Ingezonden | Nogmaals de portefeuille Onderwijs

Ingezonden-brief

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die beledigende of discriminerende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Guido da Costa Gomez aan het woord

In het laatste ingezonden stuk over de portefeuille Onderwijs, een stoel met gloedhete kolen, beschreef ik uitvoerig de stand van zaken in het onderwijs. Derhalve heb ik benadrukt dat, indien er niemand uit de politieke wereld zich geroepen voelt om de zware verantwoording van de onderwijsportefeuille aan te nemen, ik bij dezen aanbevolen heb om personen met zakelijke ervaringen en kennis in het onderwijsveld aan te stellen, die in de topleiding van het onderwijs zitten, met name directeuren of directrices van een van de verschillende schoolbesturen, en deze uìt te nodigen om de functie van minister van Onderwijs te bekleden en deze te dragen.

Het is meer dan een morele oproep van de Curacaose bevolkinng (leerlingen, studenten, ouders en leerkrachten) op het directoraat van de schoolbesturen RK, VPCO en DOS om de verantwoordelijkheid te gaan dragen. Morele oproep in de zin van dat, wanneer nie- mand uit de politieke wereld het verantwoordelijkheidsgevoel heeft om deze portefeuille op zich te willen nemen, dan moet dit gezocht worden onder de mensen die jarenlang in de onderwijstop zitten. Gezien het feit dat tot nu toe nog niemand dit durft aan te nemen, kan het best waar zijn dat men zich nu eenmaal goed heeft verschanst in hun comfortzone door de jaren heen en het gevoel om nu topverantwoordelijkheid te gaan dragen niet zo aantrekkelijk schijnt te zijn.

Maar we behoren nu eenmaal de feiten op tafel te leggen dat we te lang gedraald hebben om de verantwoording te nemen voor onderwijs. Het onderhoud van de talloze schoollokalen en gebouwen en het veranderen van de onder- wijsstructuur, die niet meer optimaal functioneert, verdient ad hoc de nodige aandacht. De vele ministers die toentertijd benoemd waren en voor korte periode deze functie hebben bekleed, en weer achter zich hebben gelaten, geeft stof tot nadenken maar desondanks hoeft dit geen reden te zijn dat bijna niemand de verantwoording meer op zich wil nemen. Dit geeft meer aanleiding tot onnodige rechtmatige speculaties. De overheid heeft nu eenmaal ook de morele taak om noodgedwongen een interim-manager te moeten benoemen die tijdelijk de functie van minister van Onderwijs gaat bekleden, hetzij voor een korte periode totdat men een potentiële kandidaat heeft gevonden die deze functie voor langere periode gaat uitoefenen.

Mocht het zover komen dat men een kandidaat uit het buitenland (Nederland of Trinidad & Tobago) gevonden heeft, dan hoeft dat ook weer geen reden te zijn voor kritiek, want we hebben te lang gewacht op onze eigen mensen. Zoals de situatie nu is, dat er nog steeds geen minister van Onderwijs te vinden is of gevonden kan worden, is onacceptabel. Er is niemand beter dan iemand die hier lokaal jaren ervaring heeft opgedaan in het onder- wijsveld.

Guido da Costa Gomez,
Curacao

Een Reactie op “Ingezonden | Nogmaals de portefeuille Onderwijs

  1. Freedomwriter

    Heer Guido da Costa Gomez. Goed geschreven stuk. Had u misschien ook een aantal namen die u kan geven van personen met zakelijke ervaring en kennis in het onderwijsveld. Waarschijnlijk zijn deze personen niet bekend en als niemand hun namen in het openbaar maakt, zullen ze ook nooit een kans krijgen om aan bod komen voor de portefeuille Onderwijs. Je zult zien dat het weer een naam is uit de oude schoenendoos, waarbij je de garantie hebt dat de situatie status quo zal blijven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *