Jellinek zoekt mogelijk weg naar de rechter

logo-Jellinek Retreat CuraçaoWILLEMSTAD — De Jellinek Retreat Curaçao, gesitueerd naast Kurá Hulanda Lodge op Westpunt, heeft voor onbepaalde tijd de deuren gesloten. Op de website van de kliniek voor verslavingszorg staat te lezen dat ‘men nog altijd gelooft in het concept dat de kliniek op Curaçao aangeboden heeft’ maar dat de ‘marktomstandigheden ingrijpend zijn veranderd’.

Verder leert het bericht op de website van de verslavingskliniek dat deze beslissing al op 1 januari is genomen en dat in de komende periode diverse mogelijkheden zullen worden onderzocht om een nieuwe koers uit te zetten.

“Tot wij meer duidelijkheid hebben over onze nieuwe koers, is het niet mogelijk om af te reizen naar onze kliniek op Curaçao. Alle geplande nazorgactiviteiten en behandelprogramma’s voor oud-cliënten van Jellinek Retreat Curaçao ronden we volgens planning af.”

Wanneer er meer bekend is over de te nemen stappen, zal die informatie via de website worden gecommuniceerd.

In een reactie laat Jacob Gelt Dekker, mede-initiatiefnemer van de realisatie van de luxe retreat voor verslavingszorg op Curaçao, weten dit meer dan jammer te vinden.
De belangrijkste oorzaak voor het stoppen van de kliniek op Curaçao legt Gelt Dekker bij de overheid maar ook gaat er een beschuldigende vinger in de richting van de huidige inspecteur van Gezondheid Jan Huurman.

“Het is jammer dat de ministeries langs elkaar heen werken.
Het ministerie van Economische Ontwikkeling werkt jaren aan medisch toerisme en maakt een tariefontheffing mogelijk en dat terwijl tegelijkertijd het ministerie van Gezondheid er alles aan doet om buitenlanders te weren.
De overheidscommissie Medisch Toerisme heeft er zeven jaar aan gewerkt om medisch toerisme mogelijk te maken.
De overheid maakt het beleid en niet Huurman.
De inspecteur dient zijn mond te houden over beleid.
Dat is niet zijn zaak.”

Een van de problemen waar de Jellinek tegenaan gelopen is, was de visering van diploma’s waaraan ook de artsen werkzaam bij de luxe verslavingskliniek moesten voldoen.
Die visering liet tweeënhalf jaar op zich wachten.
Voor inspecteur Huurman een van de redenen om de Jellinek ernstig te berispen.

“Maar er was geen inspecteur.
Niet tot de aanstelling van Huurman, en aldus zag de inspectie geen kans diploma’s te viseren in laatste tweeënhalf jaar.
En dan moet nu de aanvrager opdraaien voor het feit dat er al die tijd geen inspecteur was om het te doen. Dat is de wereld op zijn kop”

, aldus Gelt Dekker.

Maar er is meer tegenwerking geweest.

“Jellinek heeft ook een gevecht geleverd met de verzekeringsmaatschappijen.
Daar is in de media uitgebreid verslag van gedaan.
Er wordt gesuggereerd dat de luxe aan de verzekeringen in rekening gebracht wordt.
Dat is volstrekt onjuist. De patiënten betalen dat zelf.
Van een behandeling van 14.000 euro wordt 7000 euro door de patiënt zelf betaald.”

De ‘pesterijen van Huurman’ waren overigens volgens Gelt Dekker de druppel die de emmer deed overlopen.

“Jellinek is momenteel in overleg met zijn advocaten om het ministerie en Huurman persoonlijk aansprakelijk te stellen voor de schade.
Er is geen enkele twijfel aan de boosaardige opzet.
En dat mag Huurman uitleggen voor de rechter.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *