Ingezonden | Schrijftafelhelden

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Fred de Haas aan het woord.

Onlangs maakte de afdeling Algemene Zaken van het College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam bekend dat er ’27 definitieve straatnamen in een nieuwbouwwijk op Centrumeiland IJburg worden vernoemd naar mensen die zich hebben verzet tegen kolonialisme en slavernij in Indonesië, op de voormalige Nederlandse Antillen en in Suriname’.

De keuze van de namen is tot stand gekomen na onderzoek door het Koninklijk Instituut van Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), met advies van het NiNsee (Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis) en van de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte.

Het is natuurlijk heel mooi dat schrijvers uit, bijvoorbeeld, de voormalige Nederlandse Antillen een straatnaam naar zich vernoemd krijgen, maar om al die uitverkoren schrijvers ook te kenschetsen als ‘mensen die zich hebben ver- zet tegen kolonialisme’ is absurd.

Schrijvers die zich met hart en ziel hebben beziggehouden met de gevolgen van slavernij en kolonialisme en dat ook duidelijk in de praktijk kenbaar hebben gemaakt zijn, wat de voormalige Nederlandse Antillen betreft, Frank Martinus, Guillermo Rosario en Gibi Bacilio uit Curaçao. Beide laatsten komen nota bene niet voor in de lijst!

Maar om Cola Debrot, Boeli van Leeuwen, Tip Marugg en Pierre Lauffer ‘verzetsmensen’ te noemen gaat te ver. Ik heb ooit een lezing van Cola Debrot bijgewoond waarin hij met een verongelijkt gezicht beweerde dat de situatie op de slavenboten nog zo slecht niet was. Immers hadden de kooplui er belang bij dat hun menselijke ‘goederen’ voor een goede prijs van de hand gingen. Ze moesten dus aan boord prima worden verzorgd. Ik wil maar zeggen, Debrot kan nauwelijks een strijder tegen slavernij en kolonialisme worden genoemd. En zijn zuster was ook al geen negerin, al suggereert hij dat in een van zijn bekendste boeken.

Hetzelfde geldt voor Boeli van Leeuwen, Tip Marugg en Pierre Lauffer, heel verdienstelijke schrijvers/dichters, maar geen activistische vaandeldragers. Wie de geniale samenstellers van de lijst met namen zijn geweest weet ik niet, maar ze zouden er goed aan heb- ben gedaan iets te lezen van hun geprivilegieerde auteurs. Dan hadden ze kunnen constateren dat velen van hen schrijftafelopposanten zijn geweest die alleen maar comfortabel in hun dichtbundels en romans hebben ‘geprotesteerd’,

Dat laatste is natuurlijk niet erg, maar maak van hen geen postume en levende ‘helden’. Nogmaals: dat er straatnamen aan schrijvers en dichters uit bovenstaande gebieden worden gegund is prima.

En, dames en heren onderzoekers van het KITLV en NiNsee, vergeet volgende keer niet ook een paar schrijvers/ dichters uit Aruba op de lijst te zetten.

Fred de Haas,
Curaçao

Een Reactie op “Ingezonden | Schrijftafelhelden

  1. De schrijvers kunnen zich beter bezighouden met de gevolgen van wanbestuur, corruptie en plundering op dit eiland die nu veroorzaakt wordt door mensen van wie hun voorouders slaven waren, ipv over de gevolgen van slavernij.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *