30 C
Willemstad
• vrijdag 17 mei 2024

Extra | Journaal 15 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, May 14, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 14 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, May 13, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 13 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Friday, May 10, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

AntilliaansDagblad | Directeuren ONV’s: Dreiging van braindrain

HomeLandenCuraçaoAntilliaansDagblad | Directeuren ONV’s: Dreiging van braindrain

Waarschuwing voor gevolgen voor loongebouw


Willemstad – De regeling waarbij de topinkomens van overheids-nv’s en -stichtingen gemaximaliseerd worden ‘zal gevolgen hebben voor het gehele loongebouw’ binnen de organisaties, waarop de normering van toepassing is. Zo stellen de directeuren van de ONV’s. ,,Met name voor de posities onder het directieniveau”, waarschuwen zij.

In de position paper aangeboden aan regering, Staten en gouverneur staat: ,,Op het hoogste niveau, maar ook voor de lagen daaronder, zal de Landsverordening op korte termijn leiden tot een enorme ‘braindrain’ van lokale professionals, die bijvoorbeeld elders met een soortgelijke toppositie (meer dan) het dubbele inkomen kunnen verwerven.”

Dit zal leiden – zo schrijven zij – ‘tot nog meer suboptimaal functionerende overheidsorganisaties’. De besturen van onder meer Aqualectra, Curoil, Curaçao Aiport Holding (CAH), Analytisch Diagnostisch Centrum (ADC), Curinde, de Sociale Verzekeringsbank (SVB), Bureau Telecommunicatie & Post (BTP) en Dutch Caribbean Air Navigation Service Provider (DC-ANSP) vrezen allerlei neveneffecten: ,,Het uitgaan van één bezoldigingsmaximum brengt bovendien het afbreukrisico met zich dat het in bepaalde gevallen niet meer mogelijk zal zijn om juiste bestuurders met de juiste kwalificaties aan te trekken.”

Dat – zoals in eerdere versies van de Memorie van Toelichting (MvT) op de wet betoogd werd – neerwaartse differentiatie daarvan mogelijk is en enige ruimte voor differentiatie overblijft ‘doet daar niet aan af’, aldus de position paper. ,,Omdat er voor beloningsdifferentiatie tussen bestuurders minder ruimte overblijft, zullen verschillen in functiezwaarte tussen bijvoorbeeld complexe organisaties met een maatschappelijk kritieke functie, minder goed tot uitdrukking kunnen worden gebracht.”

Ook kan volgens de directeuren gedacht worden dat het moeilijk, dan wel onmogelijk zal zijn voor overheidsgelieerde entiteiten om gekwalificeerde specialistische functionarissen – ‘niet zijnde topfunctionarissen’ – aan te trekken; onder andere door hun waarde op de lokale en internationale arbeidsmarkt.

,,Men denke aan bijvoorbeeld registeraccountants en IT’ers”, wordt als voorbeeld genoemd. Dit zal tot ‘ernstige afbreuk aan het functioneren van de overheidsgelieerde entiteit leiden’, alsmede tot ‘ernstige afbreuk van de kwaliteit van de dienstverlening c.q. uitvoering van hun – vaak maatschappelijk kritieke – taak’. ,,Hetgeen uiteindelijk ook inefficiëntie binnen de entiteit met zich zal brengen.”

In een aparte paragraaf staat de position paper van de bedrijfstop van Aqualectra, Curoil, CAH, ADC, Curinde, de SVB, BTP en DC-ANSP stil bij de publicatieplicht van hun salarisgegevens. ,,Overwegingen vanuit de bescherming van de privacy en persoonlijke levenssfeer van de betreffende functionarissen, spelen hier een zwaarwegende rol”, stellen zij. ,,In een kleine gemeenschap waar iedereen elkaar kent.”

Zij geven de regering en Staten in overweging ‘de publicatieplicht te beperken tot de controle door de externe deskundige’, en een bevestiging daarvan af te geven aan de verantwoordelijke organen en/of minister. En bij overschrijding van de juist gecalculeerde norm door middel van rapportage daarvan aan de verantwoordelijke organen; dat wil zeggen de raad van commissarissen (RvC), de Raad van Toezicht (RvT) en/of minister).

,,In een kleine gemeenschap zijn salarisgegevens nu ten ene male gevoeliger, en de cultuur is ook anders. Ook dienen veiligheidsoverwegingen vanuit het oogpunt van betreffende functionarissen in onze kleine gemeenschap in acht te worden genomen.” Op basis daarvan wordt geadviseerd de publicatieverplichtingen in de wet aan te passen en de bredere publicatieplicht in de jaarstukken achterwege te laten. ,,In onze cultuur kan dat ook binnen de eigen organisatie ongewenste effecten teweegbrengen”, besluiten de directeuren.

Bron: Antilliaans Dagblad

7 reacties

 1. Chebu Sluis, wie o wie had die daar ook al weer geplaats? En dan kom ons aller “Tanta”Shushi weer om de hoek kijken. Dat is ook een rat van de bovenste plank. Gelukkig zijn ze allemaalal wat ouder, dus het zal,niet lang meer duren voordat ze met pensioen gaan en gauw in hun graf kruipen, zal de burger Curacao een hoop centen schelen. Rover nummer 1, naast Maria, Don, Emily, Godett clan, Familie Wiels en Lamoney (PNP) met het MFK gespuis

 2. Het is de geplaatste top die klaagt en dan de dreigt dat de niet geplaatste (hoewel vaak”relatief”) er het meest onder gaan leiden en dat de “concurrentie” positie op de internationale arbeidsmarkt daar door ingevaar komt.
  News flash: dat is niets nieuws de arbeider in Nederland verdient meer als de arbeider (voor het zelfde werk) hier.
  Daartegenover de geplaatste topper hier verdient meer als de niet geplaatste topper, die wel in het bezit van kennis en kunde is, in Nederland.
  En dan hebben we het overheidsnv’s en monopolisten. Waar de vergelijkbare toppers in Nederland voor een privé, commercieel, bedrijf werken.
  Het is gewoon het voorbeeld van verwevenheid van de elite die posities verdeeld zichzelf verrijkt en die verrijking gaat ten koste van de niet elite. Hun lonen worden laag gehouden (om de algemene personeelskosten te drukken) en de kosten van wanbeheer/beleid van de bedrijven komen ten laste van de zelfde die een lager loon krijgen.
  Om dit model “werkbaar” te maken is er voor gekozen om een groter dan nodig personeelsbestand te hebben, dit ook ter rechtvaardiging van de lage lonen.
  Dit systeem veroorzaakt een waterhoofd economie: een veel te zwaar (duur) hoofd, zonder goed functionerende hersenen op een uit elkaar gerekt dun en ondervoed lichaam.
  En nu er een dreiging komt dat het water hoofd gewicht moet verliezen zegt het waterhoofd dat het lichaam dan functie zou verliezen.
  Zoals ik al zei waterhoofd zonder goed functionerende hersenen.

 3. Lol @EClapas
  Er zijn veel valse diploma’s in omloop. Je kunt op je cv elke uni erbij zetten, er wordt zelden of nooit gecontroleerd.

 4. Lol @EClapas
  Er zijn veel valse diploma’s in omloop. Je kunt op je cv elke uni erbij zetten, er wordt zelden of nooit gecontroleerd.

 5. Directeuren ONV’s: Dreiging van braindrain, dit is wel grappig. Het zijn een stelletje imbecielen. Chebu Sluis heeft 15 jaar over een Cursus Basisboekhouden gedaan.

  De man is tevens voor valsheid in geschrifte veroordeeld en toch is nooit iemand erop gekomen om wat voor diploma’s hij ook zegt te hebben op echtheid te controleren?

 6. Directeuren ONV’s: Dreiging van braindrain, dit is wel grappig. Het zijn een stelletje imbecielen. Chebu Sluis heeft 15 jaar over een Cursus Basisboekhouden gedaan.

  De man is tevens voor valsheid in geschrifte veroordeeld en toch is nooit iemand erop gekomen om wat voor diploma’s hij ook zegt te hebben op echtheid te controleren?

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties