Ingezonden | Re: ‘Militair ingrijpen op Curaçao? Dat is te gek voor woorden’

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of bedreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Pieter C.T. Sampson aan het woord.

Geachte heer Van Raak,

Ik heb de vorige week kennis genomen van uw uitspraken – kennelijk gericht aan de bevolking van Curaçao – naar aanleiding van de toen op handen zijnde verkiezingen op het eiland, alsmede van de publicaties, naar aanleiding van uw uitspraken in de NRC van afgelopen woensdag -26 april in het artikel met als titel “Militair ingrijpen op Curaçao? Dat is te gek voor woorden“.

Ik voel me wederom verplicht te reageren op deze uitspraken van u, daar ik mij – en met mij vele andere Nederlanders van Curaçaose- en Antilliaanse afkomst in zijn algemeenheid – bijzonder heb geërgerd aan de manier waarop u – kennelijk zonder voldoende kennis van zaken en aantoonbare feiten – steeds weer uw mening in zeer negatieve zin ventileert over (een gedeelte van) de bevolking van Curaçao.

Ik accepteer niet dat – zonder daar enig bewijs voor te kunnen aanvoeren – u ons eiland steeds weer wegzet als “maffiastaat en een door en door rotte samenleving“. Kom Nou! Net zo min als u het zou accepteren als Nederland als zodanig zou worden gekwalificeerd vanwege de ontelbare corruptie zaken, die steeds weer opduiken onder Nederlandse politici, zoals nog onlangs bij de voorzitter van nota bene de grootste politieke partij van Nederland, die al jaren wordt geteisterd door dit fenomeen leidende onder meer tot het aftreden achter elkaar van politici in functie, die afspraken bleken te hebben gemaakt met “maffia-maatjes “ en-of dit hebben verzwegen voor de Kamer…enz….enz. Neen, het zou zeker niet correct zijn om daarvoor heel Nederland weg te zetten als maffia-land.

Vreemd is echter dat ik u daar NOOIT over hoor spreken. Maar wel steeds uw frustraties ventileren over Curaçao en andere delen van Caraibisch Koninkrijk. Net zo min als ik u heb horen spreken over de zeer dubieuze rol – mogelijk daartoe aangestuurd – die de gouverneur van Curaçao in het proces leidende tot de verkiezingen en voorafgaande daaraan heeft gespeeld. De gouverneur dient zelfs elke schijn van partijdigheid te voorkomen en de vraag is of het in deze het geval is geweest, klaarblijkelijk niet.

Net zo min als dit indertijd – in 2015 – op St Maarten het geval is geweest. Daar was het echter kennelijk de bedoeling om de op grond van het betreffende artikel in de grondwet uitgeschreven verkiezingen te voorkomen in tegenstelling tot nu het geval op Curaçao. Wat wel in beide gevallen speelde was dat koste wat kost voorkomen diende te worden dat – een door Nederland – niet gewenste politieke kandidaat aan de macht zou komen. De bevolking heeft echter deze manipulaties door en straft deze houding doorgaans af!

De door u gedane uitspraken de afgelopen week, vlak voor de verkiezingen, dienen te worden afgekeurd omdat deze kunnen worden gekwalificeerd als politieke chantage, directe inmenging in de vrije democratische verkiezingen op Curaçao, en klaarblijkelijk bedoeld door u om het stemgedrag van een deel van de bevolking te beinvloeden door stemmingkwekerij, bangmakerij, slechts gestoeld op geruchten, “halve waarheden “ en indianenverhalen over mogelijk op handen zijnde ordeverstoring en ingrijpen van Nederland met militairen. U schroomde voorts niet om rechtstreeks een stemadvies uit te brengen tegen een of meerdere u kennelijk niet-gezinde partijen.

Kennelijk heeft u zich deze keer wederom, zoals in het verleden, laten leiden door roddels, achterklap en geruchten – “fake news“, doelbewust verspreid door lieden, die doorgaans deel uitmaken van een van de bolwerken van bekende “netwerken” op Curaçao, die erom bekend staan bepaalde regeringspartijen te ondersteunen en aan te sturen, met de bedoeling om hun belangen veilig te stellen. Het zijn juist deze partijen, die worden gesteund door figuren zoals u en enkele andere partijen in Nederland. Wat mij voorts bevreemdt is hoe een lid van de SP, zich associeert met deze partijen, die qua ideologie zich duidelijk rechts van het midden bevinden.

Zelfs de vermeende inmenging door de Russen in de recente Amerikaanse verkiezingen voor een nieuw president vallen in het niet vergeleken met wat u de vorige week heeft gedaan met uw stemadvies, inmenging en poging tot beinvloeding van het stemgedrag op het eiland.

Natuurlijk zult u stellen: “we leven gelukkig in een land waar het recht bestaat op de vrijheid van meningsuiting“. U heeft inderdaad dus alle recht om uw mening in deze te ventileren, en ik heb daartegenover alle recht om – om mij moverende redenen – deze houding en mening ten strengste af te keuren, zeker op het moment dat u het nodig acht om een deel van de bevolking te moeten beledigen.
Of hetgeen u gedaan heeft politiek verstandig is, vraag ik me echter af en laat ik in het midden.

NB : Voor de goede orde meld ik u dat ik aan geen enkele partij op Curaçao verbonden ben!

Hoogachtend,

Pieter C.T. Sampson,
Nederland

6 Reacties op “Ingezonden | Re: ‘Militair ingrijpen op Curaçao? Dat is te gek voor woorden’

 1. Je begrijpt het niet maar als ze KSE buitenspel had gezet dan was ingrijpen een must, dat wist die criminelen ook.

  Deze criminelen hadden de HEFTIGE REACTIES van YdK niet verwacht, daarom hadden ze zich teruggetrokken.

 2. Daan Banaan

  Zo’n minister treedt in NL af. In Curaçao niet. Geeft te denken, toch?

 3. Ik accepteer niet dat – zonder daar enig bewijs voor te kunnen aanvoeren – u ons eiland steeds weer wegzet als “maffiastaat en een door en door rotte samenleving“. Kom Nou! Net zo min als u het zou accepteren als Nederland als zodanig zou worden gekwalificeerd vanwege de ontelbare corruptie zaken, die steeds weer opduiken onder Nederlandse politici, zoals nog onlangs bij de voorzitter van nota bene de grootste politieke partij van Nederland,

  Welke Nederlandse Minister is veroordeeld of hoofdverdachte in corrupte zaken?

 4. Fred de Haas

  Citaat uit de brief van de heer Sampson: ‘Zelfs de vermeende inmenging door de Russen in de recente Amerikaanse verkiezingen voor een nieuw president vallen in het niet vergeleken met wat u de vorige week heeft gedaan met uw stemadvies, inmenging en poging tot beinvloeding van het stemgedrag op het eiland’

  Vindt u het juist als politici stemmen kopen en cadeautjes uitdelen vlak voor de verkiezingen? En dat meisjes die propagandamateriaal uitdelen 250 gulden per dag krijgen waardoor de hele familie op een bepaalde partij stemt?
  En wat vindt u ervan dat een politicus zo op Nederland scheldt terwijl zijn moeder in Nederland woont?
  Stelletje hypocrieten!

 5. @Pieter Sampson schreef o.a.;
  “Ik voel me wederom verplicht te reageren op deze uitspraken van u, daar ik mij – en met mij vele andere Nederlanders van Curaçaose- en Antilliaanse afkomst in zijn algemeenheid – bijzonder heb geërgerd aan de manier waarop u – kennelijk zonder voldoende kennis van zaken en aantoonbare feiten – steeds weer uw mening in zeer negatieve zin ventileert over (een gedeelte van) de bevolking van Curaçao.

  Ik onderschrijf volledig uw protest!
  Maar señor Pieter Sampson, zou u het nog steeds gek vinden dat Van Raak & consorten(Sterkeplas, Bosman en met name de afgelopen week óók de Nederlandse media in het algemeen…) op zo’n negatieve manier reageren als u zou weten dat de voornaamste informatiebron waarop zij zich baseren de reacties zijn van een aantal idiote geflipte Curaçao en Curaçaoënaarhaters op dit forum?
  Vandaar hun zwaar overdreven nul komma nul kennis over de situatie op Curaçao, geen wonder.

  Wat anders kan men immers verwachten van Nederlandse politici wier voornaamste informatiebron (minstens 75% van hun info!!) reacties van een aantal idiote geflipte Curaçao en Curaçaoënaarhaters is? Hun voornaamste bron is KKC, niet de KKC an sich, maar de reacties van sommige leden die het van gekkigheid, haat en zelfhaat niet meer weten waar zij het zoeken moeten.

 6. De Gouverneur handelde juist.
  De Statenmeerderheid was gekocht.
  Twee jaar Schotte bracht het eiland aan de rand van de afgrond.
  Nederland is verantwoordelijk voor “goed bestuur”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *