Initiatiefwet bescherming slachtoffers huiselijk geweld

Tijdelijk huisverbod

logohuiselijkgeweldWILLEMSTAD — De politieke partij Pais heeft een wetsontwerp ingediend om in ernstige gevallen van huiselijk geweld en kindermishandeling, en zelfs in gevallen waar er sprake is van een dreiging van huiselijk geweld of kindermishandeling, de dader een tijdelijk huisverbod op te leggen.

In de huidige situatie gaan slachtoffers van ernstige vormen van huiselijk geweld vaak vanwege hun veiligheid en gezondheid ‘vrijwillig’ het huis uit en moeten zij elders onderdak vinden.
Het zijn juist deze personen die al pijn, leed en trauma’s hebben opgelopen en dan ook nog hun vertrouwde omgeving moeten verlaten, veelal samen met hun minderjarige kinderen.
Zij komen door deze situatie als het ware in een dubbele slachtofferrol te zitten.

Pais wil een einde maken aan deze situatie.
De dader kan elk lid van het gezin zijn, vader, moeder of zelfs een kind.
Het initiatief kent de dader ook rechten toe.
Zo kan deze bijvoorbeeld bezwaar indienen tegen het besluit tot het verbod en heeft hij of zij tevens recht op hulpverlening en rechtsbijstand.
Met de oplegging van een tijdelijk huisverbod krijgt men de ruimte en de tijd om opgelopen of oplopende spanningen aan te pakken.
Het gezin krijgt rust.
In die periode kunnen er verder maatregelen worden getroffen, waardoor structurele oplossingen voor en binnen het gezin kunnen worden gecreëerd.
Het uiteindelijke doel is om geweld binnen gezinnen aan te pakken zodat opgroeiende burgers rust en vertrouwen kunnen krijgen, waardoor ook zij zich kunnen ontwikkelen tot volwaardige betrouwbare en gezonde burgers.

Jaar van het Gezin
De Verenigde Naties hebben 15 mei uitgeroepen tot Wereld Familie Dag.
wereld familiedagOp deze dag vragen zij wereldwijd aandacht voor de belangen van families.
Ook op Curaçao is er speciale aandacht voor het gezin in het kader van Wereld Familie Dag.
Het gezin is de hoeksteen van onze samenleving, stelt Pais.
Kinderen groeien op in gezinnen en worden hierbinnen gevormd.
Als het goed gaat met gezinnen, dan gaat het ook goed met de kinderen die er opgroeien.
Pais heeft ervoor gekozen om speciaal deze week, waarin het gezin centraal staat, de ontwerplandsverordening ‘Tijdelijk huisverbod’ aan de minister van Justitie aan te bieden.
Dit om aan te geven dat gezinnen belangrijk zijn, omdat die succesvolle en waardevolle burgers voortbrengen indien er geen geweld, maar vertrouwen en een liefdevolle, warme sfeer heersen.
Seda, het Sentro di Dama, organiseerde afgelopen woensdag in haar nieuwe Sentro Holistiko aan de Rooseveltweg al diverse activiteiten voor kinderen en ouderen in het kader van de Internationale Dag van het Gezin.
Morgen wordt er op het Brionplein een bonte avond georganiseerd, waarbij jong en oud hun talenten tonen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *