Ingezonden | BIG-register

Ingezonden-brief

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die beledigende of discriminerende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we (E)frem Gonet aan het woord

Beste minister,

Ondanks uw pleidooi dat met het huidige medisch specialistenkorps niets aan de hand is, wil ik met alle respect toch het een en ander aan u voorleggen.

Dat de wet niet verder is uitgewerkt, zoals u aangeeft, is deels ook aan u te wijten. Als u enig besef had van het belang van de BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg)- registratie voor beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg, dan had u zich sterk gemaakt voor verdere uitwerking en implementatie. Dit is in het belang van de beroepsbeoefenaars.

Tevens beschermt de Wet BIG patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door zorgverleners. Dit brengt met zich mee, dat men zich regelmatig moet bijscholen. Op deze wijze blijft de registratie geldig. U kunt zich voorstellen dat waar mensen werken ook fouten gemaakt worden. Op het vlak van gezondheid zijn fouten direct merkbaar. Door registratie voorkom je geen fouten, maar het geeft de patiënt de mogelijkheid zich te beroepen bij het tuchtcollege.

Uit uw kranteninterview lijkt het alsof onze verpleegkundigen op dit moment niet in het BIG-register zijn opgenomen. Is deze constatering juist? Waar kunnen de slachtoffers van medische fouten nu terecht? Uw reactie in de krant roept bij mij meer vragen op, dan dat het antwoorden geeft. U geeft aan dat de regering in 2009 voornemens was een soortgelijk register op de eilanden te implementeren.

Het baart mij zorgen, dat door een voorval met betrekking tot dit onderwerp, zo gecommuniceerd wordt. Is dit wat we onder good governance verstaan? Ik hoop dat u zich daadkrachtig opstelt en ervoor kunt zorgen dat deze wetgeving naar de juiste maatstaven wordt uitgewerkt en geïmplementeerd. Tevens is het belangrijk dat de samenleving goed en volledig geïnformeerd wordt. Ik wens u veel sterkte toe.

(E)frem Gonet,

Curaçao

4 Reacties op “Ingezonden | BIG-register

  1. Om in Nederland te kunnen werken als hulpverlener in de zorg sector(artsen, tandarts, fysiotherapeut, verpleegkundige et cetera) moet je ingeschreven zijn in het BIG register. Jaren terug heb ik mij ook ingeschreven voor het geval ik in Nederland mocht gaan werken. Daar ik werken in Nederland niet meer in het vooruitzicht had, heb ik na hun oproep voor herregistratie, dit niet gedaan. Er zijn nog velen die hier op Curaçao die toentertijd ingeschreven stonden in het BIG register. Het moet echt gaan om een hulpverlener. In mijn geval heb ik mij ingeschreven als verpleegkundige en verpleegkundige Operatiekamer. Mijn werkzaamheden waren later als beleidsmedewerker op diverse afdelingen van het Sehos meer gericht op beleid. Voor dit soort werk is het niet verplicht om te registreren in het BIG register. Het Departement voor de Volksgezondheid weet precies wie de hulpverleners zijn die zich toentertijd in het BIG register in Nederland hebben ingeschreven. Totdat de Wet BIG hier van kracht wordt, geschiedt vele werkzaamheden van onder andere de verpleegkundige (onder andere in ziekenhuis ‘setting’), conform de ‘verlengde arm constructie’. De Wet BIG gaat ervan uit dat iedereen alles mag doen behalve de zogenoemde ‘voorbehouden handelingen’ die alleen gedaan kunnen worden door degenen die daarvoor opgeleid zijn geweest. Voor verpleegkundige die bijvoorbeeld bepaalde ‘voorbehouden handelingen’ verrichten dient dit conform de Wet BIG onder zekere toezicht van de medicus (specialist) te geschieden. De medicus dient zich ervan te vergewissen dat degene die de opdracht uitvoert kapabel (bekwaam) is en de nodige kennis heeft. De Wet BIG gaat ervan uit dat men bekwaam moet zijn en dientengevolge is het uitvoeren van handelingen waarvoor men niet bekwaam is strafbaar.

  2. Renée van Aller

    Ik begrijp er niets van. Ik was zelf in het Nederlandse BIG register ingeschreven, toen ik het vak nog uitoefende. Maar dat gold alleen voor in Nederland opgeleide beroepsbeoefenaren of voor degenen die daarmee waren gelijk gesteld. De rest van het Koninkrijk kan zich niet op het Nederlandse BIG register beroepen. Wel kunnen dezelfde eisen in een eigen regeling worden verwerkt. Voor beroepsbeoefenaren uit het buitenland die op de eilanden willen werken, moet dan een aanvullende opleiding worden gegeven als de opleiding niet overeenkomt met het gewenste niveau. Dat is overal in de wereld zo. Mijn opleiding voldeed in Zwitserland en in Australië. Daar werd bovendien verwacht dat de taal goed werd gesproken en dat werd getoetst. Kennelijk moet de Antilliaanse/Arubaanse registratie nog worden bijgewerkt en dan worden ingevoerd. In alle gevallen is dan een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig. Het maken van fouten gebeurt altijd vroeger of later en dan is een goed ingevoerde advocaat nodig. Protocollen zijn nodig, zodat zeker is dat iedereen zorgvuldig werkt. Zie bijvoorbeeld de protocollen van de dialyseafdeling van IMSAN of de gehanteerde protocollen in het ziekenhuis. De verlengde arm theorie en de bekwaamheidsverklaring zijn onvoldoende. Menigeen beseft de eigen verantwoordelijkheid niet, vooral onder verpleegkundigen en verzorgenden. Die duidelijkheid en voorlichting is de taak van de afdelingsleiding en de directie, evenals van elke beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg.

  3. Freedomwriter

    De vraag is, hoe heeft de Minster van GMN geconcludeerd dat er niks aan de hand is met de huidige medisch specialistenkorps? Is het aan de hand van een grondig onderzoek? De basis voor deze conclusie is niet duidelijk naar voren gebracht, waardoor het nog steeds een open vraag blijft. Zijn alle specialisten op Curacao voorzien van hun diploma’s voor hun uitgeoefende specialistie of zijn we beland in het Wilde Westen waar zogenaamde Doktoren de dorpen afgaan met hun miraculeuse dranken en weer als de noordezon vertrekken eer men achterkomt dat de verkochte drank ineffectief is.

  4. Beste (E)frem Gonet,
    In mijn vroegere functie bij het Ministerie van Onderwijs had ik zijdelings te maken met de BIG-registratie. In 2009 (PB 69) is een landsverordening opgesteld, die de registratie vanuit het Ministerie van Volksgezondheid regelt. Hierbij wordt niet expliciet melding gemaakt van de BIG. Wat ik mij hiervan kan herinneren had dit te maken met het gegeven dat wij over in de regio opgeleide mensen beschikken, die niet aan de BIG-regeling zouden kunnen voldoen. Ik neem aan dat die situatie niet veranderd is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *