29 C
Willemstad
• zondag 3 december 2023

PBC | Betere kwaliteit benzine en diesel op weg naar Curaçao, diesel iets later

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Vanaf het eerste kwartaal van 2024 krijgt Curaçao uitsluitend brandstof van betere kwaliteit aan de pomp. Minister van Economische Ontwikkeling, Ruisandro Cijntje, bevestigt dat...

NTR | Frustratie om geldautomaten op Bonaire

Marit Severijnse Opnieuw zijn er problemen met verschillende geldautomaten op Bonaire. Meerdere keren per week kan het gevraagde bedrag niet worden gepind, lukt geld storten niet of zijn...

CC | Thieves use drones for business break-ins

WILLEMSTAD – In an investigation into business break-ins, the police have arrested several suspects, including a man skilled in operating a drone. During the investigation, this suspect...

DH | Solicitor-General requests 17-month sentence on first day of Frans Richardson’s

The “LEA building” in Philipsburg. PHILIPSBURG--Considering it proven that Frans Richardson (55) accepted bribes totalling US $94,800 and abused his position as a Member of Parliament (MP), the...

Telegraaf | Trump verliest presidentiële immuniteit in zaak Capitoolbestorming

WASHINGTON - Het Amerikaanse Hof van Beroep heeft besloten dat Donald Trump geen presidentiële immuniteit heeft in de verkiezingszaak rond de bestorming van het Capitool. Dat betekent...

Democracy now! | Friday, December 1, 2023

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

Irritaties tussen MFK en Asjes

HomeMediaIrritaties tussen MFK en Asjes

 

Statenleden botsen over bepalen van de agenda door de regering

Willemstad – Tussen diverse Statenleden van regeringspartij MFK en Statenvoorzitter Ivar Asjes van coalitiepartner PS is het gisteren tot een treffen gekomen in het parlement, met als inzet de uitnodiging aan de SVB om uitleg te verstrekken aan de Staten en de weigering van de SVB om hier zonder tussenkomst en goedkeuring van de minister gehoor aan te geven.

Volgens oppositiepartij PAR, die de grootste fractie vormt, is ‘het echte issue dat de regering het werk van het parlement onmogelijk maakt’ aangezien de Sociale Verzekeringsbank op het standpunt staat dat de uitnodiging aan de SVB via minister Jacinta Scoop-Constancia (MFK) van Gezondheid en/of minister Hensley Koeiman (MAN) van Sociale Zaken dient te verlopen.

Al eerder liet SVB-directeur Philip Martis verstek gaan met als reden dat hij daarvoor (eerst) toestemming van de regering wil. Asjes is het daar duidelijk niet mee eens, zo gaf hij ook al enige tijd geleden aan.

De SVB, een zogeheten zelfbesturend orgaan (zbo), in het parlement uitnodigen via de minister zou in strijd zijn met de wet- en regelgeving en zou van de SVB’ers ambtenaren maken. Maar bovenal bepaalt dan de minister de agenda en de werkwijze van de Staten, het controlerend en daarmee hoogste orgaan.

Asjes kreeg diverse aanvallen te verduren van MFK-parlementariërs, onder wie fractievoorzitter Dean Rozier, Rudney Garmes maar zelfs Statenondervoorzitter Amerigo Thodé – die Asjes vervangt als hij afwezig is.

Daarbij namen zij het op voor hun partijgenoot minister Scoop-Constancia, maar ook voor MFK-partijleider premier Gerrit Schotte, die op 23 maart een brief had geschreven over de informatieverstrekking door overheidsentiteiten aan de volksvertegenwoordiging. En daarbij vielen woorden als dat het parlement zich volgens Rozier gedraagt als een groepje clowns en dat hier enkel sprake zou zijn van ‘power play’; een verwijt in de richting van Asjes, omdat hij het debat hierover liet doorgaan.

Op een bepaald moment legde Rozier de PS-Statenvoorzitter zelfs woorden in de mond door te zeggen dat Asjes de SVB-directeur een ‘lafaard’ zou hebben genoemd.

In werkelijkheid had Asjes gesteld dat SVB-directeur Martis wat hem betreft meer ‘moed’ kon tonen en meer ‘verantwoordelijkheid’ kon nemen. Asjes verzocht Rozier om zijn woorden in te trekken en als hij dit niet zou doen, dan zou hij dit uit de notulen laten schrappen of van de bandopname wissen.

Zo waren er meer ‘clashes’, zoals met Thodé, die – als hij optreedt als voorzitter van de vergadering – er niet van houdt te worden onderbroken, maar gisteren wel door Asjes heensprak.

Laatstgenoemde verklaarde dit te betreuren van de ondervoorzitter en vroeg zich tevens af of het werk van Thodé als voorzitter van de Statencommissie Werkwijze, namelijk aanpassing van het Reglement van Orde, al af is. Dit zag de MFK’er als een verwijt.

Kortom, flink wat irritaties tussen MFK-fractie en de PSparlementsvoorzitter, waarbij Eunice Eisden van de derde coalitiepartij MAN de boel probeerde te sussen door een schorsing te vragen.

Ook Asjes’ partijleider Helmin Wiels vroeg een time-out, maar zei wel met interesse en genot het debat tot dan te hebben gevolgd, omdat dit een goed inkijkje gaf in de psyche, het geweten en de kennis van sommige Statenleden, die volgens hem een studiedag moeten inlassen over de Trias Politica, de rol van het parlement en staatsinrichting. Hij laakte wel – duidelijk in de richting van coalitiegenoot MFK – de totalitaire denkwijze en verwees daarbij naar oud-president Berlusconi van Italië, die de wet gewoon aanpaste als een bepaling hem niet goed uitkwam. Volgens Wiels heeft de buitenwereld gisteren goed kunnen vernemen wat de kennis en het niveau is van sommigen in de Staten, doelend op de MFK, maar meent dat schorsing goed is om verder beschaming te voorkomen.

‘Ondermijning van bevoegdheden’

SVB-directeur Philip Martis heeft de Staten op 19 april laten weten graag naar het parlement te komen, maar verzocht daarvoor wel de vraag voor te leggen aan minister Scoop-Constancia en/of Koeiman. Dit naar aanleiding van een schrijven van de Staten van 18 april, waarin de SVB werd verzocht uitleg te komen geven over de toestand van de diverse fondsen van de sociale verzekeraar. Maar Martis had al op 30 maart laten weten graag te willen dat het verzoek via de regering loopt. Maandag schreef de Statengriffier aan Martis terug ervan uit te gaan dat de SVB gisteren gewoon bij de Centrale Commissievergadering zou zijn. Martis kwam echter niet en ook na een telefoontje van de griffie werd duidelijk dat de directie vast zou houden aan haar eerder ingenomen standpunt.

Volgens Pedro Atacho (PAR) gebeurt dit duidelijk op instructie van MFK-minister Scoop-Constancia, waarmee het werk van het parlement wordt belemmerd.

Hij kreeg steun van PNP-lid Humphrey Davelaar, die deze handelwijze een ondermijning noemt van de bevoegdheden van de Staten. ,,Ik snap de angst niet. Het gaat hier om technisch informatie.”

Hij deed een beroep op voorzitter Asjes om aan te tonen wat zwaarder weegt: zijn deel uitmaken van de regeringscoalitie of zijn

Statenlidmaatschap. MFK-fractieleider Rozier verzette zich heftig en verklaarde dat het hier gaat om een procedure: ,,Waarom moeilijk doen en waarom niet gewoon de uitnodiging aan de SVB laten lopen via de minister?” Asjes antwoordde dat vooral ministers de wetten dienen te respecteren.

Bij dit alles kon de PS-Statenvoorzitter regelmatig rekenen op de steun van oppositiefractie PAR. Glenn Sulvaran waarschuwde ervoor dat als deze kwestie niet langs de lijnen van wat Asjes zegt wordt opgelost, het parlement beter kan worden opgedoekt: ,,Ayó Parlamento.”

Ook Zita Jesus-Leito en Marilyn Alcalá-Wallé spraken achtereenvolgens over een aanslag op en het incompetent worden van het parlement.

De suggestie van MFK-lid Gilmar Pisas dat de PAR in zijn vuistje lacht omdat ze hiermee Asjes ‘hebbes’ hebben, wees de Statenvoorzitter onmiddellijk af. Hij stelde bij herhaling zijn standpunt juridisch te hebben gecheckt. Asjes wees erop dat ook Usona, die eerder deze week in het parlement uitleg gaf, rechtstreeks was aangeschreven.

,,Wij moeten als parlement niet afhankelijk willen zijn van slechts één bron. En de directie vertegenwoordigt de SVB ‘in en buiten rechten’. Asjes benadrukte nogmaals het ‘informatierecht’ van de Staten en verklaarde dat SVB-directeur Martis zou hebben gezegd in het verleden wel vaker direct informatie te hebben verstrekt aan de Staten.

Het verwijt van name MFK, maar ook van MAN-lid Eisden en FOL-lid Anthony Godett dat hij zich inlaat met ‘power play’ zei Asjes niet te begrijpen, die en passant doorgaf dat inmiddels op grond van deze discussie overheids-nv Selikor heeft laten weten vrijdag niet naar de Staten te komen. Er wordt dus een precedent geschapen.

Het was op dat moment dat ondervoorzitter Thodé (MFK) tekeer ging tegen Asjes; dat hij het helemaal niet eens is met de zienswijze van de PS-voorzitter en ‘dat wij hier in het parlement niet kunnen doen alsof wij heer en meester zijn’.

Met naar eigen zeggen ‘engelengeduld’ legde Asjes het opnieuw uit, en adviseerde Thodé om niet alleen de wetsartikelen te lezen, maar óók de toelichtingen daarop. ,,Uitnodigen via de minister, dan zou je van de SVB’ers ambtenaren maken, wat ze niet zijn”, aldus de Statenvoorzitter.

Inmiddels had de vergadering – zonder SVB-aanwezigheid – al een paar uur geduurd. Een ongeduldig geworden Rozier verweet Asjes zijn persoonlijke mening te ventileren, maar daarvoor moest hij uit z’n voorzitterstoel komen en in de bankjes plaatsnemen.

Het werd van kwaad tot erger, waarna Eisden (MAN) opnieuw schorsing aanvroeg om het parlement de gelegenheid te geven zich te ‘positioneren’.

Magali Jacoba (PAR) vond dit niet nodig en wees erop dat het gezamenlijk standpunt van de Statenleden al duidelijk was verwoord in een brief die was uitgestuurd.

Thodé zei nog het niet te waarderen dat Asjes de mening van de MFK’er nader beschouwde en becommentarieerde; het was immers Thodé’s eigen interpretatie.

Wiels sloot af met zijn verzoek om een time-out, nadat hij duidelijk liet merken niet onder de indruk te zijn van de (gebrekkige) kennis en het (lage) niveau van zijn coalitiepartners van MFK.

Bron: Antiliaans Dagblad

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Vorig artikel
Volgend artikel

Zoeken

Recente reacties