Ingezonden | Politie zelf in nood

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we George Lichtveld aan het woord.

Zeer dapper was het van politiewoordvoerder Imro Zwerver om door middel van een interne spraakmemo zijn bezorgdheid te uiten over de uitermate gebrekkige aansturing- en de slechte voorbereiding van politie-agenten die de straat op worden gstuurd met als taak om de openbare orde te handhaven. Deze taak heeft sedert de inwerkingtreding van de in de Noodwet afgekondigde maatregelen een nieuwe dimensie gekregen nu daarmee de bevoegdheden van de politie om op te treden tegen burgers die in de fout zijn gegaan enigszins zijn uitgebreid en scherper zijn gesteld.

Men zou dan ook inderdaad verwachten dat, nu het burgerbelang dermate in het geding is, de politie-leiding het korps van straat-agenten zeer gedegen zou hebben voorbereid op deze uitzonderlijke situatie. Dat schijnt niet het geval te zijn. Ik kan mij dan ook de frustratie van de politiewoordvoerder voorstellen nu hij met eigen ogen heeft weten te constateren hoe krakkemikkerig de omgang van het korps met de burgerij verloopt in het kader van de Noodwet-handhaving, iets waar de agenten zelf geen schuld aan hebben maar waarvan de verantwoordelijkheid duidelijk bij de korpsleiding ligt en uiteindelijk bij de Minister van Justitie.

Wanneer de leiding tekort schiet in het aansturen van het uitvoerende team ontstaat uiteraard de neiging bij ondergeschikte korpsleden om dan maar zelf invulling te geven aan de wijze waarop men denkt dat de taak zou moeten worden volbracht, dit met als mogelijk gevolg onbedoeld willekeur en soms niet beseffend machtsoverschrijdend optreden.

Onze ordebewaarders worden niet alleen aan hun lot over gelaten maar zijn duidelijk ook niet voldoende grondig opgeleid voor hun taak, wat hun bovendien speelbal maakt van verkeerde personages uit de korpsleiding die hun eigen persoonlijke agenda er op nahouden. Zo is het absoluut niet verklaarbaar waarom er door toedoen van de Toelatingsauthoriteit (voorheen Immigratiedienst) zoveel mensenrechtenschendingen plaatsvinden tegen o.a. crisis-migranten uit Venezuela, iets waar onze regering al diverse malen door internationale mensenrechtenorganisaties op de vingers voor is getikt, maar desondanks blijft volharden in het toepassen van inhumane- en juridisch geheel aanvechtbare uitzettingsprocedures. De schuld ligt niet bij de agenten die deze crisis-migranten oppakken en in detentie nemen maar bij een grillige en xenofobe dienstleiding die zonder enige vorm van juridische bijstand tot deze crisis-migranten toe te laten, zware druk op hen doet uitoefenen om in het Nederlands opgestelde uitzettings-beschikkingen te ondertekenen, een taal die zij uberhaupt niet begrijpen.

Machtsmisbruik ten top, waarbij de agenten en ambtenaren die daarvoor worden ingezet, niet eens beseffen dat zij worden misbruikt om gevolg te geven aan verwerpelijk repressief optreden dat op zeer gespannen voet staat met internationale mensenrechten verdragen. Het lijkt erop dat onze minister van Justitie geen greep heeft op dit soort losgeslagen diensthoofden en dus ook niet de cojones heeft om dit soort vrijgevochten heerschappijen aan te pakken.

Maar ook hoger in de Justitiele hierarchie komt men topambtenaren tegen die zich blijkbaar als heilige missie hebben voorgenomen om Curacao te beschermen tegen een invasie van crisis-migranten. Het gaat om dat soort xenophobe fanatici die volledig doorgedraaid, er zelfs niet voor terugdeinzen om minderjarige meisjes achter slot en grendel op te sluiten.

Het bedenkelijke referentiekader van deze oppressief ingestelde stafleden uit de Justitiele keten blijkt uit de ziekelijke trots waarmee zij, met foto en al, recentelijk de mijlpaal hebben laten vastleggen en laten publiceren over het gereed komen van de nieuwe omheining van onze jeugdgevangenis. Ik snap overigens de lofwaardigheid niet van een bericht waarin je de wereld wil vertellen hoe goed je bent in het opsluiten van kinderen, maar dat terzijde.

Hoe dan ook, feit is dat ik persoonlijk heb ervaren dat diverse lagere ambtenaren werkzaam in de justitiele keten moeite hebben met de mensonwaardige wijze waarop de crisis-migranten worden behandeld, maar die desondanks dat geknaag aan hun geweten, zonder verdere ophef toch gevolg geven aan verkregen opdrachten al vrezend voor hun baan. Ook deze, in principe goedwillende en ambtenaren beschikken net als onze rechtgeaarde politie-agenten, niet over voldoende kennis en inzicht om onrechtmatige toe-eigening van macht door superieuren te kunnen beoordelen en missen daarom het vermogen om zich te kunnen verzetten tegen een beleid of tegen dienstopdrachten die qua hun aard onrechtmatig- of ethisch zijn, tegen mensenrechten zijn of uberhaupt afbreuk doen aan menselijke waardigheid.

Wat de heer Zwerver heeft aangekaart vergt durf en zal, naar ik hoop, een eerste stap zijn om de verloedering van ons politiekorps en van onze justitiele keten te voorkomen.

George Lichtveld,
Curacao

3 Reacties op “Ingezonden | Politie zelf in nood

 1. @John Bash
  Dit soort mensen hoort niet in het politiekorps thuis
  Foto van de politiewagen en de situatie maken en met het verhaal naar Zwerver sturen. Daar is het nu helaas te laat voor en op het moment zelf denk je daar ook niet meteen aan.

  Minister Q.G. ook zo snel als mogelijk is de laan uitsturen. Een mislukte en corrupte jurist.

 2. Rey Miguel

  Een groter brevet van onvermogen voor het GEHELE politiecorps kun je niet afgeven! Eigenlijk is er maar één goede manier om al die geschetste en ook de hier niet-genoemde problemen op te lossen: helemaal opnieuw beginnen.
  Helaas (of niet), maar het kan niet anders. Cultuur binnen het corps is tè verziekt.
  En we zouden het moeten verbreden, want paramilitaire hulp-corpsen zijn volstrekt ongewenst en oncontroleerbaar. Dus die moeten direct verboden en ontbonden worden.
  Voor het politiecorps betekent het: iedereen ontslaan en met hulp van Eliot-Ness-achtige onomkoopbare, ethisch geschoolde adviseurs nieuwe mensen aannemen en opleiden.

 3. Is dit niet de taak van de vakbonden om dit soort zaken aan te kaarten bij de korpsleiding en minister? Zelf denk ik dat het de agenten geen donder interesseert. Het enige wat ze interesseert is de poen die eind van de maand binnenkrijgen met extra overuren. Dik betaald voor rondrijden in een met airco voorziene auto. Te bedonderd om iemand aan te spreken die voor hun ogen bijna een aanrijding veroorzaakt nadat de bestuurster door rood was gereden op een kruising in Zeelandia. Ze zien het voor hun ogen gebeuren. Stond naast de politie wagen. Het enige wat ze deden, was lachen. Heb ze gevraagd wat ze eraan gingen doen. Antwoord was: Niets, want dan moeten wij ook door rood rijden en dat mag niet als er geen nood oproep is. Kortom, met dit soort gasten is geen land te bezijlen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *