Ingezonden: Weleens van Kanga gehoord ?

Lezers Schrijven


Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curaçao?
Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: INGEZONDEN

Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten.
De redactie van de Knipselkrant Curaçao is niet verantwoordelijk voor de inhoud.
Ingezonden stukken die beledigende of discriminerende taal inhouden worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we ” JOHN DA SILVA ” aan het woord…………..

Advertentie

 ARMOEDE IS een relatief begrip, elk land zet haar eigen standaard.
Bij extreme armoede echter heb je helemaal niks, een absoluut gegeven.
Het gevoel van welzijn van de burgers in een land wordt onder andere gemeten aan de wijze waarop armoede wordt bestreden.
In Venezuela vindt de meerderheid dat ze erop vooruit is gegaan de laatste jaren. Wat kun je zeggen van de kwaliteit van de Cubaanse artsen die er hulp bieden, als het niveau van de zorg in Cuba, evenals het onderwijssysteem, tot de hoogste ter wereld behoort.
Het kindersterftecijfer, een maatstaf, is immers lager dan in de meeste westerse landen.
Ook al is dit tegenwoordig allemaal makkelijk op te zoeken en na te gaan, vervallen we in de discussie over Venezuela in herhalingen.
Weinigen hebben door dat dat land gebruikt wordt om ons af te leiden van het werkelijke probleem: de alleenstaande moeder in Kanga.
Van een aantal baantjes schraapt ze maandelijks 1100 gulden bijeen.
Daar gaat 650 af voor het ‘appartement’. De kraan lekt, evenals de riolering en het dak.
De kinderen slapen om de beurt op de grond.
Ze gaan naar school met een bakje pretentieloze noodles, vaak met niks.
De ene vader draagt bij als hij sex wil, van de andere hoort ze niks.
Haar dochter raakt op 14-jarige leeftijd in verwachting, haar zoon groeit op voor galg en rad, de toestand verergert na een simpele ‘fiansa’.
Geen van de ‘instansianan konserní’ is bij machte om iets aan de situatie te veranderen.
Ook kan ze zich geen van de 180 advocaten die het land rijk is veroorloven om wat te doen aan al het onrecht dat haar wordt aangedaan.
Haar dochter ziet haar als rolmodel….and so it goes.
Zoals zij zijn er honderden, zo niet duizenden op dit eiland.
En dan zijn er mensen in Nederland die de inflatie in Venezuela belangrijker vinden.

JOHN DA SILVA
Curaçao

_____________________________________________________

Books written by John Baselmans available at;
http://www.johnbaselmans.com/Books/Books.htm
Mentioned in Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Baselmans
_____________________________________________________

——————————————————————————–
This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.

 

Advertentie

back home

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *