29 C
Willemstad
• donderdag 2 december 2021 11:49

Laatste reacties

- Advertentie -

Ingezonden | Petitie Openbaar Ministerie postbezorging C-Post International N.V.

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Felix D. Pinedo aan het woord.

Petitie aan het Openbaar Ministerie in verband met het niet afleveren van post aan huisadressen door C-Post International N.V.

Openbaar Ministerie
Parket van de Officier van Justitie
Hendrikplein z/n De Tempel

- Advertentie -

Felix D. Pinedo

Willemstad 12 augustus 2016

Op grond van een doen en nalaten vanwege de Minister van Verkeer, Vervoer, Ruimtelijke Ordening en Planning, mw. Mr. Suzanne Camelia Römer, verzoek ik het Openbaar Ministerie, de minister in kwestie erop te attenderen dat zij;
gezien haar handelingen en ‘nalaten’, in verband met de plaatsing van zogenoemde ‘community-mailboxes’ door C-Post International (verder genoemd C-Post), met de bedoeling dat C-Post geen post meer aflevert bij huisadressen ondersteunt,
willens en wetens C-Post permiteert om artikel 9 lid 1 van de Postlandsverordening te overtreden,
willens en wetens C-Post artikel 1 en artikel 2 lid 1 van de Ministeriële Beschikking met algemene werking van de 18de april 2012 laat overtreden,
willens en wetens het plaatsen van ‘community-mailboxes’ voor het gehele publiek ondersteunt terwijl artikel 2 lid 5 van de Ministeriële Beschikking van 18 april 2012, slechts uitzondering toelaat voor het plaatsen van groepsgewijze brievenbussen zoals genoemd onder artikel 2 lid 5 van genoemde Ministeriële Beschikking,
niet optreedt conform het gestelde onder artikel 15 van de Postlandsverordening om C-Post een aanwijzing te doen toekomen doordat C-Post tegen de Postlandsverordening (artikel 9) en de Ministeriële Beschikking van 18 april 2012 (artikel 2 ) handelt, door tot nu toe geen post af te leveren in de wijken die deel hebben genomen aan het pilotproject, dat reeds één jaar geleden gestopt had moeten worden zoals vastgelegd in de Ministeriële Beschikking d.d. 30 januari 2015,
geen blijk van geeft tot een aanwijzing over te gaan en ook niet van het opleggen van de boete conform het gestelde in artikel 15 van de Postlandsverordening,

zij op grond van het gestelde in artikel 2:344 (vallende onder Ambtsmisdrijven) in dit geval voornamelijk artt. 2:344 lid c en d en 2:345 van het Wetboek van Strafrecht Curaçao vervolgd kan worden door het Openbaar Ministerie met oplegging van genoemde strafmetingen in vermelde artikelen.

- Advertisement -

Ik verzoek u over te gaan tot onderzoek en het waarschuwen van de minister VVRP dat zij vervolgd kan worden conform bovenstaande artikelen van het Wetboek van Strafrecht. Dus mijn verzoek is niet om tot vervolging over te gaan. Desondanks kunt u ambtshalve wel tot vervolging overgaan.

Ik heb begrip voor de situatie waarin C-Post zich bevindt. Ik heb tevens voorgesteld dat C-post bijvoorbeeld 1x per week post aflevert in de wijken om zodanig de kosten te verlagen.

Ik heb namelijk sinds juli 2015 brieven gestuurd die gericht waren aan het Bureau Telecommunicatie Post en Utiliteiten (BTP), de Staten van Curaçao en de Minister VVRP. In april 2016 heb ik weer een schrijven gericht aan dezelfde eerdere gëadresseerden met copie aan de pers en Ombudsman. Zie gaarne aangehechte copiëen.
Tot heden heb ik geen antwoord ontvangen van geenéén van de gëadresseerden. Zelfs de Ombudsman dreigt met een gang naar de Staten of rechter doordat hij geen antwoord krijgt van de minister VVRP op zijn brieven.

Ik heb voor een andere invalshoek gekozen door het Openbaar Ministerie te benaderen met bovenstaand verzoeksschrift.

Ik hoop dat u spoedig acties onderneemt ten aanzien van bovenstaande doordat C-Post met ondersteuning van de minister VVRP in gëacceleerde vorm overgaat tot plaatsing van de ‘community-mailboxes’ in diverse buurten. Dus een spoedeisend belang ten aanzien van het gehele volk van Curaçao is hier van toepassing.

Ten overvloede geef ik aan dat C-Post zoveel ‘community-mailboxes’ kan plaatsen als deze wil. Maar conform de meergenoemde Ministeriële Beschikking van 18 april 2012 kan C-Post niet stoppen met het afleveren van post aan , zoals de Binisteriële Beschikking ze noemt, ‘huisadressen’.

Om de zaak konkreet te maken;
Door het overtereden van de Ministeriële Beschikking van 30 januari 2015 en dientengevolge die van 18 april 2012, overtreedt C-Post tevens het gestelde onder artikel 9 lid 1 van de Postlandsverordening.

In artikel 9 van de Postlandsverordening krijgen de voorwaarden en definities in de Ministeriële Beschikking van 2012 hun kracht.

Op woensdag 27 juli 2016 heeft de minister in een radioprogramma bij Radio MAS verklaart dat er een Ministeriële Beschikking bestaat die C-Post machtigde om een pilotproject op te zetten in verband met het plaatsen van de ‘community-mailboxes’. Tot die dag wist niemand van het bestaan van die Ministeriële Beschikking (MB).

Nadat ik deze MB heb doorgenomen kwam ik tot de volgende conclusies:
Deze MB geeft aan onder artikel 1 dat C-Post 6 maanden krijgt om het ‘pilot’ onderzoek af te ronden ingaande 1 januari 2015. De MB van 30 januari 2015 geeft toestemming voor het meenemen van slechts 4 wijken in het proeftraject. C-Post heeft meer dan 4 buurten in het proeftraject meegenomen. (de interpretative van ‘wijken’ en ‘buurten’ kan hier een rol spelen).

C-Post is tot de dag van vandaag bezig met het niet leveren van post aan huisadressen, die vielen onder het pilotproject dat 6 maanden na 1 januari 2015 gestopt had moeten worden. Dus een ilegaal handelen.

Dientengevolge overtreedt C-Post de voorwaarden vastgelegd in de MB van 30 januari 2015 en benadeelt tevens de bewoners van genoemde buurten.

Door het verder gaan met niet leveren van post aan de buurten die meegenoemen werden in het proeftraject, overtreedt C-Post tevens voor meer dan 1 jaar de MB van 18 april 2012, welke tot nu toe de geldige MB is.

In afwachting van uw spoedige antwoord en actie, verblijf ik met de meeste hoogachting,


Felix D. Pinedo

Cc
Minister VVRP
Bureau Telecommunicatie Post en Utiliteiten
Staten van Curaçao
Ombudsman Curaçao
Pers

Bijlagen;
Brief d.d. 24 juli 2015 aan BTP, Staten en minister VVRP
Brief d.d. 8 april 2016 aan BTP, Staten en minister VVRP
Copie Ministeriële Beschikking 18 april 2012
Copie Ministeriële Beschikking 30 januari 2015

- Advertisement -

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

1 reactie

  1. De community boxen zijn een onding en gaan grootschalig nooit werken. Zijn voor de klant een slechte service ook, het hele eiland moet een paar keer per maand naar die communityboxen rijden in plaats van dat er enkele postbezorgers rondrijden.

    Bespaar door de frekwentie van postbezorging te verlagen tot 1 maal per 2 weken of zelfs 1 maal in de maand.

    Rekeningen komen tegenwoordig per e-mail en/of kunnen online worden ingezien. En zelfs als je ze twee weken later dan nu ontvangt heb je nog tijd om ze te betalen.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -
- Advertentie -

Zoeken

Democracy now! | Wednesday, December 1, 2021

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience with...

Extra | Journaal 1 december 2021

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Nu.cw | 213 coronapatiënten in CMC niet gevaccineerd

213 coronapatiënten die in het Curacao Medical Center (CMC) hebben gelegen in de periode van twintig juli tot en met dertig november waren niet gevaccineerd. In totaal...

Nu.cw | OM: ‘Extra controles op de luchthaven voor openstaande boetes’

Het Openbaar Ministerie (OM) zal in december extra controles op de luchthaven aanscherpen voor openstaande boetes. Dat meldt het OM in een persbericht. De boetes dienten te worden...

ParadiseFM | Vernietigend rapport over aanstellingen Curaçaohuis

Het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening heeft geen goed woord over voor vier nieuwe mensen die zijn aangenomen op het Curaçaohuis in Den Haag. Dat staat...

DolfijnFM | DUO komt niet naar Bonaire, wel online

Het geplande bezoek van de Dienst Uitvoering Onderwijs, DUO aan Bonaire gaat niet door. De autoriteiten hebben de coronamaatregelen op het eiland aangescherpt. Om mensen toch van...
- Advertentie -