Ingezonden | Partijstelsel en zeteIroof (2)

Ingezonden-brief

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die beledigende of discriminerende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Eduard Sluis aan het woord

Terecht wordt door Etienne Ys gesteld dat ‘zetelroof’ een het bedriegen van de partij en van de kiezers is. Ik als kiezer kijk daarbij vooral naar de gevolgen voor de kiezer, terwijl Etienne meer aandacht besteedt aan het belang van de partij. De kiezer heeft in de meeste gevallen voor een partij gestemd en de zetelverdeling in het parlement weerspiegelt de wens of keuze van de kiezers.

Als een parlementariër zijn partij verlaat en zijn zetel niet teruggeeft wordt daarmee de door de kiezer vastgelegde zetelverdeling geweld aangedaan waardoor het parlement niet meer de wens van de kiezer weerspiegelt. Een uitzondering daarop is als die parlementariër de kiesdeler heeft gehaald en dus op zijn persoon in het parlement zitting heeft genomen en niet op basis van het resultaat van de partij.

Zolang daardoor een regering niet valt is dat niet zo’n probleem. Valt echter een regering dan is het vormen van een nieuwe regering op basis van een nieuwe zetelverdeling een directe inbreuk op de wens van de kiezers. Omdat een overheid, in ons geval parlement en regering, ‘voor en door het volk’ is, hoort dit eerst hersteld te worden door nieuwe verkiezingen.

Daarom zou het goed zijn als in de Staatsregeling wordt opgenomen dat automatisch verkiezingen volgen nadat een regering haar ontslag aan de gouverneur heeft aangeboden en de zetelverdeling in het parlement niet meer gelijk is aan de zetelverdeling als vastgelegd na de laatste verkiezingen als gevolg van zetelverschuivingen veroorzaakt door parlementsleden die niet de kiesdeler hebben gehaald. Dat is dus zonder dat de ver- trekkende regering het parlement ontbindt en of dat het parlement dit wel of niet wenselijk vindt.

Feitelijk heeft namelijk het parlement niet het primaat maar de kiezers waar het parlement dienstbaar aan is. Mijns inziens lost dit op de beste manier het schenden van het vertrouwen van de kiezer door de parlementariër op. In onze huidige situatie zou dus een nieuwe regering gevormd kunnen worden als alleen de PS het vertrouwen in het kabinet-Koeiman had opgezegd.

Doordat echter de heer Braam eerder al uit de PAR is gestapt (en hij bij de laatste verkiezingen minder voor- keurstemmen heeft behaald dan de kiesdeler) en nu een éénmansfractie in het parle- ment vormt, weerspiegelt het parlement niet meer de wens van de kiezers en zijn nieuwe verkiezingen nodig.

Eduard Sluis,
Curacao

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *