26 C
Willemstad
• maandag 27 maart 2023

PBC | MFK betreurt uitspraken over drugshandel door overheid Curaçao

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Premier Gilmar Pisas betreurt de uitspraken van partijgenoot Juniël Carolina over de verkoop van in beslag genomen drugs om de staatskas te spekken. Pias...

Democracy now! | Monday, March 27, 2023

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 27 maart 2023

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra
- Advertentie -

PBC | Grootse komiek van Curaçao, Eligio Melfor overleden

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Afgelopen zaterdag is Julio Constantino Hermanus overleden. Eligio Melfor, zoals hij beter bekend is, had ernstige gezondheidsproblemen. Met zijn overlijden verliest Curaçao een van...

PBC | Schuldquote Curaçao daalt licht door groei economie

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De overheidsschuld van Curaçao bedroeg eind 2022 ruim vier miljard gulden. Dat is 82 procent van wat alle inwoners van Curaçao en bedrijven op...

PBC | Verlichting Koningin Emmabrug ging zaterdag uit in verband met Earth Hour

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Afgelopen zaterdag ging de niet essentiële verlichting van de Koningin Emmabrug (Pontjesbrug) een uur uit om stil te staan bij Earth Hour. Wereldwijd deden...

ParadiseFM | Slachtoffer overval aangehouden voor poging tot moord

Een 20-jarige jongen is zaterdag aangehouden voor poging tot moord, nadat hij zelf slachtoffer was van een gewapende overval. De jongen en zijn vriendin hadden via social...
- Advertentie -

Ingezonden | Otmar Oduber (nog) niet vervolgd

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Candelario (Booshi) Wever aan het woord.

Gisteren verklaarde het Hof van Justitie mij niet-ontvankelijk inzake mijn beklag dat het OM, naar aanleiding van mijn diverse aangiften over financiële malversaties door ex minister O. Oduber inzake de aanschaf en installatie van de incinerator te Parkietenbos, daartegen niets wil ondernemen. Meteen reageerde dhr. Oduber juichend in de media dat nu duidelijk is geworden dat hij onschuldig is en dat mijn aangiften onzin waren. Hij dreigt zelfs met een tegenaangifte omdat ik hem vals zou hebben beschuldigd.

De werkelijkheid is anders. Een niet-ontvankelijkheidsverklaring betekent dat je beklag niet in behandeling wordt genomen omdat je niet voldoet aan de eisen die de wet daarover stelt. Artikel 15 van het wetboek van strafvordering van Aruba stelt dat over al of niet handelen van het OM je als rechtstreeks belanghebbende bij het Hof van Justitie schriftelijk beklag kan doen. In mijn klaagschrift heb ik aangegeven dat ik van mening ben dat ik als burger sowieso rechtstreeks belanghebbende ben omdat het in dit geval om malversatie van gemeenschapsgeld gaat; onze belastingcenten. Hierover stelt het Hof dat slechts indien ik door het achterwege blijven van vervolging persoonlijk wordt geraakt ik rechtstreeks belanghebbende ben. Daarbij komt dat het belang van klager specifiek en concreet dient te zijn. Het Hof is van mening dat dit in dit geval niet zo is. Er valt over deze argumentatie van het Hof mijns inziens best iets te zeggen, want wie anders dan de burger is specifiek en concreet in zijn portemonnee gepakt als door het bestuur belastingcenten onrechtmatig over de balk zijn gegooid?

Ook heb ik aangegeven dat ik medeoprichter en leider van de politieke partij Union Patriotico Progresista (UPP) ben, die ondermeer als doelstelling de bescherming van het democratisch fundament van de Arubaanse rechtstaat door transparantie en deugdelijkheid van bestuur alsook bevorderen van verantwoorde openbare financiën nastreeft. Helaas beschikte het Hof dat ik niet ontvankelijk ben omdat de enkele omstandigheid dat ik medeoprichter en ex-leider ben van een politieke partij die een rechtspersoon heeft of is, onvoldoende is om aan te nemen dat ik (rechtsgeldig) namens die rechtspersoon optreedt. Het Hof wijst in dit kader ook naar het tweede lid van artikel 15. Dat stelt dat onder rechtstreeks belanghebbende mede wordt verstaan een rechtspersoon, die krachtens zijn doelstelling en blijkens zijn feitelijke werkzaamheden een belang behartigt, dat door de beslissing tot niet vervolging rechtstreeks wordt getroffen. Aangezien de UPP zelf niet in beklag is gegaan volgt in deze beklagprocedure niet ontvankelijkheid.

Wat betekent dit nu? Allereerst volgt uit een niet-ontvankelijkheidsverklaring dat inhoudelijk niet beslist is over de klacht. De inhoudelijke klacht dat het OM niet wil overgaan tot onderzoek en eventuele vervolging van dhr. Oduber is derhalve niet behandeld. Ik overweeg dus om als UPP wederom een klacht in te dienen om van het Hof alsnog een inhoudelijke toetsing te krijgen of de inactiviteit van het OM om dhr. Oduber inzake de incinerator niet te willen onderzoeken en eventueel te vervolgen, terecht is. Als het Hof stelt dat dit ok is en het OM volhardt in niet-vervolging, dan pas mag dhr. Oduber juichen. Desniettegenstaande impliceert het afzien van vervolging door het OM niet dat er geen corruptie heeft plaatsgevonden en dat de heer O. Oduber onschuldig is.Vooralsnog blijf ik erbij dat er sprake is van illegale handelingen en corruptie zijdens O. Oduber hetgeen de belastingbetaler nodeloos een hoop geld kost en heeft gekost.

Candelario (Booshi) Wever,
Aruba

Artikel delen

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Lees ook

Zoeken

- Advertentie -

Nieuwe reacties

- Advertentie -