27 C
Willemstad
• zaterdag 19 juni 2021 08:34

Laatste reacties

- Advertentie -

AntilliaansDagblad | Peiling klap voor coalitie

PAR en MAN halveren; MFK en PNP in ‘poll’ aan kop | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Volgens een peiling die Kenniscentrum /UDC in opdracht van het Antilliaans Dagblad en de krant Èxtra heeft gehouden, gaat de huidige regeringscoalitie – PAR en MAN – onderuit; samen komen ze flink tekort om opnieuw een meerderheid te vormen.

Dat blijkt uit een onderzoek gehouden in de periode tussen 1 en 10 maart. De échte ‘peiling’ wordt aanstaande vrijdag gehouden tijdens de Curaçaose Statenverkiezingen op 19 maart.

Behalve het forse verlies van de zittende regeringspartijen PAR en MAN, is de winst van de bestaande oppositiepartij MFK en ook van de al enige tijd niet meer in het parlement vertegenwoordigde PNP het meest opvallende van de opiniepeiling ‘naar het mogelijk kiesgedrag van stemmers op Curaçao”, aldus Kenniscentrum Curaçao, onderdeel van de University of the Dutch Caribbean (UDC).

- Advertentie -

Het onderzoek is verricht onder stemgerechtigden op Curaçao. Aan 1.607 kiezers is gedurende de eerste tien dagen van deze maand onder andere gevraagd wat ze bij de vorige verkiezingen hebben gestemd en op welke partij ze gaan stemmen op 19 maart. Daarnaast is gevraagd in welke politieke leiders ze vertrouwen hebben. Maar liefst 81 procent van de kiesgerechtigden zegt te gaan stemmen op 19 maart, dit is een hoger percentage dan normaal in dit soort onderzoek. De rest zegt niet te gaan stemmen.

Een vrij grote groep respondenten geeft aan ‘niet te willen zeggen’ op wie ze gaan stemmen, namelijk 38 procent. Dus bijna 4 op de 10 personen gaf Kenniscentrum/UDC geen antwoord op deze vraag. Van de respondenten die in de peiling hun stem wel kenbaar hebben gemaakt zegt 26 procent op de MFK (van Gilmar ‘Pik’ Pisas, opvolger van de veroordeelde Gerrit Schotte) te stemmen; en 18 procent op de PNP (van Ruthmilda ‘Mimi’ Larmonie-Cecilia, voorheen kandidaat en minister voor Pueblo Soberano van wijlen Helmin Wiels).

De twee regeringspartijen PAR (van premier Eugene Rhuggenaath) en MAN (met Steven Martina, de huidige minister van Economische Ontwikkeling, als voorman) ‘verliezen veel stemmen’, aldus de onderzoekers: ,,Maar 9 procent respectievelijk 8 procent zegt op hen te gaan stemmen.” Van de nieuwe partijen scoren UKPK (Un Kambio pa Kòrsou van Raichel Sintjacoba) en KEM (Kòrsou Esun Mihó, met Michelangelo ‘Low’ Martines als lijsttrekker en voormalig FOL-politicus Anthony Godett als nummer twee op de lijst) het hoogst, met 9 procent respectievelijk 8 procent van de stemmen.

PAR en MAN halveren; MFK en PNP in ‘poll’ aan kop | Antilliaans Dagblad

,,Alle andere partijen scoren 4 procent of minder en dat zou betekenen dat ze niet (terug)komen in de Staten na 19 maart”, aldus Kenniscentrum in een toelichting. Doordat partijen relatief gezien een groot aantal stemmen halen, heeft dit ook invloed op de te verdelen zogeheten ‘restzetels’, aldus het onderzoek.

Met deze uitslag van de peiling zou MFK 7 zetels behalen; PNP 5 zetels; PAR 3 zetels; en MAN, UKPK en KEM ieder 2 zetels. Bij elkaar 21 Statenzetels. Als dit ook de werkelijke uitslag zou worden komende vrijdag, zou dat betekenen dat de coalitie PAR-MAN méér dan halveert, van de huidige 11 zetels (6 PAR en 5 MAN) tot samen nog slechts 5 parlementszetels. Dat zou dan een ‘afstraffing’ betekenen.

MFK zou in dit scenario groeien van de huidige 5 naar 7 zetels. En PNP zou als herboren partij niet alleen weer na een paar jaar terugkeren in de Staten, maar in één klap van 0 naar 6 zetels klimmen. Hiermee zou er een nieuwe wind gaan waaien in het Curaçaose parlement, zeker ook met de nieuwkomers UKPK en KEM.

De andere nieuwe partij, Vishon (van Miles Mercera), zou met 4 procent onvoldoende aanhang hebben. Dat geldt ook voor PIN (van oud-minister Suzy Camelia-Römer) met eveneens 4 procent. KdNT (van Amparo Dos Santos) en TPK (Rennox Calmes) zouden blijven steken op 3 procent. Kumun (Luigi Faneyte), DP (Elsa Rozendal) en MKP (René Rosalia) zouden niet boven de 2 procent uitkomen. PS (opgericht door Helmin Wiels, met oud-premier Bernard ‘Ben’ Whiteman als lijsttrekker) zou op 1 procent uitkomen. En MP (van Statenlid Marilyn Blankhart-Moses) zou daar zelfs onder uitkomen.

Op de vraag van Kenniscentrum Curaçao/UDC in welke politiek leider men het meeste vertrouwen heeft, komt Pisas van MFK als ‘meest vertrouwenwekkend’ uit de bus (19 procent) met vlak daarna Larmonie-Cecilia van PNP (13 procent). De huidige minister-president, Rhuggenaath van PAR, scoort 8 procent en komt daarmee uit op de derde plek. Gevolgd door nieuwkomer Sintjacoba van UKPK met 6 procent; Martina van MAN met 5 procent; nieuwkomer Martines van KEM met 4 procent; Camelia-Römer van PIN met 3 procent. Mercera van Vishon scoort eveneens 3 procent; Calmes van TPK geniet het vertrouwen van 2 procent; Dos Santos van KdNT eveneens 2 procent; Faneyte van Kumum krijgt van 1 procent van de respondenten het vertrouwen; evenals Rozendal van DP; en Rosalia van MKP. Whiteman van Soberano en Moses van MP scoren minder.

Overigens wil 48 procent niet zeggen in welke politicus men vertrouwen heeft. En 30 procent van de respondenten die een menig uitspreekt zegt in geen enkele politicus vertrouwen te hebben. Aldus Kenniscentrum onder leiding van hoofdonderzoeker Cyriel van der Vegt. Van de 1.607 respondenten heeft 81 procent aangegeven dat ze de komende verkiezingen gaan stemmen.

,,Dit is een relatief hoog percentage, dus zou er op kunnen duiden dat de verkiezingen leven onder de bevolking”, zo interpreteert hij deze uitkomst. Van deze 1.607 gaan er 298 niet stemmen, 699 geven antwoord op de vraag in verband met de opiniepeiling, maar 610 willen er niets over loslaten omdat hun stem ‘vertrouwelijk’ is. Bijna 47 procent – en daarmee bijna de helft – zegt het dus niet.

Opzet peiling

PAR en MAN halveren; MFK en PNP in ‘poll’ aan kop | Antilliaans Dagblad

Doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de opinie van de Curaçaose bevolking met betrekking tot de Statenverkiezingen van 19 maart aanstaande. Gekozen is voor een kwantitatief onderzoek waarbij op een representatieve wijze aselect een steekproef is getrokken.

In de periode van 1 tot 10 maart 2021 zijn 1.607 stemgerechtigden op Curaçao telefonisch via vaste en mobiele nummers benaderd met een vragenlijst. De vragen gingen over het stemgedrag en populariteit van politici. Ook is aan iedereen gevraagd op welke partij men de laatste verkiezingen heeft gestemd en waarop men bij de komende verkiezingen gaat stemmen. Daarnaast is van iedere respondent geslacht, leeftijd en opleidingen genoteerd. Dat laatste is ook belangrijk voor de representativiteit van de steekproef. De resultaten kennen een foutenmarge van plus of min 3 procent met een betrouwbaarheidsinterval van 95 procent.

Het onderzoek is uitgevoerd door Kenniscentrum Curaçao. Het Kenniscentrum is een onderdeel van UDC en gericht op het uitvoeren van verantwoord en gedegen onderzoek. Bij de onderzoeken worden studenten betrokken met het oog op het aanleren van onderzoekvaardigheden en het verrichten van analyses over uiteenlopende onderwerpen. ,,Ter volledigheid melden we hier dat het Kenniscentrum niet gelieerd is aan een politieke partij of belangengroepering op het eiland”, aldus de onderzoekers.

Het onderzoek is gedaan onder 1.607 personen (steekproefgrootte). Kenniscentrum legt uit: Wanneer daar de beschrijvende statistiek op los wordt gelaten, komt men bij een betrouwbaarheidsniveau van 95 procent op een gemiddelde nauwkeurigheidsmarge van circa 3 procent. ,,Dat betekent dat als we de steekproef honderd keer zouden uitvoeren er 95 keer getallen uitkomen die liggen tussen P+3% en P-3%, waarbij P de berekende fractie is (in procenten).”
Representativiteit betekent in welke mate de (aselecte) steekproef een afspiegeling is van de gehele onderzoekspopulatie (stemgerechtigden voor de verkiezingen). De cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CSB) geven het meest betrouwbare beeld voor die populatie; gebruikelijk is om representativiteit vast te stellen aan de hand van geslacht en leeftijd.

Kanttekeningen bij ‘polls’ op Curaçao

Het voorspellend vermogen van lokale ‘polls’ is niet groot, betoogde onderzoeker Rob van den Bergh al eens eerder. Het probleem met verkiezingspeilingen is volgens hem enerzijds de zwevende kiezer en anderzijds de angst onder de kiezer.

,,Rechttoe, rechtaan verkiezingsonderzoek geeft doorgaans een onbetrouwbaar beeld als er veel zwevende kiezers zijn. Het is een illusie te veronderstellen dat de zwevende kiezers precies hetzelfde stemgedrag vertonen als de kiezers die hun partijvoorkeur wel uitspreken”, aldus de deskundige.

Daarnaast is er sprake van angst en wantrouwen. De kiezer voelt zich niet meer vrij om voor zijn politieke kleur uit te komen; hij of zij is bang voor represailles: ,,Als we op Curaçao vragen naar de partijvoorkeur is de persoon die wordt geënquêteerd soms niet bereid om voor zijn kleur (of partij) uit te komen uit angst dat dit later tegen hem gebruikt gaat worden.”

Willen goede verkiezingspolls worden gehouden moet dat gecombineerd worden met aanvullend onderzoek onder twijfelaars en met kwantitatief onderzoek naar de diversiteit van bevolkingsgroepen (qua inkomen, sociale status, leeftijd, regio, etc.) om achter trends te komen waarom men op een bepaalde partij stemt. ,,Daarmee wordt verkiezingsonderzoek uitdagender voor de onderzoeker, maar daarmee ook veel complexer, tijdrovender en kostbaarder”, aldus de onderzoeker die waarschuwt voor ‘te overhaaste conclusies’.

Bron: Antilliaans Dagblad

Artikel delen

18 reacties

 1. Be careful what you wish for…
  Wel heel makkelijk, wij staan aan de zijlijn, klagen en kankeren op alles en iedereen, weten wat goed en slecht is en een eventuele opkomst van MFK/PNP weg te zetten als gevolg van domheid van de stemmers. Wat een pretenties, nooit zelf te betrappen op voorstel, oplossing, initiatief, idee, maar veilig vanuit bevoorrechte positie reageren en ook nog denken te kunnen bepalen hoe het hier moet gaan. Wat een pretenties, dream on!
  Dit is enkel een peiling, en voor in paniek te schieten, wacht de uitslag af , stem zelf op wie je wil stemmen.
  @Gerrit, zoals jou zouden er meer moeten zijn, de stemmers bepalen welke kant het op gaat, right on!

 2. Te veel kraaltjes & spiegeltjesmensen op dit eiland, dat blijkt wel.

  Tribaal gedreven culturen schoppen het niet ver op de HDI schaal.

  Als de corrupte Larmonie en onwetende Pisas hier aan het roer moeten staan dan zijn de rapen gaar.

  Dit hebben we te danken aan PAR,MAN, PIN dat dit is gebeurd.

  Met amateurs als Zita, Girigori, Gijsbertha, Martina, Alcalla, Suzy met haar failliete CMC …allemaal de boel de boel gelaten. Geen schoonmaak, volop friends & familie,

  Om een bankdestroyer te citeren.
  Danki, thank you gracias, merci, bedankt Xe-xe..
  Jullie zijn allemaal hetzelfde.

  Gelukkig hebben we KNOPS nog, met een strak COHOA, Die elke cent om zal draaien en earmarken, zodat ze niet in de zakken van de dochter van Gijsbertha of de familie van Zita, of de studiereis van Zus, of het miljoenensalaris van Leila Lasten of de aandeelhouders en curators van Inselair terecht komen.

 3. ‘polls’, moeten we hier altijd met een korreltje zout nemen. Zo zag ik 4 jaar geleden een poll bij een TV-programma, Pro-info. Kijkers konden bellen en zeggen op welke partijen ze gaan stemmen. In totaal hebben 10 kijkers gebeld en 7 zou op Kdnt stemmen dus hun conclusie was dat de Kdnt 7 zetels zou halen.

 4. Laten we eerst de verkiezingen maar afwachten. Dat de PAR, MAN en PIN een tik op de vingers krijgen zou me niets verbazen gezien hun acteren van de afgelopen 4 jaar.
  We leven in een democratie en de bevolking gaat u beslissen welke kant het met ons land op moet gaan. De partijen waarop gekozen kan worden hebben hun kaarten wel op tafel gelegd. Welke kant het ook opgaat, de bevolking gaat het bepalen.

 5. MFK is de partij voor en door criminelen. Aan deze peiling kun je dus goed zien hoeveel criminelen er op het Eiland zitten. Voorbeeld:
  Ministers die het hele Eiland leeg stelen.
  Politie die de drugs uit hun eigen kluis stelen, en zelfs bij de burgers inbreken.
  Veiligheidsdienst die ontslagen wordt omdat ze te veel weten en zien.
  En laten we het dan maar niet over Cooper en Amparo dos santos hebben want dan kunnen we boeken vol schrijven met criminele daden.

 6. Deze peiling slaat de plank helemaal mis. Als inderdaad de opkomst hoog is, dan ziet het er hoopvol uit. Het is tenminste een bevestiging dat er nog vertrouwen is in de democratie.

 7. Wellicht gaat Nederland naar de UN met boodschap dat de tijd van kolonie voorbij is en dat er direct afscheid zal worden genomen van de eilanden. Geef ze 1 miljard mee en daarna is het over en uit.

 8. NL zal de ontwikkeling met argusogen volgen. Want mocht dit betekenen zoals de peiling aangeeft dan zal het COHO gebeuren opengebroken worden.
  Dat spreekt voor zich.

 9. Ik hoop dat de voorspelling niet waar wordt. Dat hebben wij te danken aan het mismanagement van PAR, MAN en PIN.Maar met MFK-PNP dan komen wij van de regen in de drup!! Als wij niks hebben geleerd van de problemen die deze partijen vanaf 2010 hebben veroorzaakt, dan zijn wij geen autonomie waard en het wordt tijd om Nederland te latten ingrijpen tevoren niks meer is om in te grijpen.

 10. Ik zie het al gebeuren, met gevolg dat de samen werking met Nederland, lees het uitvoeren van de overeenkomst, niet doorgaat waardoor er een acuut financieringsprobleem ontstaat. Een roep dat Nederland niet voldoet aan zijn “zorg plicht” en een verzoek tot onafhankelijkheid, wat Nederland graag wil.
  Als dit de uitkomst gaat worden is dit, mogelijk de nekslag voor de “beschaving” welkom Haïti.

 11. Dat de PAR en MAN zal worden gestraft lijkt me niet meer dan normaal. Dat Pisas en Larmonie als vertrouwend worden gezien is wel heel erg opvallend.
  Dat Nashonal ook met 5 of 6 stemmen in de Staten komen.. Met Sheldy en Larmonie?
  Fol, MP, PIN en KdnT eruit lijkt me meer dan logisch.

  Maar zo kunnen we een PNP-MFK regering krijgen.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

Democracy now! | Friday, June 18, 2021

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience with...

Extra | Journaal 18 juni 2021

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

NOS | Rapper Josylvio weer vrijgelaten uit cel op Curaçao, ‘reispapieren toch in orde’

De Nederlandse rapper Josylvio is na een nacht in de cel op Curaçao weer vrijgelaten. Hij was opgepakt wegens belediging en verstoring van de openbare orde. Bij aankomst...

PBC | MFK wil online goksector belasten om AOV belastingvrij te maken

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De MFK wil een apart OB-tarief introduceren van 9 procent voor de online goksector op Curaçao. Met de 270 miljoen gulden die dat op...

PBC | Politie waarschuwt botenbezitters bij Caracasbaai

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Bezitters van Boten en Sea Doo’s veroorzaken volgens de politie regelmatig problemen bij Caracasbaai. Daar parkeren zij hun auto’s en trailers overal waar het...

PBC | Vier mensen positief

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Vier mensen zijn gisteren positief getest. Twee besmettingen kwamen van buiten, twee waren lokaal. In totaal werden er 1021 testen afgenomen. Een testratio derhalve...
- Advertentie -