Ingezonden | Transparantie OHO-projecten

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Miles Mercera (Vishon) aan het woord.

Nu het kabinet-Rhuggenaath, naar aanleiding van het politiek akkoord rond het landenpakket, werk gaat maken van een uitvoerings- en investeringsagenda, wil Vishon het kabinet adviseren om alle stakeholders te betrekken. Ga samen met de oppositie, de private sector, vakbonden en burgers op zoek naar ‘common ground’, zodat de uitvoerings- en investeringsagenda breed gedragen wordt.

Hiermee garanderen we dat de uitvoerings- en investeringsagenda ook bij een eventuele wijziging van de regeringssamenstelling, na de verkiezingen van maart, wordt voortgezet.

Ook vindt Vishon het belangrijk om de regering te herinneren aan haar regeerakkoord, waarin zij zich duidelijk uitspreekt over het belang van transparantie in relatie tot goed bestuur.

Het onderzoeksrapport van de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC), rond aanbestedingen door de overheid, schetst een beeld rond aanbesteding dat er niet om liegt. De Rekenkamer concludeert in haar onderzoeksrapport dat afwijking eerder regel dan uitzondering is. Over 71 procent (175,7 miljoen gulden) van de openbare aanbestedingen kan de ARC niet met zekerheid zeggen of afwijkingen van openbare aanbesteding volgens de regels heeft plaatsgevonden. Ten minste 25 procent (63,9 miljoen gulden) van de aanbestedingen is ondeugdelijk omdat deze in strijd met de interne regels is goedgekeurd. Dit maakt deze afwijkingen onrechtmatig.

De resterende 3 procent (3,3 miljoen gulden) van de afwijkingen is uitgevoerd zonder vooraf te zijn goedgekeurd. Vishon vraagt zich ten eerste af of de overheid iets heeft gedaan met de conclusie en aanbevelingen uit het onderzoeksrapport van de ARC, en zo ja, of er significante verbeteringen zijn geboekt.

Met het oog op de op handen zijnde uitvoerings- en investeringsagenda en het daaraan gekoppelde geld wat de Curaçaose overheid van Nederland gaat lenen, opteert Vishon om al in dit stadium een flankerend beleid te ontwikkelen om transparantie te creëren rond de financiële middelen die ter beschikking komen.

Het feit dat de middelen in beheer komen van de hervormingsentiteit (OHO) wil namelijk nog niet zeggen dat aanbestedingen transparant zullen verlopen. Vishon is er voorstander van om jaarlijks een aanbestedingskalender op te stellen op basis van de uitvoerings- en investeringsagenda. Hierdoor hebben leveranciers, aannemers en consultants tijdig inzicht in de projecten waarop zij kunnen inschrijven dat begrotingsjaar.

Ook opteert Vishon voor een online aanbestedingsregister, waarmee het publiek inzicht krijgt in het aanbestedingsproces, in de leverancier, aannemer of consultant die geselecteerd is en tegen welk bedrag de gunning heeft plaatsgevonden. Aangezien de belastingbetaler op gaat draaien voor de leningen die Curaçao aangaat met Nederland acht Vishon het op zijn plaats dat de overheid hierin volledige transparantie verleent.

Het opzetten van een portal om de aanbestedingskalender en het aanbestedingsregister digitaal beschikbaar te stellen hoeft niet veel te kosten. Zo is er een portal voor de NOW-regeling opgezet via een privaat initiatief en is het kosteloos aangeboden aan het kabinet- Rhuggenaath. Wellicht dat de overheid een aanbestedingsportal op dezelfde wijze kan ontwikkelen.

Het ICT-team van Vishon helpt de regering graag bij de uitwerking en realisatie van een dergelijk initiatief. Zo heeft de bevolking inzicht in waar haar geld naartoe gaat, of het eerlijk wordt verdeeld en of het beoogde resultaat wordt behaald.

Miles Mercera (Vishon),
Curaçao

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *