27 C
Willemstad
• dinsdag 5 juli 2022

Laatste reacties

- Advertentie -

Ingezonden: Reactie op mr Robert J. Bos

 Kwaliteit en controle rechtshulp beter regelen

Volgens mr Robert J. Bos is de Orde van Advocaten bezig met de voorbereiding van een wet die het voor de gemiddelde burger op Curaçao onmogelijk maakt om anders dan bijgestaan door een advocaat met ‘equal arms’ een procedure te voeren. Volgens hem kunnen burgers en bedrijven straks niet meer zelf of met behulp van een gemachtigde procederen, maar worden zij verplicht een (dure) advocaat in de arm te nemen.

- Advertentie -

Hetgeen mr Bos stelt is niet juist. Er circuleert een voorontwerp van een nieuwe Advocatenlandsverordening. De leden van de Orde moeten dat ontwerp nog van commentaar voorzien. In het voorontwerp is vastgelegd dat alleen advocaten als professioneel gemachtigden of raadslieden in burgerlijke zaken en strafzaken kunnen optreden. De rechter kan voor een bepaalde zaak personen die geen advocaat zijn als gemachtigde in die zaak toelaten. De toelating geldt dan alleen voor de zaak waarin dat is toegestaan. Burgers en bedrijven die zelf willen procederen kunnen dat ook onder de nieuwe wet blijven doen. Ook kunnen zij zich door niet-advocaten laten adviseren. Daaraan verandert de nieuwe wet dus niets.

Voor advocaten gelden bij de beroepsuitoefening de kernwaarden onafhankelijkheid, partijdigheid, deskundigheid, integriteit en vertrouwelijkheid. Voor advocaten gelden gedragsregels en ingeval van klachten over het functioneren van een advocaat kan de tuchtrechter worden ingeschakeld. Voor advocaten geldt ook dat eisen aan de (voor)opleiding worden gesteld. Voorts maakt de nieuwe wet het mogelijk dat de Orde de kwaliteit van haar leden waarborgt door permanente opleiding verplicht te stellen. De huidige wetgeving biedt niet de mogelijkheid advocaten ook na hun afstuderen terug naar de schoolbanken te sturen.

Het doel van de wet is om zogeheten beroepsgemachtigden uit te bannen. Dat zijn mensen die beroepsmatig werkzaamheden verrichten gelijk aan die van een advocaat, maar voor wie geen opleidingseisen gelden en die ook niet aan gedragsregels en tuchtrecht zijn onderworpen. Zij hoeven ook niet de eed of de belofte af te leggen. Er bestaat dus geen behoorlijke controle op de wijze waarop zij functioneren. Er zijn ook gevallen bekend van beroepsgemachtigden die eerst als advocaat werkzaam waren, maar als zodanig zijn gestopt juist om aan de toepassing van het gedragsrecht en het tuchtrecht te ontsnappen. Dat is een slechte zaak.

Tenslotte is in het voorontwerp vastgelegd dat zaakwaarnemers aan het advocatentuchtrecht worden onderworpen. Zaakwaarnemers zijn personen die hun beroep maken van het in rechte bijstaan van personen zonder advocaat te zijn. Deze bevoegdheid bestaat alleen indien de betrokkene is ingeschreven bij de griffie van het gerecht in eerste aanleg van het eiland waar hij woonachtig is. Op dit moment geldt in Curaçao dat zaakwaarnemers alleen mogen optreden in zaken met een financieel belang van maximaal ANG 10.000,- en in ontruimingszaken. Nieuwe zaakwaarnemers worden niet meer toegelaten. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat ook een deurwaarder als procesvertegenwoordiger mag optreden in zaken waar de vordering een geldsom betreft van niet meer dan ANG 10.000,-.

De Orde streeft naar betere kwaliteit van rechtshulp en naar een betere controle daarop. En wat mr Bos zelf betreft: hij is advocaat geweest en kan wederom een verzoek indienen om als zodanig te worden ingeschreven. En eenmaal weer advocaat bepaalt hij ook dan zijn eigen uurtarief en dus ook of hij wel of geen “dure” advocaat wordt.

Karel Frielink

(Deken Orde van Advocaten Curaçao)

- Advertentie -

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

Democracy now! | Wednesday, July 5, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

ParadiseFM | Experts leggen wet over topinkomens in Staten uit

Morgen zijn verschillende directeuren van overheidsentiteiten in de Staten. Ze komen uitleg geven over de wet die topinkomens binnen overheidsbedrijven aan banden legt. Deze technische briefing is...

Democracy now! | Monday, July 4, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 4 juli 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Opinie | De VN, zelf bestuur en zelf beschikking

Door Lucita Moenir Alam, Arjen van Rijn en Kees Flinterman Op 15 december 1955 heeft de Tiende Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in Resolutie 945(X) de Nederlandse...

ParadiseFM | Campagne voor een nieuw nationaal wapen Curaçao

Curaçao moet een nieuw nationaal embleem hebben. Cultuurminister Van Heydoorn heeft daarom een ontwerpwedstrijd uitgeschreven. Iedereen kan aan de wedstrijd meedoen. Vandaag wordt het startschot gegeven voor...
- Advertentie -
- Advertentie -