KKC | Schotte-leaks

Stella van Rijn Gerrit Schotte | Persbureau Curacao

Ex premier Gerrit Schotte en ‘zijn’ SG Stella van Rijn | Persbureau Curacao

Media-strategie Stella Van Rijn aan Gerrit Schotte (via Dean Rozier) over de uitzending KRO Brandpunt mbt Veiligheidsdienst Curacao-VDC en Ronald…

Bron: Knipselkrant Curacao

8 Reacties op “KKC | Schotte-leaks

 1. Ok mensen, maar dat is dus allemaal hearsay, maar geen hard bewijs voor “Media-strategie Stella Van Rijn aan Gerrit Schotte “, ik hoop niet dat jullie ooit zo een oor wordt aangenaaid en zo’n Dean Rozier is dan ook maar een bedenkelijk figuur als het waar is wat jullie zeggen.

 2. Net als Ramsay Soemanta (ook MFK) kan ook Dean Rozier niet eens zijn eigen naam foutloos schrijven.

  Brief is duidelijk de stijl van de huichelachtige Stella van Rijn.

  En dan durft ze nog te beweren dat ze niet gelieerd is aan de MFK. Het is haar vrijage met Schotte die deze Judas haar positie als secretaris generaal heeft opgeleverd.

  Laat deze golddigger maar stewardess worden bij het Insel Air van haar man Heerenveen (kan die nu echt geen andere vrouw vinden, zelfs Amerigo Thode – allesbehalve moeders mooiste – vond een goedkope latina). Vliegt Stella net als in haar tijd als stoeipoes van Schotte weer de hele wereld over en kan ze dagelijks haar mantelpakjes dragen.

 3. Stella is de ghostwriter van de partij.

 4. In onderstaand geluidsfragment geeft Stella van Rijn toe dat ze lid is van de criminele MFK partij en zelfs partijvergaderingen heeft bijgewoond.

  Zo iemand is absoluut niet houdbaar in haar huidige positie, waarin ze ook nog eens (zonder enige politieke- of overheidservaring en met een waardeloos CV) POLITIEK benoemd werd.

  https://knipselkrant-curacao.com//vp-stella-van-rijn-niet-gelieerd-aan-mfk/

 5. Zowel het taalgebruik en media strategie zijn beide van SG Stella.
  Kennelijk had ze iemand anders’ handtekening nodig wat ook veelzeggend is.

 6. Volgens mij staat de naam van held Dean Rozier onder dit stuk, waar komt dat ‘via Stella van Rijn’ dan vandaan?

 7. Open brief aan Stella van Rijn
  vrijdag, 20 april 2012 09:38

  DEAR STELLA, deze open brief had ik op grond van onze vriendschap eigenlijk nooit willen schrijven, maar je gaat wel heel erg ver in je neiging deze ondeugdelijke regering en deze volstrekt verkeerde premier in bescherming te nemen. Net als menig ander top-ambtenaar, die thans ook net als jij onder deze despotische regering moet trachten te overleven, had jij ervoor kunnen kiezen je werk gewoon in stilte te verrichten in afwachting van betere tijden, waarin men niet meer bevreesd hoeft te zijn voor nepotisme, willekeurige heerszucht en politieke represailles.

  Maar jij kiest er kennelijk voor om openlijk en met verve een premier te verdedigen, waarvan inmiddels aan de hand van concrete bewijsstukken is komen vast te staan dat hij zich stelselmatig heeft schuldig gemaakt aan diverse soorten van malversaties en andere schandalige streken. Het feit dat je dit doet komt ook vreemd over, want de aantijgingen aan zijn adres hebben betrekking op zijn deviante persoonlijkheidsstructuur, niet duidelijk is waarom de secretaris-generaal van het departement van Algemene Zaken als ambtenaar de aangewezen functionaris zou moeten zijn om in dit kader voor hem op te komen. Ook dat is een vorm van machtsmisbruik van zijn kant en jammer is dat jij jezelf daarvoor leent. Maar laten wij het niet hebben over formaliteiten, wat werkelijk steekt en wat menigeen teleurstelt is het feit dat je het opneemt voor een gezagsdrager waarvan je weet of moet beseffen dat die zeer verkeerd in elkaar zit.

  Je bent te intelligent om dat niet in te zien, je bent immers op de hoogte van de perikelen rond de screening en weet, zoals is neergelegd in het VDC-rapport, dat hij dat proces bewust heeft geobstrueerd om vervolgens ook de directeur van deze inlichtingendienst weg te werken. Het rapport Rösenmoller is je bekend, evenals het uitgelekte rapport van de VDC en de klacht die de netwerkbeheerder van de VDC heeft ingediend bij de Ombudsman. Je bent op de hoogte van de MOT-meldingen betreffende de door hem ontvangen forse bedragen van ondermeer de Vanddis-groep, toch stel je geen vragen en leg je geen verband met de benoeming van leden van de Van der Dijs-familie in allerlei commissariaten en het samen afreizen met Oswald van der Dijs naar Haïti om zaken te doen waarover geen openheid wordt gegeven. Ook de enorme spil- en praalzucht aan meestal volstrekt onnodige reizen met grote delegaties is jou bekend, al was het alleen maar omdat jijzelf ook vaak van deze delegaties deel hebt uitgemaakt. Al het voormelde schijnt je niet te deren, maar wanneer de KRO zich naar jouw mening niet houdt aan journalistieke waarden klim je in de pen om hen ervan langs te geven, dan sta je wel op je achterste benen. Boos worden op de KRO over een zogenaamde politiek gekleurde rapportage, maar stilzwijgen bewaren over de concrete issues die in het programma aan de orde worden gesteld, hoe rijm je dat met de beginselen uit je eigen journalistieke achtergrond?

  Waarom doe je dit, is het je ambitie die je hiertoe drijft of gelden er andere oorzaken? Ik heb je het reeds duidelijk gemaakt, jij en advocaat Eric de Vries zijn de grootste mysteries die 10-10-10 heeft voortgebracht. Laatstgenoemde stond tijdens de SI-campagne naast mij op het podium en verdedigde het SI-standpunt op zelfs een nog fellere wijze dan ik. Thans is hij de grootste juridische slachter in dienst van de coalitiepartijen met wiens hulp alle overheids-nv’s met de grond gelijk worden gemaakt. Zijn ommezwaai valt nog te verklaren met de astronomische retainer fee, die deze regering hem maandelijks uitbetaalt. Maar aan het grote geld kan het in jouw geval niet liggen, ook niet aan het geloof in een regeringsbeleid of ideologie, want die bestaan thans niet tenzij je graaien en kapot maken als een ideologie wenst te beschouwen.

  Hoe dan ook, binnen de werkkring waarin je voorheen verkeerde stond je bekend als een intelligente professional met een heldere kijk op zaken. Nu dans je al tijden naar de pijpen van de meest verkeerde premier die onze nationale geschiedenis ooit heeft voortgebracht, terwijl je bovendien ook niet schroomt om een onverklaarbare loyaliteit aan deze miskleun ten toon te spreiden. Je begrijpt blijkbaar niet dat je door dat te doen jezelf volledig ongeloofwaardig hebt gemaakt en dat is heel jammer voor een kleinschalig land, dat überhaupt worstelt met een enorm gebrek aan human capital.

  Ongetwijfeld zul je de neiging hebben om het hierboven door mij gestelde in een politieke sfeer te trekken en mij zoals altijd het bedrijven van goedkope (PAR)politiek te verwijten. Het is gebruikelijk om uit dat vaatje te gaan tappen. Maar noch de PAR, noch pressiegroepen zoals Frente Sivíl, Dushi Kòrsou, Kòrsou Uní, E-40, Forza Kòrsou, Pro Pueblo hebben Schotte aangezet tot leugenachtigheid, zwendel en oplichterij, dat zijn gedragingen en handelingen waarvoor hij in vrije wil heeft gekozen, door deze misdragingen heeft hij zichzelf objectief gediskwalificeerd als minister, daar heeft de politiek niets mee te maken. Voornoemde groepen zijn niet partij-politiek bezig, maar zetten zich in voor het redden van dit eiland uit de handen van een groep opportunisten en koloniaal gestoorden.

  Dus dear Stella, je doet je imago zeer veel schade aan door jezelf sterk te blijven maken voor deze niet-integere en ontspoorde opportunist. Alleen een dom blondje zal dat niet begrijpen, maar dat ben jij beslist niet, zeg nou zelf.

  GEORGE LICHTVELD

 8. Kijk ze eens zitten, Schotte met zijn stoeipoes, het sprekende mantelpak Stella van Rijn.

  Braakmiddelen kunnen uit de boticas verwijderd worden, bij het zien van deze foto rent toch iedereen meteen naar het toilet.

  Behalve Edward Heerenveen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *