28 C
Willemstad
• woensdag 29 mei 2024

Extra | Journaal 24 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, May 23, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 23 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Wednesday, May 22, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 22 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, May 21, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

AD commentaar | Lobby topinkomens

HomeLandenCuraçaoAD commentaar | Lobby topinkomens
‘Cupecoy Shadow Government’

Er lijkt een lobby op touw te zijn gezet om in verband met de Landsverordening normering topinkomens vooral als met een vergrootglas te wijzen op de enorme negatieve neveneffecten hiervan voor functionarissen bij overheidsgelieerde entiteiten die in de hiërarchie onder de dikverdienende directeur staan.

Niet alleen hun baas, maar iederéén bij de overheids-nv en -stichting zou dit in de portemonnee gaan voelen. Deze lobby gebeurt grotendeels door de ‘slimme’ inzet van stromannen bij met name sociale media. Maar ook de oppositieleider op Aruba, Mike Eman van AVP, doet eraan mee. Politiek opportunisme? Als de wet normering topinkomens wordt aangenomen, zullen álle inkomens lager worden, stelt hij. De vraag is zeer of dit werkelijk het geval is of zal zijn; het is in elk geval niet de bedoeling.

Het doel is om enkel de soms absurd hoge topinkomens te maximeren. En wel tot 130 procent van wat de minister-president verdient; dus nog altijd 30 procent méér. En daarmee komt de norm uit op ongeveer 261.000 florin (Aruba) en 263.000 gulden (Curaçao) per jaar; en dat treft echt niet ‘de gewone man’.

Verwezen wordt naar het commentaar van de Raad van Advies (RvA). In het geval van Aruba merkt de raad op dat de neveneffecten van het voorstel niet alleen functionarissen met een hoge functie kunnen betreffen, maar ook het loongebouw en de organisatiestructuur als geheel zullen raken.

De RvA van Curaçao wijst er ook op maar is een stuk genuanceerder. De mate waarin de invoering van de norm gevolgen gaat hebben voor het loonhuis, zal helemaal afhangen van de discrepantie (=huidige hoge salarissen minus 263.000) die weggewerkt dient te worden.

Alleen in het geval de hoogste salarissen aanzienlijk hoger liggen en ook de subtop boven het bedrag van 263.000 ligt, zullen de gevolgen voor het loonhuis groot zijn. Maar … hoe erg is dit?

Het lijkt er een beetje op dat obstakels worden opgeworpen, maar dat uit het oog wordt verloren waar het allemaal ook weer om te doen is geweest: het ‘normaliseren’ van de buitensporige honoraria en het terugdringen van de regelmatig uit de hand gelopen uitvoerings- en exploitatiekosten van overheidsentiteiten met – uiteindelijk – lagere, meer betaalbare, tarieven voor de consument. Want als gemeenschap mag je toch verwachten dat hetgeen op salaris wordt bespaard op een of andere wijze in de prijzen wordt verdisconteerd.

En ja, als de topman van zo’n entiteit 7 ton per jaar verdient, zullen er meerdere managers zijn die ook boven de norm van de minister-president zitten – met een opdrijvend effect op de overige salarissen. En als de baas teruggaat naar 263.000 of zoiets, dan zal iedereen die óók daarboven zit mee moeten. Maar wie eronder zit houdt natuurlijk wat hij had. Op de langere termijn zal het een en ander wel van invloed zijn, namelijk dat ook in de rest van de organisatie minder hoge salarissen van toepassing zullen zijn.

Maar de vraag is vooral of dit erg is, of juist mede de bedoeling van de wet. En anders misschien niet mede de bedoeling, maar dan in ieder geval ten minste een gunstige bijvangst. Want als men (in de wandelgangen) hoort dat zelfs een secretaresse bij een nutsbedrijf met 6.000 gulden per maand naar huis gaat, waar dat op de rest van het eiland aanzienlijk lager is, kan er dus ook bij de overige salarissen flink versoberd worden. En dat belanghebbenden zich hiertegen verzetten, al dan niet door daar anderen voor naar voren te schuiven, is begrijpelijk.

En ja, er valt dus wel iets voor te zeggen dat het aftoppen van de hoogste inkomens in een organisatie tot gevolg kan hebben dat ook voor andere functies geldt dat deze op den duur lager gesalarieerd worden. Dat kan een beetje een domino-effect hebben; dat was in Nederland toen een vergelijkbare wet werd geïntroduceerd – in beperkte mate – ook gezien. Maar het zal niet eenvoudig zijn bestaande contracten te wijzigen, die op zich niet door deze landsverordening worden getroffen.

Waar natuurlijk wel aandacht voor moet zijn, is in hoeverre na introductie van de bezoldigingsnorm, met als referentiepunt de bezoldiging van de minister-president, nog steeds voldoende gekwalificeerde en deskundige topfunctionarissen gevonden en behouden kunnen worden, mede gezien de vergelijking met de hoogte van deze norm in de andere landen van het Koninkrijk. Maar dat is iets anders dan om onrealistische, haast buitenaardse, ‘benchmarks’ in te zetten als excuus om het salaris tot grote hoogte op te schroeven, in een markt waarin veel armoede en gebrek heersen.

Toch is er méér nodig. Want politiek en maatschappelijk zit het probleem natuurlijk vooral in de enorme kloof tussen arm en rijk. Als je niets of niet voldoende aan de armoede doet, worden hoge topinkomens steeds meer een probleem. Maar pak je alleen de topinkomens aan, leidt dat niet tot minder armoede.

Bron: Antilliaans Dagblad

Naschrift KKC

Dit zijn de vier best betaalde directeuren van publiekrechtelijke organen, waarvan hun salariëring ooit door een minister is bepaald. Het gaat onder anderen om salarissen van SVB directeur Philip Martis, Franklin Sluis (BTP), Yamil Lasten (Curoil), en Paul de Geus (UTS). Die hebben (hadden) de volgende overheidsdirecteurs salarissen:

 • Paul de Geus (UTS en CTEX/Dataplanet) nafls 1.144,274 (2019)
 • Yamil Lasten (Curoil) nafls 827.704 (2019)
 • Franklin Sluis (Bureau Telecommunicatie en Post) nafls 747,306 (2015)
 • Philip Martis (SVB) nafls 1.125.666 (2015)
UTS overheids-nv directeur Paul de Geus werd voor het uitvoeren van zijn publieke taak met publiek geld het meest vorstelijk beloond met nafls 1.144.247 gulden per jaar. Dat is bijna 100.000 gulden bruto per maand: “geen commentaar” | Extra
SVB overheids-nv directeur Philip Martis werd voor het uitvoeren van zijn publieke taak met publiek geld eveneens vorstelijk beloond met nafls 1.125.666 gulden per jaar. Dat is iets minder dan 100.000 gulden bruto per maand: publiekmaking “ongehoord” | Extra
BPT overheidsdirecteur Franklin Sluis werd voor het uitvoeren van zijn publieke taak met publiek geld riant beloond met nafls 747.306 per jaar. Dat is iets meer dan 60.000 gulden bruto per maand: “Toen ik werd aangesteld, kreeg ik een salaris dat was vastgesteld. Ik heb daar nooit over onderhandeld”
Curoil overheidsdirecteur Yamil Lasten werd voor het uitvoeren van zijn publieke taak met publiek geld riant beloond met nafls 827.704 per jaar. Dat is iets minder dan 70.000 gulden bruto per maand: “ik ga niet in op persoonlijke details”
salaris loonstrook Paul de Geus (UTS) 20190420 nafls 1.144,274 | balkjes
salaris loonstrook Philip Martis (SVB) 2015 nafls 1.125.666 | balkje
salaris loonstrook Yamil Lasten (Curoil) 20190502 nafls 827.704 | balkjes
salaris loonstrook Franklin Sluis (BTP) 2015 nafls 747,306 | balkjes

salaris loonstrook Paul de Geus (UTS) Franklin Sluis (BTP) Philip Martis (SVB) en Yamil Lasten (Curoil) | b… by Black Lion on Scribd

17 reacties

 1. De POTUS Joe Biden krijgt een beloning van, omgerekend, ongeveer 400.000 euro.
  De VS heeft ruim 333 miljoen inwoners. Curacao 0,16 miljoen. Maar ja, de directeuren van onze semi overheidsbedrijven hebben een zware job, althans dat vinden ze zelf….

 2. De POTUS Joe Biden krijgt een beloning van, omgerekend, ongeveer 400.000 euro.
  De VS heeft ruim 333 miljoen inwoners. Curacao 0,16 miljoen. Maar ja, de directeuren van onze semi overheidsbedrijven hebben een zware job, althans dat vinden ze zelf….

 3. “We moeten blijven uitkijken naar ongelijkheid, uitsluiting en uitbuiting omdat heden ten dage dat nog steeds gebeurt.”
  Eigen kan ik deze opmerking bij 80% van de knipsels plaatsen.
  orginele commentaar was van iemand die vind dat er gewaakt moet worden voor rassendiscriminatie (zwart dat gediscrimineerd wordt door wit natuurlijk want anders om is niet mogelijk)

 4. “We moeten blijven uitkijken naar ongelijkheid, uitsluiting en uitbuiting omdat heden ten dage dat nog steeds gebeurt.”
  Eigen kan ik deze opmerking bij 80% van de knipsels plaatsen.
  orginele commentaar was van iemand die vind dat er gewaakt moet worden voor rassendiscriminatie (zwart dat gediscrimineerd wordt door wit natuurlijk want anders om is niet mogelijk)

 5. @loe,

  Met deze man heb ik in 1984/85 samen gewerkt. Hij was directeur en ik werknemer. Hij bleef veel verdienen en ik nog steeds weinig. Dat is al die jaren zo gebleven. Eigenlijk daarna ook bij andere werkgevers.

 6. @loe,

  Met deze man heb ik in 1984/85 samen gewerkt. Hij was directeur en ik werknemer. Hij bleef veel verdienen en ik nog steeds weinig. Dat is al die jaren zo gebleven. Eigenlijk daarna ook bij andere werkgevers.

 7. @TOC

  is niet zo uitzonderlijk. Thema is in de economische beschouwingen wel vaker aan de orde geweest. Zoals u beschrijft, heb je als je jong(er) bent meestal meer geld nodig dan wanneer je ouder en gesetteld(er) bent. Maar de salarisopbouw is tegenovergesteld. Maar ja, los dat maar eens op.

 8. @TOC

  is niet zo uitzonderlijk. Thema is in de economische beschouwingen wel vaker aan de orde geweest. Zoals u beschrijft, heb je als je jong(er) bent meestal meer geld nodig dan wanneer je ouder en gesetteld(er) bent. Maar de salarisopbouw is tegenovergesteld. Maar ja, los dat maar eens op.

 9. Ik heb ooit met iemand gewerkt en die had een uitzonderlijke mening over salarissen.

  Hij zei dat een jong persoon vaak meer geld nodig wanneer die op de arbeidsmarkt komt. Het starten van een gezin, studies, sparen voor later, een eigen huis, auto etc zijn voor jongeren een zware druk.
  Ouderen daarintegen hebben die zware druk niet meer. Ze hebben al die dingen al.

  Dus in dat kader zou je juist denken dat je jongeren het max bereikbare in de loonschaal zou moeten betalen en de ouderen juist uit de laagste loonschaal.

  Hij zei er wel bij dat je jongeren in deze constructie geen miljoenen aan salaris uit moet betalen.

 10. Ik heb ooit met iemand gewerkt en die had een uitzonderlijke mening over salarissen.

  Hij zei dat een jong persoon vaak meer geld nodig wanneer die op de arbeidsmarkt komt. Het starten van een gezin, studies, sparen voor later, een eigen huis, auto etc zijn voor jongeren een zware druk.
  Ouderen daarintegen hebben die zware druk niet meer. Ze hebben al die dingen al.

  Dus in dat kader zou je juist denken dat je jongeren het max bereikbare in de loonschaal zou moeten betalen en de ouderen juist uit de laagste loonschaal.

  Hij zei er wel bij dat je jongeren in deze constructie geen miljoenen aan salaris uit moet betalen.

 11. De grootste BURAKI SANKAS van het koninkrijk: Curaçaose gezagsdragers!!! Wat een egoistische hebberds. Kom niet meer met jullie eeuwige en afgezaagde zielige slavernij verhaaltjes aanzetten, om het volk tegen NL op te hitsen….
  De slavendrijvers van weleer liggen allang onder de grond.

  De slavendrijvers en Bombas van vandaag de dag, zitten in je parlement en in je Fort, in je OM, HOF, Ministeries, heten Larmonie, Zita en Pisas, soms Cooper, ook wel eens Suzy, Martina, Girigorie, Gijsbertha, meerdere keren Lasten.
  Ach de hele gesettelde criminele top van Curacao zo’n beetje., tot Saleh aan toe!! Verder zitten er veel klaplopers bij, zoals meeloper en ruggensteker Rennox Calmes, Duffe DJ’s die niets van staatsrecht snappen, meehuppelende Dansers, maar ook tante Trien Mac William, tja de oom was ook een grote corrupte graaiboef, vader zat niet voor niets in een met ratten vergeven kerker in Cuba, voor grove verzekeringsoplichting!!!, Tja de appel valt niet ver van de boom, of niet Maccie?

 12. De grootste BURAKI SANKAS van het koninkrijk: Curaçaose gezagsdragers!!! Wat een egoistische hebberds. Kom niet meer met jullie eeuwige en afgezaagde zielige slavernij verhaaltjes aanzetten, om het volk tegen NL op te hitsen….
  De slavendrijvers van weleer liggen allang onder de grond.

  De slavendrijvers en Bombas van vandaag de dag, zitten in je parlement en in je Fort, in je OM, HOF, Ministeries, heten Larmonie, Zita en Pisas, soms Cooper, ook wel eens Suzy, Martina, Girigorie, Gijsbertha, meerdere keren Lasten.
  Ach de hele gesettelde criminele top van Curacao zo’n beetje., tot Saleh aan toe!! Verder zitten er veel klaplopers bij, zoals meeloper en ruggensteker Rennox Calmes, Duffe DJ’s die niets van staatsrecht snappen, meehuppelende Dansers, maar ook tante Trien Mac William, tja de oom was ook een grote corrupte graaiboef, vader zat niet voor niets in een met ratten vergeven kerker in Cuba, voor grove verzekeringsoplichting!!!, Tja de appel valt niet ver van de boom, of niet Maccie?

 13. Geloven we nu echt dat dit ooit gaat gebeuren? Voor die tijd zijn er nog tientallen smoezenkasten die opengetrokken worden. Niemand uit die grootverdien-clan laat iemand vallen, zo zitten we hier niet in elkaar.

 14. Topinkomens hadden al 2 jaar geleden ‘getopt ‘ moeten worden, of liever toen de salaris strookjes bekend werden.
  Maar niets is er gebeurd. Het zijn gewoon vieze mensen die het geen zak interesseert dat bejaarden samen eten moeten delen,
  Berguensas niks meer en niks minder.

 15. Topinkomens hadden al 2 jaar geleden ‘getopt ‘ moeten worden, of liever toen de salaris strookjes bekend werden.
  Maar niets is er gebeurd. Het zijn gewoon vieze mensen die het geen zak interesseert dat bejaarden samen eten moeten delen,
  Berguensas niks meer en niks minder.

 16. Ja, er moet iets gebeuren met de topinkomens en daarnaast moeten de minima opgehoogd worden. Het loongebouw moet dus meer in elkaar gedrukt worden. Minder grote verschillen vergroten het gevoel van sociale rechtvaardigheid bij de inwoners, wat bijdraagt aan het voorkomen van sociale onrust. Bij de overheid kan men nooit een topinkomen verdienen; daarvoor moet men naar het bedrijfsleven. Nederland verzet zich zelfs tegen topinkomens als men in een bedrijf slechts minderheids-aandeelhouder is (zie Air France-KLM).

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties