Ingezonden | Wat zegt onze grondwet?

Ingezonden-brief

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die beledigende of discriminerende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Henk Pasman aan het woord

Artikel 29 De ministers worden bij landsbesluit benoemd en ontslagen. Indien een minister het vertrouwen van de Staten niet langer heefi; stelt hij zijn ambt ter beschikking.

Artikel 53 De Staten kunnen bij landsbesluit worden ontbonden en in de toelichting: dit artikel geeft de ministeriële verantwoordelijkheid hiervoor weer. Wat is er nu gebeurt in de praktijk: na de verkiezingen is er een coalitie gevormd met een meerderheid van elf Statenleden. Tijdens de onder- handelingen heefi; Statean Braam zich onafhankelijk opgesteld en gebroken met zijn partij en volgens het kiesreglement ben je dan een politieke groepering, echter niet als zodanig gekozen door de bevolking.

Statenlid Cijntje van de coalitie is op de stoel gaan zitten van de minister, met als gevolg het uiteenvallen van de coalitie. De regering heeft vervolgens ontslag aangeboden aan de gouverneur en tevens gebruik gemaakt van artikel 53 op grond van haar ministeriële verantwoordelijkheid. De gouverneur heeft het ontslag in beraad genomen en het Landsbesluit tot ontslag van de Staten goedgekeurd, met als gevolg nieuwe verkiezingen.

Er is nu een situatie ontstaan van ontslagen ministers en ontslagen Statenleden. Deze ontslagen kunnen niet meer teruggedraaid worden op basis van onze grondwet, de Staatsregeling, behalve dan door de uitgeschreven nieuwe verkiezingen. Je kan niet aller— lei verzinsels uit de kast halen waarom in dit geval deze ontslagen onterecht zouden zijn, feit is nu eenmaal dat dit in onze grondwet zo is vastgesteld.

De grondwet is er niet voor gemaakt om wanneer het jou uitkomt de regels te interpreteren. Nergens staat in de toelichting onder welke regels de ministers gebruik mogen ma- ken van artíkel 53! Elke burger kan dit zelf allemaal lezen in onze grondwet en daar heb ik geen staatsrechtgeleerden of andere zogenaamde experts voor nodig. Het is simpel recht toe recht aan. Het is een ge- volg van balans tussen Staten en regering die elkaar in even- wicht moeten houden.

Ons democratisch bestel is luisteren naar elkaar en gezamenlijk ons land besturen op democratische wijze en zoveel mogelijk dictatoriale neigingen uit te sluiten. Het is nu aan de kiezer om te zorgen voor nieuwe volksvertegenwoordigers. Aan de politieke partijen de taak om de kiezer te overtuigen dat een partij bestaat uit integere personen, waar we de komende vier jaar op kunnen vertrouwen, binnen de door hen zelf gekozen partij, daar heeft de kiezer recht op. Er is duidelijk verschil tussen stemmen in de Staten naar eer en geweten bij elk onderwerp, dan zomaar je uitroepen als onafhankelijk politieke groepering, waar de kiezer niet op gestemd heeft.

Henk Pasman,
Curacao

Een Reactie op “Ingezonden | Wat zegt onze grondwet?

  1. Duidelijk, Hans. Dank. Interpreteren doen die clowns hier graag in d Staten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *