Ingezonden | Plan Moses tegen natuur

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Hende-i-medio-ambiente (HiMA) aan het woord.

Het bestuur van vereniging Hende-i-medio-ambiente (HiMA) heeft met afschuw kennisgenomen van het feit dat Statenlid Marilyn Moses (MP) wil dat er een weg komt langs de zoutpannen van Jan Thiel, en een brug die Jan Thiel en Mambo gaat verbinden conform het klaarliggende plan dat is ontwikkeld door Melvin ‘Mac’ Cijntje. Het bevreemdt het bestuur dat er zelfs ook maar is nagedacht om aan een conserveringsgebied te willen komen.

Verder wordt volledig voorbijgegaan aan het feit dat de ondiepe zoutwatermeren niet alleen de omgeving voor flamingo’s zijn, maar ook andere diersoorten zoals kluten, pelikanen, witte reigers, sandpipers, steltlopers, eenden en groene reigers. In artikel 9 van het Curaçaose Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP) worden de doeleinden beschreven die behoren bij de bestemming ‘conserveringsgebied’, namelijk: het behoud en herstel van de bijzondere natuurwetenschappelijke, landschappelijke, historische en culturele waarden in deze gebieden. In hetzelfde artikel wordt aangegeven welke voorzieningen en welke bebouwing toegestaan zijn in de conserveringsgebieden.

Het bestuur wijst erop dat flamingo’s beschermde dieren zijn. Dit staat nota bene in de landsverordening (wet) uit 1926 tot bescherming van diersoorten. De bescherming van migrerende wilde soorten wordt geregeld in verschillende verdragen. Zo is er een biodiversiteitsverdrag voor de bescherming en het duurzaam gebruik van de biologische diversiteit.

Daarnaast is er de regionale overeenkomst in bescherming en duurzaam gebruik die aangeeft dat Habitats van migrerende soorten actief dienen te worden beschermd, wat in de praktijk neerkomt op goed beheer. Alle regelingen zijn terug te vinden in het Spaw-protocol (Specially Protected Areas and Wildlife), behorende bij de Cartagena Conventie, die door het Koninkrijk der Nederlanden is geratificeerd op 29 januari 2000 te Montreal.

Het kan toch niet zo zijn dat de historische en culturele waarden van de gebieden moeten wijken voor een weg en een brug?

Namens het bestuur Hende-i-medio-ambiente (HiMA),
Curacao

Een Reactie op “Ingezonden | Plan Moses tegen natuur

  1. Helemaal eens.
    Het gros van de politici zijn gewoon ordinaire cultuurbarbaren zonder respect voor de mens natuur en mooie gebieden. Schaamteloze mensen one by one!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *