26 C
Willemstad
• donderdag 6 mei 2021 07:56

PBC | 30.000 mensen op Curaçao volledig gevaccineerd

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Bijna 30.000 mensen op Curaçao zijn volledig gevaccineerd. Vanochtend om 10.00 werd die mijlpaal bereikt. Nog eens 45.000 mensen hebben hun eerste prik gehad. Dat...

PBC | Laura Quast krijgt eindelijk de Cola-Debrot-prijs

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Dramaturg Laura Quast heeft vandaag dan eindelijk de Cola Debrotprijs 2020 gekregen uit handen van premier Eugene Rhuggenaath. De Curaçaose cultuurprijs, in de categorie Theater,...

PBC | COVID Art Project van start

Persbureau Curacao Vandaag, woensdag 5 mei, start het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied met het COVID Art project. Het fonds roept vanaf deze dag alle artiesten en kunstenaars van...

ParadiseFM | Voedselhulp via ministerie komt moeilijk op gang

De voedselhulp op ons eiland komt moeilijk op gang, nu de overheid er sinds deze week verantwoordelijk voor is. Zaterdag hebben ze die taak overgenomen van het...

NTR | Nabestaanden over 4 mei herdenking: ‘Goed om stil te staan bij die nare tijd, hoe sober ook’

Marit Severijnse KRALENDIJK – “Mijn vader ging vroeger en nu hij er niet meer is, vind ik het belangrijk om hem en de familie te vertegenwoordigen,’’ dat zegt...

DH | Govt. representative Helmond reflects on freedom on May 4

SABA/ST. EUSTATIUS--Dutch Government Representative in the Caribbean Netherlands Jan Helmond wondered what freedom really means in front of a small party gathered in Bonaire on Tuesday, May...
- Advertisement -spot_img
HomeAuteursIngezondenIngezonden | Wat iedere Nederlander in het Koninkrijk behoort te weten (deel...

Ingezonden | Wat iedere Nederlander in het Koninkrijk behoort te weten (deel 3)

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Wini Raveneau aan het woord.

In de vorige artikelen is reeds uitgelegd waarom het statuut geen autonomie biedt aan de voormalige koloniën van Nederland en dat dit in strijd is met de principes van het Handvest van de Verenigde Naties,maar ook in strijd met de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) Resolutie 1514, 1541 en 2625.

Hiervoor is het belangrijk enkele principes, aangenomen in deze resoluties, nader te bestuderen teneinde te kunnen oordelen of deze ooit van toepassing zijn geweest op onze staatkundige strukturen.

(Het is eveneens belangrijk te weten dat de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) de enige entiteit is, die kan bepalen of een gebied de status van “volledig zelfbestuur” heeft bereikt.)

AVVN resolutie 1541 Principe VI:

Dit zijn de verschillende staatkundige strukturen, die een souvereine status voorstellen:

Elk volk, dat zichzelf respecteert, dient dit na te streven.
a: onafhankelijkheid, b: vrije assosiatie met een onafhankelijke Staat,
c: algehele integratie in een onafhankelijke Staat.

en AVVN resolutie 2625 het principe Van gelijke rechten en zelfbeschikking van volkeren lid b:
d: zich presenteren in elk ander politieke status in vrijheid bepaald door een volk, met dien verstande dat hier sprake is van een progressieve ontwikkeling richting een souvereine status.

Wanneer we deze resoluties nader bestuderen dan kunnen we de volgende conclusies
trekken:
De staatkundige struktuur “Autonoom land binnen het Koninkrijk” is in feite niet te
associëren met een van de bovengenoemde vier (4) opties, maar om er helemaal zeker van te zijn dat we inderdaad, zoals wij zelf willen geloven, autonoom (souverein) zijn, zouden we dit kunnen voorleggen aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN ) en deze hierover laten oordelen. 
Het Uruguay amandement in preambulairparagraaf 5 van AVVN resolutie 945, geeft aan alle zes de eilanden van het voormalige Nederlandse Antillen de mogelijkheid hiertoe, zonder interventie van Den Haag.

Terwijl de Verenigde Naties ernaar streefde om elke vorm van kolonialisme in de wereld
uit te bannen (AVVN resolutie 1514) en de landen en volkeren te wijzen op hun recht om zich vrijelijk en duurzaam te kunnen ontwikkelen op economisch, cultureel, sociaal en onderwijskundig
gebied, hebben onze eilanden echter zich angstig vastgeklampt aan Nederland in het
vertrouwen dat Nederland ons hierin zou bijstaan.
Nederland heeft echter, naar blijk, gebruik gemaakt van deze situatie om ons steeds
afhankelijker van haar te maken.

Steeds weer heeft Politiek Den Haag bewezen dat haar “koloniale DNA” het niet
toestond haar koloniën volgens het VN boekje, dat ze nota bene zelf mede geconcipeerd en ondertekend heeft, te behandelen.

Het heeft erg lang geduurd, maar zo langzamerhand begint het bij het volk te dagen.
“Wij dienen onze toekomst zelf te bepalen!”

Dat was- en is een van de voornaamste doelen voor het oprichten van de Verenigde Naties.

Het recht op zelfbeschikking, het recht op zelfbestuur, het hebben van een eigen
nationaliteit, eigen taal en een eigen identiteit.
pas dan kun je zeggen dat wij een vrije volk zijn.

Doktor Moises Frumencio Da Costa Gomez heeft dit in het verleden op de volgende wijze geformuleerd:

“Ik zal zorgen dat mijn land zich zal ontworstelen uit de vernederende Nederlandse
koloniale greep. En mijn volk zal dan met geheven hoofd, recht voor zich uitkijken,
omdat zij dan mannen en vrouwen en kinderen van de vrijheid zullen zijn.”

Na bijna zesenzestig (66) jaar zal dit hopelijk spoedig onze realiteit worden.
De volgende rede van dezelfde Doktor Da Costa Gomez die hij op 8 juli 1946 heeft uitgesproken via Radio Nederland Hilversum 1, is toepasselijk voor de huidige situatie in verband met de financiële “hulp”, (LENING), die Nederland onder zoveel oneigenlijke voorwaarden wil verstrekken aan Aruba, Curacao en St. Maarten.

“Is het voor een ieder duidelijk welk een voornaam deel van het Koninkrijk onze kleine eilanden gedurende de oorlog zijn geworden, thans bij de wederopbouw hopen wij Curaçao wederom in de belangstelling van Nederland te plaatsen. De duizenden
voedselpakketten, die wij naar Nederland hebben gestuurd werden betaald met de
Curaçaose dollars. Curaçao is het enige deel van het Rijk, dat een belangrijk overschot op de begroting heeft. Voor dit jaar werd op de Curaçaose begroting een bedrag van 2.240.000 gulden vrijwillig afgestaan voor de wederopbouw in Nederland. Een eventuele lening van Curaçao aan Nederland is niet uitgesloten.”In het papiaments zeggen wij: Ta prohibi lubida

Wini Raveneau,
Voormalig parlementslid voor PS,
Curacao

10 reacties

 1. Mevrouw waarom denkt u dat u voormalig lid van het parlement bent?
  Omdat de bevolking, een enkeling daargelaten, genoeg had van uw partij en van u. Begrijpt u dat echt niet? Hoeveel stemmen heeft u eigenlijk gekregen? Ik weet niet wat u wilt zeggen met uw epistels.
  Wat wilt u? Volkomen zelfstandigheid? Houd een referendum en zorg dat u de benodigde meerderheid krijgt van de eilandelijke bevolking en stap uit het Koninkrijk . De bevolking is de enige die dat kan beslissen. Niet u, niet de politieke partijen, niet Nederland. Dus steek uw energie daarin. U zult echter van een koude kermis thuiskomen als u de uitslag van zo’n referendum onder ogen krijgt.
  Of wilt u dat Nederland zich ver moet houden van het eiland. Dat het financiële reilen en zeilen alleen een verantwoordelijk is van de lokale politieke partijen en dat Nederland daar helemaal niets mee te maken heeft? Maar bedoelt u dan dat het enige wat Nederland moet doen is bij tekorten op eerste eis van het eiland het gevraagde bedrag omgaand overmaken zonder ook maar vragen te stellen?
  Ik stel voor dat u zich tot de UN wendt om deze eisen daar op tafel te leggen. Ik denk dat ook zij u een wereldvreemd iemand zullen vinden.

 2. …..”Het begint bij de bevolking te dagen dat het geen Nederlandse namen zijn.
  Het begint de bevolking te dagen dat ze die namen en partijen ook zagen voor de verkiezingen. “….

  @Dislect, leuk en gevat geschreven je hele stuk!
  Wat de Namen betreft: Godett: Wiels Aubrie ,Werner met aanhang… Tromp, Romero, Hasselmeiijer Martina, Don, S, G, etc etc,
  Lasten I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X ..bussenvol met lasten in iedergeval….. Schoop, Schob, Jourdain, Palm, Capella, diverse plekken etc, De Geus, Lasten, Albero (UTS), Delannooy, Osepa S, Camelia I,II,III, IV, broers + Römer + Schoonzoon, Vanessa Gijsbertha, Gijsbertha, Maria, ai si, allemaal lokale namen….die afgezaagde slaven en koloniale kaart is allaang verlopen!!!

  Nu hebben we dictators en graaiers, en slechte managers…

 3. Mevrouw Raveneau;
  U bent als een timmerman met een blinddoek om u slaat niet totaal de plank mis u heeft, blijkbaar geen idee of er wel een plank is en zo ja waar hij ligt.
  Volgens u is de malaise volledig te wijten aan het koloniale bestuur, en daarom;

  “Het heeft erg lang geduurd, maar zo langzamerhand begint het bij het volk te dagen.
“Wij dienen onze toekomst zelf te bepalen!”

  En hier komt de aap uit de mouw, Mevrouw Raveneau, de ellende waar we in zitten is het directe resultaat van beslissingen die door staten en ministers op Curaçao zijn genomen.
  En zo langzamerhand begint het bij het volk te dagen het zijn de “democratisch” verkozen partijen die de economie en het eiland verkwanseld hebben voor persoonlijk of politiek gewin.
  Het zijn de zittende partijen geweest die tot 2keer toe de Curaçaose samenleving met een ongekende schuld hebben opgezadeld. De eerste keer voor de onafhankelijkheid heeft Nederland de schuld overgenomen op voorwaarde dat Curaçao niet meer zelfstandig zou lenen en weer in een zelfde situatie zou komen.
  En de tweede keer is nu waar Nederland, tijdelijke curatele verwacht.
  En het begint bij de bevolking te dagen dat zij bij schimmige deals die ten koste gaan van de bevolking iedere keer de zelfde namen tegen komen.
  Het begint bij de bevolking te dagen dat het geen Nederlandse namen zijn.
  Het begint de bevolking te dagen dat ze die namen en partijen ook zagen voor de verkiezingen. Dat het die personen waren die hun kadootje kwamen brengen.
  Het begint de bevolking te dagen dat het niet die personen en partijen zijn die nu met voedsel pakketten rond gaan.
  Het begint de bevolking te dagen. Dat de prijs van “onafhankelijkheid” gedragen moet worden door hun.

 4. Het enige waar we ons van los moeten rukken is deze corrupte politieke elite, die al 50 jaar niets anders doet dan geld aan Nederland vragen en onder friends en familie verdeelt.

  Ga toch weg met je autonomie!
  Autonomie van de mondi inderdaad, waar het recht van de sterkste geldt, het recht van despoten als Tromp, Eielse, Asjes, Cova, en andere radraaiers….

 5. Geachte Mevrouw Raveneau,
  Een vraag: op welke wijze heeft curacao in de laatste 10 jaar laten zien dat ze zelf in staat is om zonder steun een gezonde economie en begroting te krijgen en te behouden? Mijn inziens was ons land namelijk al zo goed als bankroet voor de corona crisis.
  Ik vind uw schrijven daarom dan ook meer een noodkreet dan wat anders.
  Ons losrukken van wat? autonomie in de mondi is wat u daarvoor terugkrijgt.

  brgds,

  Dennis Thoma

 6. Ik ben 30 jaar geleden onbevangen en onbevooroordeeld naar Curacao gekomen, maar binnen 2 dagen had ik al een bloedhekel aan de Curacaoenaar.

  Sterker nog, op al mijn wereldse reizen ben ik geen volk tegengekomen waar ik meer minachting voor heb.

  Alleen de Marokkaanse gemeenschap in Antwerpen is misschien nog erger.

 7. Mevrouw Raveneau: Haiti is al sinds 1804 onafhankelijk!
  De Haitianen vluchten graag naar een niet onafhankelijk/ onderdrukt land als Curaçao, Aruba en Bonaire.

  Denk je dat dat is omdat ze zulke fijne ervaringen hebben met hun Ton Ton Macout Leiders?

  Omdat Haiti geen deskamisado kindjes heeft…?

  Of omdat ze onze leiders zo fijn vinden?

  Of vanwege het feit dat we nog een link met Nederland hebben?

 8. Volledig zelfbestuur houdt ook in dat je geheel verantwoordelijk bent voor je eigen financien. Die verantwoordelijkheid wil deze dame niet. Zij wil zelfbestuur op kosten van een ander, alleen werkt het zo niet.

  En Curacao dat Nederland hielp ?
  Zullen we die ballon ook maar eens dorrprikken ?
  Curacao stond toen volledig onder Nederlands bestuur, dasr kwamen amper YdK bij aan te pas
  Deze dame wil pronken met andermans veren en doet dat dan ook schaamteloos.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties