28 C
Willemstad
• zondag 16 januari 2022 18:01

Laatste reacties

- Advertentie -

AntilliaansDagblad | Ontbinding na weigeren vaccinatie mag

In de kern gaat het om de vraag of een werkgever zijn werknemer direct of indirect kan verplichten zich te laten vaccineren tegen Covid-19.

Willemstad – Ontslag op staande voet wegens niet gevaccineerd zijn is nietig, maar ontbinding van de arbeidsovereenkomst met toekenning van een minimale ontbindingsvergoeding is wel mogelijk.

Het gerecht op Curaçao heeft deze maatschappelijk belangrijke uitspraak gedaan. Het gaat in de kern om de vraag of een werkgever zijn werknemer direct of indirect kan verplichten zich te laten vaccineren tegen Covid-19. In het verlengde daarvan ligt de vraag voor of de weigering van een werknemer om zich te laten vaccineren tegen Covid-19 een dringende reden voor ontslag op staande voet oplevert.

Het bedrijf, het gaat hier om Century Trust Curaçao gevestigd in het WTC, stelt dat de weigering van de 25-jarige werknemer om zich te laten vaccineren een dringende reden voor ontslag oplevert omdat zij het overige (oudere, red.) personeel, mede gelet op de beperkte ruimte en de gebrekkige ventilatiemogelijkheden, aan het risico van covidbesmetting blootstelt. De werkneemster voert echter aan dat er geen wettelijke vaccinatieplicht is en dat Century in strijd handelt met haar (grond)recht op eerbiediging van haar persoonlijke levenssfeer en lichamelijke integriteit.

Het gerecht stelt in de beoordeling het volgende voorop. ,,Een algemene vaccinatieplicht bestaat niet en dergelijke verplichtingen passen evenmin binnen de arbeidsverhouding.” Vaccineren raakt immers het grondrecht van burgers op onaantastbaarheid van het menselijk lichaam en het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Werkgevers dienen deze grondrechten van hun werknemers te respecteren.

- Advertentie -

,,Een inbreuk op een grondrecht door de werkgever kan onder omstandigheden echter gerechtvaardigd zijn”, vervolgt het gerecht. ,,Daartoe is van belang dat de handeling die inbreuk maakt een legitiem doel dient en/of de handeling een geschikt middel is om dat doel te bereiken (noodzakelijkheid). Daarnaast moet beoordeeld worden of de inbreuk evenredig is in verhouding tot het belang van de werkgever bij het bereiken van het beoogde doel (proportionaliteit) en moet het doel niet ook op een minder ingrijpende wijze kunnen worden bereikt (subsidiariteit).

‘Werkgever moet werkplek beschermen’
De rechter: ,,De werkgever heeft de wettelijke verplichting om zijn werknemers én derden op de werkplek zo veel mogelijk te beschermen tegen een Covid-19-besmetting. Deze verantwoordelijkheid van de werkgever kan meewegen bij de beoordeling of sprake is van een legitiem doel om inbreuk te maken op de grondrechten van een werknemer.”

Ontslag op staande voet moet als ‘ultimum remedium’ worden beschouwd, bedoeld voor daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer (dringende reden), die ten gevolge hebben dat van de werkgever redelijkerwijze niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

,,Daaronder kan zonder wettelijke vaccinatieplicht niet worden geschaard de weigering tot vaccineren.” Dit betreft immers een grote inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de werknemer.

- Advertisement -

De Covid-19-pandemie zet, aldus het vonnis, ‘op meerdere fronten de verhoudingen op scherp’. ,,Het recht van de werknemer op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en lichamelijke integriteit kan haaks staan op het belang van de werkgever om zichzelf, zijn werknemers en derden op de werkvloer tegen besmetting te beschermen. De omstandigheden kunnen met zich meebrengen dat voortzetting van de arbeidsrelatie niet meer haalbaar is.” Naar het oordeel van het gerecht is daarvan in het geval van werkneemster en Century sprake.

Het gerecht komt tot de slotsom dat voldoende aannemelijk is geworden dat sprake is van een verandering in de omstandigheden die tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst dient te leiden.

De arbeidsovereenkomst zal met ingang van 1 augustus 2021 worden ontbonden en het bedrijf moet een aanvullende vergoeding toekennen, waar de uitkering die werkneemster toekomt op grond van de Cessantia-landsverordening van afgaat.

Bron: Antilliaans Dagblad

- Advertisement -

Artikel delen

53 reacties

 1. @ O. jee, nee dat weet mijn Belgische werkgever niet. Maar het werk komt wel af hoor, maakt u niet ongerust. Had u verder nog inhoudelijk iets toe te voegen aan mijn ON TOP IC reactie van Tico Martina zaterdag 24 juli 2021 op 05:31? Kort samengevat: Ontbinding na weigeren experimenteel goedje mag wel degelijk

 2. @ Mano, neen mijn beste. Ik ben niet gepikeerd hoor. Ik geef alleen uitleg waarom ik zeg dat de naam vaccinatie niet klopt. Aangezien ik weet dat er ook anderen mee lezen die in tegenstelling tot jou, wel denken dat ze Tico “Wappie”Martina in een hokje kunnen stoppen geef ik tegen beter weten in ook aan hun algemene uitleg. Vandaar ook dat ik eerder schreef dat Tico zeer zeker niet tegen echte vaccinaties is, als kind de DKTP prik heeft gehad, en dat Tico op natuurlijke wijze weerstand tegen de mazzelen heeft opgebouwd. Dit veroorzaakt uiteraard kortsluiting bij velen want ja nu kunnen ze Tico niet in het hokje “kontra di bakuna”stoppen. Tevens geef ik aan dat ik geen van de complottheorien aanhang zoals William Hekjes theorie, Vijfde versie van het netwerk, zendertjes die niet met het blote oog te zien zijn etc. Dus ook in het hokje “complot theorie malloot”kunnen ze me niet stoppen. En ja dan slaan de stopjes door bij velen want hoe is het mogelijk dat iemand wel zelfstandig nadenkt inplaats van HAIL CEASAR te scanderen net als de rest. Als ik niet erg bescheiden was dan zou ik mijzelf vergelijken met het klein jongetje die met verbazing en ongeloof de keizer parmantig in zijn blote reet voorbij ziet lopen.

 3. Tico Martina schreef;
  “@ Mano. Ik werk voor een Belgisch bedrijf dus langzaam heb ik hun deftige manier van communiceren overgenomen. Verexcuseer is gebruikelijk ook al is er niets misdaan.”

  Okay dan Tico,
  jouw deftige manier van communiceren wordt door mij van harte geaccepteerd, ik kon n.l. niet weten dat je vanwege jouw baan bij een Belgisch bedrijf toegetreden was/bent tot de gilde der deftige Belgische burgerij. (wink)

  @Tico Martina schreef;
  “Ik had gehoopt dat u de essentie van mijn schrijven zou begrijpen, maar helaas vergt het toch nadere toelichting. Vandaar ook dat ik uitleg dat mijn manier van communiceren niet voor een ieder te vatten is.”

  Beste Tico M.,
  laat me ajb niet lachen, zo ingewikkeld is jouw manier van communiceren heus niet. Het kost mij echt geen extra moeite om jou te volgen, begrijpen of zo je wilt te vatten. (wink)

  @Tico Martina schreef;
  “Nimmer heb ik beweerd dat wat op tv en media wordt gepotreteerd niet bestaat. Uiteraard zijn er beelden van vele mensen die hun spuitje nemen.”

  Tico M.,
  Je hebt het nimmer beweerd, maar ik heb ook geen moment beweerd dat jij dat ooit beweerd had.

  @Tico Martina schreef;
  “Ja Mano het klopt de poppenkast is real en nimmer heeft Tico “Wappie” Martina anders beweerd.”

  Nogmaals Tico M.,
  ik geloof je dat jij nimmer anders hebt beweerd. Maar begrijp jij dat ik dat ook nooit heb gesuggereerd? Ik heb jou overigens nooit ‘wappie’ genoemd, want ik beschouw je niet als de inmiddels ‘klassieke wappie’.
  Dat ik een bepaalde opmerking “wappieachtig” vind overkomen is daarmee nog niet gezegd dat Tico een wappie is, of dat ik Tico als een wappie beschouw.

  En verder ben ik niet gekomen, vandaar ik me van begin af aan niet wilde mengen in de coronadiscussie. Heb ik ondanks beter weten toch gedaan, en dit is dan de uitkomst. Een ietsepietsje gepikeerde Tico M. (lol)

 4. @Tico Martina,
  weet je Belgische werkgever dat je dag in, dag uit urenlang op internet zit om bij de Knipselkrant de lezers te vervelen met oeverloos, onzinnig, kinderlijk gewauwel, waarbij je jezelf alsmaar herhaalt?
  Erg belangrijk werk zul je niet doen, je werkgever mist je niet eens.

 5. @ Mano. Ik werk voor een Belgisch bedrijf dus langzaam heb ik hun deftige manier van communiceren overgenomen. Verexcuseer is gebruikelijk ook al is er niets misdaan.

  Ik had gehoopt dat u de essentie van mijn schrijven zou begrijpen, maar helaas vergt het toch nadere toelichting. Vandaar ook dat ik uitleg dat mijn manier van communiceren niet voor een ieder te vatten is. Nimmer heb ik beweerd dat wat op tv en media wordt gepotreteerd niet bestaat. Uiteraard zijn er beelden van vele mensen die hun spuitje nemen. Uiteraard zijn er vele “look at me, I demand that you look at me” plaatjes op feestboek en op de andere “de wereld draait om mij” media te vinden van mensen die een topprestatie hebben geleverd door een prikje te nemen. Hun zijn zo uniek. Uiteraard zijn daar de plaatjes van de verhevenen der aarde ook wel “manipulators van de mens” genoemd, met evidentie dat er tienduizend nieuwsgierige aagjes naar het plaatje hebben gekeken, omhoogstaande duimpjes en uiteraard de opmerkingen “wow you are so brave, I wish I was like you”. Ja het klopt ook vele wereldVOLGERS die als het er op aan komt hun plekje in de bunker al hebben uitgezocht stonden ook breed grijnzend op de foto met als onderschrift “kijk ik neem het prikje ook, dus wat zeuren jullie”. Dat op sommige fotos en filmpjes te zien is dat het spuitje of geen naald heeft, of het dopje nog op de naald is, of dat de naald wel heel erg buigzaam is, mag geen naam hebben. Ja Mano het klopt de poppenkast is real en nimmer heeft Tico “Wappie” Martina anders beweerd. Waar ik wel aan refereer is dat de benaming vaccinatie in deze context NIET klopt. Het is nimmer op de markt gebracht als vaccinatie en de fabrikant heeft dat ook niet zo benoemd. Het was de media en de wereldVOLGERS die dat hardnekkig zo bleven noemen, immers zij die licht schijnen in een donker steegje wordt geheid gevolgd, gelijk de Rattenvanger van Hamelen. Als mensen zich zouden verdiepen in wat een vaccin is, hoe het werkt en wanneer het de benaming vaccin mag en kan hebben, dan waren we al een heel eind verder. Velen echter herhalen klakkeloos wat de media hun in het oor fluisterd, en ze hebben niet eens door dat het op een gegeven moment tegenstrijdig is en niet klopt. Zoals wijlen Helmin Wiels toen zij “Lora ta ripiti, loke buriku ta papia”.

 6. En dit noem ik dan weer Karma.

  Alleen jammer dat deze malloot weer een ziekenhuis bed onnodig in beslag heeft genomen. Hij heeft zijn koppigheid en wappiegedrag nu met de dood moeten bekopen, maar laten we eerlijk wezen………….het was volstrekt onnodig. En zo liggen veel van de ziekenhuizen vol met ongevaccineerden momenteel.

  Maar goed, nu zullen er wel weer reacties komen als ‘het was geen corona’ en ‘het is niet waar’ of ‘er sterven ook gevaccineerden’.

  https://www.ed.nl/buitenland/gelovige-man-34-die-zich-verzette-tegen-vaccin-verliest-strijd-tegen-corona-dit-is-hartverscheurend~a8a8595f/

 7. @Tico Martina schreef;
  “@ Mano, mijn excuses, ik had inderdaad nog niet gereageerd op uw vragen.”

  Excuses? Maar je hebt mij helemaal niets misdaan man! Bovendien heb ik je maar 1 enkele vraag gesteld.

  @Tico M. schreef;
  “Laat ik vooraleer uitleggen dat ik iemand ben van metaforen, sarcasme en beeldspraak. Ik weet ook dat vele mensen dat niet kennen of kunnen, waardoor de boodschap vaak niet overkomt.”

  Nou, het gebruik van sarcasme, spot, beeldspraak maar ook grollen is mij niet vreemd. Daar maak ik trouwens als ik het nodig vind ook gebruik van. Sommigen hier op het forum ook.

  @Tico Martina schreef;
  “Dan het antwoord op jouw vraag, en u mag zelf bepalen of u mij een leugenaar vindt of niet. Toen mij ten ore kwam dat er een werkend middel was dat ingespoten diende te worden, ging ik onderzoek doen bij de bron. De bron was voor mij de officiele website van Pfizer. Op die website stond duidelijke uitleg over het middel. Er stond ook duidelijk omschreven hoe dit middel zich onderscheide van een echte vaccin. Er stond expliciet dat het GEEN vaccine was aangezien de werking anders was.”

  @Tico, misschien heb je me niet zo goed begrepen. Ik heb in geen geval beweerd dat jij een leugenaar bent. Maar omdat je zo stellig beweerde; (ik citeer je letterlijk)”Neen er is geen vaccinatie is er ook nooit geweest.”

  Toen schreef ik;
  ” Dus al die teststraten, de pfizer/ moderna vaccins en live-inentingen die iedereen kan aanschouwen zijn gewoon één grote leugen? Wat zou dan de reden kunnen zijn van zo’n grote Wereldleugen? Ik weet het i.i.g. niet.”

  De vraag was dus geen verkapte beschuldiging dát je een leugenaar bent, maar wel “wat de reden zou kunnen zijn dat de hele wereld op zo’n grote schaal wordt belogen”.

  Want ik geloof niet alles wat ik hoor, ik geloof ook niet alles wat ik lees, “maar wat ik zie heb ik echt gezien”. Dus dat mensen gevaccineerd worden met een vaccin, live op elke tv zender die beschikbaar is, lokaal en internationaal.

  En als je dan beweerd, ook al heb je het van de website van pfizer, ‘dat er geen vaccinatie is en ook nooit is geweest’, dan verwacht ik minstens een link die dat kan bevestigen. Want zo’n stellige bewering komt bij mij inderdaad over als een soort van complottheorie. Jij en ik zijn het met elkaar eens dat we ons niet laten vaccineren, maar je zal ook hebben gemerkt dat ik veel jouw meningen niet onderschrijf.

  Weet je wat het is Tico M., soms, en zeker wat betreft de discussie over covid-19, vaccins en vaccinatie die overigens in gans Europa en de VS wordt gevoerd, kan iemand zo gedreven zijn dat het heel soms voorkomt die iemand zich vergaloppeerd. Dat kan de besten overkomen. En dan zou het mogelijk zijn dat je iets schrijft waar je niet goed genoeg over nagedacht hebt.

  Want in dezelfde reactie schreef je ook iets anders waarover ik ook zo mijn bedenkingen had en heb. En je weet zelf ook wel dat je genoemde discussie met een enorme drive voert. Soms is het in jouw geval heel goed om even wat rust te nemen, want zelfs van heel veel schrijven kan men vermoeid raken. Er komt nog veel meer aan om over de discussie van de eeuw schrijven. Dus zet je schrap Tico! (wink lol)
  Je bent trouwens van meerdere markten thuis, o.m. als het betreft de Curaçaose politiek. (wink)

  @Tico M. schreef;
  “Woorden als flappies, schaapjes en idioten zijn inderdaad krachttermen.”

  Nou, echte krachttermen vind ik die woorden niet. Schaapjes en flappies zijn best lieve woordjes. Duizenden Nederlandse kindertjes immers noemen hun konijntje liefkozend Flappie. Ik ken wel krachtiger termen die ik overigens zo af en toe toepas. Dat ik het erover had was geen kritiek, maar een hint dat ik mezelf niet als zodanig beschouw.

  https://www.youtube.com/watch?v=P_lhoe93DvQ

  @Tico M. schreef;
  “Ergo. Geef mijn portie niet aan fikkie maar aan iemand die het echt nodig heeft.”

  Aan wie denk jij dan? (lol)

 8. @Tokkie Martina zegt: “…Zie bijvoorbeeld Lastiwz die niet doorheeft dat de cijfers die ik noemde ter sarcastische beeldspraak waren …”

  Je weet niet wat sarcasme is. Een voorbeeld: Tokkie Martina heeft het syndroom van Down. Tokkie meent dat hij alles weet van Covid.
  Als je dan tegen Pietje zegt dat Tokkie voorzitter moet worden van de WHO, dan is dat sarcastisch.

  Een voorbeeld van een beeldspraak is dat als je vanaf dichtbij naar het gelul van @Tokkie moet luisteren je kunt zeggen: “Je woorden ruiken naar latrines”.

  De stijlfiguur sarcastische beeldspraak ken ik niet. (Die laatste komt echter dicht in de buurt).

 9. @ Mano, mijn excuses, ik had inderdaad nog niet gereageerd op uw vragen. Ik heb u zeker hoog zitten en komt mij over als iemand waar ik een diepgaand gesprek mee kan hebben.

  Laat ik vooraleer uitleggen dat ik iemand ben van metaforen, sarcasme en beeldspraak. Ik weet ook dat vele mensen dat niet kennen of kunnen, waardoor de boodschap vaak niet overkomt omdat men niet het grote geheel ziet maar zich vastbijten op een klein woordje. Zie bijvoorbeeld Lastiwz die niet doorheeft dat de cijfers die ik noemde ter sarcastische beeldspraak waren dat we in paniek schieten voor iets wat een lagere mortaliteit heeft dan een verkoudheid. Ik ben tevens ook iemand die goed zaken bijhoudt en dingen nooit vergeet. Zaken van 30, 40 jaar geleden heb ik vaak of gedocumenteerd staan of in ieder geval een zeer actieve herinnering aan. Dat is ook de reden waarom ik de heer Helmin Wiels hoog had zitten. Hij was ook belezen, goed gedocumenteerd en had veel historische kennis. Zijn motto was “TA PROHIBI PA LUBIDA”. En dat is ook altijd mijn motto geweest.

  Dan het antwoord op jouw vraag, en u mag zelf bepalen of u mij een leugenaar vindt of niet. Toen mij ten ore kwam dat er een werkend middel was dat ingespoten diende te worden, ging ik onderzoek doen bij de bron. De bron was voor mij de officiele website van Pfizer. Op die website stond duidelijke uitleg over het middel. Er stond ook duidelijk omschreven hoe dit middel zich onderscheide van een echte vaccin. Er stond expliciet dat het GEEN vaccine was aangezien de werking anders was. Wel ging men ervan uit dat het middel bescherming zou bieden aan mensen met een zwak stelsel en risico groepen. Aangezien ik me in die tijd niet echt druk maakte en ervan uitging dat inderdaad er volop ingezet zou worden op het beschermen van de zwakken en risico groepen, heb ik nooit de behoefte gehad om screenshots ter effidentie ende bewijsch te maken van hun website, echter heb ik de informatie van hun zelf.

  Ja het klopt dat ik soms te veel de knuppel in het hoenderhok gooi en mezelf ook laat meeslepen in de tweespalt die er ontstaan is in de samenleving. Woorden als flappies, schaapjes en idioten zijn inderdaad krachttermen. Echter ben ik ook iemand van het schokeffect. Soms is het nodig om iemand keihard wakker te schudden.

  Zoals ik vaker heb gezegd ben ik geen meeloper en alhoewel ik sommige complottheorien aandachtig bestudeer, loop ik ook niet achter complottheorien aan. Af en toe zit er iets tussen waarvan je denkt “hmm kan plausibel zijn, maar ik ontbeer de kennis om te zeggen of het inderdaad zo is gegaan”.

  Staat u mij tevens toe om uit te leggen hoe ik tegenover de veelbesproken variant van het virus met een kroonlaag (waar te nemen als je het onder de microscoop bekijkt). Al sinds het jaar 2001 werd je doodgegooid met berichten over koeien die de kluts kwijt zouden zijn geraakt, varkens die hard “melaats, melaats” aan het knorren waren, de kippenkuch en wat voor ziekte al niet meer. Mij viel het op dat de besmettingen nooit zich massaal in 1 gebied zich voordeed, maar dat er telkens clusters waren of 1 enkele boerderij wel en de rest van de boerderijen niet in hetzelfde gebied. De aanpak was telkenmale hetzelfde, “niet genezen maar ruimen”. Het verweer was dat men het risico niet wilde lopen dat de besmettingen zich zouden verspreiden. Tevens was er elke keer wel een uitbraak van besmetting onder de mensen waar uiteraard met schreeuwerige krantenkoppen het beeld ontstond dat de ganse wereld in de fik stond (doet me denken aan Roombeek, waar de media ook van maakte dat gansch Enschede was weggeblazen). In 2015/2016 was er een opleving van Ebola bij onze Afrikaanse vrinden. Dag en nacht werd erover bericht en de ene na de andere expert buitelde over elkaar heen hoe erg het wel niet was. Gelijk het blik “Amerika deskundigen” die open werd getrokken toen Koning Kong helaas niet beschikbaar was om de vliegtuigjes weg te wuiven van de torens, waren er nu heuse “Afrika deskundigen” die hun zegje mochten doen. Mijn mond viel open van verbazing toen steeds meer “deskundigen”, “experts”, artsen en wereldVolgers liepen te verkondigen dat men de patienten over moest vliegen naar Europa. Gelukkig is dat onzallig plan nooit ten uitvoer gebracht. Dan sprong voorwaarts naar begin 2021. Vleermuissoep griepje was de topic van de dag. In het begin was het nog China dit en china dat. Uiteraard allerlei flauwe moppen hihi haha. En toen kwam maart 2021. Uit de laars van Europa doken beelden op van mensen die spontaan dood waren gevallen op straat, hele straten bezaaid met doden. Paniek, we gaan er allemaal aan, het einde der tijden nadert. Dringend advies van de overheid, blijf thuis, sluit ramen en deuren, duik onder uw eiken tafel. De mensch liet zien in staat te zijn om het hoofd koel te houden in een rampsituatie. De eerste levensbehoefte was uiteraard om de billetjes schoon en fris te houden. Het werd rustig op straat, heel rustig. Je kon geen tv kijken, radio luisteren of kranten lezen zonder dat de rampberichten om je oren vlogen. Uiteraard waren daar de experts en deskundigen die allemaal hun zegje mochten doen. Vaak kwamen ze niet verder dan “was je handen, poets je tanden” en “blijf thuis” maar ja naar de experts moeten we luisteren toch. Om het virus het hoofd te bieden werdt het draaiboek “hoe gaan we om met een bacteriele infectie” geraadpleegd. Men moest handgel gebruiken, veel handgel, dat hielp. Dus een massale run op het nieuwe goud. Ofschoon het draaiboek goed werdt opgevolgd, lukte het maar niet om het virus in te dammen. Hoe meer antibacteriele maatregelen er werden genomen, hoe meer het virus tegenstribbelde. Na rijp beraad van de wereldVolgers, experts en artsen was men het erover eens, de maatregelen werken 100% zeer zeker (ik bedoel dat stond in het draaiboek en dat draaiboek liegt nooit) het waren de mensen die ervoor zorgden dat het niet werkte. Men luisterde namelijk niet. Dus men wreef de handen stuk met handgel, wasten hun handen nog meer, weigerden naar buiten te gaan ook al stond hun woning in de brand, en deden alles wat gevraagd werd. Omdat het niet in het draaiboek stond, was het uiteraard niet zo dat er een paar noodziekenhuizen aangewezen werden waar alle patienten met een kuchje naar toe moesten. Neen uiteraard werden deze in reguliere ziekenhuizen geplaatst. In het draaiboek stond wel dat alles en iedereen moest wijken voor de vleermuizenkuch, dus wegwezen als u met een gebroken been een bedje bezet houdt. Hoewel ze geen cent erbij kregen was er concensus dat we vanaf nu geen zuster of dokter meer zouden gebruiken. Neen vanaf nu gebruiken we het neutrale woord “helden van de zorg”. Terwijl deze helden zich uit het naad werkten en de patienten hoopten op een beetje rust, besloten een paar herrieschoppers buiten het ziekenhuis op fluitjes te blazen, met loeiende sirenes kabaal te schoppen en handje klap te spelen. En toen was het de achtste dag. Op die dag creeerde God een wondermiddel tegen het virus. Hossana en Vreugde ende Jolijt, de redding is nabij. Het werd aangeprezen als HET middel om de vrijheid terug te krijgen. Het werd aangeprezen als HET middel om weer op vakantie te kunnen. In het draaiboek stond namelijk ook dat men geen immuniteit kan opbouwen, dat zijn leugens, waanzin ende Kwatsch.

  Op 7 december was het dan zover. Enigzins zenuwachtig maar vastberaden stapte krasse knar Margaret Keenan op het podium. De wereld hield de adem in. De camera zoemde in op de grote naald die centimeter bij centimeter in de arm verdween. Daarna flitsende cameras, foto momentje met wat hoogwaardigheids bekleders en uiteraard het V for Vendetta teken. Daarna was het hek van de dam, massaal buitelden de gezonde mensen over elkaar heen voor de prik. Wie zwak was of in de risico groep viel had pech. In Nederland gaf, gelijk de dame met haar twee duimpjes omhoog om haar aandelen aan te prijzen, Clown Bloemschoen met een klinkend rijmpje de zekerheid dat de bevrijders in den lande waren. Op TV verklaarde hij plechtig “Prik in je mik en daarna voetjes van de vloer” In polonaise tezamen met de grijnzende Pinokio liep hij te schallen “ik heb een potje met vet, al op de tafel gezet, daar gaan we. Zwing met me mee”. Men kon niet wachten op de prik, mopperend klaagde men “waarom duurt het zo lang? Straks kan ik niet naar de jaarlijkse camping om mijn buurman te zien”. Jongeren mopperden ook, Hadden ze net wat gave dansmoves ingestudeerd en nu waren de discotheken dicht.

  Ten slotte. Inmiddels legt Napoleon uit dat er nooit beloofd was dat men de vrijheid terug zou krijgen na 2 prikken. Ook squealler loopt driftig en parmant te verklaren dat men het verkeerd had begrepen. Het waren leugens verzonnen door Snowball. Die Snowball verzon allemaal complottheorien en men moest er niet naar luisteren. Ondertussen blaten de schapen “2 shots good, every day a new shot beeettterrr”

  Ergo. Geef mijn portie niet aan fikkie maar aan iemand die het echt nodig heeft

 10. @Tico. We zullen zien. Wat vaststaat is dat landen het asociale tokkiegedrag van een kleine wappie minderheid die zijn eigen waarheid heeft geschapen niet langer zullen pikken en jouw wereldje de komende weken, maanden, jaren gigantisch klein zal gaan worden. Ik wens je daar veel plezier aan.

 11. Beste Tico Martina,
  Het is niet mijn bedoeling jou lastig te vallen, normaliter zit ik nooit/niet op een tegenreactie te wachten. Maar ik houd er niet van het gevoel te hebben genomen te zijn. Want dat gevoel krijg ik wel als je een vrij boude bewering doet, maar vervolgens in gebreke blijft de info daarover met mij delen. Nu weet ik, of beter, ik zie aan jouw schrijven dat je zeker wel een belezen persoon bent en daarbij ook nog iemand met een geweldige drive. (was ik maar zo belezen) Voor zover ik kan overzien ben jij degene die verreweg de meeste reacties plaatst. Tenminste als het betreft vaccins etc & etc.. Dus ja, een geweldige gedrevenheid kan jou niet ontzegd worden.

  Maar zoals ik al eerder schreef, ik heb geen bevredigend antwoord op een “vrij wappieachtige” bewering die jij eerder onder een ander artikel gedaan hebt. Nu ben ik geen schaap noch een idioot, dat zijn n.l. de benamingen waarmee jij gewoonlijk jouw tegenstanders pleegt te ridiculiseren. Ik ben immers niet jou tegenstander. Maar gezien die eerder door jou gedane bewering zou ik zomaar kunnen denken dat je ook mij als een of andere idioot beschouwd. Het laat me denken aan Trump die in 2017 zijn achterban voorhield om niets te geloven wat ze horen, zien of lezen. I Alone Can Fix It, weet je wel..(lol)

  Maar goed, hier dan de bewuste reactie, voor mij is belangrijk “waarom dan zo’n grote leugen, wat is de reden of zijn de redenen, wat zit er achter”?

  @Tico M. schreef;
  “Ten onrechte heeft men het in deze tijden over een vaccin, vaccinatie etc. tegen Kerona. Neen er is geen vaccinatie is er ook nooit geweest. Hebben de fabrikanten ook duidelijk aangegeven.”

  @Ik Mano;
  Nou, hier heb ik geen antwoord op, want ik beschik niet over de info waar jij schijnbaar wel over beschikt. Dus al die teststraten, de pfizer/ moderna vaccins en live-inentingen die iedereen kan aanschouwen zijn gewoon één grote leugen? Wat zou dan de reden kunnen zijn van zo’n grote Wereldleugen? Ik weet het i.i.g. niet.

 12. @Tico: ik zeg nergens dat het meevalt. Ik zeg alleen dat je compleet fout zit met jouw cijfertjes. Iemand die door verkeerde cijfers te presenteren wil discussieren heeft bij mij vrij weinig recht van spreken.

 13. ON TOPIC. Gisterenavond eindelijk in de knipselkrant het artikel dat de duidelijke context van dit specifieke geval weergaf. De dame in kwestie zou getuige de gerensia onderpresteren. Er zijn twee andere personen werkzaam in het pand die eigenlijk al met pensioen zouden moeten zijn, maar nog vrolijk doorwerken. De huur in het WTC was feitelijk al opgezegd en de activiteiten zouden bij de gerensia thuis voortgezet worden. De rechter heeft besloten dat ontslag op staande voet NIET kan, is toegestaan, no tin mag. Waarom? omdat er geen enkele reden is. Het verweer dat is aangedragen dat het pand in WTC niet geventileerd kan worden en gevaar bla bla bla is ook van de tafel geveegd. Huur was immers al opgezegd. Uiteindelijk door de verziekte werksfeer is de dame gecompenseerd met een leuke oprotpremie. Heeft dus NIKS te maken met het feit dat ze weigerde om mee te werken aan het grootse wereldwijde experiment van Pfizer. Tevens heeft de dame dus haar tijd goed benut door vakcertificaten te halen en zal ze dra elders aan de slag kunnen. Dus de tendentieuze titel ten spijt, ontbinding mag niet, dwang is niet mogelijk, rechter geeft ook duidelijk aan dat de lichamelijke integriteit nimmer mag worden aangetast. ERGO al de roeptoeters die de champagne ontkurkten omdat ze dachten dat de tweedeling eindelijk kon beginnen hebben het mis. Is getekend trotse Wappie Martina. Motto van de dag “het heeft geen zin om stoer te doen met je prik, want uiteindelijk sta je naast mij in dezelfde rij voor een stok in je mik”

 14. @ Lionfish. Een foute aanname die u doet. Ik ben wel van mening dat de aarde NIET rond is in ieder geval. Verder snapt u de essentie van de voorbeelden die ik aandroeg totaal niet. In die tijd was de grote massa van mening dat hun de waarheid in pacht hadden. Het individu die anders dacht werd beschimpt. Uiteindelijk bleek de massa het niet bij het rechte eind te hebben. We gaan nu dus zien wie de Christoffel is en wie de massa. Nog 2 jaar te gaan en dan kijken we of dit wondermiddel DE oplossing is, of dat het de geschiedenis ingaat als het wondermiddel die de overbevolking heeft uitgebannen.

 15. @ LaStawitz, aha dus u geeft aan dat het dus meevalt? Dat we niet te maken hebben met miljarden mensen die spontaan dood neervallen? Dat het aantal mensen dat daadwerkelijk last krijgt en ziek wordt relatief meevalt? Waarom al deze waanzin dan? Tegen roken, alcohol, griep, aids, kanker is er nooit echt actief wat gedaan. Wat meer al die schaapjes die zijn ingeprikt en voorheen rookten zijn niet gestopt daarmee. Nee men stond zelfs aan het kankerstikkie te heisen terwijl ze in de rij stonden voor den prik. Wel met gepaste afstand trouwens (1.5 meter). Ebola, een van de meest dodelijke, gevaarlijke en besmettelijke ziekte, wilden de wereldVOLGERS die nu lopen te blaten en interresant lopen te doen met alle geweld naar Europa halen in 2015/2016. Dezelfde figuur die met zijn kleuterjuf de bedstee deelt, dezelfde hangwang die aangaf wel even miljoenen terroristen in het land aan te kunnen, dezelfde overige plee figuren die in deze 1.5 jaar NUL KOMMA NUL aan leiderschap hebben getoond en alleen maar elkaar in hun waanzin hebben gevolgd, liepen te gillen dat die besmette patienten veilig naar Europa konden komen. En nu moet ik diezelfde debielen blindelings gaan geloven en doen wat hun zeggen? Never niet nooit. 1000 x liever een paria dan een volger van deze figuren.

  @ Joep, wat loop je nou de ganse tijd te blaten over 5G en Bill Gates man. Dat zijn fantasie verhalen en elk weldenkend mens besteed daar tijd nog moeite aan. Als jij zo heilig overtuigd bent van het wondermiddel, neem het prikje, neem er 2, voor mijn part neem je er elke dag 1. Ik hoop inderdaad dat het helpt en dat de zwakkeren en kwetsbaren beschermd worden. Ik heb mijn redenen waarom ik het niet neem. Dat heb ik reeds vanaf het begin besloten toen de eerste berichten over het prikje mij te oren kwamen. Ik heb niemand nodig om mij te overtuigen om iets wel of niet te doen. In het begin kreeg ik weleens onzin filmpjes van smoezelige figuren in veels te ruime doktersjasjes en een stethoscoop om de hals. Die liepen dan te blaten en onzin te verspreiden. Direct weggesmeten van mijn telefoon. Ik ga geen filmpje van 15 minuten of 1.5 uur bekijken met allemaal complot theorien. Feestboek heb ik nooit gehad dus ook daar haal ik mijn info niet vandaan. Ik denk zelf na en naar mijn mening klopt er geen jotta van al de heisa en zogenaamde oplossingen. Maar dat is MIJN mening. Jij daarentegen hebt geen eigen mening. Jij haalt je informatie en waarheid uit wetenschappelijke bronnen, van de politiek, van Izzy en van overigen. Er is niks van een EIGEN mening bij jou te bespeuren. En dan durf jij het te hebben over Wappies en weet ik veel. Man liever een wappie dan een flappie.

 16. @Tico. Je zegt:

  Toen Christoffel Columbus op het strand in de verte liep te turen, werd hij beschimpt en uitgelachen. Toen er gewaarschuwd werd in Pompei, verdreef men de persoon met eieren en stenen. Toen Noah aan het timmeren was, was hoon en spot zijn aandeel. Toen Bismarck waarschuwde, was de tendens dat het allemaal wel mee zou vallen. Al de gek verklaarden bleken achteraf gelijk te hebben.

  Alle mensen die jij noemt waren mensen die vooruit keken, verder keken dan hun l&@ lang was. Ze werden voor gek verklaard door lieden die vasthielden aan het verleden en hun eigen gelijk, en net als Bismarck dachten dat het allemaal wel mee zal vallen, mensen die achteraf hun ongelijk moesten toegeven. Met de vaccins is her niet anders. Ik heb weinig hoop voor je dat jij ook nog eens zover komt, jij hoort tot het soort dat nog steeds denkt dat de aarde plat is.

 17. @ Tico Martina,

  Ja, het klopt. Er was een werkend vaccin beschikbaar, maar het protocol, de procedures voor de goedkeuring nemen nu eenmaal tijd in beslag. En door verschillende fases tegelijkertijd af te werken hebben ze tijd kunnen besparen en is het vaccin sneller op de markt gekomen dan normaal.

  Overigens was uiteindelijk Pfizer sneller dan Moderna en dan is de vraag: ‘hoe kan dat ?’
  Omdat er was besloten dat de testgroep niet representatief genoeg was. Er waren te weinig mensen van kleur met overgewicht en zodoende heeft Moderna vertraging opgelopen, ong 2 maanden.
  Dus wanneer iemand nog durft te zeggen dat de vaccins niet goed zijn getest, dan weet je meteen dat ze totaal niet op de hoogte zijn met de werkelijke gang van zaken.
  En ja, het had vele levens kunnen redden, maar dan waren de wappies helemaal door het lint gegaan.

 18. @ Joseph S

  Ik hoor graag wat jij daadwerkelijk hebt weten te vinden wat negatief is aan de vaccins.

  Beschermen ze tegen corona ?
  Yep, niet voor 100 %, maar 95 of zelfs 70 % is beter dan niets.

  Helpen ze bij het verminderen van de klachten ?
  Yep, gevaccineerden hebben doorgaans veel mildere klachten en dus een mindere belasting van het medisch stelsel.

  Zijn er lange termijn effecten ?
  Bij alle vaccins waren 99,99% van alle bijwerkingen bekend na maximaal 2 maanden. Daarna is er nimmer meer een bijwerking opgetreden.

  Hoelang werken de vaccins ?
  Lastig te zeggen, daar de oudste injectie dus iets minder dan 1,5 jaar oud is.

  En wat hebben de wappies daar over te zeggen ?
  We geloven het niet, 5 G komt er aan, er zit een chip in, het is de grote reset, het is gif en ga zo maar door.

  Het is gif !
  Wat voor gif het dan is kunnen ze niet aangeven, zover gaat hun kennis niet.

  Het is experimenteel !
  Nee, dat is het niet. De testfase loopt tot 2023 en dat heet alleen maar zo omdat ze tot die tijd bijhouden wat de bijwerkingen zijn, zodat de bijsluiter kan worden ge-update.

  Het is te snel gegaan, kan nooit !
  Dat komt standaard van de mensen die niet weten hoe vaccins worden ontwikkeld en die helemaal niet bekend zijn met mRNA.

  mRNA is genetische manipulatie !
  Helaas, het mRNA kan niet bij jouw DNA komen en dus kan het ook jouw DNA niet veranderen, derhalve is het geen genetische manipulatie.

  Hebben de wappies bewijzen voor al hun onzin verhalen ?
  Nee, nooit geleverd ! Anders dan wat zelf in elkaar geknutselde video’s en zelfbenoemde experts als rappers, schilders, huisvrouwen, gelukscoaches, dakdekkers etc.

  Spijt me zeer, maar zolang de wappies alleen maar kunnen komen met ‘wacht maar af’ en voor de rest geen bewijzen op tafel kunnen leggen, stel ik toch iets meer vertrouwen in de wetenschap.

  Dus hoor van jou graag waar dan wel over moet worden gediscussieerd vwb vaccins, anders dan nooit bewezen verdachtmakingen.

 19. @Tokkie zegt: “…Waarom de maatregelen? Waarom de doden? Waarom de uitpuilende ziekenhuizen? Het prikje was toch al klaar? Maar zal wel de schuld van de wappies zijn…”

  Dat is niet de schuld van de wappies. Dat is het systeem. Eerst even wat onderzoekjes doen. Dat kost tijd. Dat het virus nu nog in deze mate doorraast is de schuld van de wappies.

  @Tokkie: het is het een of het ander. Volgens jou had het vaccineren sneller gemoeten. Als er dan gevaccineerd gaat worden, dan begin je te roeptoeteren dat er niet genoeg onderzoek is geweest en dat er zo snel geen veilig vaccin ontwikkeld kan worden.

 20. @Tokkie Martina zegt: “…Miljarden doden, miljarden zieken…”
  Je zit er bij de doden een factor 250 naast en bij de zieken een factor 5,5 naast.

  Daarbij zit je al maanden te zeiken dat het vaccin niet goed getest is, en als er dan getest wordt, wat tijd neemt, begin je te zeiken dat ze het vaccin eerder hadden moeten verspreiden.

  https://www.worldometers.info/coronavirus/

 21. @ Joep, aha dus al sinds de jaren 50 wist men al dat een chinees een vleermuis in de kippensoep zou smijten en dat eens lekker zou opvreten. Waarom dan de paniek verleden jaar? Waarom de maatregelen? Waarom de doden? Waarom de uitpuilende ziekenhuizen? Het prikje was toch al klaar? Maar zal wel de schuld van de wappies zijn.

 22. @ Joep Meloen, dus men had een werkend iets reeds in den beginne. Maar daar moest dus onderzoek naar gedaan worden. Al die tijd de ene na de andere onzin maatregel ingevoerd en economie op zijn gat? Ik noem dat misdadig. Temeer omdat de ene helft van de wereldbevolking is uitgestorven door dit oh zo gevaarlijk virusje en de andere helft in het ziekenhuis lag. Miljarden doden, miljarden zieken en dat terwijl er reeds een werkend wondermiddel was. Tja is de schuld van de wappies.

 23. Zelfs de Trump volgers in de usa beginnen het licht te zien:

  “Folks are supposed to have common sense. But it’s time to start blaming the unvaccinated folks, not the regular folks. It’s the unvaccinated folks that are letting us down,”

 24. @ Joep M

  ‘zouden diezelfde klagers mee hebben willen betalen aan de ontwikkelingskosten toen het nog helemaal niet zeker was dat ze succesvol zouden zijn ?’

  Over het “succesvol zijn” van Moderna en andere producenten van deze RNA vaccins is het laatste woord zéér zeker nog niet gesproken…

 25. @ Tico Martina,

  En om nog zo’n wappie verhaal te ontkrachten, namelijk de claim dat het allemaal te maken heeft met geld toestoppen aan ‘big pharma’.

  Moderna heeft de ontwikkeling van mRNA vaccins in het verleden geheel zelf gefinancierd, daar is geen overheidsgeld bij aan te pas gekomen. Hun methode was al geheel klaar toen corona uitbrak en zij hadden dus GEEN geld nodig om het vaccin te ontwikkelen, alle grote kosten waren al betaald…………..door henzelf.
  Vandaar dat Moderna ook de overheidssteun heeft geweigerd en daardoor hoefden ze ook niet te voldoen aan de prijsafspraken. Moderna is gewoon een commercieel bedrijf en dat recht hebben ze.
  Nu wordt Moderna in het verdomhoekje geplaatst omdat ze geld verdienen aan corona, maar dan vraag ik mij alleen af: ‘zouden diezelfde klagers mee hebben willen betalen aan de ontwikkelingskosten toen het nog helemaal niet zeker was dat ze succesvol zouden zijn ?’
  Ik denk dat ik het antwoord wel weet: men zou niet mee willen betalen.

  Moderna heeft die investering destijds wel gedaan en plukt daar nu de vruchten van. Zij geloofden in het idee van Katalin Kariko en dat deden andere onderzoekers ook.

  Ik vermoed dat jij ook niet wist dat het eerste mRNA vaccin reeds in 1990 succesvol is geweest bij muizen. Zover gaat mRNA dus al terug, maar de wappies blijven maar volhouden dat het net is bedacht. Ze lopen dus een kleine 30 jaar achter op de eerste praktijktest en een kleine 50 jaar achter op de theoretische ontwikkeling.

  Maar ja, onbekend maakt onbemind, niet waar ?

 26. @ Tico Martina,

  Men is niet begonnen met iedereen inenten omdat er procedures gevolgd moesten worden en die hebben vrij lang geduurd. Dus wat alle wappies claimen dat niet is gebeurd is dus wel degelijk gebeurd.

  Kan het nog gekker voor je maken, wist je waarschijnlijk ook niet, maar het Moderna vaccin was op 16 januari al klaar en dat was 2 dagen nadat het genome van corona bekend was gemaakt in de wetenschappelijke wereld. Dat is dus het voordeel van mRNA, je kunt ontzettend snel vaccins maken.
  De ‘vloeistof’ waarin dat mRNA wordt getransporteerd was namelijk al 15 jaar geleden goedgekeurd, doch dat weten veel wappies ook niet.

  En vervolgens blijkt ook nog eens dat de effecitiviteit van mRNA vaccins rond de 95 % ligt oftewel beter dan de standaard vaccins.

  Maar ja, volgens de wappies moet het minimaal 10 jaar duren, anders is het niet te vertrouwen.

 27. @ Lionfish. de verzekering zal mij er niet uitgooien als niet geprikte hoor. Succes jij straks bij het claimen bij de verzekering als de klachten door bijwerkingen van het prikje beginnen. Ik hoop oprecht dat hun uitbetalen.

  Toen Christoffel Columbus op het strand in de verte liep te turen, werd hij beschimpt en uitgelachen. Toen er gewaarschuwd werd in Pompei, verdreef men de persoon met eieren en stenen. Toen Noah aan het timmeren was, was hoon en spot zijn aandeel. Toen Bismarck waarschuwde, was de tendens dat het allemaal wel mee zou vallen. Al de gek verklaarden bleken achteraf gelijk te hebben.

 28. @ Joep, bedankt hier was ik inderdaad niet van op de hoogte. Ik stel mezelf wel hardop wat vragen: Waarom is men niet direct begonnen met inspuiten van de bevolking in maart 2020? Waarom al die onzin maatregelen? Afstand houden, thuis blijven, bekpamper voor, avondklok, inperking burgerrechten, handen wassen, handen inwrijven met antibacteriele gel, sluiten van winkels? Terwijl er in maart 2020 al een werkend prikje is? Waarom heeft men tot januari 2021 gewacht om uiteindelijk te beginnen met prikken? De ganse economie op zijn gat, mensen die onnodig zonder inkomen en eten zaten terwijl er een werkend prikje al die tijd voorradig was.

 29. @Tico, even serieus. We zijn je dagelijkse portie onzin en geblaat hier nu wel gewend, maar je lijkt nu wel helemaar compleet loco geworden. Voor de korte tijd dat je als niet geprikte nog voor ziektekosten verzekerd zal zijn toch maar even snel naar de dokter gaan. Wellicht is je zaagsel aan het rotten geslagen ? Volgens door jou aanbeden uberwappies als Bolsenaro en Trump helpt het om dan bleekwater te drinken.

 30. @La stawitz. Bla bla bla, je verzint leugens bij de vleet. Je gelooft er zelf niet eens in. Iemand komt bij jou solliciteren en dan vraag je en heb je het prikje gehad? Die persoon zegt ja hoor en toont op verzoek een vals prikbewijs. Uiteraard is LaStawitz een expert en haalt zo de vervalsing eruit, want lastawitz die ontgaat niks. Hij heeft vele werkmaatschappijen en een geheime echte bedrijf. Die bevindt zich op ground 0. Ground 0 bestaat officieel niet, we don’t mention it, we don’t speak about it, we don’t write about it. Ja die LaStawitz drukt zo op het knopje en poef de werkmaatschappij is weg. Welterusten LaStawitz. Zoals de rechter al heeft aangegeven en dus JURISPUDENTIE heeft gecreeerd, ont-bin-ding na weigeren experimenteel goedje MAG NIET en het kost geld als je het de werknemer het leven zuurmaakt.

 31. @Nick: nobel wat je zegt, “ik als werkgever moet de privacy van mijn werknemers respecteren.”

  Je bent overduidelijk geen werkgever. Mijn belangrijkste zorg is de toko draaiende te houden. Bij mij geen vrouwen van onder de 35 daar mij het risco te groot is dat ik met een zwangere kom te zitten. Als ik nu een solicitatie zou hebben zou ik vragen of ze gevaccineerd zijn. Bij een negatief antwoord of een grote mond dat ik dat niet mag vragen krijgen ze van mij het briefje dat er een meer geschikte kandidaat is.

  Een proces kunnen ze beginnen, geen probleem. Alle solicitanten komen bij mij binnen in en werkmaatschappij waar niets, nada, noppes te halen is. Bij gebleken geschiktheid na een jaar of 2 jaar gaan ze naar het echte bedrijf.
  In de laatste 25 jaar heb ik 3 werkmaatschappijen laten ploffen om van “rot” personeel af te komen.
  Niet eerlijk zul je misschien denken? Ik dacht het wel. In de andere werkmaatschappijen zit voornamelijk personeel wat al meer dan 20 jaar in dienst is.
  Die zitten er echt niet omdat ik een lul ben of omdat de arbeidsomstandigheden of het loon zo slecht is.

 32. Elk land heeft een noodwet aangenomen, ook Curaçao @Dino
  Aangenomen door de vorige regering. En verder zitten we met z’n allen nog steeds in de pandemic.
  Nietleuk,maar is as is!

  Rechters gaan anytime daarom mee.

 33. @LaStiwz daar gaat het niet om, het gaat om het principe, ik als werkgever moet de privacy van mijn medewerkers respecteren en dus ook in dit geval. Ik mag niet de medische gegevens van mijn medewerkers opvragen en mag ze ook niet verplichten te vaccineren en dat is ook goed zo!

 34. @ Joep Meloen. “we zitten bijna op 1,5 jaar sinds de eerste inentingen “. even ter opfrissing ende herhaling meneer Joep Patia. Pak uw zakjapanner erbij en reken mee.

  *Polygoonstemmetje* Het was maart 2020, de menschheid werdt getroffen door een nieuw en onbekend griepvirus. De geleerden ende wijzen stonden voor een raadsel er was namelijk niks over bekend. Een sprong vooruit in de geschiedenis, het is inmiddels november 2020, er klinkt een lichte juichstemming. Een wondermiddel is ontdekt, men is licht optimistisch. Januari 2021, de eerste prik wordt gezet, men houdt de adem in, zal het werken? Inmiddelsch is het 19 februari 2021. voorzichtig worden de eerste prikken gezet op Curacao, voorzichtig optimisme is geboden. Berichten over sterfgevallen worden bijgesteld. Waar den medici en wetenschap 100% is overtuigd dat de vele doden door Kerona komen, is terughoudenheid geboden bij elk sterfgeval na het prikje. Dit zou niet, herhaling niet komen door het prikje maar door onderliggende kwalen, leeftijd en andere oorzaken.

  Ergo geen 1.5 jaar meneertje. En 5G en de gansche ratteplan hebben niks te maken met sterfgevallen en bijwerkingen. In 2018 gilde men ook bij de sombrero griep prikken van niks aan de hand. Geef het de tijd Joep, geef het de tijd. Maar vergeet niet, een ieder heeft bij volle verstand, onder generlei dwang en met uiterst correcte informatie heft prikje genomen. Zo zal het verweer in elke letselschade zaak zijn, en zo zal de beredenering van de rechter ook zijn.

 35. @ T M

  Wanneer de bijwerkingen beginnen ?

  En wanneer moet dat, volgens complotdenkers, nu weer gaan gebeuren ?
  Het was eerst na 3 maanden, toen na 5 maanden, vervolgens zou iedereen sterven nadat 5G zou worden aangezet, daarna werd het 10 maanden, dus wat is het nu ?

  Even voor de goede orde, we zitten bijna op 1,5 jaar sinds de eerste inentingen en die leven nog steeds, zonder bijwerkingen.

 36. @ LaStiwz, wow wat een mooie grafieken zeg, ik ben helemaal om. Ga morgen direct mijn beide armen aanbieden. Tja grafiekjes die overtuigen wel zeg.

  Als dit de “normale samenleving” is waar ik een prik voor moet nemen, dan hang ik nog liever met mijn kop boven de schoorsteen van de isla.

  Binnenkort als de bijwerkingen van het prikje beginnen zijn de rollen omgedraaid. Dan wordt er gesteld dat men vrijwillig prik heeft gehaald en nu met de bijwerkingen een gevaar vormen. Benieuwd of je dan ook nog zo loopt te wapperen met je deugvingertje en roept dat dit de “normale samenleving” is. Een ieder die bereid is om hun integriteit en zelfbeschikking op te geven voor schijnveiligheid, zal telkenmale van een koude kermis thuiskomen!

 37. Het volgende: als je naar Suriname wilt gaan, moet je je laten vaccineren tegen gele koorts.
  Op het vliegveld word je al gevraagd naar je vaccinatiebewijs; kun je dat niet tonen, word je niet toegelaten tot het vliegtuig.
  Bij aankomst in Suriname word je wederom gecontroleerd bij de immigratie o.a. op je vaccinatiebewijs…
  Dus: waarom heeft een land wel het recht om iemand te weigeren en een werkgever niet. Trouwen het land Curaçao doet precies hetzelfde – kan ik een PCR-test weigeren?

 38. @Tokkie Martina:
  lees dit eens. En bekijk met name de grafieken. Als je dan nog met droge ogen durft te beweren dat vaccineren geen zin heeft.
  Verzin geen feiten. De grafieken zeggen genoeg.

  Je mag van mij tegen vaccineren zijn. Je volste recht. Maar je moet dan wel op de blaren zitten als je daardoor niet meer aan de normale maatschappij mee mag doen.

 39. @Nick zegt: “… je mag een vrouwelijke sollicitante of medewerkster niet vragen of ze zwanger is tijdens een sollicitatie…”

  Sinds wanneer kun je iemand dodelijk besmetten met je zwangerschap?

 40. @ Nick, dus dat. Hoe was haar functioneren al die tijd, wat voor maatregelen trof zij om zichzelf te beschermen tegen de ingeprikten die denken dat ze onschendbaar zijn? Kon ze thuis werken? En dan het lef van de rechter om voorbij te gaan aan internationale wetgeving. Echt man hoe bestaat het.

 41. @Dislect ““Het doel is om ongevallen en ziekten, veroorzaakt door het werk, te voorkomen.” En is of was deze mevrouw ziek? U bent op de hoogte dat de flappies die zich hebben ingeprikt nu een schijnveiligheid is voor gehouden? Die denken dus van “oh ik heb mijn prik dus ik ben nu beschermd” . Ik voorspel dat over een poosje de ziekenhuizen en moratoria uitpuilen van de geprikten. De wappies zullen jullie liefdevol verzorgen hoor en zeker niet uitsluiten. Idiocracy at its finest. Wat een waanzin wereld in 1.5 jaar.

 42. “,Het recht van de werknemer op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en lichamelijke integriteit kan haaks staan op het belang van de werkgever om zichzelf, zijn werknemers en derden op de werkvloer tegen besmetting te beschermen.

  En in welke zin is deze werkneemster AANTOONBAAR een gevaar? In welke zin is een Trust kantoor van zo essentieeel belang? Hoeveel van die flappies die zich hebben laten inspuiten met die in der haast ontwikkelde troep zijn niet een groter gevaar gebleken? Hele bejaardenhuizen die zijn ingeprikt sterven uit, maar nee hoor mensen vooral blijven prikken. Ook al tonen de cijfers (zie alleen al Nederland met alle brave Hendrikjes die zich hebben laten dwingen zich vol te spuiten en alsnog donkerrood kleurt) aan dat dat hele spuitcircus niet werkt, dan hebben we nog rechters die eventjes dingen gaan verzinnen. Ik hoop dat de werkgeefster aangifte doet bij het tucht college en ik roep een ieder op tot een boycot van het flutbedrijf waar ze voor werkt. Volkeren der aarde ontwaakt, u bent chained to the rhythm en hebt het nog niet eens door.

 43. Aan de wel geleerde heer Martina:
  Arbowet
  “Het doel is om ongevallen en ziekten, veroorzaakt door het werk, te voorkomen.”
  Als een werkgever dus maatregelen neemt om verspreiding van covid op de werkvloer te voorkomen voldoet hij dus aan het doel van de Arbowet.

 44. idd @Tico een zeer dubieuze uitspraak. Zeer veel gevaccineerde mensen raken (nog steeds) besmet dus dat vaccineren is ook geen garantie zoals menig denkt. Ook dubieus, je mag een vrouwelijke sollicitante of medewerkster niet vragen of ze zwanger is tijdens een sollicitatie of een functioneringsgesprek maar je mag wel een sollicitante of medewerkster vragen of ze gevaccineerd is?

 45. “De werkgever heeft de wettelijke verplichting om zijn werknemers én derden op de werkplek zo veel mogelijk te beschermen tegen een Covid-19-besmetting.” Rechter praat poep. Staat niet in de wet. Rechter mag geen wet met terugwerkende kracht verzinnen. In hoger beroep gaan en rechter voor tuchtcommissie dagen. Tevens schade vergoeding eisen van de werkgever wegens verdachtmaking zonder geldige reden. Wie denkt die figuur wel dat die niet is. Toon aan dat zij besmet is dan. Omgekeerde bewijslast dit. Wat een wereld is dit zeg. Binnen 1.5 jaar van een normale wereld naar een wereld bevolkt door angstige wezels. De geschiedenis en vele films leren ons dat je nooit een bevolkingsgroep als paria moet gaan behandelen!

 46. Tsja Dino,
  heb jij dan een oplossing?
  Wat moet de werkgever dan doen? Alle ongevaccineerde in een aparte ruimte laten werken?
  Dat zal niet lukken in bv een supermarket.
  Dan moet de ongevaccineerde maar een baan in de buitenlucht gaan zoeken… bijvoorbeeld putjescheppen.
  Laat je gewoon prikken. Doe niet zo moeilijk.

 47. Als werkgever zit je in het spagaat. Want wat als een medewerker die zich niet vacinneerd en andere collega op werk besmet die daarna dood gaat.

 48. Top besluit, alle dwazen hebben de vrije keus om zich niet te laten vaccineren, maar moeten ter bescherming van de rest van de mastschappij uiteraard wel de consequenties van hun eigen keuzes dragen!

 49. Zijn deze rechters helemaal gek geworden of zo?
  The Council of Europe heeft duidelijk uitspraak gedaan dat niemand dan ook verplicht zou kunnen worden om te vaccineren.
  Sinds wanneer gaan deze rechters boven de uitspraak van een dergelijk orgaan?

  Zoek maar zelf op https://pace.coe.int/

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

PBC | VPRO zendt ‘Atardi’ uit van Selwyn de Wind

Persbureau Curacao De VPRO zendt op donderdag 27 februari de documentaire ‘Atardi’ uit over het leven van Rudy Plaate. De film is gemaakt door Selwyn de Wind. Gedurende...

PBC | Opnieuw drie mensen op Curaçao overleden aan corona

Persbureau Curacao Voor de tweede dag op rij zijn er op Curaçao drie mensen overleden aan de gevolgen van corona. Het gaat om twee patiënten in het CMC...

Column Youp | Massaal muiten

Is die Stef Blok nou een handige politieke Harrie of gewoon een doortrapte achterbakse lafbek? Hoe ranzig is het om bij je afscheid als minister van Economische...

Law360 | Italy’s ‘King of Slots’ sues Spyware Co. for hacking his Iphone

An Italian casino owner known as "King of the Slots" is suing an Israeli spyware company and related entities for allegedly conspiring with his native country and...

DH | UPDATE: Airport closure 9:00pm today

AIRPORT -- The Princess Juliana International Airport has announced a scheduled closure at 9:00pm on Saturday, January 15. This to ensure safety due to limited staff at...

Ingezonden | De klantvriendelijkheid van Curgas

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie...
- Advertentie -
- Advertentie -