide managers zich uit eigen beweging zouden hebben teruggetrokken, heeft de RvC op 3 maart 2022, zijn waarnemingsperiode van september 2021 tot februari 2022 in eerste instantie aan de goedkeuring door de minister willen voorleggen.

Echter, op 7 maart 2022 heeft de RvC op basis van nader intern onderzoek en nieuwe feiten met meerderheid van stemmen besloten, de waarnemingsperiode en een eventuele vergoeding van Barton na goedkeuring van de minister in te trekken. Tevens heeft Barton pas op 7 maart 2022 aan de RvC voor het eerst een RvB-besluit – dat door hemzelf is opgesteld en ondertekend in de hoedanigheid van RvB – aan de andere RvC-leden doorgemaild, waaruit blijkt dat hij ten eerste zichzelf tot RvB had benoemd, terwijl Barton zichzelf niet tot RvB kan benoemen; en ten tweede dat hij beide managers voor een beperkte periode van één maand – dit werd twee keren verlengd – heeft benoemd; en ten derde, dat hij zowel beide werknemers heeft benoemd als feitelijke waarnemers ter ondersteuning van hem als vermeende RvB.

Ook heeft Barton in de communicatie naar het personeel en in het bijzonder naar allebei de managers de onjuiste veronderstelling gepresenteerd als ware hij waarnemend-RvB, hetgeen haaks staat op het genomen RvC-besluit.

Bron: Antilliaans Dagblad

Artikel delen

1 reactie

  1. Het Grote Graaien gaat gewoon door.

    Het SBTNO rapport:
    http://nebula.wsimg.com/698df2d59d89137f36323d77e34bfa88?AccessKeyId=4D78E299EE4D7D2901C6&disposition=0&alloworigin=1

    Uit dit rapport:
    ‘Nadien heeft Barton zelf wederom voor zichtzelf middels brief d.d. 22 maart 2022 (kennelijk zonder een daartoe strekkend besluit van de raad van commissarissen) een verzoek ingediend bij de Minister om akkoord te gaan met de vaststelling van zijn waarneming en een vergoeding hiervoor gelijk aan het maximum conform Pisas-norm. ‘

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Lees ook

Zoeken

- Advertentie -

Nieuwe reacties

- Advertentie -