Ingezonden | Verwarring of verward

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Wim van Vark aan het woord.

Het opiniestuk van mevrouw Ana-Maria Pauletta gelezen hebbende kom ik tot de conclusie dat zij inderdaad, zoals zij zelf zegt, verward is geraakt gezien door haar gestelde onjuistheden Immers zo stelt zij: ,,Zowel de Staten als de overheid hebben hun verantwoordelijkheid benadrukt door een aanpassing van salarissen.”

Dit stellend is verwarrend, want het is niet waar. De salarissen zijn niet aangepast, dezelfde brutobedragen blijven op de begroting drukken, nee er wordt, volgens plan, met ingang van eind mei 10 procent op het salaris ingehouden ten behoeve van een goed doel, het brutosalaris blijft gelijk. (Heel veel mensen geven uit eigen beweging een deel van hun salaris aan de kerk of een ander goed doel zoals bijvoorbeeld de voedselbank, daar is geen besluit voor nodig, dit gebeurt gewoon uit vrije wil en men loopt daarmee niet te koop.) Ook stelt zij dat de Rhuggenaath-norm al zou zijn ingevoerd.

Nog afgezien van het feit dat tot het invoeren van een dergelijke norm al eens eerder is besloten (een aantal jaren geleden unaniem door de Staten) is dit besluit ook nu nog niet uitgevoerd en krijgen, na het van kracht worden van het landsbesluit dat dit moet gaan regelen, de betrokken functionarissen nog 1 jaar de tijd om te bedenken of zij zich met de nieuwe bezoldigingsregels kunnen verenigen. Ook dit heeft op dit moment nog geen enkele invloed op de overheidsfinanciën.

Dat de samenleving in haar totaliteit heeft ingeleverd in extra benzinekosten en extra ob is slechts waar ten aanzien van de benzinekosten, althans ten aanzien van hen die over een auto beschikken waarvan de benzinekosten niet door de overheid worden gedragen. De ob-wetgeving is nog niet van toepassing.

Inderdaad allemaal nogal verwarrend en ik begrijp dan ook dat mevrouw Pauletta er verward door is geraakt. Zeker als men daarbij bedenkt dat onze min-pres een aantal weken geleden vol overtuiging deze maatregelen afkondigde met als ingangsdatum ‘Awor’.

Wim van Vark,
Curaçao

2 Reacties op “Ingezonden | Verwarring of verward

  1. Iets weer wat niets bijdraagt. Zelfs als ze 10 procent inleveren dan schiet het niets op als er steeds kinderen, familieleden en vrienden in dienst genomen worden.

  2. ‘ de betrokken functionarissen nog 1 jaar de tijd om te bedenken of zij zich met de nieuwe bezoldigingsregels kunnen verenigen’

    Franklin Fraud Sluis heeft al laten weten dat zijn instemming van de ontwikkeling van goudprijzen afhangt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *