29 C
Willemstad
• zaterdag 3 juni 2023

PBC | Oplossing voor wachtlijst bij CMC

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De Inspectie voor de Volksgezondheid heeft ingegrepen in de problematiek van de wachttijden voor operatiepatiënten. Met ingang van maandag 5 juni een wordt een...

PBC | ‘Psychiaters in dienst bij Klinika Capriles zitten ver onder de inkomensnorm van de LNT’

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Psychiaters in dienst bij Klinika Capriles/GGz Curacao verdienen niet een veelvoud van het maximum, dat is vastgesteld in de nieruwe Wet Normering Topinkomens, LNT....

PBC | Eerste kwartaal 2023 ziet honderden onbeantwoorde brieven aan ministers

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Tijdens het eerste kwartaal van 2023 zijn er maar liefst 181 brieven, afkomstig van Statenleden en gericht aan ministers, onbeantwoord gebleven. Minister van Algemene...

PBC | Regering Curaçao zoekt 650 miljoen om pensioenen ENNIA te redden

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Er is zeker 650 miljoen nodig om de pensioenen van ENNIA te redden. De regering van Curaçao heeft besloten op zoek te gaan naar...

PBC | Uitspraak in hoger beroep tegen Ansary uitgesteld

Persbureau Curacao WILLEMSTAD.- Halverwege deze maand kondigt het Gemeenschappelijk Hof de datum van de uitspraak aan in de zaak die de Centrale Bank/ENNIA tegen Ansary & Co hebben...

PBC | Rojer wil in Parijs revanche op Spelen

Persbureau Curacao PARIJS – Jean-Julien Rojer wil zich volgend jaar op de Olympische Spelen revancheren. Twee jaar geleden liepen de Spelen van Tokio op een grote teleurstelling uit,...
- Advertisement -spot_img

AntilliaansDagblad | Ennia: run-off of doorstart

HomeLandenArubaAntilliaansDagblad | Ennia: run-off of doorstart

Kwestie-Ennia Leven in cruciale fase; morgen in ministerraad

Ennia | Dushi
Willemstad – In de week dat verzekeraar Ennia haar 75-jarige jubileum viert, loopt de spanning in verband met een oplossing voor het solvabiliteitstekort van Ennia Caribe Leven (ECL) flink op.

Er liggen twee scenario’s op tafel: een zogeheten ‘run-off’, waarbij polishouders van de pensioenverzekeraar zo’n 80 procent van hun uitkering verliezen – tenzij er een (Lands)bijdrage komt van 50 miljoen gulden per jaar, gedurende een kwart eeuw oplopend tot 1,2 miljard. Of een ‘doorstart’ van het Levenbedrijf, waarvoor gecalculeerd is dat een kapitaalinjectie nodig is van circa 700 miljoen gulden om over een tijd weer solvabel te zijn. Hoewel dit scenario een stuk ‘goedkoper’ zou zijn, kleven er ook risico’s aan voortzetting, aangezien dit gecompliceerder is dan afwikkelen.

De Vigilante berichtte hier gisteren over. Het Antilliaans Dagblad benaderde de minister van Financiën, onder meer na de publicatie zaterdag in deze krant dat de Nederlandse staatssecretaris van Koninkrijksrelaties, Alexandra van Huffelen, de regeringen van Curaçao en Sint Maarten in het kader van de herfinanciering van de liquiditeitsleningen heeft gevraagd ‘om tot oplossingen te komen van de problemen bij pensioenverzekeraar Ennia’.

,,Sinds vorig jaar heeft de Raad van Ministers op verzoek van de minister van Financiën een commissie ingesteld om met concrete voorstellen te komen om de Ennia-problematiek op te lossen”, verklaart Javier Silvania (MFK).
De commissie heeft, aldus de bewindsman, ‘vorige week advies uitgebracht’. ,,Morgen wordt het beslisdocument geagendeerd bij de RvM. De commissie zal ook een presentatie houden voor de ministerraad.”

Intussen is ook van de zijde van de Centrale Bank CBCS de druk opgevoerd. ,,De directeur van CBCS heeft de regering gevraagd om voor 30 juni een beslissing te nemen”, aldus Silvania.

De commissie wordt bijgestaan door experts van Deloitte en Phenox-actuarissen. Geadviseerd wordt een speciaal stabiliteitsfonds in het leven te roepen, dat belast is met het structureren van de financiering. Het fonds moet dan nog wel worden gevoed. In het verleden heeft Silvania al aangegeven er voorstander van te zijn dat ‘de gehele financiële sector een bijdrage moet leveren om de financiële problemen bij Ennia op te lossen; niet alleen de belastingbetaler’.

Met deze uitspraak geeft de minister aan van mening te zijn dat er überhaupt wel een oplossing dient te komen voor de Ennia-kwestie. Dat is ook de lijn die vanuit de CBCS tot nu toe werd nagestreefd. Een oplossing voor het Ennia-probleem houdt in wezen een doorstart in met een kapitaalinjectie.

Een doorstart, ofwel het laten voortbestaan, wordt als van belang gezien, omdat Ennia een zogeheten ‘systeemverzekeraar’ is, die niet kan omvallen zonder dat dit grote sociaalmaatschappelijke gevolgen heeft. De run-off mét bijdrage kost 1,2 miljard. Een doorstart, al dan niet met een andere entiteit, zo’n 700 miljoen.

In beide scenario’s is (nog) géén rekening gehouden met de uitkomst van het hoger beroep in de aansprakelijkheidsprocedure van CBCS namens Ennia tegen de Amerikaanse Ennia-eigenaar Hushang Ansary. In eerste aanleg werd hij eind 2021 veroordeeld tot betaling van ruim een miljard aan schadevergoeding. Het Hof wijst in beginsel op 6 juni aanstaande – over twee weken – vonnis. Dat op zichzelf is nog geen oplossing, want naar verwachting kan het dan nog jaren duren.

Want volgens Ansary zelf is er niets aan de hand, althans niet tot het moment dat de CBCS door middel de noodregeling medio 2018 ingreep. Ondanks diverse pogingen – zelfs zeer recent nog – is de miljardair op hoge leeftijd onvermurwbaar en weigert hij het volgens het gerecht door hem en medebestuurders en -commissarissen veroorzaakte solvabiliteitstekort te dichten.
Het gaat daarbij om Ennia Caribe Leven (ECL); met zo’n 30.000 polishouders op Curaçao en Sint Maarten, waarvan het Curaçaose aandeel ongeveer 90 procent bedraagt. Ennia Caribe Schade (ECS) heeft circa 60.000 polishouders op Curaçao en Sint Maarten, maar zowel het Schadebedrijf als Ennia Caribe Zorg (ECZ) zijn gedurende de noodregeling onder CBCS-beheer weer solvabel geworden/gemaakt.

‘Verhoogde aandacht’
Het Ennia-dossier heeft de ‘verhoogde aandacht’ van de regering-Pisas. In een brief aan president-directeur Richard Doornbosch en financieel-economisch directeur José Jardim van de Centrale Bank CBCS, informeert de minister van Financiën dat de door de regering ingestelde commissie morgen een aantal voorstellen aan de ministerraad presenteert.

Geregeerd wordt op een brief van 13 mei jongstleden, waarin de CBCS een beroep doet op de regering van Curaçao om gezamenlijk tot afspraken te komen inzake de Ennia-problematiek. De commissie heeft eerst al recentelijk een presentatie gegeven aan het kabinet van de minister van Financiën. Na woensdag zal contact met Doornbosch en Jardim worden opgenomen ‘ter bespreking van de vervolgstappen’, waarbij de regering van Sint Maarten ook kan worden betrokken

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties